Java programmeerimiskeel edasijõudnutele

Java programmeerimiskeel edasijõudnutele

Kestus:

64 akadeemilist tundi

Toimumiskoht:

IT koolitus

Java edasijõudnute koolitus aitab osalejal mõista keerukamaid tehnikaid, arendusmustreid ja tehnoloogiaid. Koolitus annab oskused andmebaasidega suhtlemiseks ja keerukamate rakenduste kavandamiseks, samuti aitab osalejal saavutada pädevuse keerukamate Java-põhiste projektide käsitlemisel ning annab ettevalmistuse nõudlikumateks ülesanneteks tarkvaraarhitektuuri ja arenduse valdkonnas.

Koolituse eesmärk on süvendada osalejate teadmisi ja oskusi Java programmeerimiskeele kasutamisel ning tutvustada  keerukamaid ja arenenumaid tehnikaid ning tööriistu. Koolituse käigus õpitakse lahendama keerulisemaid programmeerimisprobleeme, tõhustama rakenduste jõudlust, mõistma sügavamalt objektorienteeritud programmeerimist. Koolitus aitab osalejatel saavutada suuremat pädevust ja enesekindlust keerukamate Java-põhiste projektide käsitlemisel, samuti valmistab osalejaid ette nõudlikumateks ülesanneteks tarkvaraarhitektuuri ja arenduse valdkonnas.

Sihtgrupp: Tarkvaraarendajad, kellel on teadmised Java programmeerimise põhitõdedest. Teiste programmeerimisekeelte oskusega inimesed, kellel on soov õppida Java programmeerimiskeelt.

Koolituse tulemusena osaleja:

 • mõistab Java Generic süntaksit ja selle eeliseid;
 • omandab arusaama binaarse otsingu põhimõtetest ja selle rakendamisest;
 • mõistab põhilise sisendi ja väljundi kasutamist Java-s, sealhulgas java.util paketti;
 • mõistab lõimede (Thread) loomist ja käitamist Java-s;
 • oskab kasutada lambda avaldisi seotud plokkides ja mõista muutujate ulatust;
 • oskab luua regulaarseid avaldisi, kasutades tähemärkide klasse ja piirangumärke;
 • oskab tõrkeotsingut Stack Trace ja Call Stack kasutades.

Koolitusel osalemise eeldused: varasem kogemus Java või mõnes muus programmeerimiskeeles. Läbitud Java arendaja algkursus või samal tasemel teadmised Java programmeerimiskeelest.

Koolitusel käsitletavad teemad:

 1. Java Generics.
 2. Java kollektsioonid: binaarne otsing. Loendite meetodid. Comparable ja Comparator. Kaardid. Muutumatud klassid. Set ja HashSet. Sorteeritud kollektsioonid. TreeMap ja muutmatud kaardid.
 3. Põhiline sisend ja väljund, sealhulgas java.util: erindid. Stack Trace ja Call Stack. Erindite püüdmine ja tekitamine. Mitme erindi püüdmine.
 4. Samaaegsus Java keeles: Vood. Runnable ja Thread. Katkestamine ja liitmine. Voogude muutujad. Sünkroniseerimine. Deadlock, wait, notify ja notifyAll meetodid. Voogude interferents. Pakett Java Util Concurrent. Taastekkiv lukk ja lukust vabanemine. Voog hääbumine. Andmete sidumine.
 5. Lambda avaldised: lambda avaldised seotud plokkides, muutujate ulatus ja funktsionaalne programmeerimine. Funktsionaalsed liidesed. Vood – vahe- ja lõppoperatsioonid. Vood – Flatmap ja lambda parimad tavad.
 6. Regulaarsed avaldised: tähemärkide klassid ja piirangumärgised. Quantifier ning Pattern ja Matcher klassid. Matcher otsimise ja rühma meetodid.
 7. Tõrkeotsing ja testimine: testimine JUnit-iga. Parameetriline testimine. Erindite käitlemine.
 8. Java võrguprogrammeerimine: kliendi ja serveri rakendused. Mitmevooline server. Mitmevoolisus ja ooteaeg. UDP-server ja klient. Kõrgtasemelised API-d.

Koolituse läbiviimise põhimõtted: Koolitus on praktilise suunitlusega, millest teoreetiline osa moodustab 1/4 kogu koolituse mahust. Iga teemaploki juures sooritatakse teadmiste kinnistamiseks praktilisi harjutusi ja osalejad saavad vastused tekkinud küsimustele ning tagasisidet koolitajalt. Koolitaja viib koolituse läbi eesti või inglise keeles.

Maht: 64 akadeemilist tundi

Täienduskoolituse õppekavarühm: 0613 Tarkvara ja rakenduste arendus ning analüüs

Koolitushind sisaldab:

 • õppematerjale;
 • koolitaja konsultatsiooni õpitud teemade kohta e-posti teel pärast koolitust;
 • tunnistust;
 • sooje jooke koos küpsistega;
 • värskeid puuvilju. 

Koolituse läbinutele väljastatakse tunnistus. Tunnistuse väljastamise eelduseks on terves mahus koolitusel osalemine ja õpiväljundite saavutamine. Õpiväljundite saavutamist hinnatakse praktiliste tööde käigus.

Osalejale, kes õpiväljundeid saavutanud ei ole, väljastatakse soovi korral koolitusel osalemise kohta tõend.

IT koolitus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Soovitame tutvuda ka tööandjatele suunatud Töötukassa poolt pakutavate täiendkoolituste toetustega: koolitustoetus tööandjatele ning töötaja koolituskulude hüvitamine tööandjale. 

Koolitajad

 • Andre Sääsk

  Andre on oma IT alaseid teadmisi edasi andnud juba peaaegu 20 aastat, olles töötanud muuhulgas nii veebiprogrammeerimise koolitajana kui ka rakendustarkvara lektorina ülikoolides.
  Koolitajana on Andre väga mitmekülgne, omades teadmisi andmebaasidest, programmeerimisest, veebirakenduste, veebikujundusest ja sisuhaldusest. Andre koolitab nii eesti, vene kui ka inglise keeles. Ta on lõpetanud Tartu Ülikooli fundamentaalfüüsika eriala.

  Andre Sääsk

  Andre on oma IT alaseid teadmisi edasi andnud juba peaaegu 20 aastat, olles töötanud muuhulgas nii veebiprogrammeerimise koolitajana kui ka rakendustarkvara lektorina ülikoolides.
  Koolitajana on Andre väga mitmekülgne, omades teadmisi andmebaasidest, programmeerimisest, veebirakenduste, veebikujundusest ja sisuhaldusest. Andre koolitab nii eesti, vene kui ka inglise keeles. Ta on lõpetanud Tartu Ülikooli fundamentaalfüüsika eriala.

Ajakava

09:15 – 09:30

Kogunemine

09:30 – 11:00

Koolitus

11:00 – 11:15

Kohvipaus

11:15 – 12:45

Koolitus

12:45 – 13:30

Lõuna

13:30 – 15:00

Koolitus

15:00 – 15:15

Kohvipaus

15:15 – 16:45

Koolitus

Java programmeerimiskeel edasijõudnutele

Kestus:

64 akadeemilist tundi

Toimumiskoht:

IT koolitus

Java edasijõudnute koolitus aitab osalejal mõista keerukamaid tehnikaid, arendusmustreid ja tehnoloogiaid. Koolitus annab oskused andmebaasidega suhtlemiseks ja keerukamate rakenduste kavandamiseks, samuti aitab osalejal saavutada pädevuse keerukamate Java-põhiste projektide käsitlemisel ning annab ettevalmistuse nõudlikumateks ülesanneteks tarkvaraarhitektuuri ja arenduse valdkonnas.

Koolituse eesmärk on süvendada osalejate teadmisi ja oskusi Java programmeerimiskeele kasutamisel ning tutvustada  keerukamaid ja arenenumaid tehnikaid ning tööriistu. Koolituse käigus õpitakse lahendama keerulisemaid programmeerimisprobleeme, tõhustama rakenduste jõudlust, mõistma sügavamalt objektorienteeritud programmeerimist. Koolitus aitab osalejatel saavutada suuremat pädevust ja enesekindlust keerukamate Java-põhiste projektide käsitlemisel, samuti valmistab osalejaid ette nõudlikumateks ülesanneteks tarkvaraarhitektuuri ja arenduse valdkonnas.

Sihtgrupp: Tarkvaraarendajad, kellel on teadmised Java programmeerimise põhitõdedest. Teiste programmeerimisekeelte oskusega inimesed, kellel on soov õppida Java programmeerimiskeelt.

Koolituse tulemusena osaleja:

 • mõistab Java Generic süntaksit ja selle eeliseid;
 • omandab arusaama binaarse otsingu põhimõtetest ja selle rakendamisest;
 • mõistab põhilise sisendi ja väljundi kasutamist Java-s, sealhulgas java.util paketti;
 • mõistab lõimede (Thread) loomist ja käitamist Java-s;
 • oskab kasutada lambda avaldisi seotud plokkides ja mõista muutujate ulatust;
 • oskab luua regulaarseid avaldisi, kasutades tähemärkide klasse ja piirangumärke;
 • oskab tõrkeotsingut Stack Trace ja Call Stack kasutades.

Koolitusel osalemise eeldused: varasem kogemus Java või mõnes muus programmeerimiskeeles. Läbitud Java arendaja algkursus või samal tasemel teadmised Java programmeerimiskeelest.

Koolitusel käsitletavad teemad:

 1. Java Generics.
 2. Java kollektsioonid: binaarne otsing. Loendite meetodid. Comparable ja Comparator. Kaardid. Muutumatud klassid. Set ja HashSet. Sorteeritud kollektsioonid. TreeMap ja muutmatud kaardid.
 3. Põhiline sisend ja väljund, sealhulgas java.util: erindid. Stack Trace ja Call Stack. Erindite püüdmine ja tekitamine. Mitme erindi püüdmine.
 4. Samaaegsus Java keeles: Vood. Runnable ja Thread. Katkestamine ja liitmine. Voogude muutujad. Sünkroniseerimine. Deadlock, wait, notify ja notifyAll meetodid. Voogude interferents. Pakett Java Util Concurrent. Taastekkiv lukk ja lukust vabanemine. Voog hääbumine. Andmete sidumine.
 5. Lambda avaldised: lambda avaldised seotud plokkides, muutujate ulatus ja funktsionaalne programmeerimine. Funktsionaalsed liidesed. Vood – vahe- ja lõppoperatsioonid. Vood – Flatmap ja lambda parimad tavad.
 6. Regulaarsed avaldised: tähemärkide klassid ja piirangumärgised. Quantifier ning Pattern ja Matcher klassid. Matcher otsimise ja rühma meetodid.
 7. Tõrkeotsing ja testimine: testimine JUnit-iga. Parameetriline testimine. Erindite käitlemine.
 8. Java võrguprogrammeerimine: kliendi ja serveri rakendused. Mitmevooline server. Mitmevoolisus ja ooteaeg. UDP-server ja klient. Kõrgtasemelised API-d.

Koolituse läbiviimise põhimõtted: Koolitus on praktilise suunitlusega, millest teoreetiline osa moodustab 1/4 kogu koolituse mahust. Iga teemaploki juures sooritatakse teadmiste kinnistamiseks praktilisi harjutusi ja osalejad saavad vastused tekkinud küsimustele ning tagasisidet koolitajalt. Koolitaja viib koolituse läbi eesti või inglise keeles.

Maht: 64 akadeemilist tundi

Täienduskoolituse õppekavarühm: 0613 Tarkvara ja rakenduste arendus ning analüüs

Koolitushind sisaldab:

 • õppematerjale;
 • koolitaja konsultatsiooni õpitud teemade kohta e-posti teel pärast koolitust;
 • tunnistust;
 • sooje jooke koos küpsistega;
 • värskeid puuvilju. 

Koolituse läbinutele väljastatakse tunnistus. Tunnistuse väljastamise eelduseks on terves mahus koolitusel osalemine ja õpiväljundite saavutamine. Õpiväljundite saavutamist hinnatakse praktiliste tööde käigus.

Osalejale, kes õpiväljundeid saavutanud ei ole, väljastatakse soovi korral koolitusel osalemise kohta tõend.

IT koolitus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Soovitame tutvuda ka tööandjatele suunatud Töötukassa poolt pakutavate täiendkoolituste toetustega: koolitustoetus tööandjatele ning töötaja koolituskulude hüvitamine tööandjale. 

Koolitajad

 • Andre Sääsk

  Andre on oma IT alaseid teadmisi edasi andnud juba peaaegu 20 aastat, olles töötanud muuhulgas nii veebiprogrammeerimise koolitajana kui ka rakendustarkvara lektorina ülikoolides.
  Koolitajana on Andre väga mitmekülgne, omades teadmisi andmebaasidest, programmeerimisest, veebirakenduste, veebikujundusest ja sisuhaldusest. Andre koolitab nii eesti, vene kui ka inglise keeles. Ta on lõpetanud Tartu Ülikooli fundamentaalfüüsika eriala.

  Andre Sääsk

  Andre on oma IT alaseid teadmisi edasi andnud juba peaaegu 20 aastat, olles töötanud muuhulgas nii veebiprogrammeerimise koolitajana kui ka rakendustarkvara lektorina ülikoolides.
  Koolitajana on Andre väga mitmekülgne, omades teadmisi andmebaasidest, programmeerimisest, veebirakenduste, veebikujundusest ja sisuhaldusest. Andre koolitab nii eesti, vene kui ka inglise keeles. Ta on lõpetanud Tartu Ülikooli fundamentaalfüüsika eriala.

Ajakava

09:15 – 09:30

Kogunemine

09:30 – 11:00

Koolitus

11:00 – 11:15

Kohvipaus

11:15 – 12:45

Koolitus

12:45 – 13:30

Lõuna

13:30 – 15:00

Koolitus

15:00 – 15:15

Kohvipaus

15:15 – 16:45

Koolitus

Registreerimine

Hind
Osalejaid

29.-30.08., 05.-06.09., 12.-13.09., 19.-20.09.2024 Java programmeerimiskeel edasijõudnutele

2083,00 €

2541,26 € km-ga

 • Registreeri Töötukassa kaudu

29.-30.08., 05.-06.09., 12.-13.09., 19.-20.09.2024 Java programmeerimiskeel edasijõudnutele

OsalejaidHind

2083,00 €

2541,26 € km-ga

 • Registreeri Töötukassa kaudu

Lisainfo

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta.
Üksteist päeva enne koolitust saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga.

Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolituse alguseni.

Koolituse eest tasumine toimub arvel viidatud arveldusarvele. Arve saadetakse maksja aadressile e-postiga. Arve tuleb tasuda enne koolituse algust arvel märgitud maksetähtajaks.

IT Koolitus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Tutvuge koolituskaardi infoga SIIN.
Täpsema info saamiseks võtke meiega ühendust telefonil 618 1727 või [email protected].

Tühistamisinfo

Kui te ei saa mingil põhjusel koolitusel osaleda, palun andke sellest teada e-posti aadressil [email protected]. Kui teatate mitteosalemisest vähemalt 7 kalendripäeva ette, lepime Teiega kokku uue aja või tagastame 100% koolituse maksumusest. Tagastame koolituse osalustasu täismahus juhul, kui pole tehtud koolituse korraldamisega seotud kulutusi (ostetud õppematerjale jms). Koolitusele mitteilmumisel, sellest mitteteatamisel või koolituse poolelijätmisel õppetasu ei tagastata.

Asukoht ja kontaktid

Aadress

Vana-Lõuna 39/1, Tallinn
© AS Äripäev 2000-2024
 • Aadress: Vana Lõuna 39/1, 19094 Tallinn
 • Klienditugi: 667 0099 (8:15-17:00)
 • E-post: [email protected]