Kontoritöö automatiseerimine AI ja teiste tarkvaralahenduste abil

Kuidas kasutada tarka tehnoloogiat oma igapäevatöö tõhustamiseks

Kontoritöö automatiseerimine AI ja teiste tarkvaralahenduste abil

Kestus:

8 akadeemilist tundi

Toimumiskoht:

Äripäeva koolitused

Kontoritöös on palju tegevusi, mida teeme sageli ilma sellele suurt tähelepanu pööramata. Need tegevused korduvad regulaarselt ning võtavad märkimisväärse aja tööpäevast. Tavapäraselt on nendeks erinevate andmete otsimine, manuaalne töötlemine, salvestamine, raportite koostamine jne. Korduvate ja aeganõudvate ülesannete automatiseerimine toob nii töötajatele kui ka ettevõttele laiemalt mitmeid eeliseid. Automatiseerimine aitab paremini aega planeerida, muuta protsessid mõõdetavamaks, teha meeskonnasisese infovahetuse kiiremaks ja tõhusamaks, kiirendada kliendisuhtlust, vältida vigu jne. Kokkuvõttes tõuseb töötajate rahulolu kui kõige monotoonsem ja ajamahukam osa tööst on automatiseeritud, võimaldades töötajal keskenduda sellele mis on huvitav, arendav ja aitab ettevõttel paremaid tulemusi saavutada.

Tänapäevased tehisintellekti ja tarkvaralise automatiseerimise tööriistad võimaldavad automatiseerida igapäevategevusi ka ilma programmeerimata.

Koolitusel õpivad osalejad tundma erinevaid lahendusi ja tööriistu, mis võimaldavad korduvad ja aega raiskavad tegevused automatiseerida, aidates sellega mitte ainult aega säästa, vaid ka vigu vältida ning keskenduda igapäevaselt oma põhitööle. Praktilisel koolitusel keskendutakse osalejate tööga seotud automatiseerimise võimaluste otsimisele ja elluviimisele.

Koolituse eesmärk on tutvustada kaasaegseid tehisintellekti ja automatiseerimise põhiprintsiipe, võimalusi ning tööriistu mille abil oma igapäevatööd automatiseerida.

Koolituse tulemusena valmib osalejatel loetelu nende enda töös automatiseeritavatest protsessidest/tööülesannetest ning erinevatest automatiseerimise võimaluste kirjeldusest. Lisaks loob iga osaleja esimese automatiseeritud lahenduse, mida on koheselt võimalik oma igapäevatöös rakendada. Koolitus annab osalejatele vajalikud oskused ja kindluse, et iseseisvalt automatiseerimist jätkata.

Automatiseerida saab näiteks:

 • E-maili teel sissetulevate arvete (sh PDF) töötlemine:
  • Salvestamine soovitud kausta
  • Arve rekvisiitide väljalugemine ja sisestamine internetipanka/ raamatupidamisprogrammi
  • Arve edastamine;
 • Andmetöötlus Excelis ja teistes programmides:
  • Erinevate Exceli tabelite vaheliste andmete liigutamine
  • Erinevate tarkvarade vahel andmete liigutamine
  • Andmete märgendamine, sorteerimine, klassifitseerimine jms;
 • Raportite koostamine;
 • Dokumentide töötlemine;
 • Automaatsete e-kirjade koostamine ja väljasaatmine;
 • Jne…

Sihtgrupp: Ettevõtete juhid, keskastmejuhid, äriprotsesside eest vastutajad ning laiemalt kõik kontoritöötajad.

Koolituse tulemusena osaleja:

 • teab erinevaid tegevuste tarkvaralise automatiseerimise võimalusi ja saab aru, millistel puhkudel ühte või teist neist rakendada;
 • teab peamisi tehisintellekti rakendamise võimalusi töö lihtsustamiseks;
 • teab peamisi protsesside automatiseerimise ja tehisintellekti rakendamise tööriistu ning on omandanud baasteadmised vähemalt ühe tööriista kasutamiseks.

Koolitusel osalemise eeldused (soovitavalt):

 • Soov oma rutiinsete tegevuste automatiseerimiseks.
 • Tavakasutaja tasemel arvutioskus.

Koolituse läbiviimise põhimõtted:

Koolituse teemapunkte käsitletakse lühiloengute vormis, mille juurde toob koolitaja praktilisi protsesside automatiseerimise ja tehisintellekti kasutamise näiteid. Koolitusel osalejad saavad vähemalt ühte tööriista ka ise rakendada. Läbivad on arutelud.

NB! Koolitusel palume osaleda isikliku sülearvutiga. Kellel puudub isikliku sülearvuti kasutamise võimalus, palume 3 tööpäeva enne koolitust ühendust võtta IT Koolitusega meiliaadressil: [email protected]

Õpiväljundite saavutamist hinnatakse praktiliste harjutuste käigus.

Maht: 8 akadeemilist tundi

Täienduskoolituse õppekavarühm: 0688 Informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogia interdistsiplinaarne õppekavarühm

Koolitushind sisaldab:

õppematerjale;

tunnistust;

sooje jooke koos küpsistega;

värskeid puuvilju. 

Koolituse läbinutele väljastatakse tunnistus. Tunnistuse väljastamise eelduseks on terves mahus koolitusel osalemine ja õpiväljundite saavutamine. Õpiväljundite saavutamist hinnatakse praktiliste tööde käigus.  

Osalejale, kes õpiväljundeid saavutanud ei ole, väljastatakse soovi korral koolitusel osalemise kohta tõend. 

Koolitusel saab osaleda Töötukassa koolituskaardiga.  

Soovitame tutvuda ka tööandjatele suunatud Töötukassa poolt pakutavate täiendkoolituste toetustega: koolitustoetus tööandjatele ning töötaja koolituskulude hüvitamine tööandjale. 

 

Koolitajad

 • Lauri Antalainen

  Digitaliseerimise nõustamisele spetsialiseerunud ettevõtte Digiwise OÜ asutaja

  Lauri on digitaliseerimise nõustamisele spetsialiseerunud ettevõtte Digiwise OÜ asutaja. Ta on enam kui 10 aastat tegelenud erinevate ettevõtete nõustamisega muuhulgas protsesside optimeerimisel ja automatiseerimisel, tehisintellekti rakendamisel, digitaliseerimise ja automatiseerimisprojektide planeerimisel ja elluviimisel.  

  Ta on omandanud Äriinfotehnoloogia alal MSc cum laude kraadi TalTechis (2019), tema magistritöö protsessiarendusest töötlevas tööstuses tunnistati TalTechi parimaks magistritööks Infoühiskonna kategoorias.  

  Lauri on esinenud mitmetel seminaridel ja konverentsidel, kus on rääkinud digitaliseerimisest ja automatiseerimisest. Ta on aidanud enam kui 20 ettevõtet tehisintellekti rakendamise võimaluste

  hindamisel. Samuti on Lauri ka EAS-i poolt ellu viidava Digitaliseerimise Meistriklassi koolitaja ja mentor.

  Lauri Antalainen

  Digitaliseerimise nõustamisele spetsialiseerunud ettevõtte Digiwise OÜ asutaja

  Lauri on digitaliseerimise nõustamisele spetsialiseerunud ettevõtte Digiwise OÜ asutaja. Ta on enam kui 10 aastat tegelenud erinevate ettevõtete nõustamisega muuhulgas protsesside optimeerimisel ja automatiseerimisel, tehisintellekti rakendamisel, digitaliseerimise ja automatiseerimisprojektide planeerimisel ja elluviimisel.  

  Ta on omandanud Äriinfotehnoloogia alal MSc cum laude kraadi TalTechis (2019), tema magistritöö protsessiarendusest töötlevas tööstuses tunnistati TalTechi parimaks magistritööks Infoühiskonna kategoorias.  

  Lauri on esinenud mitmetel seminaridel ja konverentsidel, kus on rääkinud digitaliseerimisest ja automatiseerimisest. Ta on aidanud enam kui 20 ettevõtet tehisintellekti rakendamise võimaluste

  hindamisel. Samuti on Lauri ka EAS-i poolt ellu viidava Digitaliseerimise Meistriklassi koolitaja ja mentor.

Ajakava

09:15 – 09:30

Kogunemine

09:30 – 11:00

Kontoritöö automatiseerimise ja digitaliseerimise võimalused ja kasu

 • Tehisintellekti ja tarkvaralise automatiseerimise taust ja areng.
 • Tehisintellekti rakendamise võimalused kontoritöös.
 • Tarkvaralise automatiseerimise rakendamise võimalused kontoritöös.
 • Sobiva tööriista valimise põhiprintsiibid.

Kasutatavad meetodid:

 • lühiloengud koos praktiliste näidetega
 • küsimused-vastused.

11:00 – 11:15

Kohvipaus

11:15 – 12:45

Kontoritöö tarkvaralise automatiseerimise võimalused ja tööriistad

 • Tarkvaralise automatiseerimise võimaluste detailsem ülevaade.
 • Protsesside ja tegevuste automatiseerimise võimaluste tuvastamine oma ettevõttes (+ praktiline ülesanne).
 • Tarkvaralise automatiseerimise elluviimise kirjeldamine.
 • Automatiseerimise tööriistade ja lahenduste tutvustamine.

Kasutatavad meetodid:

 • lühiloengud
 • praktiline ülesanne: oma ettevõtte näitel automatiseerimisvõimaluste tuvastamine
 • küsimused-vastused

12:45 – 13:30

Lõuna

13:30 – 15:00

Tehisintellekti rakendamine igapäevatöö elluviimisel

 • Tehisintellekti rakendamise võimaluste detailsem ülevaade.
 • Tehisintellekti kasutamise võimaluste tuvastamine oma ettevõttes (+ praktiline ülesanne).
 • Tehisintellekti praktiline rakendamine ettevõttes.
 • Tehisintellekti tööriistade ja lahenduste tutvustamine.

Kasutatavad meetodid:

 • Lühiloengud koos praktiliste näidetega
 • praktiline ülesanne: oma ettevõtte näitel automatiseerimisvõimaluste tuvastamine
 • küsimused-vastused

15:00 – 15:15

Kohvipaus

15:15 – 16:45

Ühe tarkvaralise automatiseerimise elluviimine

 • Koolitaja teeb klassi ees läbi 1-2 tarkvaralise automatiseerimise näidet, kasutades selleks erinevaid tööriistu.
 • Osalejad valivad endale meelepärase tööriista, valivad tegevuse või protsessi, mida automatiseerida ning teostavad automatiseerimise.

Kasutatavad meetodid:

 • juhendatud praktikum oma ettevõtte näitel tegevuse või protsessi automatiseerimine
Kontoritöö automatiseerimine AI ja teiste tarkvaralahenduste abil

Kestus:

8 akadeemilist tundi

Toimumiskoht:

Äripäeva koolitused

Kontoritöös on palju tegevusi, mida teeme sageli ilma sellele suurt tähelepanu pööramata. Need tegevused korduvad regulaarselt ning võtavad märkimisväärse aja tööpäevast. Tavapäraselt on nendeks erinevate andmete otsimine, manuaalne töötlemine, salvestamine, raportite koostamine jne. Korduvate ja aeganõudvate ülesannete automatiseerimine toob nii töötajatele kui ka ettevõttele laiemalt mitmeid eeliseid. Automatiseerimine aitab paremini aega planeerida, muuta protsessid mõõdetavamaks, teha meeskonnasisese infovahetuse kiiremaks ja tõhusamaks, kiirendada kliendisuhtlust, vältida vigu jne. Kokkuvõttes tõuseb töötajate rahulolu kui kõige monotoonsem ja ajamahukam osa tööst on automatiseeritud, võimaldades töötajal keskenduda sellele mis on huvitav, arendav ja aitab ettevõttel paremaid tulemusi saavutada.

Tänapäevased tehisintellekti ja tarkvaralise automatiseerimise tööriistad võimaldavad automatiseerida igapäevategevusi ka ilma programmeerimata.

Koolitusel õpivad osalejad tundma erinevaid lahendusi ja tööriistu, mis võimaldavad korduvad ja aega raiskavad tegevused automatiseerida, aidates sellega mitte ainult aega säästa, vaid ka vigu vältida ning keskenduda igapäevaselt oma põhitööle. Praktilisel koolitusel keskendutakse osalejate tööga seotud automatiseerimise võimaluste otsimisele ja elluviimisele.

Koolituse eesmärk on tutvustada kaasaegseid tehisintellekti ja automatiseerimise põhiprintsiipe, võimalusi ning tööriistu mille abil oma igapäevatööd automatiseerida.

Koolituse tulemusena valmib osalejatel loetelu nende enda töös automatiseeritavatest protsessidest/tööülesannetest ning erinevatest automatiseerimise võimaluste kirjeldusest. Lisaks loob iga osaleja esimese automatiseeritud lahenduse, mida on koheselt võimalik oma igapäevatöös rakendada. Koolitus annab osalejatele vajalikud oskused ja kindluse, et iseseisvalt automatiseerimist jätkata.

Automatiseerida saab näiteks:

 • E-maili teel sissetulevate arvete (sh PDF) töötlemine:
  • Salvestamine soovitud kausta
  • Arve rekvisiitide väljalugemine ja sisestamine internetipanka/ raamatupidamisprogrammi
  • Arve edastamine;
 • Andmetöötlus Excelis ja teistes programmides:
  • Erinevate Exceli tabelite vaheliste andmete liigutamine
  • Erinevate tarkvarade vahel andmete liigutamine
  • Andmete märgendamine, sorteerimine, klassifitseerimine jms;
 • Raportite koostamine;
 • Dokumentide töötlemine;
 • Automaatsete e-kirjade koostamine ja väljasaatmine;
 • Jne…

Sihtgrupp: Ettevõtete juhid, keskastmejuhid, äriprotsesside eest vastutajad ning laiemalt kõik kontoritöötajad.

Koolituse tulemusena osaleja:

 • teab erinevaid tegevuste tarkvaralise automatiseerimise võimalusi ja saab aru, millistel puhkudel ühte või teist neist rakendada;
 • teab peamisi tehisintellekti rakendamise võimalusi töö lihtsustamiseks;
 • teab peamisi protsesside automatiseerimise ja tehisintellekti rakendamise tööriistu ning on omandanud baasteadmised vähemalt ühe tööriista kasutamiseks.

Koolitusel osalemise eeldused (soovitavalt):

 • Soov oma rutiinsete tegevuste automatiseerimiseks.
 • Tavakasutaja tasemel arvutioskus.

Koolituse läbiviimise põhimõtted:

Koolituse teemapunkte käsitletakse lühiloengute vormis, mille juurde toob koolitaja praktilisi protsesside automatiseerimise ja tehisintellekti kasutamise näiteid. Koolitusel osalejad saavad vähemalt ühte tööriista ka ise rakendada. Läbivad on arutelud.

NB! Koolitusel palume osaleda isikliku sülearvutiga. Kellel puudub isikliku sülearvuti kasutamise võimalus, palume 3 tööpäeva enne koolitust ühendust võtta IT Koolitusega meiliaadressil: [email protected]

Õpiväljundite saavutamist hinnatakse praktiliste harjutuste käigus.

Maht: 8 akadeemilist tundi

Täienduskoolituse õppekavarühm: 0688 Informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogia interdistsiplinaarne õppekavarühm

Koolitushind sisaldab:

õppematerjale;

tunnistust;

sooje jooke koos küpsistega;

värskeid puuvilju. 

Koolituse läbinutele väljastatakse tunnistus. Tunnistuse väljastamise eelduseks on terves mahus koolitusel osalemine ja õpiväljundite saavutamine. Õpiväljundite saavutamist hinnatakse praktiliste tööde käigus.  

Osalejale, kes õpiväljundeid saavutanud ei ole, väljastatakse soovi korral koolitusel osalemise kohta tõend. 

Koolitusel saab osaleda Töötukassa koolituskaardiga.  

Soovitame tutvuda ka tööandjatele suunatud Töötukassa poolt pakutavate täiendkoolituste toetustega: koolitustoetus tööandjatele ning töötaja koolituskulude hüvitamine tööandjale. 

 

Koolitajad

 • Lauri Antalainen

  Digitaliseerimise nõustamisele spetsialiseerunud ettevõtte Digiwise OÜ asutaja

  Lauri on digitaliseerimise nõustamisele spetsialiseerunud ettevõtte Digiwise OÜ asutaja. Ta on enam kui 10 aastat tegelenud erinevate ettevõtete nõustamisega muuhulgas protsesside optimeerimisel ja automatiseerimisel, tehisintellekti rakendamisel, digitaliseerimise ja automatiseerimisprojektide planeerimisel ja elluviimisel.  

  Ta on omandanud Äriinfotehnoloogia alal MSc cum laude kraadi TalTechis (2019), tema magistritöö protsessiarendusest töötlevas tööstuses tunnistati TalTechi parimaks magistritööks Infoühiskonna kategoorias.  

  Lauri on esinenud mitmetel seminaridel ja konverentsidel, kus on rääkinud digitaliseerimisest ja automatiseerimisest. Ta on aidanud enam kui 20 ettevõtet tehisintellekti rakendamise võimaluste

  hindamisel. Samuti on Lauri ka EAS-i poolt ellu viidava Digitaliseerimise Meistriklassi koolitaja ja mentor.

  Lauri Antalainen

  Digitaliseerimise nõustamisele spetsialiseerunud ettevõtte Digiwise OÜ asutaja

  Lauri on digitaliseerimise nõustamisele spetsialiseerunud ettevõtte Digiwise OÜ asutaja. Ta on enam kui 10 aastat tegelenud erinevate ettevõtete nõustamisega muuhulgas protsesside optimeerimisel ja automatiseerimisel, tehisintellekti rakendamisel, digitaliseerimise ja automatiseerimisprojektide planeerimisel ja elluviimisel.  

  Ta on omandanud Äriinfotehnoloogia alal MSc cum laude kraadi TalTechis (2019), tema magistritöö protsessiarendusest töötlevas tööstuses tunnistati TalTechi parimaks magistritööks Infoühiskonna kategoorias.  

  Lauri on esinenud mitmetel seminaridel ja konverentsidel, kus on rääkinud digitaliseerimisest ja automatiseerimisest. Ta on aidanud enam kui 20 ettevõtet tehisintellekti rakendamise võimaluste

  hindamisel. Samuti on Lauri ka EAS-i poolt ellu viidava Digitaliseerimise Meistriklassi koolitaja ja mentor.

Ajakava

09:15 – 09:30

Kogunemine

09:30 – 11:00

Kontoritöö automatiseerimise ja digitaliseerimise võimalused ja kasu

 • Tehisintellekti ja tarkvaralise automatiseerimise taust ja areng.
 • Tehisintellekti rakendamise võimalused kontoritöös.
 • Tarkvaralise automatiseerimise rakendamise võimalused kontoritöös.
 • Sobiva tööriista valimise põhiprintsiibid.

Kasutatavad meetodid:

 • lühiloengud koos praktiliste näidetega
 • küsimused-vastused.

11:00 – 11:15

Kohvipaus

11:15 – 12:45

Kontoritöö tarkvaralise automatiseerimise võimalused ja tööriistad

 • Tarkvaralise automatiseerimise võimaluste detailsem ülevaade.
 • Protsesside ja tegevuste automatiseerimise võimaluste tuvastamine oma ettevõttes (+ praktiline ülesanne).
 • Tarkvaralise automatiseerimise elluviimise kirjeldamine.
 • Automatiseerimise tööriistade ja lahenduste tutvustamine.

Kasutatavad meetodid:

 • lühiloengud
 • praktiline ülesanne: oma ettevõtte näitel automatiseerimisvõimaluste tuvastamine
 • küsimused-vastused

12:45 – 13:30

Lõuna

13:30 – 15:00

Tehisintellekti rakendamine igapäevatöö elluviimisel

 • Tehisintellekti rakendamise võimaluste detailsem ülevaade.
 • Tehisintellekti kasutamise võimaluste tuvastamine oma ettevõttes (+ praktiline ülesanne).
 • Tehisintellekti praktiline rakendamine ettevõttes.
 • Tehisintellekti tööriistade ja lahenduste tutvustamine.

Kasutatavad meetodid:

 • Lühiloengud koos praktiliste näidetega
 • praktiline ülesanne: oma ettevõtte näitel automatiseerimisvõimaluste tuvastamine
 • küsimused-vastused

15:00 – 15:15

Kohvipaus

15:15 – 16:45

Ühe tarkvaralise automatiseerimise elluviimine

 • Koolitaja teeb klassi ees läbi 1-2 tarkvaralise automatiseerimise näidet, kasutades selleks erinevaid tööriistu.
 • Osalejad valivad endale meelepärase tööriista, valivad tegevuse või protsessi, mida automatiseerida ning teostavad automatiseerimise.

Kasutatavad meetodid:

 • juhendatud praktikum oma ettevõtte näitel tegevuse või protsessi automatiseerimine

Registreerimine

Hind
Osalejaid

15.04.2024 Kontoritöö automatiseerimine AI ja teiste tarkvaralahenduste abil

495,00 €

603,90 € km-ga

0
 • Registreeri Töötukassa kaudu

15.04.2024 Kontoritöö automatiseerimine AI ja teiste tarkvaralahenduste abil

OsalejaidHind
0

495,00 €

603,90 € km-ga

 • Registreeri Töötukassa kaudu

Lisainfo

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta.
Üksteist päeva enne koolitust saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga.

Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolituse alguseni.

Koolituse eest tasumine toimub arvel viidatud arveldusarvele. Arve saadetakse maksja aadressile e-postiga. Arve tuleb tasuda enne koolituse algust arvel märgitud maksetähtajaks.

IT Koolitus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Tutvuge koolituskaardi infoga SIIN.
Täpsema info saamiseks võtke meiega ühendust telefonil 618 1727 või [email protected].

Tühistamisinfo

Kui te ei saa mingil põhjusel koolitusel osaleda, palun andke sellest teada e-posti aadressil [email protected]. Kui teatate mitteosalemisest vähemalt 7 kalendripäeva ette, lepime Teiega kokku uue aja või tagastame 100% koolituse maksumusest. Tagastame koolituse osalustasu täismahus juhul, kui pole tehtud koolituse korraldamisega seotud kulutusi (ostetud õppematerjale jms). Koolitusele mitteilmumisel, sellest mitteteatamisel või koolituse poolelijätmisel õppetasu ei tagastata.

Asukoht ja kontaktid

Aadress

Vana-Lõuna 39/1, Tallinn

IT Koolitus Vana-Lõuna 39/1, Tallinn 6181727 [email protected]

© AS Äripäev 2000-2024
 • Aadress: Vana Lõuna 39/1, 19094 Tallinn
 • Klienditugi: 667 0099 (8:15-17:00)
 • E-post: [email protected]