Õngitsuskirjad, paroolid, kaugtöö ohud – et töötajast ei saaks turvarisk!

Hooletusse jäetud turvaseaded ehk kuidas küberrünnak võib alguse saada sinu arvutist?

Õngitsuskirjad, paroolid, kaugtöö ohud – et töötajast ei saaks turvarisk!

Kestus:

6 akadeemilist tundi

Toimumiskoht:

Äripäeva Akadeemia, Vana-Lõuna 39/1, Tallinn

Turvanõrkustest rääkimine ja nende tundmaõppimine teeb nii organisatsiooni kui isikliku kaitse tugevamaks. Me kasutame nutitelefone ja arvuteid töö tegemiseks ka väljaspool kontorit ning see suurendab kõigi ohtu langeda küberrünnaku ohvriks.

IT Koolitus on koondanud kolm hädavajalikku küberturvalisuse valdkonna koolitusteemat üheks koolituspäevaks, millel osalemine tõstab oluliselt kogu ettevõtte kui ka Sinu valmisolekut küberriskidega toime tulla:

 • turvaline kaugtöö - Kuidas luua endale turvalist hübriidkontorit;
 • ohtlikud õngitsuskirjad ja õngitsussõnumid;
 • turvaline autentimine ja turvalise salasõna loomine ning hoidmine.

Koolituse eesmärk on toimetulek igapäevaste küberohtudega, et oskaksid end kaitsta küberpahalaste tegevuste eest.

Sihtgrupp:

Kõik, kes kasutavad oma töös arvutit ja/ või nutitelefoni, sest igaüks meist võib langeda küberrünnaku või sotsiaalmeedias leviva pettuse ohvriks.

Koolitus on Sulle vajalik:

 • kui puutud igapäevaselt kokku e-kirjade või sotsiaalmeediaga (Facebook, Twitter, foorumid);
 • kui kasutad internetti - olgu selleks siis e-post, internetipank,  sotsiaalmeedia kontod (Facebook, LinkedIn jne) või muud kasutajanime ja parooliga platvormid;  
 • kui pead aeg-ajalt töötama väljaspool kontorit - õppima on oodatud kõik, kelle töövahenditeks on (süle)arvutid ja/või mobiiltelefonid ning kes ise ja/või kelle meeskond töötab kodu- ja hübriidkontorites.

Koolitusel osalemise eeldused (soovitavalt):

Kasutad igapäevaselt (töö tegemiseks) sülearvutit, tahvelarvutit ja/või mobiiltelefoni ja internetti ning e-posti.

Koolituse tulemusena osaleja:

 • teab turvalise autentimise meetodeid;
 • saab aru, kui teda tahetakse petta ning tunneb ära ka varjatud õngitsuskirja/ -sõnumi ja teab, kuidas seejuures käituda;
 • kasutab sidevahendeid avalikus ruumis vastutustundlikumalt;
 • tunneb ära kaugtöö tegemisega seotud peamised virtuaalse ja füüsilise keskkonna ohud.

Koolituse teemad

Koolitusel osaleja õpib:

 • märkama kaugtööga kaasnevaid ohtusid (virtuaalseid, keskkonnast ja inimestest tulenevaid) ning saad teada, kuidas luua endale ohutut hübriidkontorit. Lisaks vaadeldakse ja mängitakse kontrollitud keskkonnas läbi erinevaid kaugtöös üleskerkivaid olukordasid ning pannakse õpitu proovile ja testitakse oma teadmisi;
 • ära tundma õngitsuskirju ja- sõnumeid ning saad teada mida selliste kirjadega/ sõnumitega teha, et ennast ja oma tööandjat. Õpingute käigus pannakse uued teadmised proovile ning lõpus testitakse oma oskusi õngitsuskirjadega/-sõnumitega toimetulekul.
 • valima turvalist salasõna ning kuidas luua raskesti ära arvatavaid, aga samas meeldejäävaid, paroole. Vaadatakse levinumaid mitmikautentimise viise ja nende kasutust. Õpingute käigus saad teada, millised on turvalise autentimise meetodid, et oma kasutatavate kontode turvalisust suurendada.

Koolituse läbiviimise põhimõtted:

Koolitusel kinnistatakse teoreetilised teadmised praktiliste individuaal- ja rühmatöödega. Osalejatele luuakse võimalus omandatud teadmised sidustada oma varasema elukogemuse ning teadmusega läbi praktiliste tööde, mis aitavad teadmisi praktiliselt kasutatavateks oskusteks muuta.

Koolitust on võimalik tellida ka sisekoolitusena, kus käsitletakse teemasid ettevõttekeskselt.

Õpiväljundite saavutamist hinnatakse osalemisega praktilistes rühmatöödes ning individuaalse ülesande täitmisel.

Tunnistuse väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine terves mahus.

Maht: 6 akadeemilist tundi

Täienduskoolituse õppekavarühm: 0611 Arvutikasutuse õppekavarühm

Koolitushind sisaldab lisaks: 

 • sooje jooke koos küpsistega;  
 • värskeid puuvilju; 
 • õppematerjale; 
 • koolitaja konsultatsiooni õpitud teemade kohta e-posti teel pärast koolitust; 
 • tunnistust. 

Koolituse läbinutele väljastatakse tunnistus. Tunnistuse väljastamise eelduseks on terves mahus koolitusel osalemine ja õpiväljundite saavutamine. Õpiväljundite saavutamist hinnatakse praktiliste tööde käigus. 
Osalejale, kes õpiväljundeid saavutanud ei ole, väljastatakse soovi korral koolitusel osalemise kohta tõend. 

Koolitust viib läbi Thea Sogenbits.

Koolitaja tutvustus: Thea vastutada on meie kõigi maksusaladuse kaitse. Maksu- ja Tolliameti infoturbejuhina kujundab ta turbepoliitikat ning tagab standardite järgimise ja igapäevase kaitse meie maksusaladusele. 
Thea teadustöö EBS- is uurib küberkuritegevuse väärtusahelaid ja ärimudeleid rahvusvahelises piiriüleses organiseeritud kuritegevuses. 
Küberturbe ja väärtusahela eksperdina nõustab ta erinevaid organisatsioone infoturbe ja julgeoleku sidustamisel organisatsiooni strateegiaga, infoturbe teekaardi ja küberturbe poliitika loomisel. Koolitajana valmistab ta ette militaar-, avaliku- ja erasektori hübriidkaitse eksperte. 

IT koolitus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. 

Soovitame tutvuda ka tööandjatele suunatud Töötukassa poolt pakutavate täiendkoolituste toetustega: koolitustoetus tööandjatele ning töötaja koolituskulude hüvitamine tööandjale.

Koolitajad

 • Thea Sogenbits

  Thea vastutada on meie kõigi maksusaladuse kaitse. Maksu- ja Tolliameti infoturbejuhina kujundab ta turbepoliitikat ning tagab standardite järgimise ja igapäevase kaitse meie maksusaladusele. 
  Thea teadustöö EBS- is uurib küberkuritegevuse väärtusahelaid ja ärimudeleid rahvusvahelises piiriüleses organiseeritud kuritegevuses. 
  Küberturbe ja väärtusahela eksperdina nõustab ta erinevaid organisatsioone infoturbe ja julgeoleku sidustamisel organisatsiooni strateegiaga, infoturbe teekaardi ja küberturbe poliitika loomisel. Koolitajana valmistab ta ette militaar-, avaliku- ja erasektori hübriidkaitse eksperte. 

  Thea Sogenbits

  Thea vastutada on meie kõigi maksusaladuse kaitse. Maksu- ja Tolliameti infoturbejuhina kujundab ta turbepoliitikat ning tagab standardite järgimise ja igapäevase kaitse meie maksusaladusele. 
  Thea teadustöö EBS- is uurib küberkuritegevuse väärtusahelaid ja ärimudeleid rahvusvahelises piiriüleses organiseeritud kuritegevuses. 
  Küberturbe ja väärtusahela eksperdina nõustab ta erinevaid organisatsioone infoturbe ja julgeoleku sidustamisel organisatsiooni strateegiaga, infoturbe teekaardi ja küberturbe poliitika loomisel. Koolitajana valmistab ta ette militaar-, avaliku- ja erasektori hübriidkaitse eksperte. 

Ajakava

09:15 – 09:30

Kogunemine

Koolitus toimub aadressil Vana-Lõuna 39/1, Tallinn, IT Koolituse ruumides. Parkida saab Europarki parklas Veerenni 36, EP63. 

09:30 – 11:00

1. Turvaline kaugtöö - Kuidas luua endale turvalist hübriidkontorit?

 • ohud kaugtööd tehes;
 • ohud võõrastes WiFi võrkudes;
 • telefonist interneti jagamine, data kasutamine;
 • hübriidkontoris kaugtöötamise turvalisus.

Kasutatavad meetodid: Grupitöö, arutelu ja loeng

11:00 – 11:15

Kohvipaus

11:15 – 12:45

2. Ohtlikud õngitsuskirjad ja õngitsussõnumid

 • õngitsussõnumid ja õngitsuskirjad;
 • enamlevinud skeemid ja nende vastumeetmed;
 • sõnumite ja linkidega leviv pahavara – millised on ohud; näited, kuidas ära tunda, kuidas selliste sõnumitega käituda;
 • mis võib kaasneda lekkinud parooli ja/või kasutajanime/e-maili aadressiga;
 • mida tavakasutaja peab teadma ründevektoritest ja kuidas ennast kaitsta.

Kasutatavad meetodid: grupitöö, arutelu ja loeng

12:45 – 13:30

Lõuna

13:30 – 15:00

3. Turvaline autentimine ja turvalise salasõna loomine ning hoidmine

 • salasõna valimine;
 • mitmetasemeline autentimine;
 • kuidas kasutatavaid salasõnu meeles pidada;
 • miks ei ole hea veebilehitsejasse jms paroole salvestada;
 • enamlevinud op-süsteemide lahendused turvaliseks paroolivalikuks ja haldamiseks;
 • riistvaralised ja muud turvalahendused.

Kasutatavad meetodid: grupitöö, arutelu ja loeng

Õngitsuskirjad, paroolid, kaugtöö ohud – et töötajast ei saaks turvarisk!

Kestus:

6 akadeemilist tundi

Toimumiskoht:

Äripäeva Akadeemia, Vana-Lõuna 39/1, Tallinn

Turvanõrkustest rääkimine ja nende tundmaõppimine teeb nii organisatsiooni kui isikliku kaitse tugevamaks. Me kasutame nutitelefone ja arvuteid töö tegemiseks ka väljaspool kontorit ning see suurendab kõigi ohtu langeda küberrünnaku ohvriks.

IT Koolitus on koondanud kolm hädavajalikku küberturvalisuse valdkonna koolitusteemat üheks koolituspäevaks, millel osalemine tõstab oluliselt kogu ettevõtte kui ka Sinu valmisolekut küberriskidega toime tulla:

 • turvaline kaugtöö - Kuidas luua endale turvalist hübriidkontorit;
 • ohtlikud õngitsuskirjad ja õngitsussõnumid;
 • turvaline autentimine ja turvalise salasõna loomine ning hoidmine.

Koolituse eesmärk on toimetulek igapäevaste küberohtudega, et oskaksid end kaitsta küberpahalaste tegevuste eest.

Sihtgrupp:

Kõik, kes kasutavad oma töös arvutit ja/ või nutitelefoni, sest igaüks meist võib langeda küberrünnaku või sotsiaalmeedias leviva pettuse ohvriks.

Koolitus on Sulle vajalik:

 • kui puutud igapäevaselt kokku e-kirjade või sotsiaalmeediaga (Facebook, Twitter, foorumid);
 • kui kasutad internetti - olgu selleks siis e-post, internetipank,  sotsiaalmeedia kontod (Facebook, LinkedIn jne) või muud kasutajanime ja parooliga platvormid;  
 • kui pead aeg-ajalt töötama väljaspool kontorit - õppima on oodatud kõik, kelle töövahenditeks on (süle)arvutid ja/või mobiiltelefonid ning kes ise ja/või kelle meeskond töötab kodu- ja hübriidkontorites.

Koolitusel osalemise eeldused (soovitavalt):

Kasutad igapäevaselt (töö tegemiseks) sülearvutit, tahvelarvutit ja/või mobiiltelefoni ja internetti ning e-posti.

Koolituse tulemusena osaleja:

 • teab turvalise autentimise meetodeid;
 • saab aru, kui teda tahetakse petta ning tunneb ära ka varjatud õngitsuskirja/ -sõnumi ja teab, kuidas seejuures käituda;
 • kasutab sidevahendeid avalikus ruumis vastutustundlikumalt;
 • tunneb ära kaugtöö tegemisega seotud peamised virtuaalse ja füüsilise keskkonna ohud.

Koolituse teemad

Koolitusel osaleja õpib:

 • märkama kaugtööga kaasnevaid ohtusid (virtuaalseid, keskkonnast ja inimestest tulenevaid) ning saad teada, kuidas luua endale ohutut hübriidkontorit. Lisaks vaadeldakse ja mängitakse kontrollitud keskkonnas läbi erinevaid kaugtöös üleskerkivaid olukordasid ning pannakse õpitu proovile ja testitakse oma teadmisi;
 • ära tundma õngitsuskirju ja- sõnumeid ning saad teada mida selliste kirjadega/ sõnumitega teha, et ennast ja oma tööandjat. Õpingute käigus pannakse uued teadmised proovile ning lõpus testitakse oma oskusi õngitsuskirjadega/-sõnumitega toimetulekul.
 • valima turvalist salasõna ning kuidas luua raskesti ära arvatavaid, aga samas meeldejäävaid, paroole. Vaadatakse levinumaid mitmikautentimise viise ja nende kasutust. Õpingute käigus saad teada, millised on turvalise autentimise meetodid, et oma kasutatavate kontode turvalisust suurendada.

Koolituse läbiviimise põhimõtted:

Koolitusel kinnistatakse teoreetilised teadmised praktiliste individuaal- ja rühmatöödega. Osalejatele luuakse võimalus omandatud teadmised sidustada oma varasema elukogemuse ning teadmusega läbi praktiliste tööde, mis aitavad teadmisi praktiliselt kasutatavateks oskusteks muuta.

Koolitust on võimalik tellida ka sisekoolitusena, kus käsitletakse teemasid ettevõttekeskselt.

Õpiväljundite saavutamist hinnatakse osalemisega praktilistes rühmatöödes ning individuaalse ülesande täitmisel.

Tunnistuse väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine terves mahus.

Maht: 6 akadeemilist tundi

Täienduskoolituse õppekavarühm: 0611 Arvutikasutuse õppekavarühm

Koolitushind sisaldab lisaks: 

 • sooje jooke koos küpsistega;  
 • värskeid puuvilju; 
 • õppematerjale; 
 • koolitaja konsultatsiooni õpitud teemade kohta e-posti teel pärast koolitust; 
 • tunnistust. 

Koolituse läbinutele väljastatakse tunnistus. Tunnistuse väljastamise eelduseks on terves mahus koolitusel osalemine ja õpiväljundite saavutamine. Õpiväljundite saavutamist hinnatakse praktiliste tööde käigus. 
Osalejale, kes õpiväljundeid saavutanud ei ole, väljastatakse soovi korral koolitusel osalemise kohta tõend. 

Koolitust viib läbi Thea Sogenbits.

Koolitaja tutvustus: Thea vastutada on meie kõigi maksusaladuse kaitse. Maksu- ja Tolliameti infoturbejuhina kujundab ta turbepoliitikat ning tagab standardite järgimise ja igapäevase kaitse meie maksusaladusele. 
Thea teadustöö EBS- is uurib küberkuritegevuse väärtusahelaid ja ärimudeleid rahvusvahelises piiriüleses organiseeritud kuritegevuses. 
Küberturbe ja väärtusahela eksperdina nõustab ta erinevaid organisatsioone infoturbe ja julgeoleku sidustamisel organisatsiooni strateegiaga, infoturbe teekaardi ja küberturbe poliitika loomisel. Koolitajana valmistab ta ette militaar-, avaliku- ja erasektori hübriidkaitse eksperte. 

IT koolitus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. 

Soovitame tutvuda ka tööandjatele suunatud Töötukassa poolt pakutavate täiendkoolituste toetustega: koolitustoetus tööandjatele ning töötaja koolituskulude hüvitamine tööandjale.

Koolitajad

 • Thea Sogenbits

  Thea vastutada on meie kõigi maksusaladuse kaitse. Maksu- ja Tolliameti infoturbejuhina kujundab ta turbepoliitikat ning tagab standardite järgimise ja igapäevase kaitse meie maksusaladusele. 
  Thea teadustöö EBS- is uurib küberkuritegevuse väärtusahelaid ja ärimudeleid rahvusvahelises piiriüleses organiseeritud kuritegevuses. 
  Küberturbe ja väärtusahela eksperdina nõustab ta erinevaid organisatsioone infoturbe ja julgeoleku sidustamisel organisatsiooni strateegiaga, infoturbe teekaardi ja küberturbe poliitika loomisel. Koolitajana valmistab ta ette militaar-, avaliku- ja erasektori hübriidkaitse eksperte. 

  Thea Sogenbits

  Thea vastutada on meie kõigi maksusaladuse kaitse. Maksu- ja Tolliameti infoturbejuhina kujundab ta turbepoliitikat ning tagab standardite järgimise ja igapäevase kaitse meie maksusaladusele. 
  Thea teadustöö EBS- is uurib küberkuritegevuse väärtusahelaid ja ärimudeleid rahvusvahelises piiriüleses organiseeritud kuritegevuses. 
  Küberturbe ja väärtusahela eksperdina nõustab ta erinevaid organisatsioone infoturbe ja julgeoleku sidustamisel organisatsiooni strateegiaga, infoturbe teekaardi ja küberturbe poliitika loomisel. Koolitajana valmistab ta ette militaar-, avaliku- ja erasektori hübriidkaitse eksperte. 

Ajakava

09:15 – 09:30

Kogunemine

Koolitus toimub aadressil Vana-Lõuna 39/1, Tallinn, IT Koolituse ruumides. Parkida saab Europarki parklas Veerenni 36, EP63. 

09:30 – 11:00

1. Turvaline kaugtöö - Kuidas luua endale turvalist hübriidkontorit?

 • ohud kaugtööd tehes;
 • ohud võõrastes WiFi võrkudes;
 • telefonist interneti jagamine, data kasutamine;
 • hübriidkontoris kaugtöötamise turvalisus.

Kasutatavad meetodid: Grupitöö, arutelu ja loeng

11:00 – 11:15

Kohvipaus

11:15 – 12:45

2. Ohtlikud õngitsuskirjad ja õngitsussõnumid

 • õngitsussõnumid ja õngitsuskirjad;
 • enamlevinud skeemid ja nende vastumeetmed;
 • sõnumite ja linkidega leviv pahavara – millised on ohud; näited, kuidas ära tunda, kuidas selliste sõnumitega käituda;
 • mis võib kaasneda lekkinud parooli ja/või kasutajanime/e-maili aadressiga;
 • mida tavakasutaja peab teadma ründevektoritest ja kuidas ennast kaitsta.

Kasutatavad meetodid: grupitöö, arutelu ja loeng

12:45 – 13:30

Lõuna

13:30 – 15:00

3. Turvaline autentimine ja turvalise salasõna loomine ning hoidmine

 • salasõna valimine;
 • mitmetasemeline autentimine;
 • kuidas kasutatavaid salasõnu meeles pidada;
 • miks ei ole hea veebilehitsejasse jms paroole salvestada;
 • enamlevinud op-süsteemide lahendused turvaliseks paroolivalikuks ja haldamiseks;
 • riistvaralised ja muud turvalahendused.

Kasutatavad meetodid: grupitöö, arutelu ja loeng

Lisainfo

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta.
Üksteist päeva enne koolitust saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga.

Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolituse alguseni.

Koolituse eest tasumine toimub arvel viidatud arveldusarvele. Arve saadetakse maksja aadressile e-postiga. Arve tuleb tasuda enne koolituse algust arvel märgitud maksetähtajaks.

IT Koolitus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Tutvuge koolituskaardi infoga SIIN.
Täpsema info saamiseks võtke meiega ühendust telefonil 618 1727 või [email protected].

Tühistamisinfo

Kui te ei saa mingil põhjusel koolitusel osaleda, palun andke sellest teada e-posti aadressil [email protected]. Kui teatate mitteosalemisest vähemalt 7 kalendripäeva ette, lepime Teiega kokku uue aja või tagastame 100% koolituse maksumusest. Tagastame koolituse osalustasu täismahus juhul, kui pole tehtud koolituse korraldamisega seotud kulutusi (ostetud õppematerjale jms). Koolitusele mitteilmumisel, sellest mitteteatamisel või koolituse poolelijätmisel õppetasu ei tagastata.

Asukoht ja kontaktid

Aadress

Vana-Lõuna 39/1, Tallinn

IT Koolitus Vana-Lõuna 39/1, Tallinn 6181727 [email protected]

© AS Äripäev 2000-2024
 • Aadress: Vana Lõuna 39/1, 19094 Tallinn
 • Klienditugi: 667 0099 (8:15-17:00)
 • E-post: [email protected]