CSRD aruandluse mõistmine ja täitmine

Kuidas ja kellele ettevõtte kestlikkusest aru anda?

CSRD aruandluse mõistmine ja täitmine

Kestus:

8 akadeemilist tundi

Toimumiskoht:

Äripäeva Akadeemia

2023. aasta alguses jõustunud Euroopa Komisjoni Kestlikkusaruandluse direktiiv ja selle alusel loodud aruandlusstandardid annavad senisest oluliselt põhjalikumad suunised ettevõtte keskkonna- ja sotsiaalse mõju mõtestamisele ja avalikustamisele. Kuigi aruandluskohustus tekib suurettevõtetele ning väikese ja keskmise suurusega ettevõtetest üksnes börsiettevõtetele, mõjutab see läbi tarneahela pea igat Eesti ettevõtet. 

Koolitus aitab mõista aruandluskohustust, kasutades praktilisi näiteid ja harjutusi. Koolitusel arutletakse ka ettevõtte peamiste mõjutegurite üle ning uuritakse, millist tüüpi teavet tulevikus küsitakse nii klientidelt kui ka koostööpartneritelt.

Koolituse eesmärk on anda osalejatele võimalus oma ettevõtte näitel tutvuda kestlikkusaruandluse direktiivi ja selle standardite eesmärgi ning sisuga, ettevõtte olulise keskkonna- ja sotsiaalse mõju kaardistamisega ning valmistuda võimalikuks aruandluskohustuseks või sellest tulenevateks päringuteks klientidelt ja koostööpartneritelt.

 Koolituse tulemusena osaleja:

 • mõistab kestlikkusaruandluse olemust;
 • oskab tuvastada oma ettevõtte olulisi mõjukohti keskkonnale ja sotsiaalsele keskkonnale;
 • hindab oma ettevõtte valmisolekut olulistel keskkonna-, sotsiaalsetel ja juhtimisteemadel aru anda.

Ootame koolitusele nii aruandluskohustuse sihtgrupiks olevaid suurettevõtteid, kes on alles oma kestlikkuse teekonna alguses kui väikese ja keskmise suurusega ettevõtteid, kes teevad koostööd suurettevõtetega nii Eestis kui mujal.

🍃 Koolitus on osa Äripäeva kestlikkuse arenguprogrammist "Muutume, et kesta". Muutuste elluviimiseks soovitame läbida programmi organisatsioonina ehk kaasata erinevates moodulites vastava valdkonna eest vastutavad isikud. 

Koolituse läbiviimise põhimõtted

Koolitusel vaheldub teoreetiline osa praktiliste harjutuste ning grupitöödega. Igale osalejale saadetakse 1-2 nädalat enne koolitust lühike küsimustik, et koolitajatel oleks võimalik tutvuda koolitusel osalejate eelneva kogemusega ning valida koolituse käigus esitatavad näited vastavalt ettevõtete tegevusvaldkonnale.

Koolituse läbinutele väljastatakse tunnistus. Tunnistuse väljastamise eelduseks on terves mahus koolitusel osalemine ja õpiväljundite saavutamine. Õpiväljundite saavutamist hinnatakse praktiliste tööde käigus. Osalejale, kes õpiväljundeid saavutanud ei ole, väljastatakse soovi korral koolitusel osalemise kohta tõend.

Maht: 8 akadeemilist tundi

Äripäeva Akadeemia on Eesti Töötukassa koolituskaardi partner. 

Koolitajad

 • Merili Vares

  Merili Vares on PwC Eesti ESG teenuste juht. Merili on nõustanud ettevõtteid ja avaliku sektori organisatsioone alates 2006. aastast. Merili on aidanud luua ettevõtete ESG ja kliimaneutraalsuse strateegiaid ja poliitikaid, arendanud ESG aruandlussüsteeme ning hinnanud vastavust EL taksonoomiale, Kestlikkusaruandluse direktiivi jt regulatsioonidele. Samuti on ta panustanud riikliku süsinikujalajälje mõõtmise metoodika väljatöötamisse ning osalenud ettevõtete süsiniku jalajälje hindamise tööriistade väljatöötamisel. Merili on tunnustatud koolitaja, EBSi ESG juhi arenguprogrammi juht ja õppejõud.

  Merili Vares

  Merili Vares on PwC Eesti ESG teenuste juht. Merili on nõustanud ettevõtteid ja avaliku sektori organisatsioone alates 2006. aastast. Merili on aidanud luua ettevõtete ESG ja kliimaneutraalsuse strateegiaid ja poliitikaid, arendanud ESG aruandlussüsteeme ning hinnanud vastavust EL taksonoomiale, Kestlikkusaruandluse direktiivi jt regulatsioonidele. Samuti on ta panustanud riikliku süsinikujalajälje mõõtmise metoodika väljatöötamisse ning osalenud ettevõtete süsiniku jalajälje hindamise tööriistade väljatöötamisel. Merili on tunnustatud koolitaja, EBSi ESG juhi arenguprogrammi juht ja õppejõud.

 • Katre Kluust

  Katre on aastast 2021 vandeaudiitor. Katre liitus PwC-ga 2016. aastal ning tal on kogemusi finantssektori kohalike ja rahvusvaheliste ettevõtete ja kontsernide auditeerimisel. Lisaks finantsauditile, juhib Katre ESG aruandluse ja auditeerimisega seotud projekte, mis aitavad ettevõtetel ja avaliku sektori organisatsioonidel ette valmistada kestlikkusaruandluse avalikustamise ja auditeerimise kohustuseks. Katre on tunnustatud koolitaja nii auditi kui ESG valdkonnas.

  Katre Kluust

  Katre on aastast 2021 vandeaudiitor. Katre liitus PwC-ga 2016. aastal ning tal on kogemusi finantssektori kohalike ja rahvusvaheliste ettevõtete ja kontsernide auditeerimisel. Lisaks finantsauditile, juhib Katre ESG aruandluse ja auditeerimisega seotud projekte, mis aitavad ettevõtetel ja avaliku sektori organisatsioonidel ette valmistada kestlikkusaruandluse avalikustamise ja auditeerimise kohustuseks. Katre on tunnustatud koolitaja nii auditi kui ESG valdkonnas.

Ajakava

09:30 – 09:45

Kogunemine ja tervituskohv

09:45 – 11:30

Mis on Kestlikkusaruandluse direktiiv (CSRD) ja standardid (ESRS)?

 • Mis on Kestlikkusaruandluse direktiiv?
 • Kellele ja millal rakendub?
 • Milliseid keskkonna- ja sotsiaalseid  teemasid direktiiv käsitleb?
 • Milline peab olema kestlikkusaruande ülesehitus?

11:30 – 11:45

Kohvipaus

11:45 – 13:15

Oluliste mõjukohtade ja aruandlusteemade valimine

 • Oluliste mõjukohtade ja aruandlusteemade valimine enda ettevõtte näitel: individuaalne ülesanne
 • Vastuste peegeldamine paarides
 • Vastuste peegeldamine üheskoos

13:15 – 14:00

Lõuna

14:00 – 15:30

Valitud aruandlusteemade kaardistamine ja puuduste tuvastamine vastavalt standarditele

 • Valitud aruandlusteemade kaardistamine ja puuduste tuvastamine: individuaalne ülesanne
 • Vastuste peegeldamine paarides
 • Vastuste peegeldamine üheskoos

15:30 – 15:45

Kohvipaus

15:45 – 17:00

Kuidas kõrvaldada puudused aruandluses? Milline võiks olla arendusplaan?

 • Millised on puudused aruandluses oma sisult?
 • Kuidas saame levinumaid puudusi kõrvaldada?
 • Kuidas luua arendusplaani?
CSRD aruandluse mõistmine ja täitmine

Kestus:

8 akadeemilist tundi

Toimumiskoht:

Äripäeva Akadeemia

2023. aasta alguses jõustunud Euroopa Komisjoni Kestlikkusaruandluse direktiiv ja selle alusel loodud aruandlusstandardid annavad senisest oluliselt põhjalikumad suunised ettevõtte keskkonna- ja sotsiaalse mõju mõtestamisele ja avalikustamisele. Kuigi aruandluskohustus tekib suurettevõtetele ning väikese ja keskmise suurusega ettevõtetest üksnes börsiettevõtetele, mõjutab see läbi tarneahela pea igat Eesti ettevõtet. 

Koolitus aitab mõista aruandluskohustust, kasutades praktilisi näiteid ja harjutusi. Koolitusel arutletakse ka ettevõtte peamiste mõjutegurite üle ning uuritakse, millist tüüpi teavet tulevikus küsitakse nii klientidelt kui ka koostööpartneritelt.

Koolituse eesmärk on anda osalejatele võimalus oma ettevõtte näitel tutvuda kestlikkusaruandluse direktiivi ja selle standardite eesmärgi ning sisuga, ettevõtte olulise keskkonna- ja sotsiaalse mõju kaardistamisega ning valmistuda võimalikuks aruandluskohustuseks või sellest tulenevateks päringuteks klientidelt ja koostööpartneritelt.

 Koolituse tulemusena osaleja:

 • mõistab kestlikkusaruandluse olemust;
 • oskab tuvastada oma ettevõtte olulisi mõjukohti keskkonnale ja sotsiaalsele keskkonnale;
 • hindab oma ettevõtte valmisolekut olulistel keskkonna-, sotsiaalsetel ja juhtimisteemadel aru anda.

Ootame koolitusele nii aruandluskohustuse sihtgrupiks olevaid suurettevõtteid, kes on alles oma kestlikkuse teekonna alguses kui väikese ja keskmise suurusega ettevõtteid, kes teevad koostööd suurettevõtetega nii Eestis kui mujal.

🍃 Koolitus on osa Äripäeva kestlikkuse arenguprogrammist "Muutume, et kesta". Muutuste elluviimiseks soovitame läbida programmi organisatsioonina ehk kaasata erinevates moodulites vastava valdkonna eest vastutavad isikud. 

Koolituse läbiviimise põhimõtted

Koolitusel vaheldub teoreetiline osa praktiliste harjutuste ning grupitöödega. Igale osalejale saadetakse 1-2 nädalat enne koolitust lühike küsimustik, et koolitajatel oleks võimalik tutvuda koolitusel osalejate eelneva kogemusega ning valida koolituse käigus esitatavad näited vastavalt ettevõtete tegevusvaldkonnale.

Koolituse läbinutele väljastatakse tunnistus. Tunnistuse väljastamise eelduseks on terves mahus koolitusel osalemine ja õpiväljundite saavutamine. Õpiväljundite saavutamist hinnatakse praktiliste tööde käigus. Osalejale, kes õpiväljundeid saavutanud ei ole, väljastatakse soovi korral koolitusel osalemise kohta tõend.

Maht: 8 akadeemilist tundi

Äripäeva Akadeemia on Eesti Töötukassa koolituskaardi partner. 

Koolitajad

 • Merili Vares

  Merili Vares on PwC Eesti ESG teenuste juht. Merili on nõustanud ettevõtteid ja avaliku sektori organisatsioone alates 2006. aastast. Merili on aidanud luua ettevõtete ESG ja kliimaneutraalsuse strateegiaid ja poliitikaid, arendanud ESG aruandlussüsteeme ning hinnanud vastavust EL taksonoomiale, Kestlikkusaruandluse direktiivi jt regulatsioonidele. Samuti on ta panustanud riikliku süsinikujalajälje mõõtmise metoodika väljatöötamisse ning osalenud ettevõtete süsiniku jalajälje hindamise tööriistade väljatöötamisel. Merili on tunnustatud koolitaja, EBSi ESG juhi arenguprogrammi juht ja õppejõud.

  Merili Vares

  Merili Vares on PwC Eesti ESG teenuste juht. Merili on nõustanud ettevõtteid ja avaliku sektori organisatsioone alates 2006. aastast. Merili on aidanud luua ettevõtete ESG ja kliimaneutraalsuse strateegiaid ja poliitikaid, arendanud ESG aruandlussüsteeme ning hinnanud vastavust EL taksonoomiale, Kestlikkusaruandluse direktiivi jt regulatsioonidele. Samuti on ta panustanud riikliku süsinikujalajälje mõõtmise metoodika väljatöötamisse ning osalenud ettevõtete süsiniku jalajälje hindamise tööriistade väljatöötamisel. Merili on tunnustatud koolitaja, EBSi ESG juhi arenguprogrammi juht ja õppejõud.

 • Katre Kluust

  Katre on aastast 2021 vandeaudiitor. Katre liitus PwC-ga 2016. aastal ning tal on kogemusi finantssektori kohalike ja rahvusvaheliste ettevõtete ja kontsernide auditeerimisel. Lisaks finantsauditile, juhib Katre ESG aruandluse ja auditeerimisega seotud projekte, mis aitavad ettevõtetel ja avaliku sektori organisatsioonidel ette valmistada kestlikkusaruandluse avalikustamise ja auditeerimise kohustuseks. Katre on tunnustatud koolitaja nii auditi kui ESG valdkonnas.

  Katre Kluust

  Katre on aastast 2021 vandeaudiitor. Katre liitus PwC-ga 2016. aastal ning tal on kogemusi finantssektori kohalike ja rahvusvaheliste ettevõtete ja kontsernide auditeerimisel. Lisaks finantsauditile, juhib Katre ESG aruandluse ja auditeerimisega seotud projekte, mis aitavad ettevõtetel ja avaliku sektori organisatsioonidel ette valmistada kestlikkusaruandluse avalikustamise ja auditeerimise kohustuseks. Katre on tunnustatud koolitaja nii auditi kui ESG valdkonnas.

Ajakava

09:30 – 09:45

Kogunemine ja tervituskohv

09:45 – 11:30

Mis on Kestlikkusaruandluse direktiiv (CSRD) ja standardid (ESRS)?

 • Mis on Kestlikkusaruandluse direktiiv?
 • Kellele ja millal rakendub?
 • Milliseid keskkonna- ja sotsiaalseid  teemasid direktiiv käsitleb?
 • Milline peab olema kestlikkusaruande ülesehitus?

11:30 – 11:45

Kohvipaus

11:45 – 13:15

Oluliste mõjukohtade ja aruandlusteemade valimine

 • Oluliste mõjukohtade ja aruandlusteemade valimine enda ettevõtte näitel: individuaalne ülesanne
 • Vastuste peegeldamine paarides
 • Vastuste peegeldamine üheskoos

13:15 – 14:00

Lõuna

14:00 – 15:30

Valitud aruandlusteemade kaardistamine ja puuduste tuvastamine vastavalt standarditele

 • Valitud aruandlusteemade kaardistamine ja puuduste tuvastamine: individuaalne ülesanne
 • Vastuste peegeldamine paarides
 • Vastuste peegeldamine üheskoos

15:30 – 15:45

Kohvipaus

15:45 – 17:00

Kuidas kõrvaldada puudused aruandluses? Milline võiks olla arendusplaan?

 • Millised on puudused aruandluses oma sisult?
 • Kuidas saame levinumaid puudusi kõrvaldada?
 • Kuidas luua arendusplaani?

Registreerimine

Hind
Osalejaid

21.11.2024 CSRD aruandluse mõistmine ja täitmine

549,00 €

669,78 € km-ga

21.11.2024 CSRD aruandluse mõistmine ja täitmine

OsalejaidHind

549,00 €

669,78 € km-ga

Lisainfo

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta.
Üks nädal enne igat koolituspäeva saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga.

Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolitusprogrammi alguseni. 

Tühistamisinfo

Kui te ei saa mingil põhjusel koolitusel osaleda, palun andke sellest teada e-posti aadressil [email protected]. Kui teatate mitteosalemisest vähemalt 7 kalendripäeva ette, lepime Teiega kokku uue aja või tagastame 100% koolituse maksumusest. Tagastame koolituse osalustasu täismahus juhul, kui pole tehtud koolituse korraldamisega seotud kulutusi (ostetud õppematerjale jms). Koolitusele mitteilmumisel, sellest mitteteatamisel või koolituse poolelijätmisel õppetasu ei tagastata.

Asukoht ja kontaktid

Aadress

Vana-Lõuna 39/1, Tallinn
© AS Äripäev 2000-2024
 • Aadress: Vana Lõuna 39/1, 19094 Tallinn
 • Klienditugi: 667 0099 (8:15-17:00)
 • E-post: [email protected]