Kriitikaga toimetulek

Kuidas kriitikatules ellu jääda ja see enda kasuks tööle panna?

Kriitikaga toimetulek

Kestus:

8 akadeemilist tundi

Toimumiskoht:

Äripäeva Akadeemia

Igapäevases tegevuses oleme tihti kriitikanooltele märklauaks. Olgu saadud kriitika avalik või varjatud, mõjub see paratamatult negatiivselt. Kriitika vähendab eneseusku, alandab enesehinnangut ning pärsib teotahet.

Oskus kriitikaks ette valmistuda, kaitsta end tõsiste või teravate süüdistuste eest ja tegutseda sihikindlalt probleemsetes olukordades on vajalik igaühele. Teadmised, kuidas kriitikat enda kasuks konstruktiivseks muuta ning selle abil keerulistes olukordades paremini toime tulla annavad võimaluse isiksusena kasvada.

 Juhid leiavad ennast tihti olukorrast, kus nende tegevused on „luubi all“ nii ettevõtte siseselt kui ka äripartnerite poolt. Neil ei ole tihti võimalust kellegagi saadud kriitikat erapooletult analüüsida ja läbi arutada. Koolitusele tulnud inimeste grupisisene ressurss võimaldab kogemuslugude ning erinevate vaatenurkade kaudu hinnata oma tegevusi „objektiivse vaatleja“ positsioonilt.

Koolitus keskendub teemadele:

 • kriitika defineerimine ja erinevad kritiseerimise vormid;
 • enese häälestamine kriitika kasumlikuks kasutamiseks;
 • kritiseerijana konstruktiivse tagasiside või edasiside andmine;
 • kuidas näha ennast rollipõhiselt ja mitte võtta sellest tulenevat kriitikat isiklikult.

Koolituse eesmärgid:

 • avardada arusaamist kriitikast ning anda ülevaade selle erinevatest vormidest;
 • õpetada analüüsima kriitika erinevaid nüansse ja esitama õigeid küsimusi;
 • anda teadmised kriitikast kasu saamiseks ning õpetada eraldama „kriitikateri sõkaldest“;
 • harjutada konstruktiivse edasiside andmist;
 • võimaldada osalejatel jagada oma ja õppida läbi teiste kogemuse.

Koolitusele on oodatud:

 • Tipp- ja keskastmejuhid, kes tahavad õppida, kuidas saadud kriitikat enda kasuks tööle panna ja soovivad ise omandada oskused andmaks edukalt konstruktiivset kriitikat;
 • nõukogu ja juhatuse liikmed, kes peavad lugu organisatsiooni kultuurist ja heast koostööõhkkonnast;
 • kõik need, kelle tööülesannete hulka kuulub inimeste juhtimine ja ühiskondliku tähelepanu all olemine.

Koolitus sobib Sulle juhul, kui vastad jaatavalt vähemalt ühele järgnevale küsimusele:

 • Kas Sul on oma töös vaja läbi viia arenguvestlusi ja anda konstruktiivset tagasisidet?
 • Kas tunned ebamugavust, kui Sinu tiimi liikmed kritiseerivad Su otsuseid ja eesmärkide sõnastust?
 • Kas Sinu tegevusi arvustatakse meedias ning Sul ei ole jaksu sellele vastata?
 • Kas Sul tuleb sageli vastu võtta ebapopulaarseid otsuseid, et ettevõtte tegevust kriisidest läbi juhtida ning ellu jääda?

Koolituse tulemusena osaleja:

 • oskab ja suudab kriitikat enda kasuks tööle panna;
 • suudab teha konstruktiivset kriitikat, mis on suunatud teguviisi mitte isiku pihta;
 • annab loovat ja objektiivset edasisidet;
 • mõistab erinevate rollide ülesannet, suudab ennast sellele toetudes häälestada kriitika vastuvõtmiseks ning oskab kasutada seda teadmist kaitsekilbina;
 • saab läbi harjutada koolitusel püstitatud teoreetilised teemad usalduslikus õhkkonnas.

Koolituse tulemusi hinnatakse arutelude, praktiliste harjutuse ning grupitööde käigus.

Koolituse läbinutele väljastatakse tunnistus. Tunnistuse väljastamise eelduseks on terves mahus koolitusel osalemine.

Maht: 8 akadeemilist tundi

Osalejate arv: 10-12

Äripäeva Akadeemia on Eesti Töötukassa koolituskaardi partner. 

Koolitajad

 • Laine Randjärv

  Laine Randjärv on Eesti poliitik, koorijuht, muusikapedagoog ja kirjastaja. Tema koolitaja taust põhineb Suhtlemistreenerite väljaõppel, Neurolingvistilise programmeerimise treeneri koolitusel ja EBS juhtimiscoachingu diplomiõppel. Laine on juhtinud ja koolitanud erinevaid meeskondi alates 2000. aastate algusest, loonud ise toimivaid tiime, värvanud töötajaid ning samaaegselt ennast pidevalt täiendanud.           

  Tähtsaim eesmärk koolitajana on anda läbi koolituste praktilisi teadmisi, mida osalejad saavad oma igapäevatöös koheselt rakendada.

   Kriitika teemades tunneb Laine ennast kindlalt ning kompetentsena just läbi eelneva töökogemuse kultuurivaldkonnas ja poliitikas, kus sai reaalseid kogemusi nii kergemast kui ka raskemast kriitikatulvast ning on päriselt läbi elanud emotsionaalseid „rongi alt väljatulemise“ hetki. „Hetked“ on tinglik mõiste – sest mõnikord on need veninud kuudepikkuseks avalikuks kriitikaks nii tava- kui sotsiaalmeedias.

  Laine Randjärv

  Laine Randjärv on Eesti poliitik, koorijuht, muusikapedagoog ja kirjastaja. Tema koolitaja taust põhineb Suhtlemistreenerite väljaõppel, Neurolingvistilise programmeerimise treeneri koolitusel ja EBS juhtimiscoachingu diplomiõppel. Laine on juhtinud ja koolitanud erinevaid meeskondi alates 2000. aastate algusest, loonud ise toimivaid tiime, värvanud töötajaid ning samaaegselt ennast pidevalt täiendanud.           

  Tähtsaim eesmärk koolitajana on anda läbi koolituste praktilisi teadmisi, mida osalejad saavad oma igapäevatöös koheselt rakendada.

   Kriitika teemades tunneb Laine ennast kindlalt ning kompetentsena just läbi eelneva töökogemuse kultuurivaldkonnas ja poliitikas, kus sai reaalseid kogemusi nii kergemast kui ka raskemast kriitikatulvast ning on päriselt läbi elanud emotsionaalseid „rongi alt väljatulemise“ hetki. „Hetked“ on tinglik mõiste – sest mõnikord on need veninud kuudepikkuseks avalikuks kriitikaks nii tava- kui sotsiaalmeedias.

Ajakava

09:30 – 09:45

Kogunemine ja tervituskohv

09:45 – 11:30

1. Kriitika – mis see on?

 • Kriitika ja erinevad kriitika vormid
 • Töökius versus kriitika
 • Meediakius

Enesekriitika ning „mina“ ja kriitika

11:30 – 11:45

Kohvipaus

11:45 – 13:15

2. Kriitika vastuvõtmise meetodid ja kasu

 • Enesehäälestus
 • Positiivsed uskumused
 • Kogemuslood maailmast ja kodukandist

Kriitika positiivsed küljed ja õppetunnid – miks on kriitika kasulik

13:15 – 14:00

Lõuna

14:00 – 15:30

3. Tagasiside ja edasiside

 • Kuulamine ja kuulmine
 • Kasulike küsimuste esitamine
 • Tagasiside / edasiside andmine; „mina“ sõnum
 • Praktilised ülesanded tagasiside sõnastamise kohta ja selle läbiproovimine grupi ees – nn arenguvestluse harjutus

Tagasiside / edasiside saamine grupilt

15:30 – 15:45

Kohvipaus

15:45 – 17:00

4. Rollid ja nende kasutamine kilbina

 • Rollid ja tasandid
 • Roll kui „kaitsekilp“
 • Allegooriline lugu. Jagamine grupis.
Kriitikaga toimetulek

Kestus:

8 akadeemilist tundi

Toimumiskoht:

Äripäeva Akadeemia

Igapäevases tegevuses oleme tihti kriitikanooltele märklauaks. Olgu saadud kriitika avalik või varjatud, mõjub see paratamatult negatiivselt. Kriitika vähendab eneseusku, alandab enesehinnangut ning pärsib teotahet.

Oskus kriitikaks ette valmistuda, kaitsta end tõsiste või teravate süüdistuste eest ja tegutseda sihikindlalt probleemsetes olukordades on vajalik igaühele. Teadmised, kuidas kriitikat enda kasuks konstruktiivseks muuta ning selle abil keerulistes olukordades paremini toime tulla annavad võimaluse isiksusena kasvada.

 Juhid leiavad ennast tihti olukorrast, kus nende tegevused on „luubi all“ nii ettevõtte siseselt kui ka äripartnerite poolt. Neil ei ole tihti võimalust kellegagi saadud kriitikat erapooletult analüüsida ja läbi arutada. Koolitusele tulnud inimeste grupisisene ressurss võimaldab kogemuslugude ning erinevate vaatenurkade kaudu hinnata oma tegevusi „objektiivse vaatleja“ positsioonilt.

Koolitus keskendub teemadele:

 • kriitika defineerimine ja erinevad kritiseerimise vormid;
 • enese häälestamine kriitika kasumlikuks kasutamiseks;
 • kritiseerijana konstruktiivse tagasiside või edasiside andmine;
 • kuidas näha ennast rollipõhiselt ja mitte võtta sellest tulenevat kriitikat isiklikult.

Koolituse eesmärgid:

 • avardada arusaamist kriitikast ning anda ülevaade selle erinevatest vormidest;
 • õpetada analüüsima kriitika erinevaid nüansse ja esitama õigeid küsimusi;
 • anda teadmised kriitikast kasu saamiseks ning õpetada eraldama „kriitikateri sõkaldest“;
 • harjutada konstruktiivse edasiside andmist;
 • võimaldada osalejatel jagada oma ja õppida läbi teiste kogemuse.

Koolitusele on oodatud:

 • Tipp- ja keskastmejuhid, kes tahavad õppida, kuidas saadud kriitikat enda kasuks tööle panna ja soovivad ise omandada oskused andmaks edukalt konstruktiivset kriitikat;
 • nõukogu ja juhatuse liikmed, kes peavad lugu organisatsiooni kultuurist ja heast koostööõhkkonnast;
 • kõik need, kelle tööülesannete hulka kuulub inimeste juhtimine ja ühiskondliku tähelepanu all olemine.

Koolitus sobib Sulle juhul, kui vastad jaatavalt vähemalt ühele järgnevale küsimusele:

 • Kas Sul on oma töös vaja läbi viia arenguvestlusi ja anda konstruktiivset tagasisidet?
 • Kas tunned ebamugavust, kui Sinu tiimi liikmed kritiseerivad Su otsuseid ja eesmärkide sõnastust?
 • Kas Sinu tegevusi arvustatakse meedias ning Sul ei ole jaksu sellele vastata?
 • Kas Sul tuleb sageli vastu võtta ebapopulaarseid otsuseid, et ettevõtte tegevust kriisidest läbi juhtida ning ellu jääda?

Koolituse tulemusena osaleja:

 • oskab ja suudab kriitikat enda kasuks tööle panna;
 • suudab teha konstruktiivset kriitikat, mis on suunatud teguviisi mitte isiku pihta;
 • annab loovat ja objektiivset edasisidet;
 • mõistab erinevate rollide ülesannet, suudab ennast sellele toetudes häälestada kriitika vastuvõtmiseks ning oskab kasutada seda teadmist kaitsekilbina;
 • saab läbi harjutada koolitusel püstitatud teoreetilised teemad usalduslikus õhkkonnas.

Koolituse tulemusi hinnatakse arutelude, praktiliste harjutuse ning grupitööde käigus.

Koolituse läbinutele väljastatakse tunnistus. Tunnistuse väljastamise eelduseks on terves mahus koolitusel osalemine.

Maht: 8 akadeemilist tundi

Osalejate arv: 10-12

Äripäeva Akadeemia on Eesti Töötukassa koolituskaardi partner. 

Koolitajad

 • Laine Randjärv

  Laine Randjärv on Eesti poliitik, koorijuht, muusikapedagoog ja kirjastaja. Tema koolitaja taust põhineb Suhtlemistreenerite väljaõppel, Neurolingvistilise programmeerimise treeneri koolitusel ja EBS juhtimiscoachingu diplomiõppel. Laine on juhtinud ja koolitanud erinevaid meeskondi alates 2000. aastate algusest, loonud ise toimivaid tiime, värvanud töötajaid ning samaaegselt ennast pidevalt täiendanud.           

  Tähtsaim eesmärk koolitajana on anda läbi koolituste praktilisi teadmisi, mida osalejad saavad oma igapäevatöös koheselt rakendada.

   Kriitika teemades tunneb Laine ennast kindlalt ning kompetentsena just läbi eelneva töökogemuse kultuurivaldkonnas ja poliitikas, kus sai reaalseid kogemusi nii kergemast kui ka raskemast kriitikatulvast ning on päriselt läbi elanud emotsionaalseid „rongi alt väljatulemise“ hetki. „Hetked“ on tinglik mõiste – sest mõnikord on need veninud kuudepikkuseks avalikuks kriitikaks nii tava- kui sotsiaalmeedias.

  Laine Randjärv

  Laine Randjärv on Eesti poliitik, koorijuht, muusikapedagoog ja kirjastaja. Tema koolitaja taust põhineb Suhtlemistreenerite väljaõppel, Neurolingvistilise programmeerimise treeneri koolitusel ja EBS juhtimiscoachingu diplomiõppel. Laine on juhtinud ja koolitanud erinevaid meeskondi alates 2000. aastate algusest, loonud ise toimivaid tiime, värvanud töötajaid ning samaaegselt ennast pidevalt täiendanud.           

  Tähtsaim eesmärk koolitajana on anda läbi koolituste praktilisi teadmisi, mida osalejad saavad oma igapäevatöös koheselt rakendada.

   Kriitika teemades tunneb Laine ennast kindlalt ning kompetentsena just läbi eelneva töökogemuse kultuurivaldkonnas ja poliitikas, kus sai reaalseid kogemusi nii kergemast kui ka raskemast kriitikatulvast ning on päriselt läbi elanud emotsionaalseid „rongi alt väljatulemise“ hetki. „Hetked“ on tinglik mõiste – sest mõnikord on need veninud kuudepikkuseks avalikuks kriitikaks nii tava- kui sotsiaalmeedias.

Ajakava

09:30 – 09:45

Kogunemine ja tervituskohv

09:45 – 11:30

1. Kriitika – mis see on?

 • Kriitika ja erinevad kriitika vormid
 • Töökius versus kriitika
 • Meediakius

Enesekriitika ning „mina“ ja kriitika

11:30 – 11:45

Kohvipaus

11:45 – 13:15

2. Kriitika vastuvõtmise meetodid ja kasu

 • Enesehäälestus
 • Positiivsed uskumused
 • Kogemuslood maailmast ja kodukandist

Kriitika positiivsed küljed ja õppetunnid – miks on kriitika kasulik

13:15 – 14:00

Lõuna

14:00 – 15:30

3. Tagasiside ja edasiside

 • Kuulamine ja kuulmine
 • Kasulike küsimuste esitamine
 • Tagasiside / edasiside andmine; „mina“ sõnum
 • Praktilised ülesanded tagasiside sõnastamise kohta ja selle läbiproovimine grupi ees – nn arenguvestluse harjutus

Tagasiside / edasiside saamine grupilt

15:30 – 15:45

Kohvipaus

15:45 – 17:00

4. Rollid ja nende kasutamine kilbina

 • Rollid ja tasandid
 • Roll kui „kaitsekilp“
 • Allegooriline lugu. Jagamine grupis.

Lisainfo

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta.
Üks nädal enne igat koolituspäeva saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga.

Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolitusprogrammi alguseni. 

Tühistamisinfo

Kui te ei saa mingil põhjusel koolitusel osaleda, palun andke sellest teada e-posti aadressil [email protected]. Kui teatate mitteosalemisest vähemalt 7 kalendripäeva ette, lepime Teiega kokku uue aja või tagastame 100% koolituse maksumusest. Tagastame koolituse osalustasu täismahus juhul, kui pole tehtud koolituse korraldamisega seotud kulutusi (ostetud õppematerjale jms). Koolitusele mitteilmumisel, sellest mitteteatamisel või koolituse poolelijätmisel õppetasu ei tagastata.

Asukoht ja kontaktid

Aadress

Vana-Lõuna 39/1, Tallinn

Äripäeva Akadeemia Vana-Lõuna 39/1, Tallinn 667 0439 [email protected]

© AS Äripäev 2000-2024
 • Aadress: Vana Lõuna 39/1, 19094 Tallinn
 • Klienditugi: 667 0099 (8:15-17:00)
 • E-post: [email protected]