Modelleerimise erikursus Fusion 360 tarkvaraga

Modelleerimise erikursus Fusion 360 tarkvaraga

Kestus:

8 akadeemilist tundi

Toimumiskoht:

Veebikoolitus

Autodesk Fusion 360 on kena kasutajaliidesega kaasaegne tootearenduse ja disaini tarkvara. Tänu Fusion 360 failide haldusele pilvekeskkonnas on kogu loodud tootearenduse info samaaegselt kasutatav kogu meeskonnale. Fusion 360 on kasutajate jaoks kiiresti õpitav, intuitiivne ja mugav. Autodesk Fusion 360 omab nii häid parameetrilise 3D CAD programmi kui ka T-splain tehnoloogia abil keerulise kujuga objektide modelleerimise vahendeid. Loodud mudelitele on võimalik teha tehnoloogia ettevalmistus CAM mooduli abil või 3D printimiseks. Lisaks saab programmiga luua mudelitest ilusaid pilte.

 

Koolitus toimub koostöös Usesoft AS-ga.

Koolituse eesmärgiks on anda ülevaade Autodesk Fusion 360 keerukamatest modelleerimise vahenditest.

Sihtgrupp:

Koolitus on eelkõige mõeldud tootmisettevõtetes ning inseneribüroodes projekteerimisega ja tootearendusega ja disainiga seotud töötajatele. Samuti muu inseneritöö või disainiga kokkupuutuvatele või sellest huvituvatele inimestele.

 

Koolitusel käsitletavad teemad ja sisukirjeldus:

 • geomeetriliste objektide ja 3-mõõtmeliste detailide modelleerimine;
 • erinevad keerulise kujuga detailide modelleerimise vahendid;
 • splainid (vabakujulised kõverad);
 • tahke keha (solid) modelleerimine;
 • pindmodelleerimine (surface);
 • painutamise teel detailide modelleerimine;
 • T-splain tehnoloogia abil keerulise kujuga mudelite loomine;
 • pildi järgi modelleerimine;
 • koostu modellerimise erijuhtumid (nt kinemaatiline analüüs);
 • detaili ettevalmistamine 3D printimiseks (STL fail).

 

Koolituse tulemusena osaleja:

 • oskab erineval moel modelleerida geomeetrilisi objekte ja 3-mõõtmelisi detaile;
 • tunneb erinevaid keerulise kujuga detailide modelleerimise vahendeid;
 • oskab kasutada splain- e (vabakujulised kõverad);
 • oskab kasutada tahke keha (solid) modelleerimise vahendeid;
 • oskab kasutada pindmodelleerimise (surface) vahendeid;
 • oskab kasutada painutamise teel detailide modelleerimise vahendeid;
 • oskab kasutada põhilisi T-splain tehnoloogia abil keerulise kujuga mudelite loomise võimalusi;
 • oskab pildi järgi modelleerida;
 • teab koostu modellerimise erijuhtumeid (nt kinemaatiline analüüs);
 • oskab detaili ettevalmistada 3D printimiseks (luua STL faili).

 

Koolitusel osalemise eeldused (soovitavalt):

Koolitusel osalemise eeltingimuseks on eelnev Autodesk Inventor, Fusion 360 või mõne muu parameetrilise CAD tarkvara kasutamise kogemus.

 

Koolituse läbiviimise põhimõtted:

Koolitus toimub 9:30 – 16:30, sisaldab 2 kohvipausi ja lõunapausi

Klassikoolitused viiakse läbi Usesofti koolitusklassis Tobiase 8, Tallinn.

Reaalajas veebikoolitused viiakse läbi MS Teams keskkonnas.

Ettevalmistus reealajas veebikursuseks: INFO

Osalejad saavad kaasa Usesofti Koolituskeskuse poolt koostatud koolitusmaterjali, mis võimaldab iseseisvat tööd ja täidab teatud määral õpiku funktsioone. Kursused on kombinatsioon esitlustest ning praktilistest, iseseisvalt instruktori juhendamisel täidetavatest ülesannetest. Kursused toimuvad tarkvaraga Fusion 360.

Õpingud loetakse lõpetatuks juhul kui õpilane on osalenud ja kaasa töötanud koolitusel vähemalt 75% kursuse kogumahust ja täitnud Autodeski tagasiside ankeedi. Peale ankeedi täitmist väljastab Autodesk osalemise kohta elektroonse (PDF) sertifikaadi. Samuti saab iga kursuslane Usesofti Koolituskeskuse poolt osalemist kinnitava tõendi

Maht: 8 akadeemilist tundi

Täienduskoolituse õppekavarühm: 0611 Arvutikasutuse õppekavarühm

Koolitusel saab osaleda Töötukassa koolituskaardiga

Soovitame tutvuda ka tööandjatele suunatud Töötukassa poolt pakutavate täiendkoolituste toetustega: koolitustoetus tööandjatele ning töötaja koolituskulude hüvitamine tööandjale.

Näeme koolitusel!

Koolituse viib läbi Tõnis Ots

Autodeski poolt atesteeritud instruktor.
Tõnis on omandanud magistrikraadi Tallinna Tehnikaülikoolis tootmistehnika erialal. Omab CAD programmide kasutamise alal üle 15 aasta pikkust kogemust. Viimased 10 aastat olnud Autodesk Inventor programmi kasutaja ja konsultant.

Koolitajad

 • Tõnis Ots

  Autodeski poolt atesteeritud instructor.

  Tõnis on omandanud magistrikraadi Tallinna Tehnikaülikoolis tootmistehnika erialal. Omab CAD programmide kasutamise alal üle 15 aasta pikkust kogemust. Viimased 10 aastat olnud Autodesk Inventor programmi kasutaja ja konsultant.

  Tõnis Ots

  Autodeski poolt atesteeritud instructor.

  Tõnis on omandanud magistrikraadi Tallinna Tehnikaülikoolis tootmistehnika erialal. Omab CAD programmide kasutamise alal üle 15 aasta pikkust kogemust. Viimased 10 aastat olnud Autodesk Inventor programmi kasutaja ja konsultant.
Modelleerimise erikursus Fusion 360 tarkvaraga

Kestus:

8 akadeemilist tundi

Toimumiskoht:

Veebikoolitus

Autodesk Fusion 360 on kena kasutajaliidesega kaasaegne tootearenduse ja disaini tarkvara. Tänu Fusion 360 failide haldusele pilvekeskkonnas on kogu loodud tootearenduse info samaaegselt kasutatav kogu meeskonnale. Fusion 360 on kasutajate jaoks kiiresti õpitav, intuitiivne ja mugav. Autodesk Fusion 360 omab nii häid parameetrilise 3D CAD programmi kui ka T-splain tehnoloogia abil keerulise kujuga objektide modelleerimise vahendeid. Loodud mudelitele on võimalik teha tehnoloogia ettevalmistus CAM mooduli abil või 3D printimiseks. Lisaks saab programmiga luua mudelitest ilusaid pilte.

 

Koolitus toimub koostöös Usesoft AS-ga.

Koolituse eesmärgiks on anda ülevaade Autodesk Fusion 360 keerukamatest modelleerimise vahenditest.

Sihtgrupp:

Koolitus on eelkõige mõeldud tootmisettevõtetes ning inseneribüroodes projekteerimisega ja tootearendusega ja disainiga seotud töötajatele. Samuti muu inseneritöö või disainiga kokkupuutuvatele või sellest huvituvatele inimestele.

 

Koolitusel käsitletavad teemad ja sisukirjeldus:

 • geomeetriliste objektide ja 3-mõõtmeliste detailide modelleerimine;
 • erinevad keerulise kujuga detailide modelleerimise vahendid;
 • splainid (vabakujulised kõverad);
 • tahke keha (solid) modelleerimine;
 • pindmodelleerimine (surface);
 • painutamise teel detailide modelleerimine;
 • T-splain tehnoloogia abil keerulise kujuga mudelite loomine;
 • pildi järgi modelleerimine;
 • koostu modellerimise erijuhtumid (nt kinemaatiline analüüs);
 • detaili ettevalmistamine 3D printimiseks (STL fail).

 

Koolituse tulemusena osaleja:

 • oskab erineval moel modelleerida geomeetrilisi objekte ja 3-mõõtmelisi detaile;
 • tunneb erinevaid keerulise kujuga detailide modelleerimise vahendeid;
 • oskab kasutada splain- e (vabakujulised kõverad);
 • oskab kasutada tahke keha (solid) modelleerimise vahendeid;
 • oskab kasutada pindmodelleerimise (surface) vahendeid;
 • oskab kasutada painutamise teel detailide modelleerimise vahendeid;
 • oskab kasutada põhilisi T-splain tehnoloogia abil keerulise kujuga mudelite loomise võimalusi;
 • oskab pildi järgi modelleerida;
 • teab koostu modellerimise erijuhtumeid (nt kinemaatiline analüüs);
 • oskab detaili ettevalmistada 3D printimiseks (luua STL faili).

 

Koolitusel osalemise eeldused (soovitavalt):

Koolitusel osalemise eeltingimuseks on eelnev Autodesk Inventor, Fusion 360 või mõne muu parameetrilise CAD tarkvara kasutamise kogemus.

 

Koolituse läbiviimise põhimõtted:

Koolitus toimub 9:30 – 16:30, sisaldab 2 kohvipausi ja lõunapausi

Klassikoolitused viiakse läbi Usesofti koolitusklassis Tobiase 8, Tallinn.

Reaalajas veebikoolitused viiakse läbi MS Teams keskkonnas.

Ettevalmistus reealajas veebikursuseks: INFO

Osalejad saavad kaasa Usesofti Koolituskeskuse poolt koostatud koolitusmaterjali, mis võimaldab iseseisvat tööd ja täidab teatud määral õpiku funktsioone. Kursused on kombinatsioon esitlustest ning praktilistest, iseseisvalt instruktori juhendamisel täidetavatest ülesannetest. Kursused toimuvad tarkvaraga Fusion 360.

Õpingud loetakse lõpetatuks juhul kui õpilane on osalenud ja kaasa töötanud koolitusel vähemalt 75% kursuse kogumahust ja täitnud Autodeski tagasiside ankeedi. Peale ankeedi täitmist väljastab Autodesk osalemise kohta elektroonse (PDF) sertifikaadi. Samuti saab iga kursuslane Usesofti Koolituskeskuse poolt osalemist kinnitava tõendi

Maht: 8 akadeemilist tundi

Täienduskoolituse õppekavarühm: 0611 Arvutikasutuse õppekavarühm

Koolitusel saab osaleda Töötukassa koolituskaardiga

Soovitame tutvuda ka tööandjatele suunatud Töötukassa poolt pakutavate täiendkoolituste toetustega: koolitustoetus tööandjatele ning töötaja koolituskulude hüvitamine tööandjale.

Näeme koolitusel!

Koolituse viib läbi Tõnis Ots

Autodeski poolt atesteeritud instruktor.
Tõnis on omandanud magistrikraadi Tallinna Tehnikaülikoolis tootmistehnika erialal. Omab CAD programmide kasutamise alal üle 15 aasta pikkust kogemust. Viimased 10 aastat olnud Autodesk Inventor programmi kasutaja ja konsultant.

Koolitajad

 • Tõnis Ots

  Autodeski poolt atesteeritud instructor.

  Tõnis on omandanud magistrikraadi Tallinna Tehnikaülikoolis tootmistehnika erialal. Omab CAD programmide kasutamise alal üle 15 aasta pikkust kogemust. Viimased 10 aastat olnud Autodesk Inventor programmi kasutaja ja konsultant.

  Tõnis Ots

  Autodeski poolt atesteeritud instructor.

  Tõnis on omandanud magistrikraadi Tallinna Tehnikaülikoolis tootmistehnika erialal. Omab CAD programmide kasutamise alal üle 15 aasta pikkust kogemust. Viimased 10 aastat olnud Autodesk Inventor programmi kasutaja ja konsultant.

Lisainfo

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta.
Üksteist päeva enne koolitust saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga.

Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolituse alguseni.

Koolituse eest tasumine toimub arvel viidatud arveldusarvele. Arve saadetakse maksja aadressile e-postiga. Arve tuleb tasuda enne koolituse algust arvel märgitud maksetähtajaks.

IT Koolitus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Tutvuge koolituskaardi infoga SIIN.
Täpsema info saamiseks võtke meiega ühendust telefonil 618 1727 või [email protected].

Tühistamisinfo

Kui te ei saa mingil põhjusel koolitusel osaleda, palun andke sellest teada e-posti aadressil [email protected]. Kui teatate mitteosalemisest vähemalt 7 kalendripäeva ette, lepime Teiega kokku uue aja või tagastame 100% koolituse maksumusest. Tagastame koolituse osalustasu täismahus juhul, kui pole tehtud koolituse korraldamisega seotud kulutusi (ostetud õppematerjale jms). Koolitusele mitteilmumisel, sellest mitteteatamisel või koolituse poolelijätmisel õppetasu ei tagastata.

Asukoht ja kontaktid

Aadress

Veebikoolitus

IT Koolitus Vana-Lõuna 39/1, Tallinn 6181727 [email protected]

© AS Äripäev 2000-2024
 • Aadress: Vana Lõuna 39/1, 19094 Tallinn
 • Klienditugi: 667 0099 (8:15-17:00)
 • E-post: [email protected]