ERPi valik, juurutamine ja integreerimine ettevõttes

2-päevane praktiline koolitus majandustarkvara juurutamiseks ja valutuks integreerimiseks teiste ärilahendustega

ERPi valik, juurutamine ja integreerimine ettevõttes

Kestus:

16 akadeemilist tundi

Toimumiskoht:

Äripäeva Akadeemia

Koolitusel osaleja saab kõik vajalikud teadmised ja konkreetsed metoodilised abivahendid uue ERPi otsimiseks, tarnimiseks ja juurutamiseks vastavalt ettevõtte vajadustele ja parimatele praktikatele.

Kuna tehnoloogia muutub kiiresti, on majandustarkvara ehk ERPi (ingl enterprise resource planning) hankimine keeruline ülesanne ning see nõuab tellijalt spetsiifilisi teadmisi. Tihtipeale ei ole neid teadmisi tellijal olemas ja appi kutsutakse majandustarkvara partner. Majandustarkvara konsultandi kompetents on samas üldjuhul fokuseeritud ühe konkreetse tarkvara spetsiifikale ning on seetõttu piiratud antud tarkvara võimaluste ja terminoloogiaga. Selliste ühekülgsete teadmiste põhjal tekkinud nõuete nimekirja alusel hangitaksegi uus majandustarkvara.

Majandustarkvara on äriprotsesside üldistatud raamistik, mis on arendatud väga laia ringi klientide protsesside toetamiseks. Sinu ettevõttel on suure tõenäosusega spetsiifilised äriprotsessid, mis aitavad oma valdkonnas edukas olla. Nende protsesside jaoks ei pruugi uue majandustarkvara standardses versioonis olla valmis arendatud vajalik fuktsionaalsus. ERP-konsultandi igapäevaseks tegevuseks on spetsiifilised protsessid ühtsetele standarditele viia. Samas on konsultandil tihtipeale keeruline aru saada, mida tohiks sinu ettevõtte spetsiifika kontekstis standardseks teha ja mida kindlasti mitte.

Just majandustarkvara tellijal on vajalikud teadmised äriprotsesside olulisusest, äri spetsiifikast ja know-how’st. Ehk tellija peab oskama hinnata majandustarkvara sobivust oma äriprotsessidele ja nende spetsiifikale ka siis kui majandustarkvara hankimise protsessi on kaasatud ERP-partner.

Koolitusel saad vastused järgmistele küsimustele:

 • Millised tänased tehnoloogiatrendid tuleb ERPi valikul arvesse võtta?
 • Kuidas koostada õigesti ERPi nõuete nimekirja?
 • Kuidas kasutada kõige paremini partneri teadmisi nõuete nimekirja koostamisel ja hindamisel?
 • Kuidas võrrelda mitme pakkuja tarkvara sobivust ettevõtte äriprotsessidele?
 • Kuidas koostada pakkumiskutse majandustarkvara hankimiseks ja juurutamiseks?
 • Kuidas võrrelda erineva hinnastamismudeliga pakkumisi?
 • Kuidas majandustarkvara juurutamisel jälgida efektiivselt projekti skoopi, eelarvet ja ajakava?
 • Kuidas tuvastada ja vältida ERPi valikul ja juurutamisel riskikohti ning peidetud kulusid?
 • Kuidas juurutada majandustarkvara tagades selle pikema eluea?
 • Kuidas integreerida uut ERPi tarkvaraliste lahenduste ökosüsteemi?

Koolituse eesmärk on tõsta ERPi tellija teadlikkust ja kompetentsi (koos väga praktiliste juhistega).  Koolitusel osaleja saab vajalikud teadmised ja konkreetsed metoodilised abivahendid uue ERPi otsimiseks, hankimiseks ja juurutamiseks vastavalt parimatele praktikatele ja ettevõtte vajadustele. Koolitusele on oodatud:

 • IT osakonna poolt majandustarkvara  tellija, nt. IT juht, ERP-projektijuht, IT spetsialist, toote- või platvormiomanik, peakasutaja;
 • äripoolne tellija – valdkonna vastutaja, nt. finantsjuht või tehase juht, pearaamatupidaja;
 • otsustaja –  juhatuse või juhtkonna liige, nt. tegevjuht, finantsjuht, arendusjuht, IT juht.

Koolitus sobib sulle juhul, kui vastad jaatavalt vähemalt ühele järgnevale küsimusele:

 • Kas sinu ettevõte planeerib majandustarkvara vahetust või juurutamist?
 • Kas sinu ettevõttel on algamas või käimas majandustarkvara juurutamise projekt?
 • Kas teie ettevõttes planeeritakse uue ERPi juurutamise eelarvet ja tahaksid aru saada, kuidas seda paremini teha?
 • Kas sinu ettevõttel on olemas majandustarkvara, kuid sellega on palju probleeme (see on pidurdamas sinu äri tulevikus) ja keegi ei saa aru, mis on tehtud valesti ja kuidas seda parandada?
 • Kas Sinu ettevõtte strateegiline plaan on kasvada ja soovid valida ERPi mis toetab neid eesmärke

Koolituse tulemused / Õpiväljundid (teadmised, oskused, hoiakud, mille õppija peab koolitusel osalemisel omandama ning mille rakendamise oskust peab olema võimeline demonstreerima ehk koolituse tulemused peavad olema mõõdetavad.

Koolituse tulemusena osaleja:

 • omab ülevaadet uute tehnoloogiate põhimõtetest;
 • saab aru ERPi teadliku valiku põhimõtetest;
 • teab, kuidas optimaalselt kasutada oma ressurssi (raha ja meeskonda) majandustarkvara valiku ja juurutuse käigus;
 • rakendab kontrollmeetodeid projekti skoobi, eelarve ja ajakava juhtimiseks ning oskab tuua välja võimalikke riskikohti ;
 • mõistab ärilahenduste ökosüsteemi ülesehituse loogikat ja oskab paremini arvestada teiste süsteemide nõudeid ERPi valikul ja juurutamisel.

Iga suurema teemaploki läbimisel arutame koolitatavate ja/või koolitaja praktikas esinenud juhtumeid.

Koolituse tulemusi hinnatakse arutelude käigus. Koolituse läbinutele väljastatakse tunnistus. Tunnistuse väljastamise eelduseks on terves mahus koolitusel osalemine.

Maht: 16 akadeemilist tundi

Äripäeva Akadeemia on Eesti Töötukassa koolituskaardi partner. 

Kuula teemakohast raadiosaadet:

Majandustarkvara valikul mängib emotsioon olulist rolli

Äritarkvara vahetamine ei pea olema raketiteadus 

6 kriitilist riski, millest hoiduda majandustarkvara valikul

 
 

Koolitajad

 • Julia Ležeiko

  Julial on ligi 20 aastat kogemust ärilahenduste juurutamisel ja arendamisel ning ligi 10 aastat kogemust IT-juhtimisel. Ta on vedanud ärilahenduste ja ERP-juurutusprojekte nii ettevõtte peatellija kui ka ERP- partneri rollis. Tema karjäär algas MS Dynamics Axapta peakasutaja rollist ja viis ametikohani, kus eesmärgiks oli saada nullist käima ERPi ja digitransformatsiooni teenused ning vastava pädevusega tiimid.

  Julia on omandanud Tartu Ülikooli majandusteaduse magistrikraadi ning Tallinna Ülikooli magistrikraadi infojuhtimise erialal. Julial on sügavad teadmised ärilahenduste maailmast ning ta on välja töötanud spetsiifilised metoodikad ja abivahendid, mis aitavad majandustarkvara tellijatel tõhusalt kasutada oma ressursse ERPi valimisel ja juurutamisel. Koolitajana peab Julia eelkõige oluliseks seda, et õppijad saaksid enda praktiliste probleemide lahendamiseks koolituselt vajalikud teadmised ja tööriistad.

  Julia Ležeiko

  Julial on ligi 20 aastat kogemust ärilahenduste juurutamisel ja arendamisel ning ligi 10 aastat kogemust IT-juhtimisel. Ta on vedanud ärilahenduste ja ERP-juurutusprojekte nii ettevõtte peatellija kui ka ERP- partneri rollis. Tema karjäär algas MS Dynamics Axapta peakasutaja rollist ja viis ametikohani, kus eesmärgiks oli saada nullist käima ERPi ja digitransformatsiooni teenused ning vastava pädevusega tiimid.

  Julia on omandanud Tartu Ülikooli majandusteaduse magistrikraadi ning Tallinna Ülikooli magistrikraadi infojuhtimise erialal. Julial on sügavad teadmised ärilahenduste maailmast ning ta on välja töötanud spetsiifilised metoodikad ja abivahendid, mis aitavad majandustarkvara tellijatel tõhusalt kasutada oma ressursse ERPi valimisel ja juurutamisel. Koolitajana peab Julia eelkõige oluliseks seda, et õppijad saaksid enda praktiliste probleemide lahendamiseks koolituselt vajalikud teadmised ja tööriistad.

Ajakava

1.päev
2.päev

09:30 – 09:45

Kogunemine ja tervituskohv

09:45 – 11:30

ERP-i minevik ja tulevik

Räägime ERP-i olemusest, millega see erineb teistest ärilahendustest, ERP-i eluea põhipunktidest ehk avastame, miks ERP-i elu on tänaseni  nii pikk olnud ja miks ettevõttetel on vanade majandustarkvaradega nii palju probleeme

Räägime tänastest tehnoloogilistest arengutest ja nende mõjust ERP-ile, kuidas juurutatakse ERP täna võrreldes 5-10 aasta minevikuga

 • Mis on ERP, tehnoloogiline vaade
 • ERP-i äriloogika
 • Mudatuste indeks ja ERP-i eluiga
 • ERP-i eelmised põlvkonnad ja nende eripära
 • Pilve tehnoloogia vs hübriid või „on-premise“ lahendused
 • Mis on „vanilje“ juurutus ja kuidas tänases ERP-is kombineerida standardfunktsionaalsust oma äri erivajadustega
 • Mis on „end-to-end“ protsess, miks see on oluline ja kuidas see tagada ERP-i juurutusel

11:30 – 11:45

Kohvipaus

11:45 – 13:15

„Pace layered“ ärilahenduste ökosüsteem, „best-of-breed“ strateegia

Räägime, kuidas peab kombineerima ERP-i teiste ärilahedustega ja kuidas neid omavahel integreerida ühtseks ökosüsteemiks

 • „Pace layered“ ja „best of breed“ ärilahenduste strateegia
 • Ärilahenduste ökosüsteemi põhimõtted
 • Ökosüsteemi ülesehitus äriprotsessi ja kasutaja vaatenurkadest

13:15 – 14:00

Lõuna

14:00 – 15:30

ERPi nõuete kaardistamine

Räägime sellest, kuidas efektiivselt koguda funktsionaalseid nõudeid ERP-i tellimiseks, kuidas protsessi optimeerida ja kasutada oma tiimi ressurssi optimaalselt

 • Metoodika tutvustus
 • ERP-i kaardistuse protsess, rollid ja vastutused
 • Protsesside digitaliseerimistaseme või digiküpsuse tuvastamine („as is“ vs „to be“ baasil)
 • Ülesanne - paneme näidatud metoodika järgi oma ettevõtte peamised protsessid paika ja tuvastame funktsioone, mis:
 1. määravad ettevõtte „know-how“
 2. tagavad konkurentsieelise

15:30 – 15:45

Kohvipaus

15:45 – 17:00

ERPi sobivuse hindamine äriprotsessidele

Kuidas on võimalik hinnata ERP-i sobivust ettevõtte äriprotsessidele? Sessiooni käigus käsitlemine metoodikat, mis aitab kiiresti ja efektiivselt tuvastada ettevõtte standartfunktsioone ja erivajadusi. Arutame selle etappi peidetud kulude riske.

 • ERP sobivuse hindamise metoodika kasutamine („ERP match score“)
 • Sobivuse hindamise tulemuste tõlgendamine

Ülesanne koolitatavatele – tõlgendame koolitaja esitatud näidete põhjal, mida konkreetne hindamise tulemus tähendab ja millised peavad olema järgmised sammud

ERPi valik, juurutamine ja integreerimine ettevõttes

Kestus:

16 akadeemilist tundi

Toimumiskoht:

Äripäeva Akadeemia

Koolitusel osaleja saab kõik vajalikud teadmised ja konkreetsed metoodilised abivahendid uue ERPi otsimiseks, tarnimiseks ja juurutamiseks vastavalt ettevõtte vajadustele ja parimatele praktikatele.

Kuna tehnoloogia muutub kiiresti, on majandustarkvara ehk ERPi (ingl enterprise resource planning) hankimine keeruline ülesanne ning see nõuab tellijalt spetsiifilisi teadmisi. Tihtipeale ei ole neid teadmisi tellijal olemas ja appi kutsutakse majandustarkvara partner. Majandustarkvara konsultandi kompetents on samas üldjuhul fokuseeritud ühe konkreetse tarkvara spetsiifikale ning on seetõttu piiratud antud tarkvara võimaluste ja terminoloogiaga. Selliste ühekülgsete teadmiste põhjal tekkinud nõuete nimekirja alusel hangitaksegi uus majandustarkvara.

Majandustarkvara on äriprotsesside üldistatud raamistik, mis on arendatud väga laia ringi klientide protsesside toetamiseks. Sinu ettevõttel on suure tõenäosusega spetsiifilised äriprotsessid, mis aitavad oma valdkonnas edukas olla. Nende protsesside jaoks ei pruugi uue majandustarkvara standardses versioonis olla valmis arendatud vajalik fuktsionaalsus. ERP-konsultandi igapäevaseks tegevuseks on spetsiifilised protsessid ühtsetele standarditele viia. Samas on konsultandil tihtipeale keeruline aru saada, mida tohiks sinu ettevõtte spetsiifika kontekstis standardseks teha ja mida kindlasti mitte.

Just majandustarkvara tellijal on vajalikud teadmised äriprotsesside olulisusest, äri spetsiifikast ja know-how’st. Ehk tellija peab oskama hinnata majandustarkvara sobivust oma äriprotsessidele ja nende spetsiifikale ka siis kui majandustarkvara hankimise protsessi on kaasatud ERP-partner.

Koolitusel saad vastused järgmistele küsimustele:

 • Millised tänased tehnoloogiatrendid tuleb ERPi valikul arvesse võtta?
 • Kuidas koostada õigesti ERPi nõuete nimekirja?
 • Kuidas kasutada kõige paremini partneri teadmisi nõuete nimekirja koostamisel ja hindamisel?
 • Kuidas võrrelda mitme pakkuja tarkvara sobivust ettevõtte äriprotsessidele?
 • Kuidas koostada pakkumiskutse majandustarkvara hankimiseks ja juurutamiseks?
 • Kuidas võrrelda erineva hinnastamismudeliga pakkumisi?
 • Kuidas majandustarkvara juurutamisel jälgida efektiivselt projekti skoopi, eelarvet ja ajakava?
 • Kuidas tuvastada ja vältida ERPi valikul ja juurutamisel riskikohti ning peidetud kulusid?
 • Kuidas juurutada majandustarkvara tagades selle pikema eluea?
 • Kuidas integreerida uut ERPi tarkvaraliste lahenduste ökosüsteemi?

Koolituse eesmärk on tõsta ERPi tellija teadlikkust ja kompetentsi (koos väga praktiliste juhistega).  Koolitusel osaleja saab vajalikud teadmised ja konkreetsed metoodilised abivahendid uue ERPi otsimiseks, hankimiseks ja juurutamiseks vastavalt parimatele praktikatele ja ettevõtte vajadustele. Koolitusele on oodatud:

 • IT osakonna poolt majandustarkvara  tellija, nt. IT juht, ERP-projektijuht, IT spetsialist, toote- või platvormiomanik, peakasutaja;
 • äripoolne tellija – valdkonna vastutaja, nt. finantsjuht või tehase juht, pearaamatupidaja;
 • otsustaja –  juhatuse või juhtkonna liige, nt. tegevjuht, finantsjuht, arendusjuht, IT juht.

Koolitus sobib sulle juhul, kui vastad jaatavalt vähemalt ühele järgnevale küsimusele:

 • Kas sinu ettevõte planeerib majandustarkvara vahetust või juurutamist?
 • Kas sinu ettevõttel on algamas või käimas majandustarkvara juurutamise projekt?
 • Kas teie ettevõttes planeeritakse uue ERPi juurutamise eelarvet ja tahaksid aru saada, kuidas seda paremini teha?
 • Kas sinu ettevõttel on olemas majandustarkvara, kuid sellega on palju probleeme (see on pidurdamas sinu äri tulevikus) ja keegi ei saa aru, mis on tehtud valesti ja kuidas seda parandada?
 • Kas Sinu ettevõtte strateegiline plaan on kasvada ja soovid valida ERPi mis toetab neid eesmärke

Koolituse tulemused / Õpiväljundid (teadmised, oskused, hoiakud, mille õppija peab koolitusel osalemisel omandama ning mille rakendamise oskust peab olema võimeline demonstreerima ehk koolituse tulemused peavad olema mõõdetavad.

Koolituse tulemusena osaleja:

 • omab ülevaadet uute tehnoloogiate põhimõtetest;
 • saab aru ERPi teadliku valiku põhimõtetest;
 • teab, kuidas optimaalselt kasutada oma ressurssi (raha ja meeskonda) majandustarkvara valiku ja juurutuse käigus;
 • rakendab kontrollmeetodeid projekti skoobi, eelarve ja ajakava juhtimiseks ning oskab tuua välja võimalikke riskikohti ;
 • mõistab ärilahenduste ökosüsteemi ülesehituse loogikat ja oskab paremini arvestada teiste süsteemide nõudeid ERPi valikul ja juurutamisel.

Iga suurema teemaploki läbimisel arutame koolitatavate ja/või koolitaja praktikas esinenud juhtumeid.

Koolituse tulemusi hinnatakse arutelude käigus. Koolituse läbinutele väljastatakse tunnistus. Tunnistuse väljastamise eelduseks on terves mahus koolitusel osalemine.

Maht: 16 akadeemilist tundi

Äripäeva Akadeemia on Eesti Töötukassa koolituskaardi partner. 

Kuula teemakohast raadiosaadet:

Majandustarkvara valikul mängib emotsioon olulist rolli

Äritarkvara vahetamine ei pea olema raketiteadus 

6 kriitilist riski, millest hoiduda majandustarkvara valikul

 
 

Koolitajad

 • Julia Ležeiko

  Julial on ligi 20 aastat kogemust ärilahenduste juurutamisel ja arendamisel ning ligi 10 aastat kogemust IT-juhtimisel. Ta on vedanud ärilahenduste ja ERP-juurutusprojekte nii ettevõtte peatellija kui ka ERP- partneri rollis. Tema karjäär algas MS Dynamics Axapta peakasutaja rollist ja viis ametikohani, kus eesmärgiks oli saada nullist käima ERPi ja digitransformatsiooni teenused ning vastava pädevusega tiimid.

  Julia on omandanud Tartu Ülikooli majandusteaduse magistrikraadi ning Tallinna Ülikooli magistrikraadi infojuhtimise erialal. Julial on sügavad teadmised ärilahenduste maailmast ning ta on välja töötanud spetsiifilised metoodikad ja abivahendid, mis aitavad majandustarkvara tellijatel tõhusalt kasutada oma ressursse ERPi valimisel ja juurutamisel. Koolitajana peab Julia eelkõige oluliseks seda, et õppijad saaksid enda praktiliste probleemide lahendamiseks koolituselt vajalikud teadmised ja tööriistad.

  Julia Ležeiko

  Julial on ligi 20 aastat kogemust ärilahenduste juurutamisel ja arendamisel ning ligi 10 aastat kogemust IT-juhtimisel. Ta on vedanud ärilahenduste ja ERP-juurutusprojekte nii ettevõtte peatellija kui ka ERP- partneri rollis. Tema karjäär algas MS Dynamics Axapta peakasutaja rollist ja viis ametikohani, kus eesmärgiks oli saada nullist käima ERPi ja digitransformatsiooni teenused ning vastava pädevusega tiimid.

  Julia on omandanud Tartu Ülikooli majandusteaduse magistrikraadi ning Tallinna Ülikooli magistrikraadi infojuhtimise erialal. Julial on sügavad teadmised ärilahenduste maailmast ning ta on välja töötanud spetsiifilised metoodikad ja abivahendid, mis aitavad majandustarkvara tellijatel tõhusalt kasutada oma ressursse ERPi valimisel ja juurutamisel. Koolitajana peab Julia eelkõige oluliseks seda, et õppijad saaksid enda praktiliste probleemide lahendamiseks koolituselt vajalikud teadmised ja tööriistad.

Ajakava

1.päev
2.päev

09:30 – 09:45

Kogunemine ja tervituskohv

09:45 – 11:30

ERP-i minevik ja tulevik

Räägime ERP-i olemusest, millega see erineb teistest ärilahendustest, ERP-i eluea põhipunktidest ehk avastame, miks ERP-i elu on tänaseni  nii pikk olnud ja miks ettevõttetel on vanade majandustarkvaradega nii palju probleeme

Räägime tänastest tehnoloogilistest arengutest ja nende mõjust ERP-ile, kuidas juurutatakse ERP täna võrreldes 5-10 aasta minevikuga

 • Mis on ERP, tehnoloogiline vaade
 • ERP-i äriloogika
 • Mudatuste indeks ja ERP-i eluiga
 • ERP-i eelmised põlvkonnad ja nende eripära
 • Pilve tehnoloogia vs hübriid või „on-premise“ lahendused
 • Mis on „vanilje“ juurutus ja kuidas tänases ERP-is kombineerida standardfunktsionaalsust oma äri erivajadustega
 • Mis on „end-to-end“ protsess, miks see on oluline ja kuidas see tagada ERP-i juurutusel

11:30 – 11:45

Kohvipaus

11:45 – 13:15

„Pace layered“ ärilahenduste ökosüsteem, „best-of-breed“ strateegia

Räägime, kuidas peab kombineerima ERP-i teiste ärilahedustega ja kuidas neid omavahel integreerida ühtseks ökosüsteemiks

 • „Pace layered“ ja „best of breed“ ärilahenduste strateegia
 • Ärilahenduste ökosüsteemi põhimõtted
 • Ökosüsteemi ülesehitus äriprotsessi ja kasutaja vaatenurkadest

13:15 – 14:00

Lõuna

14:00 – 15:30

ERPi nõuete kaardistamine

Räägime sellest, kuidas efektiivselt koguda funktsionaalseid nõudeid ERP-i tellimiseks, kuidas protsessi optimeerida ja kasutada oma tiimi ressurssi optimaalselt

 • Metoodika tutvustus
 • ERP-i kaardistuse protsess, rollid ja vastutused
 • Protsesside digitaliseerimistaseme või digiküpsuse tuvastamine („as is“ vs „to be“ baasil)
 • Ülesanne - paneme näidatud metoodika järgi oma ettevõtte peamised protsessid paika ja tuvastame funktsioone, mis:
 1. määravad ettevõtte „know-how“
 2. tagavad konkurentsieelise

15:30 – 15:45

Kohvipaus

15:45 – 17:00

ERPi sobivuse hindamine äriprotsessidele

Kuidas on võimalik hinnata ERP-i sobivust ettevõtte äriprotsessidele? Sessiooni käigus käsitlemine metoodikat, mis aitab kiiresti ja efektiivselt tuvastada ettevõtte standartfunktsioone ja erivajadusi. Arutame selle etappi peidetud kulude riske.

 • ERP sobivuse hindamise metoodika kasutamine („ERP match score“)
 • Sobivuse hindamise tulemuste tõlgendamine

Ülesanne koolitatavatele – tõlgendame koolitaja esitatud näidete põhjal, mida konkreetne hindamise tulemus tähendab ja millised peavad olema järgmised sammud

Lisainfo

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta.
Üks nädal enne igat koolituspäeva saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga.

Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolitusprogrammi alguseni. 

Tühistamisinfo

Kui te ei saa mingil põhjusel koolitusel osaleda, palun andke sellest teada e-posti aadressil [email protected]. Kui teatate mitteosalemisest vähemalt 7 kalendripäeva ette, lepime Teiega kokku uue aja või tagastame 100% koolituse maksumusest. Tagastame koolituse osalustasu täismahus juhul, kui pole tehtud koolituse korraldamisega seotud kulutusi (ostetud õppematerjale jms). Koolitusele mitteilmumisel, sellest mitteteatamisel või koolituse poolelijätmisel õppetasu ei tagastata.

Asukoht ja kontaktid

Aadress

Vana-Lõuna 39/1, Tallinn

Äripäeva Akadeemia Vana-Lõuna 39/1, Tallinn 667 0439 [email protected]

© AS Äripäev 2000-2024
 • Aadress: Vana Lõuna 39/1, 19094 Tallinn
 • Klienditugi: 667 0099 (8:15-17:00)
 • E-post: [email protected]