E-kaubanduse turunduse praktikum

Kuidas luua edukat e-äri turundus- ja müügistrateegiat?

E-kaubanduse turunduse praktikum

Kestus:

8 akadeemilist tundi

Toimumiskoht:

Äripäeva Akadeemia

Eesti internetikasutajatest 71% on viimase aasta jooksul midagi veebi kaudu ostnud kogumahus üle 3,5 miljardi Euro. Nendest ostudest kaks kolmandikku tehakse Eesti veebipoodidest. Globaalselt on e-kaubanduse maht ligi 6 triljonit ning eeldustlikult kasvab 2025.aastaks üle 7 triljonini.

E-kaubandus pakub olulisi ärivõimalusi nii kohalikul kui ka globaalsel turul. Kuigi konkurents on kiirelt kasvav, siis väärtusliku pakkumise ja targa ning läbimõeldud tegutsemisega on võimalik edu saavutada. Käesolev koolitus on üles ehitatud eesmärgiga anda oskused e-poe turunduse ja müügitegevuse planeerimiseks, haldamiseks ja arendamiseks ning välja tuua riskid, mida vältida.

Koolituse eesmärk 

Koolituse eesmärk on anda baasteadmised e-turundusest, jagada praktilisi nõuandeid ja teha läbi ülesandeid, mis aitaksid osalejatel oma ettevõtte käivet ja kasumlikkust digikanalite toel oluliselt kasvatada.

Koolitusele on oodatud ettevõtjad, turundusjuhid ja turundusspetsialistid, kes tegelevad e-kaubanduses ja veebimüügile toetuvates ettevõtetes või mõtlevad veebimüügi alustamisele.

Koolituse tulemusena osaleja:

 • oskab luua digikanalite turundusstrateegiat;
 • teab, kuidas arvutada kampaaniate tulusust ja optimaalseid reklaamiinvesteeringuid;
 • teab, kuidas valida ja üles ehitada erinevaid turunduskanaleid;
 • oskab konkurentide järele digimaailmas luurata;
 • teab, milliseid tulemusmõõdikuid oma turundustegevustes kasutada ja kuidas nende põhjal järeldusi teha.

Koolituse läbiviimise põhimõtted

Koolitus koosneb loengutest, aruteludest, arvutuste läbitegemisest ja iseseisvatest ülesannetest. Koolituse iga teemaploki juurde kuuluvad praktilised ülesanded, mis annavad osalejatele juba järgmisel päeval rakendatavad tööriistad. Näiteks valemid, mille abil arvutada reklaamide tulusust, küsimused, mida konkurentide analüüsi juures kasutada ning mõõdikud, mille baasil oma ettevõtte turundustegevusi optimeerida.

Kaasa palume võtta sülearvuti ja võimalusel omada ligipääsu oma ettevõtte veebilehe Google Analytics’i kontole. Kui ettevõttel ei ole Google Analytics’i kontot, siis toimub harjutamine demokonto abil, millele ligipääsu saab koolitajalt koolituse käigus.

Koolituse läbinutele väljastatakse tunnistus. Tunnistuse väljastamise eelduseks on täismahus koolitusel osalemine ja õpiväljundite saavutamine. Tulemuste saavutamist hinnatakse arutelude ja praktiliste tööde käigus. Osalejale, kes õpiväljundeid saavutanud ei ole, väljastatakse soovi korral koolitusel osalemise kohta tõend.

Kontaktõpe toimub hästi valgustatud, hubases, piisava suurusega ruumis, mille laudade ja toolide asetust on võimalik vastavalt vajadusele muuta. Ratastooliga ligipääs on tagatud. Koolitus toimub eesti keeles.

Koolitusgrupi suurus on maksimaalselt 15 inimest

Maht: 8 akadeemilist tundi

Äripäeva Akadeemia on Eesti Töötukassa koolituskaardi partner.

Koolitajad

 • Taavi Raidma

  Digiturunduse strateeg ja koolitaja

  Taavi Raidma tegutseb juba alates 2008. aastast digiturunduse strateegi ja koolitajana. Ta on loonud ja aidanud ellu viia turundusplaane erinevatel klientidel alates start-up’idest kuni börsifirmadeni (sh Montonio, Tallink, Palmako ja Goldtime). Tema fookusteemadeks on e-kaubanduse turundus, turundusanalüütika ning eksporditurunduse strateegiad. Taavi on Eesti turundusagentuuri WOW Digital kaasasutaja ning Austraalia digiagentuuri Shines Digital partner.

  Taavi on Google Certified Trainer, ta on õppinud ettevõtlust ja majandust Wheaton College’is USA-s ning omab majandusarengu magistrikraadi London School of Economics'ist. Taavi majandusalane taust ja ettevõtluskogemus teevad temast valdkonna hinnatud spetsialisti ja koolitajana oskab rõhku panna praktiliste oskuste arendandamisele.

  Nädalavahetustel meeldib talle hobikorras muusikat luua ning õudusromaane lugeda.

  Taavi Raidma

  Digiturunduse strateeg ja koolitaja

  Taavi Raidma tegutseb juba alates 2008. aastast digiturunduse strateegi ja koolitajana. Ta on loonud ja aidanud ellu viia turundusplaane erinevatel klientidel alates start-up’idest kuni börsifirmadeni (sh Montonio, Tallink, Palmako ja Goldtime). Tema fookusteemadeks on e-kaubanduse turundus, turundusanalüütika ning eksporditurunduse strateegiad. Taavi on Eesti turundusagentuuri WOW Digital kaasasutaja ning Austraalia digiagentuuri Shines Digital partner.

  Taavi on Google Certified Trainer, ta on õppinud ettevõtlust ja majandust Wheaton College’is USA-s ning omab majandusarengu magistrikraadi London School of Economics'ist. Taavi majandusalane taust ja ettevõtluskogemus teevad temast valdkonna hinnatud spetsialisti ja koolitajana oskab rõhku panna praktiliste oskuste arendandamisele.

  Nädalavahetustel meeldib talle hobikorras muusikat luua ning õudusromaane lugeda.

Ajakava

09:45 – 10:00

Kogunemine

10:00 – 11:30

1. Konkurentsivõimelise turundusstrateegia loomine

 • E-äri matemaatika ABC
 • Kasumlike sihtgruppide valimine
 • Turunduskanalite valimine
 • ChatGPT kasutamine strateegia loomisel

Kasutatavad meetodid: teooria, praktiline ülesanne reklaami tasuvuse ja tulemuslikkuse arvutamisest, näited, arutelu

11:30 – 11:45

Kohvipaus

11:45 – 13:15

2. E-äri leitavuse ja tuntuse kasvatamine

 • Otsingunähtavus läbi Google Ads reklaamide ja SEO
 • Taasturundus ehk retargeting
 • Sotsiaalmeedia ja sisuturundus, s
 • Reklaami- ja sisuloome AI toel

Kasutatavad meetodid: teooria, praktiline ülesanne turunduseelarve ja reklaamide loomisest, näited, arutelu

13:15 – 14:00

Lõuna

14:00 – 15:30

3. Konkurentide luure läbi avalike kanalite

 • Konkurentide sõnumid ja tootepakkumised
 • Konkurentide reklaamiinvesteeringud
 • Muutused konkurentide turundusstrateegiates

Kasutatavad meetodid: teooria, näited, praktiline konkurentide analüüs, arutelu

15:30 – 15:45

Kohvipaus

15:45 – 17:00

4. Tulemuste mõõtmine ja nendest järelduste tegemine

 • Kõige levinumad e-äri tulemusmõõdikud
 • Google Analytics 4 ja Looker Studio kasutamine tulemuste mõõtmiseks ja jälgimiseks
 • Järeldusteni jõudmine ja otsuste vastuvõtmine

Kasutatavad meetodid: teooria, näited, arutelu

E-kaubanduse turunduse praktikum

Kestus:

8 akadeemilist tundi

Toimumiskoht:

Äripäeva Akadeemia

Eesti internetikasutajatest 71% on viimase aasta jooksul midagi veebi kaudu ostnud kogumahus üle 3,5 miljardi Euro. Nendest ostudest kaks kolmandikku tehakse Eesti veebipoodidest. Globaalselt on e-kaubanduse maht ligi 6 triljonit ning eeldustlikult kasvab 2025.aastaks üle 7 triljonini.

E-kaubandus pakub olulisi ärivõimalusi nii kohalikul kui ka globaalsel turul. Kuigi konkurents on kiirelt kasvav, siis väärtusliku pakkumise ja targa ning läbimõeldud tegutsemisega on võimalik edu saavutada. Käesolev koolitus on üles ehitatud eesmärgiga anda oskused e-poe turunduse ja müügitegevuse planeerimiseks, haldamiseks ja arendamiseks ning välja tuua riskid, mida vältida.

Koolituse eesmärk 

Koolituse eesmärk on anda baasteadmised e-turundusest, jagada praktilisi nõuandeid ja teha läbi ülesandeid, mis aitaksid osalejatel oma ettevõtte käivet ja kasumlikkust digikanalite toel oluliselt kasvatada.

Koolitusele on oodatud ettevõtjad, turundusjuhid ja turundusspetsialistid, kes tegelevad e-kaubanduses ja veebimüügile toetuvates ettevõtetes või mõtlevad veebimüügi alustamisele.

Koolituse tulemusena osaleja:

 • oskab luua digikanalite turundusstrateegiat;
 • teab, kuidas arvutada kampaaniate tulusust ja optimaalseid reklaamiinvesteeringuid;
 • teab, kuidas valida ja üles ehitada erinevaid turunduskanaleid;
 • oskab konkurentide järele digimaailmas luurata;
 • teab, milliseid tulemusmõõdikuid oma turundustegevustes kasutada ja kuidas nende põhjal järeldusi teha.

Koolituse läbiviimise põhimõtted

Koolitus koosneb loengutest, aruteludest, arvutuste läbitegemisest ja iseseisvatest ülesannetest. Koolituse iga teemaploki juurde kuuluvad praktilised ülesanded, mis annavad osalejatele juba järgmisel päeval rakendatavad tööriistad. Näiteks valemid, mille abil arvutada reklaamide tulusust, küsimused, mida konkurentide analüüsi juures kasutada ning mõõdikud, mille baasil oma ettevõtte turundustegevusi optimeerida.

Kaasa palume võtta sülearvuti ja võimalusel omada ligipääsu oma ettevõtte veebilehe Google Analytics’i kontole. Kui ettevõttel ei ole Google Analytics’i kontot, siis toimub harjutamine demokonto abil, millele ligipääsu saab koolitajalt koolituse käigus.

Koolituse läbinutele väljastatakse tunnistus. Tunnistuse väljastamise eelduseks on täismahus koolitusel osalemine ja õpiväljundite saavutamine. Tulemuste saavutamist hinnatakse arutelude ja praktiliste tööde käigus. Osalejale, kes õpiväljundeid saavutanud ei ole, väljastatakse soovi korral koolitusel osalemise kohta tõend.

Kontaktõpe toimub hästi valgustatud, hubases, piisava suurusega ruumis, mille laudade ja toolide asetust on võimalik vastavalt vajadusele muuta. Ratastooliga ligipääs on tagatud. Koolitus toimub eesti keeles.

Koolitusgrupi suurus on maksimaalselt 15 inimest

Maht: 8 akadeemilist tundi

Äripäeva Akadeemia on Eesti Töötukassa koolituskaardi partner.

Koolitajad

 • Taavi Raidma

  Digiturunduse strateeg ja koolitaja

  Taavi Raidma tegutseb juba alates 2008. aastast digiturunduse strateegi ja koolitajana. Ta on loonud ja aidanud ellu viia turundusplaane erinevatel klientidel alates start-up’idest kuni börsifirmadeni (sh Montonio, Tallink, Palmako ja Goldtime). Tema fookusteemadeks on e-kaubanduse turundus, turundusanalüütika ning eksporditurunduse strateegiad. Taavi on Eesti turundusagentuuri WOW Digital kaasasutaja ning Austraalia digiagentuuri Shines Digital partner.

  Taavi on Google Certified Trainer, ta on õppinud ettevõtlust ja majandust Wheaton College’is USA-s ning omab majandusarengu magistrikraadi London School of Economics'ist. Taavi majandusalane taust ja ettevõtluskogemus teevad temast valdkonna hinnatud spetsialisti ja koolitajana oskab rõhku panna praktiliste oskuste arendandamisele.

  Nädalavahetustel meeldib talle hobikorras muusikat luua ning õudusromaane lugeda.

  Taavi Raidma

  Digiturunduse strateeg ja koolitaja

  Taavi Raidma tegutseb juba alates 2008. aastast digiturunduse strateegi ja koolitajana. Ta on loonud ja aidanud ellu viia turundusplaane erinevatel klientidel alates start-up’idest kuni börsifirmadeni (sh Montonio, Tallink, Palmako ja Goldtime). Tema fookusteemadeks on e-kaubanduse turundus, turundusanalüütika ning eksporditurunduse strateegiad. Taavi on Eesti turundusagentuuri WOW Digital kaasasutaja ning Austraalia digiagentuuri Shines Digital partner.

  Taavi on Google Certified Trainer, ta on õppinud ettevõtlust ja majandust Wheaton College’is USA-s ning omab majandusarengu magistrikraadi London School of Economics'ist. Taavi majandusalane taust ja ettevõtluskogemus teevad temast valdkonna hinnatud spetsialisti ja koolitajana oskab rõhku panna praktiliste oskuste arendandamisele.

  Nädalavahetustel meeldib talle hobikorras muusikat luua ning õudusromaane lugeda.

Ajakava

09:45 – 10:00

Kogunemine

10:00 – 11:30

1. Konkurentsivõimelise turundusstrateegia loomine

 • E-äri matemaatika ABC
 • Kasumlike sihtgruppide valimine
 • Turunduskanalite valimine
 • ChatGPT kasutamine strateegia loomisel

Kasutatavad meetodid: teooria, praktiline ülesanne reklaami tasuvuse ja tulemuslikkuse arvutamisest, näited, arutelu

11:30 – 11:45

Kohvipaus

11:45 – 13:15

2. E-äri leitavuse ja tuntuse kasvatamine

 • Otsingunähtavus läbi Google Ads reklaamide ja SEO
 • Taasturundus ehk retargeting
 • Sotsiaalmeedia ja sisuturundus, s
 • Reklaami- ja sisuloome AI toel

Kasutatavad meetodid: teooria, praktiline ülesanne turunduseelarve ja reklaamide loomisest, näited, arutelu

13:15 – 14:00

Lõuna

14:00 – 15:30

3. Konkurentide luure läbi avalike kanalite

 • Konkurentide sõnumid ja tootepakkumised
 • Konkurentide reklaamiinvesteeringud
 • Muutused konkurentide turundusstrateegiates

Kasutatavad meetodid: teooria, näited, praktiline konkurentide analüüs, arutelu

15:30 – 15:45

Kohvipaus

15:45 – 17:00

4. Tulemuste mõõtmine ja nendest järelduste tegemine

 • Kõige levinumad e-äri tulemusmõõdikud
 • Google Analytics 4 ja Looker Studio kasutamine tulemuste mõõtmiseks ja jälgimiseks
 • Järeldusteni jõudmine ja otsuste vastuvõtmine

Kasutatavad meetodid: teooria, näited, arutelu

Registreerimine

Hind
Osalejaid

15.02.2024 E-kaubanduse turunduse praktikum

549,00 €

658,80 € km-ga

0
 • Registreeri Töötukassa kaudu

15.02.2024 E-kaubanduse turunduse praktikum

OsalejaidHind
0

549,00 €

658,80 € km-ga

 • Registreeri Töötukassa kaudu

Lisainfo

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta.
Üks nädal enne igat koolituspäeva saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga.

Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolitusprogrammi alguseni. 

Äripäeva Akadeemia on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Tutvuge koolituskaardi infoga SIIN.
Täpsema info saamiseks võtke meiega ühendust telefonil 667 0439 või [email protected].

Tühistamisinfo

Kui te ei saa mingil põhjusel koolitusel osaleda, palun andke sellest teada e-posti aadressil [email protected]. Kui teatate mitteosalemisest vähemalt 7 kalendripäeva ette, lepime Teiega kokku uue aja või tagastame 100% koolituse maksumusest. Tagastame koolituse osalustasu täismahus juhul, kui pole tehtud koolituse korraldamisega seotud kulutusi (ostetud õppematerjale jms). Koolitusele mitteilmumisel, sellest mitteteatamisel või koolituse poolelijätmisel õppetasu ei tagastata.

Asukoht ja kontaktid

Aadress

Äripäeva Akadeemia
© AS Äripäev 2000-2023
 • Aadress: Vana Lõuna 39/1, 19094 Tallinn
 • Klienditugi: 667 0099 (8:15-17:00)
 • E-post: [email protected]