Pythoni programmeerimise algkursus

Pythoni programmeerimise algkursus

Kestus:

26 akadeemilist tundi

Toimumiskoht:

IT Koolitus

Kas oled mõelnud, kuidas on loodud ChatGPT, või oled huvi tundnud, kuidas töötavad need müstilised kratid AI ja masinõppe valdkonnas? Kas sooviksid ka ise osata neid kratte juhtida ja oled valmis programmeerimisega alustama?

Pythoni programmeerimiskeel on üks enamlevinud programmeerimiskeeli maailmas, mis on kasvatanud oma populaarsust tänu lihtsusele, laiendatavusele ja suurele hulgale olemasolevatele teekidele, mis aitavad lahendada suurt hulka keerulisi probleeme masinõppe, andmeanalüütikas ja statistikas.
Koolituse käigus õpib osaleja läbi praktiliste ülesannete seda, millistest keelekonstruktsioonidest koosneb üks Pythoni rakendus ja kuidas neid elemente kasutades luuakse tarkvara.  
Peale koolituse läbimist on õppija omandanud programmeerimise põhimõisted ja algteadmised, mis võimaldavad kirjutada ning käivitada Pythoni keeles arendatud programme.

Koolituse eesmärk on anda õppijale esmased teadmised programmeerimisest ja praktiline kogemus, mis võimaldab peale kursust iseseisvalt õpinguid jätkata, et saada tarkvaraarendajaks.

Sihtgrupp: Kõik, kes soovivad omandada programmeerimise algteadmisi Pythoni programmeerimiskeeles.

Koolitusel osalemise eeldused: Huvi Pythoni programmeerimiskeele vastu, baastasemel arvutioskus ja  kesktasemel inglise keele oskus.

Koolituse tulemusena osaleja:               

 • teab, mis on Pythoni programmeerimiskeel ja millised on selle keele põhilised keelekonstruktsioonid;
 • teab, milliseid võimalusi pakub Python programmeerimiskeel;
 • teab, milleks ja kuidas kasutada iteratsioone ja iteratiivseid struktuure;
 • oskab kasutada Python programmeerimises väliseid faile;
 • teab, mis on funktsioonid ja alam-funktsioonid, oskab neid eesmärgipäraselt kasutada;
 • oskab luua andmestruktuure;
 • teavad, kuidas kasutada objekt-orienteeritud programmeerimist Pythonis.

Koolituse läbiviimise põhimõtted:          

Koolitus on praktilise suunitlusega ja teoreetiline osa vaheldub demonstratsioonide ning iseseisvate harjutustega.

Koolitusklassis on osalejatele tagatud vajalik tehnika aga soovi korral võib kasutada ka enda isiklikku arvutit, milles on olemas täielik administreerimisõigus.

Maht: 26 akadeemilist tundi

Täienduskoolituse õppekavarühm:  0613 Tarkvara ja rakenduste arenduse ning analüüsi õppekavarühm

Koolitushind sisaldab lisaks: 

 • sooje jooke koos küpsistega;  
 • värskeid puuvilju; 
 • õppematerjale; 
 • koolitaja konsultatsiooni õpitud teemade kohta e-posti teel pärast koolitust; 
 • tunnistust. 

Koolituse läbinutele väljastatakse tunnistus. Tunnistuse väljastamise eelduseks on terves mahus koolitusel osalemine ja õpiväljundite saavutamine. Õpiväljundite saavutamist hinnatakse praktiliste tööde käigus. 
Osalejale, kes õpiväljundeid saavutanud ei ole, väljastatakse soovi korral koolitusel osalemise kohta tõend. 

 

Koolitust viib läbi Viko Kõva.

Koolitaja tutvustus: 

Vikol on tarkvaraarendajana ja koolitajana kogemust enam kui 15 aastat. Koolitajana omab ta laialdast silmaringi ja kogemustepagasit Microsofti toodetes ja teenustes. Peamiselt koolitab ta Microsofti toodetest SharePointi, Power Platformi (Power Appsi, Power BI ja Power Automate) ja andmeanalüüsi teenustest MS SQL, SSIS, Analysis Services, Azure Data Lake, Azure Data factory nii administreerija kui arendaja vaates.        

Viko on tarkvaraarendaja oskused omandanud IT Kolledžis. Suurimateks projektideks on olnud Microsofti tellimusel valminud ENETA portaal ja andmeanalüüsi valdkonnas arendatud riigieelarve planeerimise infosüsteem. 

Koolitajad

 • Viko Kõva

  Vikol on tarkvaraarendajana ja koolitajana kogemust enam kui 15 aastat. Koolitajana omab ta laialdast silmaringi ja kogemustepagasit Microsofti toodetes ja teenustes. Peamiselt koolitab ta Microsofti toodetest SharePointi, Power Platformi (Power Appsi, Power BI ja Power Automate) ja andmeanalüüsi teenustest MS SQL, SSIS, Analysis Services, Azure Data Lake, Azure Data factory nii administreerija kui arendaja vaates.        

  Viko on tarkvaraarendaja oskused omandanud IT Kolledžis. Suurimateks projektideks on olnud Microsofti tellimusel valminud ENETA portaal ja andmeanalüüsi valdkonnas arendatud riigieelarve planeerimise infosüsteem. 

  Viko Kõva

  Vikol on tarkvaraarendajana ja koolitajana kogemust enam kui 15 aastat. Koolitajana omab ta laialdast silmaringi ja kogemustepagasit Microsofti toodetes ja teenustes. Peamiselt koolitab ta Microsofti toodetest SharePointi, Power Platformi (Power Appsi, Power BI ja Power Automate) ja andmeanalüüsi teenustest MS SQL, SSIS, Analysis Services, Azure Data Lake, Azure Data factory nii administreerija kui arendaja vaates.        

  Viko on tarkvaraarendaja oskused omandanud IT Kolledžis. Suurimateks projektideks on olnud Microsofti tellimusel valminud ENETA portaal ja andmeanalüüsi valdkonnas arendatud riigieelarve planeerimise infosüsteem. 

Ajakava

1. Päev
2. Päev
3. Päev

09:00 – 09:15

Kogunemine

Koolitus toimub aadressil Vana-Lõuna 39/1, Tallinn, IT Koolituse ruumides. Parkida saab Europarki parklas Veerenni 36, EP63. 

09:15 – 11:00

Moodul 1: Programmeerimine ja sellega alustamine

  • arvutiprogrammid ja kuidas arvuti neid käitab;
  • programmeerimiskeeled ja nende vahe;
  • arendaja tööriistakast ja selle ettevalmistamine.

Kasutatavad meetodid: Loeng, vestlus, praktikum

11:00 – 11:15

Kohvipaus

11:15 – 12:45

Moodul 1: Programmeerimine ja sellega alustamine (jätkub)

  • arendaja tööriistakast ja selle ettevalmistamine;
  • minu esimene programm;
  • programmi lähtekood ja selle tõlgendamine.

Kasutatavad meetodid: Loeng, vestlus, praktikum

12:45 – 13:30

Lõuna

13:30 – 15:00

Moodul 2: Andmetüübid, muutujad, sisendid ja väljundid

  • milliseid andmetüüpe võib leida Pythoni keeles;
  • milliseid tehteid saab andmetüüpidega teostada;
  • kuidas talletada andmeid;
  • milliseid sisendeid ja väljundeid on võimalik kasutada.

Kasutatavad meetodid: Vestlus, praktikum

15:00 – 15:15

Kohvipaus

15:15 – 17:00

Moodul 3: Programmi ülesehitus

  • lähtekoodi struktureerimine;
  • funktsioonid;
  • sisendite töötlus;
  • äriloogika.

Kasutatavad meetodid: Loeng, vestlus, praktikum

Pythoni programmeerimise algkursus

Kestus:

26 akadeemilist tundi

Toimumiskoht:

IT Koolitus

Kas oled mõelnud, kuidas on loodud ChatGPT, või oled huvi tundnud, kuidas töötavad need müstilised kratid AI ja masinõppe valdkonnas? Kas sooviksid ka ise osata neid kratte juhtida ja oled valmis programmeerimisega alustama?

Pythoni programmeerimiskeel on üks enamlevinud programmeerimiskeeli maailmas, mis on kasvatanud oma populaarsust tänu lihtsusele, laiendatavusele ja suurele hulgale olemasolevatele teekidele, mis aitavad lahendada suurt hulka keerulisi probleeme masinõppe, andmeanalüütikas ja statistikas.
Koolituse käigus õpib osaleja läbi praktiliste ülesannete seda, millistest keelekonstruktsioonidest koosneb üks Pythoni rakendus ja kuidas neid elemente kasutades luuakse tarkvara.  
Peale koolituse läbimist on õppija omandanud programmeerimise põhimõisted ja algteadmised, mis võimaldavad kirjutada ning käivitada Pythoni keeles arendatud programme.

Koolituse eesmärk on anda õppijale esmased teadmised programmeerimisest ja praktiline kogemus, mis võimaldab peale kursust iseseisvalt õpinguid jätkata, et saada tarkvaraarendajaks.

Sihtgrupp: Kõik, kes soovivad omandada programmeerimise algteadmisi Pythoni programmeerimiskeeles.

Koolitusel osalemise eeldused: Huvi Pythoni programmeerimiskeele vastu, baastasemel arvutioskus ja  kesktasemel inglise keele oskus.

Koolituse tulemusena osaleja:               

 • teab, mis on Pythoni programmeerimiskeel ja millised on selle keele põhilised keelekonstruktsioonid;
 • teab, milliseid võimalusi pakub Python programmeerimiskeel;
 • teab, milleks ja kuidas kasutada iteratsioone ja iteratiivseid struktuure;
 • oskab kasutada Python programmeerimises väliseid faile;
 • teab, mis on funktsioonid ja alam-funktsioonid, oskab neid eesmärgipäraselt kasutada;
 • oskab luua andmestruktuure;
 • teavad, kuidas kasutada objekt-orienteeritud programmeerimist Pythonis.

Koolituse läbiviimise põhimõtted:          

Koolitus on praktilise suunitlusega ja teoreetiline osa vaheldub demonstratsioonide ning iseseisvate harjutustega.

Koolitusklassis on osalejatele tagatud vajalik tehnika aga soovi korral võib kasutada ka enda isiklikku arvutit, milles on olemas täielik administreerimisõigus.

Maht: 26 akadeemilist tundi

Täienduskoolituse õppekavarühm:  0613 Tarkvara ja rakenduste arenduse ning analüüsi õppekavarühm

Koolitushind sisaldab lisaks: 

 • sooje jooke koos küpsistega;  
 • värskeid puuvilju; 
 • õppematerjale; 
 • koolitaja konsultatsiooni õpitud teemade kohta e-posti teel pärast koolitust; 
 • tunnistust. 

Koolituse läbinutele väljastatakse tunnistus. Tunnistuse väljastamise eelduseks on terves mahus koolitusel osalemine ja õpiväljundite saavutamine. Õpiväljundite saavutamist hinnatakse praktiliste tööde käigus. 
Osalejale, kes õpiväljundeid saavutanud ei ole, väljastatakse soovi korral koolitusel osalemise kohta tõend. 

 

Koolitust viib läbi Viko Kõva.

Koolitaja tutvustus: 

Vikol on tarkvaraarendajana ja koolitajana kogemust enam kui 15 aastat. Koolitajana omab ta laialdast silmaringi ja kogemustepagasit Microsofti toodetes ja teenustes. Peamiselt koolitab ta Microsofti toodetest SharePointi, Power Platformi (Power Appsi, Power BI ja Power Automate) ja andmeanalüüsi teenustest MS SQL, SSIS, Analysis Services, Azure Data Lake, Azure Data factory nii administreerija kui arendaja vaates.        

Viko on tarkvaraarendaja oskused omandanud IT Kolledžis. Suurimateks projektideks on olnud Microsofti tellimusel valminud ENETA portaal ja andmeanalüüsi valdkonnas arendatud riigieelarve planeerimise infosüsteem. 

Koolitajad

 • Viko Kõva

  Vikol on tarkvaraarendajana ja koolitajana kogemust enam kui 15 aastat. Koolitajana omab ta laialdast silmaringi ja kogemustepagasit Microsofti toodetes ja teenustes. Peamiselt koolitab ta Microsofti toodetest SharePointi, Power Platformi (Power Appsi, Power BI ja Power Automate) ja andmeanalüüsi teenustest MS SQL, SSIS, Analysis Services, Azure Data Lake, Azure Data factory nii administreerija kui arendaja vaates.        

  Viko on tarkvaraarendaja oskused omandanud IT Kolledžis. Suurimateks projektideks on olnud Microsofti tellimusel valminud ENETA portaal ja andmeanalüüsi valdkonnas arendatud riigieelarve planeerimise infosüsteem. 

  Viko Kõva

  Vikol on tarkvaraarendajana ja koolitajana kogemust enam kui 15 aastat. Koolitajana omab ta laialdast silmaringi ja kogemustepagasit Microsofti toodetes ja teenustes. Peamiselt koolitab ta Microsofti toodetest SharePointi, Power Platformi (Power Appsi, Power BI ja Power Automate) ja andmeanalüüsi teenustest MS SQL, SSIS, Analysis Services, Azure Data Lake, Azure Data factory nii administreerija kui arendaja vaates.        

  Viko on tarkvaraarendaja oskused omandanud IT Kolledžis. Suurimateks projektideks on olnud Microsofti tellimusel valminud ENETA portaal ja andmeanalüüsi valdkonnas arendatud riigieelarve planeerimise infosüsteem. 

Ajakava

1. Päev
2. Päev
3. Päev

09:00 – 09:15

Kogunemine

Koolitus toimub aadressil Vana-Lõuna 39/1, Tallinn, IT Koolituse ruumides. Parkida saab Europarki parklas Veerenni 36, EP63. 

09:15 – 11:00

Moodul 1: Programmeerimine ja sellega alustamine

  • arvutiprogrammid ja kuidas arvuti neid käitab;
  • programmeerimiskeeled ja nende vahe;
  • arendaja tööriistakast ja selle ettevalmistamine.

Kasutatavad meetodid: Loeng, vestlus, praktikum

11:00 – 11:15

Kohvipaus

11:15 – 12:45

Moodul 1: Programmeerimine ja sellega alustamine (jätkub)

  • arendaja tööriistakast ja selle ettevalmistamine;
  • minu esimene programm;
  • programmi lähtekood ja selle tõlgendamine.

Kasutatavad meetodid: Loeng, vestlus, praktikum

12:45 – 13:30

Lõuna

13:30 – 15:00

Moodul 2: Andmetüübid, muutujad, sisendid ja väljundid

  • milliseid andmetüüpe võib leida Pythoni keeles;
  • milliseid tehteid saab andmetüüpidega teostada;
  • kuidas talletada andmeid;
  • milliseid sisendeid ja väljundeid on võimalik kasutada.

Kasutatavad meetodid: Vestlus, praktikum

15:00 – 15:15

Kohvipaus

15:15 – 17:00

Moodul 3: Programmi ülesehitus

  • lähtekoodi struktureerimine;
  • funktsioonid;
  • sisendite töötlus;
  • äriloogika.

Kasutatavad meetodid: Loeng, vestlus, praktikum

Registreerimine

Hind
Osalejaid

13., 20., 27.09.2024 Pythoni programmeerimise algkursus

990,00 €

1207,80 € km-ga

 • Registreeri Töötukassa kaudu

13., 20., 27.09.2024 Pythoni programmeerimise algkursus

OsalejaidHind

990,00 €

1207,80 € km-ga

 • Registreeri Töötukassa kaudu

Lisainfo

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta.
Üksteist päeva enne koolitust saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga.

Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolituse alguseni.

Koolituse eest tasumine toimub arvel viidatud arveldusarvele. Arve saadetakse maksja aadressile e-postiga. Arve tuleb tasuda enne koolituse algust arvel märgitud maksetähtajaks.

IT Koolitus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Tutvuge koolituskaardi infoga SIIN.
Täpsema info saamiseks võtke meiega ühendust telefonil 618 1727 või [email protected].

Tühistamisinfo

Kui te ei saa mingil põhjusel koolitusel osaleda, palun andke sellest teada e-posti aadressil [email protected]. Kui teatate mitteosalemisest vähemalt 7 kalendripäeva ette, lepime Teiega kokku uue aja või tagastame 100% koolituse maksumusest. Tagastame koolituse osalustasu täismahus juhul, kui pole tehtud koolituse korraldamisega seotud kulutusi (ostetud õppematerjale jms). Koolitusele mitteilmumisel, sellest mitteteatamisel või koolituse poolelijätmisel õppetasu ei tagastata.

Asukoht ja kontaktid

Aadress

Vana-Lõuna 39/1, Tallinn

IT Koolitus Vana-Lõuna 39/1, Tallinn 6181727 [email protected]

© AS Äripäev 2000-2024
 • Aadress: Vana Lõuna 39/1, 19094 Tallinn
 • Klienditugi: 667 0099 (8:15-17:00)
 • E-post: [email protected]