Meeskonnatöö 5 alust

Kuidas meeskonnatööst saab sinu ettevõtte oluline konkurentsieelis?

Meeskonnatöö 5 alust

Kestus:

8 akadeemilist tundi

Patrick Lencioni on öelnud: „Mitte strateegias või tehnoloogias vaid hoopis suurepärases meeskonnatöös peitub tõeline konkurentsieelis“.

Hästi kokku töötav meeskond loob organisatsioonile väga suure konkurentsieelise ning on lisaks ka võimas vahend eristumiseks. Selline meeskond ei raiska aega arutamaks teisejärgulisi teemasid ega tule iganädalaselt tagasi samade teemade juurde seetõttu, et inimesed ei suuda otsustada või ei pühendu päriselt otsuste elluviimisele. Hästi toimiv meeskond suudab vähema ajaga oluliselt rohkem saavutada, sest neil on vähem kõikvõimalikke segajaid ja omavahelisest suhetest tingitud frustratsiooni. Reeglina ei lahku ka top tegijad hästi toimivatest meeskondadest.

Hea meeskonnatöö ei tähenda keeruliste juhtimisteooriate või inimpsühholoogia valdamist, pigem terve mõistuse kasutamist koos püsivuse ja kõva distsipliiniga. Head meeskonnad töötavad kokku eelkõige seetõttu, et nende liikmed on eelkõige inimlikud. Nad mõistavad enda ja teiste ebatäiuslikkust ja neile on ok olla haavatav. 

Meeskonnatöö praktiline töötuba (põhineb Patrick Lencioni “5 põhjust, miks meeskonnad ei toimi raamatul“) aitab maksimeerida sinu meeskonna tugevusi.

Koolituse eesmärk on anda praktilised võtted ja tööriistad, mida järgides on võimalik ükskõik milline meeskond viia järgmisele tasemele.

Koolitusele on oodatud tegevjuhid, juhtkonna liikmed, keskastmejuhid, esmatasandi juhid, projektmeeskondade juhid ja kõik kellel on vaja läbi inimeste tulemusi saavutada.

Koolitus sobib sulle juhul, kui vastad jaatavalt vähemalt ühele järgnevale küsimusele:

 • Sinu meeskonna liikmed ei osale aktiivselt aruteludes ja ei avalda oma seisukohti?
 • Sinu meeskonna koosolekud ei anna oodatud tulemusi ning eesmärgini jääb tihti jõudmata?
 • Sinu meeskonna liikmed ei suuda konstruktiivselt kokkuleppeid sõlmida?
 • Sinu meeskonna liikmetele on isikulikud tulemused olulisemad kui ühised saavutused?

Esimene samm meeskonnatöö parandamisel on mõista, et ebaefektiivsusega seotud takistusi on viis 
ja igaühele tuleb eraldiseisvalt tähelepanu pöörata. 

USALDUSE PUUDUMINE 
Mille tulemusel ei julgeta üksteisele oma nõrkusi ja haavatavust näidata, st inimesed ei ole omavahel 
siiralt avatud. Kui inimene ei saa oma nõrkusi näidata, peab ta hakkama neid varjama (meil kõigil on 
nõrkuseid), selle tagajärjeks on… 

KONFLIKTIHIRM
Vähese usaldusega meeskondades räägitakse silutud juttu, hoidutakse kirglikust ja otsekohesest 
arutelust, et konflikte vältida. Kui asjadest ei räägita otse, võtavad võimu väljaütlemata mõtted ja 
eriarvamused ning seljataga käivad arutelud. 

VÄHENE PÜHENDUMINE
Inimesed ei pühendu, sest liikmed ei ole kirglikult ja otsekoheselt oma arvamusi välja öelnud ja 
üksteisega läbi arutanud. Inimesed ei võta otsuseid omaks ega pühendu nende elluviimisele – kuigi 
nad võivad koosolekutel nõussejäämist teeselda. Loomulikuks tagajärjeks sellele on… 

KOHUSTAMISE VÄLTIMINE
Teineteistelt ei nõuta aru ja vastutusest hiilitakse kõrvale. Ilma end selge plaani või tegevusega 
sidumata on ka kõige pühendunumatel inimestel raske oma kolleege vastutusele võtta käitumise eest, mis meeskonna huvisid kahjustada võivad. Kuna üksteist ei kohustata on selle tagajärjeks… 

ÜKSKÕIKSUS MEESKONNA TULEMUSTEST
Mis tähendab, et meeskonna liikmed keskenduvad pigem isiklike vajaduste ja hüvede (karjäär, 
tunnustus, ego) saavutamisele. 

Koolituse tulemusena osaleja:

 • oskab mõõta oma meeskonna toimimist;
 • saab aru oma meeskonna tugevustest ja nõrkustest;
 • õpib praktilisi tööriistu, et tõsta oma meeskonnas usaldust, sõlmida meeskonna käitumise kokkulepped, tekitada meeskonnas sünergiat, luua oma meeskonnas strateegiline ja operatiivne selgus, toetada ja kohustada oma meeskonnaliikmeid ühise fookuse saavutamisel;
 • oskab anda teistele ja teab kuidas ise tagasisidet vastu võtta.

Koolituse läbiviimise põhimõtted
Koolitus on osalejaid kaasav - loengule järgneb iseseisev töö, arutelu ja grupitöö.
Koolitusele eelnevalt on kodutööna soovituslik lugeda/kuulata “5 Dysfunctions of a Team raamat”
- 8 min video tööriistakastist

Koolituse läbinutele väljastatakse tunnistus. Tunnistuse väljastamise eelduseks on terves mahus koolitusel osalemine ja õpiväljundite saavutamine. Õpiväljundite saavutamist hinnatakse läbi arutelude, harjutamise ja iseseisva ning grupitöö.  Osalejale, kes õpiväljundeid saavutanud ei ole, väljastatakse soovi korral koolitusel osalemise kohta tõend.  

Loe Eero Sikka artiklit 5 põhjust, miks meeskonnad ei toimi >

Eero Sikka ettevõte võitis tänavuse Äripäeva koolitusfirmade TOPi. 

Eerole

Koolitajad

 • Eero Sikka

  Eero missioon on tõsta inimeste teadlikkust aidates neil endaga paremat kontakti saada, et liikuda ego-süsteemilt öko-süsteemile, parandamaks kogu terviku heaolu. Eero juhtis Telias ärikliendi äri ning on coachina seejärel toetanud suuremaid organisatsioone nende tulemuslikkuse kasvatamisel viimased 10 aastat. Tal on kogemusi suure hulga erinevate organisatsioonidega 10-s erinevas riigis Euroopas ja Aasias. On olnud oma ettevõttega Äripäeva TOPi võitja. Juhtide coachina on end arendanud Londonis, Academy of Executive Coaching. Tema klientideks on Wise, Veriff, Telia, Äripäev, Eesti Energia, Swedbank, G4S, Cleveron, Nortal, Helmes, Bigbank, Sokos Hotels, Kaubamaja, TV3, Maksu- ja Tolliamet, Riigi Kinnisvara, jpt.

  Eero Sikka

  Eero missioon on tõsta inimeste teadlikkust aidates neil endaga paremat kontakti saada, et liikuda ego-süsteemilt öko-süsteemile, parandamaks kogu terviku heaolu. Eero juhtis Telias ärikliendi äri ning on coachina seejärel toetanud suuremaid organisatsioone nende tulemuslikkuse kasvatamisel viimased 10 aastat. Tal on kogemusi suure hulga erinevate organisatsioonidega 10-s erinevas riigis Euroopas ja Aasias. On olnud oma ettevõttega Äripäeva TOPi võitja. Juhtide coachina on end arendanud Londonis, Academy of Executive Coaching. Tema klientideks on Wise, Veriff, Telia, Äripäev, Eesti Energia, Swedbank, G4S, Cleveron, Nortal, Helmes, Bigbank, Sokos Hotels, Kaubamaja, TV3, Maksu- ja Tolliamet, Riigi Kinnisvara, jpt.

Ajakava

09:30 – 09:45

Kogunemine ja tervituskohv

09:45 – 11:30

Meeskonnatöö mudel

 • Miks meil meeskonnatööd vaja on?
 • Meeskonnatöö mudel
 • Meeskonna hindamise küsimustik

Kasutatavad meetodid: loeng, iseseisev töö, arutelu, grupitöö

11:30 – 11:45

Kohvipaus

11:45 – 13:15

Usaldus kui meeskonnatöö alus

 • Meeskonna tugevused ja väljakutsed
 • Kuidas meeskonnas usaldust kasvatada?
 • Sünergia loomine
 • Meeskonna kokkuleppe sõlmimine

Kasutatavad meetodid: loeng, iseseisev töö, arutelu, grupitöö

13:15 – 14:00

Lõuna

14:00 – 15:30

Strateegilise ja operatiivse selguse loomine

 • Ühistele otsustele pühendumine
 • Parimad praktikad pikaajalise ja lühiajalise selguse loomisel ning elluviimisel

Kasutatavad meetodid: loeng, iseseisev töö, arutelu, grupitöö

15:30 – 15:45

Kohvipaus

15:45 – 17:00

Üksteise toetamine ja kohustamine

 • Kuidas üksteisele tagasi- ja edasisidet anda ning vastu võtta
 • Kuidas eelkõige keskenduda meeskondlikele tulemustele

Kasutatavad meetodid: loeng, iseseisev töö, arutelu, grupitöö

Meeskonnatöö 5 alust

Kestus:

8 akadeemilist tundi

Patrick Lencioni on öelnud: „Mitte strateegias või tehnoloogias vaid hoopis suurepärases meeskonnatöös peitub tõeline konkurentsieelis“.

Hästi kokku töötav meeskond loob organisatsioonile väga suure konkurentsieelise ning on lisaks ka võimas vahend eristumiseks. Selline meeskond ei raiska aega arutamaks teisejärgulisi teemasid ega tule iganädalaselt tagasi samade teemade juurde seetõttu, et inimesed ei suuda otsustada või ei pühendu päriselt otsuste elluviimisele. Hästi toimiv meeskond suudab vähema ajaga oluliselt rohkem saavutada, sest neil on vähem kõikvõimalikke segajaid ja omavahelisest suhetest tingitud frustratsiooni. Reeglina ei lahku ka top tegijad hästi toimivatest meeskondadest.

Hea meeskonnatöö ei tähenda keeruliste juhtimisteooriate või inimpsühholoogia valdamist, pigem terve mõistuse kasutamist koos püsivuse ja kõva distsipliiniga. Head meeskonnad töötavad kokku eelkõige seetõttu, et nende liikmed on eelkõige inimlikud. Nad mõistavad enda ja teiste ebatäiuslikkust ja neile on ok olla haavatav. 

Meeskonnatöö praktiline töötuba (põhineb Patrick Lencioni “5 põhjust, miks meeskonnad ei toimi raamatul“) aitab maksimeerida sinu meeskonna tugevusi.

Koolituse eesmärk on anda praktilised võtted ja tööriistad, mida järgides on võimalik ükskõik milline meeskond viia järgmisele tasemele.

Koolitusele on oodatud tegevjuhid, juhtkonna liikmed, keskastmejuhid, esmatasandi juhid, projektmeeskondade juhid ja kõik kellel on vaja läbi inimeste tulemusi saavutada.

Koolitus sobib sulle juhul, kui vastad jaatavalt vähemalt ühele järgnevale küsimusele:

 • Sinu meeskonna liikmed ei osale aktiivselt aruteludes ja ei avalda oma seisukohti?
 • Sinu meeskonna koosolekud ei anna oodatud tulemusi ning eesmärgini jääb tihti jõudmata?
 • Sinu meeskonna liikmed ei suuda konstruktiivselt kokkuleppeid sõlmida?
 • Sinu meeskonna liikmetele on isikulikud tulemused olulisemad kui ühised saavutused?

Esimene samm meeskonnatöö parandamisel on mõista, et ebaefektiivsusega seotud takistusi on viis 
ja igaühele tuleb eraldiseisvalt tähelepanu pöörata. 

USALDUSE PUUDUMINE 
Mille tulemusel ei julgeta üksteisele oma nõrkusi ja haavatavust näidata, st inimesed ei ole omavahel 
siiralt avatud. Kui inimene ei saa oma nõrkusi näidata, peab ta hakkama neid varjama (meil kõigil on 
nõrkuseid), selle tagajärjeks on… 

KONFLIKTIHIRM
Vähese usaldusega meeskondades räägitakse silutud juttu, hoidutakse kirglikust ja otsekohesest 
arutelust, et konflikte vältida. Kui asjadest ei räägita otse, võtavad võimu väljaütlemata mõtted ja 
eriarvamused ning seljataga käivad arutelud. 

VÄHENE PÜHENDUMINE
Inimesed ei pühendu, sest liikmed ei ole kirglikult ja otsekoheselt oma arvamusi välja öelnud ja 
üksteisega läbi arutanud. Inimesed ei võta otsuseid omaks ega pühendu nende elluviimisele – kuigi 
nad võivad koosolekutel nõussejäämist teeselda. Loomulikuks tagajärjeks sellele on… 

KOHUSTAMISE VÄLTIMINE
Teineteistelt ei nõuta aru ja vastutusest hiilitakse kõrvale. Ilma end selge plaani või tegevusega 
sidumata on ka kõige pühendunumatel inimestel raske oma kolleege vastutusele võtta käitumise eest, mis meeskonna huvisid kahjustada võivad. Kuna üksteist ei kohustata on selle tagajärjeks… 

ÜKSKÕIKSUS MEESKONNA TULEMUSTEST
Mis tähendab, et meeskonna liikmed keskenduvad pigem isiklike vajaduste ja hüvede (karjäär, 
tunnustus, ego) saavutamisele. 

Koolituse tulemusena osaleja:

 • oskab mõõta oma meeskonna toimimist;
 • saab aru oma meeskonna tugevustest ja nõrkustest;
 • õpib praktilisi tööriistu, et tõsta oma meeskonnas usaldust, sõlmida meeskonna käitumise kokkulepped, tekitada meeskonnas sünergiat, luua oma meeskonnas strateegiline ja operatiivne selgus, toetada ja kohustada oma meeskonnaliikmeid ühise fookuse saavutamisel;
 • oskab anda teistele ja teab kuidas ise tagasisidet vastu võtta.

Koolituse läbiviimise põhimõtted
Koolitus on osalejaid kaasav - loengule järgneb iseseisev töö, arutelu ja grupitöö.
Koolitusele eelnevalt on kodutööna soovituslik lugeda/kuulata “5 Dysfunctions of a Team raamat”
- 8 min video tööriistakastist

Koolituse läbinutele väljastatakse tunnistus. Tunnistuse väljastamise eelduseks on terves mahus koolitusel osalemine ja õpiväljundite saavutamine. Õpiväljundite saavutamist hinnatakse läbi arutelude, harjutamise ja iseseisva ning grupitöö.  Osalejale, kes õpiväljundeid saavutanud ei ole, väljastatakse soovi korral koolitusel osalemise kohta tõend.  

Loe Eero Sikka artiklit 5 põhjust, miks meeskonnad ei toimi >

Eero Sikka ettevõte võitis tänavuse Äripäeva koolitusfirmade TOPi. 

Eerole

Koolitajad

 • Eero Sikka

  Eero missioon on tõsta inimeste teadlikkust aidates neil endaga paremat kontakti saada, et liikuda ego-süsteemilt öko-süsteemile, parandamaks kogu terviku heaolu. Eero juhtis Telias ärikliendi äri ning on coachina seejärel toetanud suuremaid organisatsioone nende tulemuslikkuse kasvatamisel viimased 10 aastat. Tal on kogemusi suure hulga erinevate organisatsioonidega 10-s erinevas riigis Euroopas ja Aasias. On olnud oma ettevõttega Äripäeva TOPi võitja. Juhtide coachina on end arendanud Londonis, Academy of Executive Coaching. Tema klientideks on Wise, Veriff, Telia, Äripäev, Eesti Energia, Swedbank, G4S, Cleveron, Nortal, Helmes, Bigbank, Sokos Hotels, Kaubamaja, TV3, Maksu- ja Tolliamet, Riigi Kinnisvara, jpt.

  Eero Sikka

  Eero missioon on tõsta inimeste teadlikkust aidates neil endaga paremat kontakti saada, et liikuda ego-süsteemilt öko-süsteemile, parandamaks kogu terviku heaolu. Eero juhtis Telias ärikliendi äri ning on coachina seejärel toetanud suuremaid organisatsioone nende tulemuslikkuse kasvatamisel viimased 10 aastat. Tal on kogemusi suure hulga erinevate organisatsioonidega 10-s erinevas riigis Euroopas ja Aasias. On olnud oma ettevõttega Äripäeva TOPi võitja. Juhtide coachina on end arendanud Londonis, Academy of Executive Coaching. Tema klientideks on Wise, Veriff, Telia, Äripäev, Eesti Energia, Swedbank, G4S, Cleveron, Nortal, Helmes, Bigbank, Sokos Hotels, Kaubamaja, TV3, Maksu- ja Tolliamet, Riigi Kinnisvara, jpt.

Ajakava

09:30 – 09:45

Kogunemine ja tervituskohv

09:45 – 11:30

Meeskonnatöö mudel

 • Miks meil meeskonnatööd vaja on?
 • Meeskonnatöö mudel
 • Meeskonna hindamise küsimustik

Kasutatavad meetodid: loeng, iseseisev töö, arutelu, grupitöö

11:30 – 11:45

Kohvipaus

11:45 – 13:15

Usaldus kui meeskonnatöö alus

 • Meeskonna tugevused ja väljakutsed
 • Kuidas meeskonnas usaldust kasvatada?
 • Sünergia loomine
 • Meeskonna kokkuleppe sõlmimine

Kasutatavad meetodid: loeng, iseseisev töö, arutelu, grupitöö

13:15 – 14:00

Lõuna

14:00 – 15:30

Strateegilise ja operatiivse selguse loomine

 • Ühistele otsustele pühendumine
 • Parimad praktikad pikaajalise ja lühiajalise selguse loomisel ning elluviimisel

Kasutatavad meetodid: loeng, iseseisev töö, arutelu, grupitöö

15:30 – 15:45

Kohvipaus

15:45 – 17:00

Üksteise toetamine ja kohustamine

 • Kuidas üksteisele tagasi- ja edasisidet anda ning vastu võtta
 • Kuidas eelkõige keskenduda meeskondlikele tulemustele

Kasutatavad meetodid: loeng, iseseisev töö, arutelu, grupitöö

Lisainfo

Tagasiside (1)

Tühistamisinfo

Kui te ei saa mingil põhjusel koolitusel osaleda, palun andke sellest teada e-posti aadressil [email protected]. Kui teatate mitteosalemisest vähemalt 7 kalendripäeva ette, lepime Teiega kokku uue aja või tagastame 100% koolituse maksumusest. Tagastame koolituse osalustasu täismahus juhul, kui pole tehtud koolituse korraldamisega seotud kulutusi (ostetud õppematerjale jms). Koolitusele mitteilmumisel, sellest mitteteatamisel või koolituse poolelijätmisel õppetasu ei tagastata.

© AS Äripäev 2000-2024
 • Aadress: Vana Lõuna 39/1, 19094 Tallinn
 • Klienditugi: 667 0099 (8:15-17:00)
 • E-post: [email protected]