Eduka müügijuhtimise praktikum

Kuidas olla õiglane ja motiveeriv juht oma müügitiimile?

Eduka müügijuhtimise praktikum

Kestus:

8 akadeemilist tundi

Toimumiskoht:

Äripäeva Akadeemia

Muutuvad olud majanduses seavad müügitiimile kõrgendatud ootused. Lihtne on teha müüki, kui majanduses läheb hästi ning kliendid jõuavad ostuotsusteni justkui iseenesest. Majanduslanguse ajal muutub aga olukord vastupidiseks, müügiinimesed peavad rohkem pingutama, tegema õigeid tegevusi ning selle juures hoidma oma motivatsiooni. Tiimi- või müügijuhtidel on siin väga suur roll oma inimeste toetamisel ja nende tegevuste prioritiseerimisel ja juhtimisel. Oluline on pakkuda igale tiimiliikmele personaalset lähenemist ja samaaegselt suuta hoida tervikvaadet ka meeskonnal.

Täna juhitakse müügitöös tihti tulemusi, mitte tegevusi. Seetõttu ei märka tiimijuhid kitsaskohti, mis müügitulemused tegelikult alla viivad. Personaalne lähenemine igale müügiinimesele aitab vähendada ebavõrdsust kogu müügitiimis ning pakub tuge, et aidata nõrgematel liikmetel saada enesekindlamaks ning jõuda paremate tulemusteni.

Koolitus aitab märgata erinevaid tasemeid tänases müügitiimis ja õpetab seadma nõudlikke kuid ka samas õiglaseid kokkuleppeid.

 

Koolituse eesmärk on pakkuda tuge ja töövahendeid müügis ning teeninduses tegutsevatele  tiimi - või müügijuhtidele selleks, et kujundada oma müügimeeskonnast isetoimiv ja motiveeritud tiim.     

Koolitusele on oodatud tiimijuhid, kes on tõusnud müügimeeskonna seest juhipositsioonile, alustavad müügijuhid ning müügijuhid, kelle meeskonnas on hiljuti toimunud märkimisväärseid muudatusi. Koolitus on sobilik ka juhtidele, kelle ettevõtte fookus on lähiajal muutunud rohkem müügikeskseks.

Koolitus sobib sulle juhul, kui vastad jaatavalt vähemalt ühele järgnevale küsimusele:

 • Kas sinu tiimis töötavad müügiinimesed on täna erinevate tulemustega?
 • Kas sinu tiim ei saavuta täna oodatus müügieesmärke?
 • Kas sinu  tiimis on täna liikmeid kes  leiavad kergelt vabandusi ja takistusi?
 • Kas sa tunned, et sinu tänane müügitiim võiks olla iseseisvam ning võtta oma tulemuste saavutamise eest rohkem vastutust?

Koolituse tulemusena osaleja:

 • oskab seada personaalseid ja õiglasi tegevuseesmärke tulemuste saavutamiseks;
 • suudab teha ärieesmärkidest lähtuvaid ratsionaalseid otsuseid ning neid ka põhjendada;
 • oskab läheneda igale tiimiliikmele vastavalt tema vajadustele ning hoida üleval motivatsiooni;
 • suudab luua selged ja arusaadavad tiimireeglid;
 • mõistab, et juhtimine on järjepidev töö ja tiimiliikmed vahetumisel on vaja seda tööd teha püsiva järjekindlusega.

Koolitus on praktilises töötoa formaadis, mis annab võimaluse jagada oma kogemust ning õppida teiste omast. Toimuvad aktiivsed arutelud grupis, mille käigus leitakse lahendused konkreetsetele olukordadele ja küsimustele. Kahe koolituspäeva vahele jääb aeg, mille jooksul saavad osalejad tööolukordades uusi võtteid katsetada ning teisel kohtumiskorral oma kogemusi jagada ja reflekteerida.                            

Koolituse läbinutele väljastatakse tunnistus. Tunnistuse väljastamise eelduseks on terves mahus koolitusel osalemine. Koolituse õpiväljundite saavutamist hinnatakse harjutamise, arutelude ja praktiliste ülesannete käigus. Osalejale, kes õpiväljundeid saavutanud ei ole väljastatakse soovi korral koolitusel osalemise kohta tõend.
Kontaktõpe toimub hästi valgustatud, hubases, piisava suurusega ruumis, laudade ja toolide asetust on võimalik muuta vastavalt vajadusele.             
Ratastooliga on ligipääs tagatud. Koolitus toimub eesti keeles.

Koolitusgrupi suurus maksimaalselt 12 osalejat

Maht: 8 akadeemilist tundi              

Äripäeva Akadeemia on Eesti Töötukassa koolituskaardi partner.

Loe lisaks koolitaja blogi - https://nomonkeybusiness.ee/blogi

Hoia sotsiaalmeedias koolitaja tegemistel silma peal - https://www.instagram.com/raitvidevik

Koolitajad

 • Rait Videvik

  Rait omab 20 aastat müügi ja teeninduse valdkonna kogemust suurettevõtetest Telia Eesti ja Eesti Energia. Sellest 6 aastat tehes ise müüki era ja ärikliendile ning 13 aastat juhtides teeninduse ja müügitiime, mille suurused olid 10-130 liikmeni.
  Lisaks praktilisele kogemusele on ta omandanud kõrghariduse Estonian Business Schoolis ettevõtluse erialal, spetsialiseerumisega müügile.
  Täna töötab ta konsultandina ning nõustab ettevõtteid müügijuhtimise, müügioskuste treenimise ja mõtteviisi loomisega. 
  Raidu eesmärk on parandada Eesti müügitaseme kvaliteeti ja läbi selle ka suhtumist müüki. Tulemuseks on rahulolev klient, õnnelik müügiinimene ja kasumlik ettevõte. 

  Rait Videvik

  Rait omab 20 aastat müügi ja teeninduse valdkonna kogemust suurettevõtetest Telia Eesti ja Eesti Energia. Sellest 6 aastat tehes ise müüki era ja ärikliendile ning 13 aastat juhtides teeninduse ja müügitiime, mille suurused olid 10-130 liikmeni.
  Lisaks praktilisele kogemusele on ta omandanud kõrghariduse Estonian Business Schoolis ettevõtluse erialal, spetsialiseerumisega müügile.
  Täna töötab ta konsultandina ning nõustab ettevõtteid müügijuhtimise, müügioskuste treenimise ja mõtteviisi loomisega. 
  Raidu eesmärk on parandada Eesti müügitaseme kvaliteeti ja läbi selle ka suhtumist müüki. Tulemuseks on rahulolev klient, õnnelik müügiinimene ja kasumlik ettevõte. 

Ajakava

Päev 1
Päev 2

09:45 – 10:00

Kogunemine ja tervituskohv

10:00 – 11:30

1. Kokkulepped meeskonnas

Rollikirjeldus

 • müügijuhi roll ja tema rolli mõju teistele - meeskond, klient jne

Ootused

 • tiimijuhi ootused oma meeskonnale
 • ootuste taust ja ootuste mõju

Kasutatavad meetodid: loeng, arutelu

11:30 – 12:00

Kohvipaus/lõuna

12:00 – 13:30

2. Meeskonna eesmärgid

Meeskonna eesmärgid

 • eesmärkide seadmine meeskonnas vastavalt inimese tasemele ja rollile
 • kuidas mõõta seatud eesmärke? Mida mõõta?

Kasutatavad meetodid: loeng, arutelu

Eduka müügijuhtimise praktikum

Kestus:

8 akadeemilist tundi

Toimumiskoht:

Äripäeva Akadeemia

Muutuvad olud majanduses seavad müügitiimile kõrgendatud ootused. Lihtne on teha müüki, kui majanduses läheb hästi ning kliendid jõuavad ostuotsusteni justkui iseenesest. Majanduslanguse ajal muutub aga olukord vastupidiseks, müügiinimesed peavad rohkem pingutama, tegema õigeid tegevusi ning selle juures hoidma oma motivatsiooni. Tiimi- või müügijuhtidel on siin väga suur roll oma inimeste toetamisel ja nende tegevuste prioritiseerimisel ja juhtimisel. Oluline on pakkuda igale tiimiliikmele personaalset lähenemist ja samaaegselt suuta hoida tervikvaadet ka meeskonnal.

Täna juhitakse müügitöös tihti tulemusi, mitte tegevusi. Seetõttu ei märka tiimijuhid kitsaskohti, mis müügitulemused tegelikult alla viivad. Personaalne lähenemine igale müügiinimesele aitab vähendada ebavõrdsust kogu müügitiimis ning pakub tuge, et aidata nõrgematel liikmetel saada enesekindlamaks ning jõuda paremate tulemusteni.

Koolitus aitab märgata erinevaid tasemeid tänases müügitiimis ja õpetab seadma nõudlikke kuid ka samas õiglaseid kokkuleppeid.

 

Koolituse eesmärk on pakkuda tuge ja töövahendeid müügis ning teeninduses tegutsevatele  tiimi - või müügijuhtidele selleks, et kujundada oma müügimeeskonnast isetoimiv ja motiveeritud tiim.     

Koolitusele on oodatud tiimijuhid, kes on tõusnud müügimeeskonna seest juhipositsioonile, alustavad müügijuhid ning müügijuhid, kelle meeskonnas on hiljuti toimunud märkimisväärseid muudatusi. Koolitus on sobilik ka juhtidele, kelle ettevõtte fookus on lähiajal muutunud rohkem müügikeskseks.

Koolitus sobib sulle juhul, kui vastad jaatavalt vähemalt ühele järgnevale küsimusele:

 • Kas sinu tiimis töötavad müügiinimesed on täna erinevate tulemustega?
 • Kas sinu tiim ei saavuta täna oodatus müügieesmärke?
 • Kas sinu  tiimis on täna liikmeid kes  leiavad kergelt vabandusi ja takistusi?
 • Kas sa tunned, et sinu tänane müügitiim võiks olla iseseisvam ning võtta oma tulemuste saavutamise eest rohkem vastutust?

Koolituse tulemusena osaleja:

 • oskab seada personaalseid ja õiglasi tegevuseesmärke tulemuste saavutamiseks;
 • suudab teha ärieesmärkidest lähtuvaid ratsionaalseid otsuseid ning neid ka põhjendada;
 • oskab läheneda igale tiimiliikmele vastavalt tema vajadustele ning hoida üleval motivatsiooni;
 • suudab luua selged ja arusaadavad tiimireeglid;
 • mõistab, et juhtimine on järjepidev töö ja tiimiliikmed vahetumisel on vaja seda tööd teha püsiva järjekindlusega.

Koolitus on praktilises töötoa formaadis, mis annab võimaluse jagada oma kogemust ning õppida teiste omast. Toimuvad aktiivsed arutelud grupis, mille käigus leitakse lahendused konkreetsetele olukordadele ja küsimustele. Kahe koolituspäeva vahele jääb aeg, mille jooksul saavad osalejad tööolukordades uusi võtteid katsetada ning teisel kohtumiskorral oma kogemusi jagada ja reflekteerida.                            

Koolituse läbinutele väljastatakse tunnistus. Tunnistuse väljastamise eelduseks on terves mahus koolitusel osalemine. Koolituse õpiväljundite saavutamist hinnatakse harjutamise, arutelude ja praktiliste ülesannete käigus. Osalejale, kes õpiväljundeid saavutanud ei ole väljastatakse soovi korral koolitusel osalemise kohta tõend.
Kontaktõpe toimub hästi valgustatud, hubases, piisava suurusega ruumis, laudade ja toolide asetust on võimalik muuta vastavalt vajadusele.             
Ratastooliga on ligipääs tagatud. Koolitus toimub eesti keeles.

Koolitusgrupi suurus maksimaalselt 12 osalejat

Maht: 8 akadeemilist tundi              

Äripäeva Akadeemia on Eesti Töötukassa koolituskaardi partner.

Loe lisaks koolitaja blogi - https://nomonkeybusiness.ee/blogi

Hoia sotsiaalmeedias koolitaja tegemistel silma peal - https://www.instagram.com/raitvidevik

Koolitajad

 • Rait Videvik

  Rait omab 20 aastat müügi ja teeninduse valdkonna kogemust suurettevõtetest Telia Eesti ja Eesti Energia. Sellest 6 aastat tehes ise müüki era ja ärikliendile ning 13 aastat juhtides teeninduse ja müügitiime, mille suurused olid 10-130 liikmeni.
  Lisaks praktilisele kogemusele on ta omandanud kõrghariduse Estonian Business Schoolis ettevõtluse erialal, spetsialiseerumisega müügile.
  Täna töötab ta konsultandina ning nõustab ettevõtteid müügijuhtimise, müügioskuste treenimise ja mõtteviisi loomisega. 
  Raidu eesmärk on parandada Eesti müügitaseme kvaliteeti ja läbi selle ka suhtumist müüki. Tulemuseks on rahulolev klient, õnnelik müügiinimene ja kasumlik ettevõte. 

  Rait Videvik

  Rait omab 20 aastat müügi ja teeninduse valdkonna kogemust suurettevõtetest Telia Eesti ja Eesti Energia. Sellest 6 aastat tehes ise müüki era ja ärikliendile ning 13 aastat juhtides teeninduse ja müügitiime, mille suurused olid 10-130 liikmeni.
  Lisaks praktilisele kogemusele on ta omandanud kõrghariduse Estonian Business Schoolis ettevõtluse erialal, spetsialiseerumisega müügile.
  Täna töötab ta konsultandina ning nõustab ettevõtteid müügijuhtimise, müügioskuste treenimise ja mõtteviisi loomisega. 
  Raidu eesmärk on parandada Eesti müügitaseme kvaliteeti ja läbi selle ka suhtumist müüki. Tulemuseks on rahulolev klient, õnnelik müügiinimene ja kasumlik ettevõte. 

Ajakava

Päev 1
Päev 2

09:45 – 10:00

Kogunemine ja tervituskohv

10:00 – 11:30

1. Kokkulepped meeskonnas

Rollikirjeldus

 • müügijuhi roll ja tema rolli mõju teistele - meeskond, klient jne

Ootused

 • tiimijuhi ootused oma meeskonnale
 • ootuste taust ja ootuste mõju

Kasutatavad meetodid: loeng, arutelu

11:30 – 12:00

Kohvipaus/lõuna

12:00 – 13:30

2. Meeskonna eesmärgid

Meeskonna eesmärgid

 • eesmärkide seadmine meeskonnas vastavalt inimese tasemele ja rollile
 • kuidas mõõta seatud eesmärke? Mida mõõta?

Kasutatavad meetodid: loeng, arutelu

Lisainfo

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta.
Üks nädal enne igat koolituspäeva saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga.

Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolitusprogrammi alguseni. 

Tühistamisinfo

Kui te ei saa mingil põhjusel koolitusel osaleda, palun andke sellest teada e-posti aadressil [email protected]. Kui teatate mitteosalemisest vähemalt 7 kalendripäeva ette, lepime Teiega kokku uue aja või tagastame 100% koolituse maksumusest. Tagastame koolituse osalustasu täismahus juhul, kui pole tehtud koolituse korraldamisega seotud kulutusi (ostetud õppematerjale jms). Koolitusele mitteilmumisel, sellest mitteteatamisel või koolituse poolelijätmisel õppetasu ei tagastata.

Asukoht ja kontaktid

Aadress

Vana-Lõuna 39/1, Tallinn
© AS Äripäev 2000-2024
 • Aadress: Vana Lõuna 39/1, 19094 Tallinn
 • Klienditugi: 667 0099 (8:15-17:00)
 • E-post: [email protected]