Kaugtöö ja hübriidmeeskondade juhtimine

Kuidas juhina hakkama saada “virtuaalkontori” väljakutsetega selliselt, et iga meeskonnaliige oleks motiveeritud, pühendunud ja tulemuslik?

Kaugtöö ja hübriidmeeskondade juhtimine

Kestus:

8 akadeemilist tundi

Toimumiskoht:

Äripäeva Akadeemia

Globaalselt tuntud konsultatsiooniettevõtte McKinsey & Company prognoosi kohaselt on tuleviku töökeskkond ja -korraldus hübriidvorm kaugtööst ja kontorist. Paindlikke töökohti vahendava portaali Flexjobs 2021 läbiviidud uuringu järgi eelistab 97% töötajatest mingis vormis kaugtööd. Bryan Robinsoni sõnul on toksilise töökultuuri, madala palga ja juhtimiskvaliteedi kõrval kaugtöö võimaluse puudumine üks peamistest põhjustest, miks inimesed otsustavad töökohta vahetada. 

Töötajad nõuavad kaugtöö võimalusi ja tööandjad reageerivad sellele, liikudes hübriidse töömudeli suunas, mis on kombinatsioon kontorist ja kaugtööst. Kui juhid soovivad hoida ja meelitada ligi parimaid talente, siis tuleb omandada uued oskused, et  nii hübriidsed kui ka virtuaalsed meeskonnad toimiksid tõhusalt ja töötajad oleksid motiveeritud. Juhid peavad erilist tähelepanu pöörama sellele, kuidas luuakse ja säilitatakse kultuur, usaldus, motivatsioon ja kolleegidevahelised suhted selles uues keskkonnas. Selleks, et meeskond oleks tulemuslik, peab vanad juhtimispraktikad asendama uutega.

Koolituse eesmärk on aidata juhil mõista kaugtööga kaasnevaid väljakutseid ning pakkuda erinevaid kaasaegseid võimalusi hüübriidmeeskondade edukaks juhtimiseks.

Koolitusele on oodatud töörühmade juhid olenemata valdkonnast ja juhtimistasandist.

Koolitus sobib sulle juhul, kui vastad jaatavalt vähemalt ühele järgnevale küsimusele:

 • Millised on konkreetsed eelised ja probleemid, mida tuleb kaugtöö ja hübriidmeeskondade puhul arvesse võtta?
 • Kuidas tehnoloogia võib mõjutada töötajate psühholoogilist seisundit? Kas ekraaniväsimus on päriselt olemas?
 • Sulle tundub, et töötajad ei tööta kaugtöö vormis sama tulemuslikult kui kontoris olles?
 • Vajaksid uusi teadmisi, kuidas töötajaid kaugtöö keskkonnas innustada ja motiveerida?
 • Kuidas pidada raskeid vestlusi ja lahendada konflikte olukorras, kus puudub võimalus näost-näkku kohtuda?
 • Kuidas virtuaalmeeskondadega teha innovatsiooni?

Koolituse tulemusena osaleja:

 • mõistab kaug- ja hübriidtöövormiga kaasnevaid väljakutseid ja eeliseid;
 • teab, kuidas suurendada meeskonnaliikmete motivatsiooni;
 • mõistab, kuidas luua usaldust ja ühendust kaugtöökeskkonnas;
 • teab, kuidas jagada tõhusalt teavet virtuaalsetes meeskondades;
 • mõistab, kuidas kujundada virtuaalse meeskonna koosolekud, et kaasata kõiki meeskonnaliikmeid;
 • mõistab, kuidas luua tugev pinnas innovatsiooniks;
 • teab, kuidas selgitada välja ülesanded ja tegevused, mis sobivad kõige paremini kaugtöö ja mis omakorda kohapealse töö tegemiseks.

Koolituse läbinutele väljastatakse tunnistus. Tunnistuse väljastamise eelduseks on terves mahus koolitusel osalemine ning harjutuste sooritamine.

Koolituse tulemusi hinnatakse harjutamise ja arutelude  teel.

Koolitusel kasutatakse lühiloenguid, mis on kombineeritud harjutustega. Iga osaleja saab koolituse läbimisel kaasa praktilise käsiraamatu, mida oma meeskonnas/ettevõttes kaugtöö juhtimise toetamisel rakendada. 

Koolitajad

 • Reelika Ein

  Reelika Ein on organisatsiooni- ja juhtimiskultuuri kujundaja, innovatsioonijuhtimise konsultant ja 15+ aastase töökogemusega inimeste juhtimise valdkonna praktik, kes on omandanud kaasaegsed teadmised innovatsiooni ja kaugtöö juhtimisest Stanfordi Ülikoolis.            

  Reelika kogemus kaugtöö ja -meeskondade juhtimisega sai alguse juba 2010, kui Päästeametis tuli distantsilt juhtida erinevates asukohtades paiknevaid meeskondi virtuaalselt ja paindlikke töövorme väärtustades. Täna töötab Reelika startupis INZMO, mis tegutseb Tallinnas, Berliinis ja Liechtensteinis.

  Reelika on Eestis ainus, kes koolitab kaugtöö teemal juhte maailma tipptasemel teadmiste pinnalt. Koolitusel annab ta  edasi teadmised, mis on omandatud Stanfordi Ülikoolis 3 kursuse baasilt.

  Reelika Ein

  Reelika Ein on organisatsiooni- ja juhtimiskultuuri kujundaja, innovatsioonijuhtimise konsultant ja 15+ aastase töökogemusega inimeste juhtimise valdkonna praktik, kes on omandanud kaasaegsed teadmised innovatsiooni ja kaugtöö juhtimisest Stanfordi Ülikoolis.            

  Reelika kogemus kaugtöö ja -meeskondade juhtimisega sai alguse juba 2010, kui Päästeametis tuli distantsilt juhtida erinevates asukohtades paiknevaid meeskondi virtuaalselt ja paindlikke töövorme väärtustades. Täna töötab Reelika startupis INZMO, mis tegutseb Tallinnas, Berliinis ja Liechtensteinis.

  Reelika on Eestis ainus, kes koolitab kaugtöö teemal juhte maailma tipptasemel teadmiste pinnalt. Koolitusel annab ta  edasi teadmised, mis on omandatud Stanfordi Ülikoolis 3 kursuse baasilt.

Ajakava

09:30 – 09:45

Kogunemine ja tervituskohv

09:45 – 11:30

1.Kaugtöö ja hübriidmeeskonna juhtimisega seotud peamised väljakutsed ning lahendused

11:30 – 11:45

Kohvipaus

11:45 – 13:15

2. (Kaug)töötaja motiveerimine

13:15 – 14:00

Lõuna

14:00 – 15:30

3. Virtuaalkontori psühholoogilised pimenurgad ja nendega toimetuleku viisid

15:30 – 15:45

Kohvipaus

15:45 – 17:00

4. Innovatsiooni loomine hübriidmeeskondadega

Kaugtöö ja hübriidmeeskondade juhtimine

Kestus:

8 akadeemilist tundi

Toimumiskoht:

Äripäeva Akadeemia

Globaalselt tuntud konsultatsiooniettevõtte McKinsey & Company prognoosi kohaselt on tuleviku töökeskkond ja -korraldus hübriidvorm kaugtööst ja kontorist. Paindlikke töökohti vahendava portaali Flexjobs 2021 läbiviidud uuringu järgi eelistab 97% töötajatest mingis vormis kaugtööd. Bryan Robinsoni sõnul on toksilise töökultuuri, madala palga ja juhtimiskvaliteedi kõrval kaugtöö võimaluse puudumine üks peamistest põhjustest, miks inimesed otsustavad töökohta vahetada. 

Töötajad nõuavad kaugtöö võimalusi ja tööandjad reageerivad sellele, liikudes hübriidse töömudeli suunas, mis on kombinatsioon kontorist ja kaugtööst. Kui juhid soovivad hoida ja meelitada ligi parimaid talente, siis tuleb omandada uued oskused, et  nii hübriidsed kui ka virtuaalsed meeskonnad toimiksid tõhusalt ja töötajad oleksid motiveeritud. Juhid peavad erilist tähelepanu pöörama sellele, kuidas luuakse ja säilitatakse kultuur, usaldus, motivatsioon ja kolleegidevahelised suhted selles uues keskkonnas. Selleks, et meeskond oleks tulemuslik, peab vanad juhtimispraktikad asendama uutega.

Koolituse eesmärk on aidata juhil mõista kaugtööga kaasnevaid väljakutseid ning pakkuda erinevaid kaasaegseid võimalusi hüübriidmeeskondade edukaks juhtimiseks.

Koolitusele on oodatud töörühmade juhid olenemata valdkonnast ja juhtimistasandist.

Koolitus sobib sulle juhul, kui vastad jaatavalt vähemalt ühele järgnevale küsimusele:

 • Millised on konkreetsed eelised ja probleemid, mida tuleb kaugtöö ja hübriidmeeskondade puhul arvesse võtta?
 • Kuidas tehnoloogia võib mõjutada töötajate psühholoogilist seisundit? Kas ekraaniväsimus on päriselt olemas?
 • Sulle tundub, et töötajad ei tööta kaugtöö vormis sama tulemuslikult kui kontoris olles?
 • Vajaksid uusi teadmisi, kuidas töötajaid kaugtöö keskkonnas innustada ja motiveerida?
 • Kuidas pidada raskeid vestlusi ja lahendada konflikte olukorras, kus puudub võimalus näost-näkku kohtuda?
 • Kuidas virtuaalmeeskondadega teha innovatsiooni?

Koolituse tulemusena osaleja:

 • mõistab kaug- ja hübriidtöövormiga kaasnevaid väljakutseid ja eeliseid;
 • teab, kuidas suurendada meeskonnaliikmete motivatsiooni;
 • mõistab, kuidas luua usaldust ja ühendust kaugtöökeskkonnas;
 • teab, kuidas jagada tõhusalt teavet virtuaalsetes meeskondades;
 • mõistab, kuidas kujundada virtuaalse meeskonna koosolekud, et kaasata kõiki meeskonnaliikmeid;
 • mõistab, kuidas luua tugev pinnas innovatsiooniks;
 • teab, kuidas selgitada välja ülesanded ja tegevused, mis sobivad kõige paremini kaugtöö ja mis omakorda kohapealse töö tegemiseks.

Koolituse läbinutele väljastatakse tunnistus. Tunnistuse väljastamise eelduseks on terves mahus koolitusel osalemine ning harjutuste sooritamine.

Koolituse tulemusi hinnatakse harjutamise ja arutelude  teel.

Koolitusel kasutatakse lühiloenguid, mis on kombineeritud harjutustega. Iga osaleja saab koolituse läbimisel kaasa praktilise käsiraamatu, mida oma meeskonnas/ettevõttes kaugtöö juhtimise toetamisel rakendada. 

Koolitajad

 • Reelika Ein

  Reelika Ein on organisatsiooni- ja juhtimiskultuuri kujundaja, innovatsioonijuhtimise konsultant ja 15+ aastase töökogemusega inimeste juhtimise valdkonna praktik, kes on omandanud kaasaegsed teadmised innovatsiooni ja kaugtöö juhtimisest Stanfordi Ülikoolis.            

  Reelika kogemus kaugtöö ja -meeskondade juhtimisega sai alguse juba 2010, kui Päästeametis tuli distantsilt juhtida erinevates asukohtades paiknevaid meeskondi virtuaalselt ja paindlikke töövorme väärtustades. Täna töötab Reelika startupis INZMO, mis tegutseb Tallinnas, Berliinis ja Liechtensteinis.

  Reelika on Eestis ainus, kes koolitab kaugtöö teemal juhte maailma tipptasemel teadmiste pinnalt. Koolitusel annab ta  edasi teadmised, mis on omandatud Stanfordi Ülikoolis 3 kursuse baasilt.

  Reelika Ein

  Reelika Ein on organisatsiooni- ja juhtimiskultuuri kujundaja, innovatsioonijuhtimise konsultant ja 15+ aastase töökogemusega inimeste juhtimise valdkonna praktik, kes on omandanud kaasaegsed teadmised innovatsiooni ja kaugtöö juhtimisest Stanfordi Ülikoolis.            

  Reelika kogemus kaugtöö ja -meeskondade juhtimisega sai alguse juba 2010, kui Päästeametis tuli distantsilt juhtida erinevates asukohtades paiknevaid meeskondi virtuaalselt ja paindlikke töövorme väärtustades. Täna töötab Reelika startupis INZMO, mis tegutseb Tallinnas, Berliinis ja Liechtensteinis.

  Reelika on Eestis ainus, kes koolitab kaugtöö teemal juhte maailma tipptasemel teadmiste pinnalt. Koolitusel annab ta  edasi teadmised, mis on omandatud Stanfordi Ülikoolis 3 kursuse baasilt.

Ajakava

09:30 – 09:45

Kogunemine ja tervituskohv

09:45 – 11:30

1.Kaugtöö ja hübriidmeeskonna juhtimisega seotud peamised väljakutsed ning lahendused

11:30 – 11:45

Kohvipaus

11:45 – 13:15

2. (Kaug)töötaja motiveerimine

13:15 – 14:00

Lõuna

14:00 – 15:30

3. Virtuaalkontori psühholoogilised pimenurgad ja nendega toimetuleku viisid

15:30 – 15:45

Kohvipaus

15:45 – 17:00

4. Innovatsiooni loomine hübriidmeeskondadega

Registreerimine

Hind
Osalejaid

28.02.2023 Kaugtöö ja hübriidmeeskondade juhtimine

525,00 €

630,00 € km-ga

0
 • Registreeri Töötukassa kaudu

28.02.2023 Kaugtöö ja hübriidmeeskondade juhtimine

OsalejaidHind
0

525,00 €

630,00 € km-ga

 • Registreeri Töötukassa kaudu

Lisainfo

Osalemise tingimused

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta.
Üks nädal enne igat koolituspäeva saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga.

Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolitusprogrammi alguseni. Kui Te ei saa mingil põhjusel osaleda, palun andke sellest kindlasti teada e-posti aadressil [email protected] või telefonil 667 0439. Kui teatate oma mitteosalemisest kuni nädal enne kogu koolitusprogrammi algust, pakume mõnd muud samaväärset koolitust samal hooajal või tagastame 100% tasutud koolituse maksumusest; kui teatate vähemalt 3 tööpäeva varem, tagastame 50%. Muul juhul kuulub arve tasumisele.

Äripäeva Akadeemia on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Tutvuge koolituskaardi infoga SIIN.
Täpsema info saamiseks võtke meiega ühendust telefonil 667 0439 või [email protected].

Asukoht ja kontaktid

Aadress

Vana-Lõuna 39/1, Tallinn

Äripäeva Akadeemia Vana-Lõuna 39/1, Tallinn 667 0439 [email protected]

© AS Äripäev 2000-2022
 • Aadress: Vana Lõuna 39/1, 19094 Tallinn
 • Klienditugi: 667 0099 (8:15-17:00)
 • E-post: [email protected]