Brändifotograafia

Kuidas luua fotosid, mis aitavad brändil eristuda ja suurendada äratuntavust?

Brändifotograafia

Kestus:

8 akadeemilist tundi

Toimumiskoht:

Äripäeva Akadeemia

Selleks, et sinu ettevõtte kohalolek ei jääks digikanalites vaid mööduvaks hetkeks, on mõistlik läheneda sisuloomesse teadlikult ja süsteemselt, kasutades bränditoetavat pildikeelt. Ainuüksi ilusate piltide postitamine ei taga soovitud edu, vaja on terviklikku lähenemist, mille aluseks on tugev brändistrateegia.

Tuttavlikkuse ja etteaimatavuse tunne on see, mis tõmbab kliente korduvalt tagasi. Lisaks soovitavad püsikliendid oma lemmikut ettevõtet suurema tõenäosusega sõpradele ja perele, mis võib kaasa tuua kasvu ja laienemise. Kui enda brändilugu hästi esitleda, on inimesed juba veendunud toote või teenuse väärtuses, isegi sellest midagi teadmata. Tugeva visuaalse brändi jõud on tohutu ja võib kaasa tuua sinu ettevõtte edu ja laiema tuntuse.

Koolituse eesmärk on õpetada teadlikult lähenema brändi pildikeele kujundamisele. Pildistama fotosid nii, et need toetavad brändi visuaalset eristumist ja tegema õigeid valikuid visuaalse sisu loomisel.

Koolitusele on oodatud ettevõtjad ja inimesed kelle töö on seotud digikeskkonna sisuloomega. Koolitus sobib ettevõtjale, kes soovib ise olla oma ettevõtte visuaalse sisu looja; turundajale, kelle ülesannete hulka kuulub visuaalse sisu loomine. Kõigile, kes tahavad olla teadlikumad fotograafia teenuse tellijad.

Koolitus sobib sulle juhul, kui sul on vähemalt üks neist soovidest või eesmärkidest:

 • Soovid kujundada ettevõttes digikanalite visuaalset ühtlust ja suurendada seeläbi brändi meeldejäävust.
 • Soovid iseseisvalt hakkama saada ettevõtte pildimaterjali loomisega.
 • Soovid olla teadlikum tellija, et kujundada tugevat brändi.
 • Soovid teada rohkem sotsiaalmeedia rollist turunduses ja luua järjepidevust.

Koolituse läbiviimise põhimõtted

Koolitusel vaheldub teooria praktiliste harjutustega. Koolitusele palume kaasa võtta nutitelefon ning enne koolituse toimumist alla laadida vabavarana saada olev Snapseed App. Iga osaleja saab kaasa koolitusmaterjalid, mis aitavad peale koolitust iseseisvalt brändi kujundamisega edasi tegeleda. Lisaks saab õpilane brändipildistamise planeerimise protsessi toetavad töölehed.

Koolituse läbinutele väljastatakse tunnistus. Tunnistuse väljastamise eelduseks on terves mahus koolitusel osalemine ja õpiväljundite saavutamine. Tulemuste saavutamist hinnatakse arutelude ja praktiliste tööde käigus. Osalejale, kes õpiväljundeid saavutanud ei ole, väljastatakse soovi korral koolitusel osalemise kohta tõend.

Kontaktõpe toimub hästi valgustatud, hubases, piisava suurusega ruumis, mille laudade ja toolide asetust on võimalik vastavalt vajadusele muuta. Ratastooliga ligipääs on tagatud. Koolitus toimub eesti keeles.

Loe Airi Leon artiklit "Brändi tähtsus digitaalses turunduses"

Koolitajad

 • Airi Leon

  Airi Leoni liikumapanevaks jõuks on visuaalsed ja kõnekad lood, mida fotograafiakunst võimaldab ja meieni toob. Lood, mis ka aastate pärast meenuvad ja meid mõtlema panevad. Soov mõista nende lugude loomise tagamaid on teda köitnud aastaid ja seejuures suunanud teadmiste täiendamisele. Oma teadmised ettevõtlusest ja fotograafiast on ta edukalt põiminud turundusvaldkonna inimeste koolitusteks. Andes edasi teadmisi visuaalsete lugude jutustamise tehnikatest ja jagades inspiratsiooni, mõistmaks paremini turundusfotograafia maailma, et seda enda tegevuses rakendada. Sotsiaalmeedia turundus kui visuaalne suhtlusviis on lingiks, mis aitab tal suurepäraselt põimida majandusvaldkonna teadmised fotograafia kogemustega ning seeläbi pakkuda väärtust ettevõtjatele ning sisuloojatele.

  Ta on omandanud rakenduskõrghariduse ärijuhtimise erialal. Lisaks on ta õppinud õigusteadust, fotograafiat ja sotsiaalmeediat. Airil on seljataga 20 aastat karjääri riigisektoris. Viimasel 2016 - 2018 töötas ta seal valdkonnajuhi ametikohal. Üks Airi kirgesid on koolitamine, millega ta tegi algust juba riigisektoris töötades, kus igapäevaste töökohustuste kõrvalt pidas pea 15 aastat sisekoolitaja ametit. Ettevõtlusalaste teadmiste proovikiviks oli ettevõtlusõpetaja amet Tallinna Teeninduskoolis, mis andis inspiratsiooni siduda fotograafiaalased teadmised ettevõtlusmaailmaga.

  Fotograafia on Airi südames ja tegudes olnud terve täiskasvanuelu ja seda tänaseks 30 aastat. Fotograafia entusiastina on saanud Airi osa põnevatest fotoalastest väljakutsetest, tehes koostööd Fotomuuseumi ja Juhan Kuusi Dokfoto Keskus MTÜga.

  Airi Leon

  Airi Leoni liikumapanevaks jõuks on visuaalsed ja kõnekad lood, mida fotograafiakunst võimaldab ja meieni toob. Lood, mis ka aastate pärast meenuvad ja meid mõtlema panevad. Soov mõista nende lugude loomise tagamaid on teda köitnud aastaid ja seejuures suunanud teadmiste täiendamisele. Oma teadmised ettevõtlusest ja fotograafiast on ta edukalt põiminud turundusvaldkonna inimeste koolitusteks. Andes edasi teadmisi visuaalsete lugude jutustamise tehnikatest ja jagades inspiratsiooni, mõistmaks paremini turundusfotograafia maailma, et seda enda tegevuses rakendada. Sotsiaalmeedia turundus kui visuaalne suhtlusviis on lingiks, mis aitab tal suurepäraselt põimida majandusvaldkonna teadmised fotograafia kogemustega ning seeläbi pakkuda väärtust ettevõtjatele ning sisuloojatele.

  Ta on omandanud rakenduskõrghariduse ärijuhtimise erialal. Lisaks on ta õppinud õigusteadust, fotograafiat ja sotsiaalmeediat. Airil on seljataga 20 aastat karjääri riigisektoris. Viimasel 2016 - 2018 töötas ta seal valdkonnajuhi ametikohal. Üks Airi kirgesid on koolitamine, millega ta tegi algust juba riigisektoris töötades, kus igapäevaste töökohustuste kõrvalt pidas pea 15 aastat sisekoolitaja ametit. Ettevõtlusalaste teadmiste proovikiviks oli ettevõtlusõpetaja amet Tallinna Teeninduskoolis, mis andis inspiratsiooni siduda fotograafiaalased teadmised ettevõtlusmaailmaga.

  Fotograafia on Airi südames ja tegudes olnud terve täiskasvanuelu ja seda tänaseks 30 aastat. Fotograafia entusiastina on saanud Airi osa põnevatest fotoalastest väljakutsetest, tehes koostööd Fotomuuseumi ja Juhan Kuusi Dokfoto Keskus MTÜga.

Ajakava

09:30 – 09:45

Kogunemine ja tervituskohv

09:45 – 11:30

Sissejuhatus. Brändifoto mõiste ja sisu

 • Mis on bränd.
 • Sotsiaalmeedia ja internetiturunduse roll brändi kujundusel.
 • Brändiloomise tugisambad - visioon, missioon ja põhiväärtused.
 • Brändi identiteet ja selle mõju fotode loomisel. 

Kasutatavad meetodid: loeng

11:30 – 11:45

Kohvipaus

11:45 – 13:15

Planeerimine. Brändi toetava pildikeele kujundamine

 • Milliseid pilte luua ja mis on nende eesmärk.
 • Storytelling brändi kuvandi loomisel.
 • Stilistika ja inspiratsioon.
 • Pildistamise planeerimine.

Kasutatavad meetodid: loeng ja praktiline töö

13:15 – 14:00

Lõuna

14:00 – 15:30

Pildistamine. Tootefoto ja teenusefoto

 • Teenusfoto. Kompositsiooni roll kõneka foto loomisel.
 • Tootefoto kompositsioon.
 • Valgus – loomulik vs kunstvalgus.
 • Telefonikaamera seaded.

Kasutatavad meetodid: loeng ja praktiline töö

15:30 – 15:45

Kohvipaus

15:45 – 17:00

Pildistamine ja töötlus

 • Kuidas pildistada inimest. Praktilised näited.
 • Fotode töötlus Snapseed äpis.
 • Päeva kokkuvõtte

Kasutatavad meetodid: praktiline töö

Brändifotograafia

Kestus:

8 akadeemilist tundi

Toimumiskoht:

Äripäeva Akadeemia

Selleks, et sinu ettevõtte kohalolek ei jääks digikanalites vaid mööduvaks hetkeks, on mõistlik läheneda sisuloomesse teadlikult ja süsteemselt, kasutades bränditoetavat pildikeelt. Ainuüksi ilusate piltide postitamine ei taga soovitud edu, vaja on terviklikku lähenemist, mille aluseks on tugev brändistrateegia.

Tuttavlikkuse ja etteaimatavuse tunne on see, mis tõmbab kliente korduvalt tagasi. Lisaks soovitavad püsikliendid oma lemmikut ettevõtet suurema tõenäosusega sõpradele ja perele, mis võib kaasa tuua kasvu ja laienemise. Kui enda brändilugu hästi esitleda, on inimesed juba veendunud toote või teenuse väärtuses, isegi sellest midagi teadmata. Tugeva visuaalse brändi jõud on tohutu ja võib kaasa tuua sinu ettevõtte edu ja laiema tuntuse.

Koolituse eesmärk on õpetada teadlikult lähenema brändi pildikeele kujundamisele. Pildistama fotosid nii, et need toetavad brändi visuaalset eristumist ja tegema õigeid valikuid visuaalse sisu loomisel.

Koolitusele on oodatud ettevõtjad ja inimesed kelle töö on seotud digikeskkonna sisuloomega. Koolitus sobib ettevõtjale, kes soovib ise olla oma ettevõtte visuaalse sisu looja; turundajale, kelle ülesannete hulka kuulub visuaalse sisu loomine. Kõigile, kes tahavad olla teadlikumad fotograafia teenuse tellijad.

Koolitus sobib sulle juhul, kui sul on vähemalt üks neist soovidest või eesmärkidest:

 • Soovid kujundada ettevõttes digikanalite visuaalset ühtlust ja suurendada seeläbi brändi meeldejäävust.
 • Soovid iseseisvalt hakkama saada ettevõtte pildimaterjali loomisega.
 • Soovid olla teadlikum tellija, et kujundada tugevat brändi.
 • Soovid teada rohkem sotsiaalmeedia rollist turunduses ja luua järjepidevust.

Koolituse läbiviimise põhimõtted

Koolitusel vaheldub teooria praktiliste harjutustega. Koolitusele palume kaasa võtta nutitelefon ning enne koolituse toimumist alla laadida vabavarana saada olev Snapseed App. Iga osaleja saab kaasa koolitusmaterjalid, mis aitavad peale koolitust iseseisvalt brändi kujundamisega edasi tegeleda. Lisaks saab õpilane brändipildistamise planeerimise protsessi toetavad töölehed.

Koolituse läbinutele väljastatakse tunnistus. Tunnistuse väljastamise eelduseks on terves mahus koolitusel osalemine ja õpiväljundite saavutamine. Tulemuste saavutamist hinnatakse arutelude ja praktiliste tööde käigus. Osalejale, kes õpiväljundeid saavutanud ei ole, väljastatakse soovi korral koolitusel osalemise kohta tõend.

Kontaktõpe toimub hästi valgustatud, hubases, piisava suurusega ruumis, mille laudade ja toolide asetust on võimalik vastavalt vajadusele muuta. Ratastooliga ligipääs on tagatud. Koolitus toimub eesti keeles.

Loe Airi Leon artiklit "Brändi tähtsus digitaalses turunduses"

Koolitajad

 • Airi Leon

  Airi Leoni liikumapanevaks jõuks on visuaalsed ja kõnekad lood, mida fotograafiakunst võimaldab ja meieni toob. Lood, mis ka aastate pärast meenuvad ja meid mõtlema panevad. Soov mõista nende lugude loomise tagamaid on teda köitnud aastaid ja seejuures suunanud teadmiste täiendamisele. Oma teadmised ettevõtlusest ja fotograafiast on ta edukalt põiminud turundusvaldkonna inimeste koolitusteks. Andes edasi teadmisi visuaalsete lugude jutustamise tehnikatest ja jagades inspiratsiooni, mõistmaks paremini turundusfotograafia maailma, et seda enda tegevuses rakendada. Sotsiaalmeedia turundus kui visuaalne suhtlusviis on lingiks, mis aitab tal suurepäraselt põimida majandusvaldkonna teadmised fotograafia kogemustega ning seeläbi pakkuda väärtust ettevõtjatele ning sisuloojatele.

  Ta on omandanud rakenduskõrghariduse ärijuhtimise erialal. Lisaks on ta õppinud õigusteadust, fotograafiat ja sotsiaalmeediat. Airil on seljataga 20 aastat karjääri riigisektoris. Viimasel 2016 - 2018 töötas ta seal valdkonnajuhi ametikohal. Üks Airi kirgesid on koolitamine, millega ta tegi algust juba riigisektoris töötades, kus igapäevaste töökohustuste kõrvalt pidas pea 15 aastat sisekoolitaja ametit. Ettevõtlusalaste teadmiste proovikiviks oli ettevõtlusõpetaja amet Tallinna Teeninduskoolis, mis andis inspiratsiooni siduda fotograafiaalased teadmised ettevõtlusmaailmaga.

  Fotograafia on Airi südames ja tegudes olnud terve täiskasvanuelu ja seda tänaseks 30 aastat. Fotograafia entusiastina on saanud Airi osa põnevatest fotoalastest väljakutsetest, tehes koostööd Fotomuuseumi ja Juhan Kuusi Dokfoto Keskus MTÜga.

  Airi Leon

  Airi Leoni liikumapanevaks jõuks on visuaalsed ja kõnekad lood, mida fotograafiakunst võimaldab ja meieni toob. Lood, mis ka aastate pärast meenuvad ja meid mõtlema panevad. Soov mõista nende lugude loomise tagamaid on teda köitnud aastaid ja seejuures suunanud teadmiste täiendamisele. Oma teadmised ettevõtlusest ja fotograafiast on ta edukalt põiminud turundusvaldkonna inimeste koolitusteks. Andes edasi teadmisi visuaalsete lugude jutustamise tehnikatest ja jagades inspiratsiooni, mõistmaks paremini turundusfotograafia maailma, et seda enda tegevuses rakendada. Sotsiaalmeedia turundus kui visuaalne suhtlusviis on lingiks, mis aitab tal suurepäraselt põimida majandusvaldkonna teadmised fotograafia kogemustega ning seeläbi pakkuda väärtust ettevõtjatele ning sisuloojatele.

  Ta on omandanud rakenduskõrghariduse ärijuhtimise erialal. Lisaks on ta õppinud õigusteadust, fotograafiat ja sotsiaalmeediat. Airil on seljataga 20 aastat karjääri riigisektoris. Viimasel 2016 - 2018 töötas ta seal valdkonnajuhi ametikohal. Üks Airi kirgesid on koolitamine, millega ta tegi algust juba riigisektoris töötades, kus igapäevaste töökohustuste kõrvalt pidas pea 15 aastat sisekoolitaja ametit. Ettevõtlusalaste teadmiste proovikiviks oli ettevõtlusõpetaja amet Tallinna Teeninduskoolis, mis andis inspiratsiooni siduda fotograafiaalased teadmised ettevõtlusmaailmaga.

  Fotograafia on Airi südames ja tegudes olnud terve täiskasvanuelu ja seda tänaseks 30 aastat. Fotograafia entusiastina on saanud Airi osa põnevatest fotoalastest väljakutsetest, tehes koostööd Fotomuuseumi ja Juhan Kuusi Dokfoto Keskus MTÜga.

Ajakava

09:30 – 09:45

Kogunemine ja tervituskohv

09:45 – 11:30

Sissejuhatus. Brändifoto mõiste ja sisu

 • Mis on bränd.
 • Sotsiaalmeedia ja internetiturunduse roll brändi kujundusel.
 • Brändiloomise tugisambad - visioon, missioon ja põhiväärtused.
 • Brändi identiteet ja selle mõju fotode loomisel. 

Kasutatavad meetodid: loeng

11:30 – 11:45

Kohvipaus

11:45 – 13:15

Planeerimine. Brändi toetava pildikeele kujundamine

 • Milliseid pilte luua ja mis on nende eesmärk.
 • Storytelling brändi kuvandi loomisel.
 • Stilistika ja inspiratsioon.
 • Pildistamise planeerimine.

Kasutatavad meetodid: loeng ja praktiline töö

13:15 – 14:00

Lõuna

14:00 – 15:30

Pildistamine. Tootefoto ja teenusefoto

 • Teenusfoto. Kompositsiooni roll kõneka foto loomisel.
 • Tootefoto kompositsioon.
 • Valgus – loomulik vs kunstvalgus.
 • Telefonikaamera seaded.

Kasutatavad meetodid: loeng ja praktiline töö

15:30 – 15:45

Kohvipaus

15:45 – 17:00

Pildistamine ja töötlus

 • Kuidas pildistada inimest. Praktilised näited.
 • Fotode töötlus Snapseed äpis.
 • Päeva kokkuvõtte

Kasutatavad meetodid: praktiline töö

Lisainfo

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta.
Üks nädal enne igat koolituspäeva saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga.

Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolitusprogrammi alguseni. 

Tühistamisinfo

Kui te ei saa mingil põhjusel koolitusel osaleda, palun andke sellest teada e-posti aadressil [email protected]. Kui teatate mitteosalemisest vähemalt 7 kalendripäeva ette, lepime Teiega kokku uue aja või tagastame 100% koolituse maksumusest. Tagastame koolituse osalustasu täismahus juhul, kui pole tehtud koolituse korraldamisega seotud kulutusi (ostetud õppematerjale jms). Koolitusele mitteilmumisel, sellest mitteteatamisel või koolituse poolelijätmisel õppetasu ei tagastata.

Asukoht ja kontaktid

Aadress

Vana-Lõuna 39/1, Tallinn
© AS Äripäev 2000-2024
 • Aadress: Vana Lõuna 39/1, 19094 Tallinn
 • Klienditugi: 667 0099 (8:15-17:00)
 • E-post: [email protected]