Selgete sõnumite kommunikatsioon

Selged sõnumid keerulisel ajal. Kellele, kus ja kuidas kommunikeerida?

Selgete sõnumite kommunikatsioon

Kestus:

6 akadeemilist tundi

Toimumiskoht:

Äripäeva Akadeemia

Keerulised olukorrad tabavad ettevõtet tihti ootamatult ning huvigruppide rahustamiseks ja võimalikult tõhusa töö jätkuvaks tagamiseks tuleb kiiresti tegutseda. Kommunikatsioonis on edukas see organisatsioon, kes teab täpselt millist sihtrühma on vaja kõnetada, millist kanalit selleks kasutada ning kuidas sõnumit mõjuvalt sõnastada.

Sageli peetakse kommunikatsiooniks ainult suhtlust ajakirjanikuga. Kuid kommunikatsioon ümbritseb meid kõikjal. See on sõnumites, mis liiguvad ettevõtte sees ja sealt välja. See on artikkel ajalehes, e-kiri nõukogule, klienditoe vastus telefonikõnele, slaidiesitlus koostööpartnerile ja uue strateegia juurutamine töötajatega.
Praegused pöördelised ajad vajavad eriti selgeid sõnumeid. Energiakriis, kliimamuutused, pandeemia, majanduslangus ning sõjalised konfliktid ja rändekriis on vaid mõned märksõnad, mis mõjutavad organisatsioonide arengut. Need tingivad organisatsioonides muudatusi ning keerulisi ja kiireid otsuseid, mille mõju on vaja selgelt ja mõjusalt, õigetele sihtgruppidele ja õigetes kanalites kommunikeerida. Selgete sõnumite ja läbimõeldud sõnumistrateegia abil on võimalik luua muutust inimeste mõttemustrites.
Koolituse käigus saab osaleja töötoa vormis ise kogeda ning analüüsida erinevaid keerulisi olukordi (koondamised, ärisuuna muudatused, alla ootuste käibe- ja kasumitulemused, teenuse hinnatõus) ning sõnastada selgeid sõnumeid koos läbimõeldud sõnumistrateegiaga.

Koolituse eesmärk on tõsta osalejate kommunikatsioonikompetentsi, et olla valmis oma ettevõtte siht- ja sidusrühmasid keerulistes olukordades kiiresti ja selgelt kõnetama.

Koolitusele on oodatud:

 • avaliku või erasektori tipp- ja keskastme juhid, kes tahavad olla valmis keerulistes olukordades selgelt oma siht- ja sidusrühmi kõnetama;
 • kommunikatsioonijuhid ja -töötajad, kes loovad sõnumeid organisatsiooni kuvandi kujundamiseks;
 • juhatuste ja nõukogude liikmed, kes tahavad oma organisatsioonis kujundada selgete sõnumite kultuuri.

Koolitus sobib sulle juhul, kui vastad jaatavalt vähemalt ühele järgnevale küsimusele:

 • Sa ei tea täpselt, mida Sa peaks tippjuhina ütlema, kommunikeerides avalikkusele ootustele mittevastavaid käibe- ja kasumitulemusi?
 • Sa pead osakonnajuhina kommunikeerima juhatusest tulnud koondamise teadet, aga see kõlab liiga ebainimlikult ja bürokraatilikult?
 • Said kommunikatsioonijuhina klientide käest pahast tagasisidet, kuigi saatsid välja väga pehme ja meeldiva sõnastusega kliendikirja teenuse hinnatõusust?
 • Su töötajad näivad jätkuvalt segaduses kogu struktuurimuudatuse soovist, vaatamata Sinu meelest väga veenvale e-kirjale, mille nad kõik täna hommikul said?
 • Nõukogu liikmena on Sul olemas ratsionaalsed argumendid, miks organisatsiooni äristrateegia muutus on mõistlik, kuid neid kirja pannes tundub Sulle, et need mõjuvad liiga järsult ja isegi kaugeksjäävalt?

Koolituse tulemusena osaleja:

 • teab, kuidas keerulisel ajal kommunikatsiooni teadlikult oma eesmärkide saavutamiseks kasutada;
 • teab, kuidas määratleda oma sõnumi sidus- ja sihtrühmi;
 • oskab luua selget sõnumit ja teab milliste lugudega oma sidus- ja sihtrühmi kõnetada;
 • teab, milliste kanalite vahendusel oma sidus- ja sihtrühmadeni jõuda;
 • on koostanud endale praktilise tegevusplaani, mille abil juba järgmisel päeval tegutsema hakata.

Metoodiliselt on koolituspäev üles ehitatud miniloengutele (10-15 minutit), mis vahelduvad aktiivse harjutamisega ning keeruliste olukordade läbimängimisega, mis toimuvad nii individuaalselt, gruppides kui ka suure ringi aruteludes. Sisu on üles ehitatud aktiivse dialoogina osalejate ja koolitaja vahel, milles on oluline osaleja enda näidetel ja küsimustel ning koolitaja tagasisidel, mis aitab osalejatel siduda enda kogemusi ja õpitavaid oskusi.

Koolituse läbinutele väljastatakse tunnistus. Tunnistuse väljastamise eelduseks on terves mahus koolitusel osalemine ja õpiväljundite saavutamine. Tulemuste saavutamist hinnatakse praktiliste tööde ja arutelude käigus. Osalejale, kes õpiväljundeid saavutanud ei ole, väljastatakse soovi korral koolitusel osalemise kohta tõend.
Kontaktõpe toimub hästi valgustatud, hubases, piisava suurusega ruumis, mille laudade ja toolide asetust on võimalik muuta vastavalt vajadusele. Ratastooliga ligipääs on tagatud. Koolitus toimub eesti keeles.

Maht: 6 akadeemilist tundi.

Äripäeva Akadeemia on Eesti Töötukassa koolituskaardi partner. 

Tagasiside koolitusele:

Tärnid

Akadeemia Tagasiside Siiri Metsamã¤gi

Siiri Metsamägi

Hansavest / sisuturundaja

"Koolitusel „Selgete sõnumite kommunikatsoon“ meeldis kõige rohkem see, et koolitaja Kadri Lainase praktiline kogemuspagas hõlmab mitut valdkonda. Koolitaja oli kommunikatsiooni teemad põhjalikult läbitöötanud ja andis neid professionaalselt edasi eluliste näidete toel. Koolituse põhiosa haakus teemadega laial skaalal, nii et iga osaleja leiab endale sobivat. Näiteks teema „Keeruline aeg“ käsitles seda, kuidas inimeste lugemisvõime järjest väheneb ja on vaja olla valmis muutusteks, et edastada selgeid ja täpseid sõnumeid. Üllatavalt jõudsime rühmatöös probleeme lahendades küllaltki sarnaste hoiakuteni, kuigi osalejaid oli väga erinevatest valdkondadest. Sõnumi sihtgrupist lähtuvat tõhusat koolitusmaterjali ilmestasid meeldejäävad slaidid ja hiljemgi oli huvitav materjali läbi töötada.

Sisukas koolitus mahtus ühte päeva. Äripäeva koolitused sellepärast meeldivadki, et aega ei kulu ebaolulisele, vaid materjal on tihe ja hästi liigendatud. Varasemalt olen toetunud Igor Rõtovi koolitusele „Kuidas luua loetav ja veenev sõnum“ ning Aivar Hundimäe koolitusele „Kuidas kirjutada arvamuslugu“. Kadri Lainase koolitus täiendas seniseid teadmisi ja õpetas seadma fookust, kuidas koostada sõnumit lühidalt ja kompaktselt, nii et oluline teave on sihtgrupile täpselt ja osavalt öeldud."

 

Eve Kaljusaar
Turundus- ja kommunikatsioonijuht / Arstikeskus Confido

"Turundusvaldkonnas olen tegutsenud juba ca 15 aastat. Praeguses töös on turunduse kõrvale ka väga palju ka kommunikatsiooniteemasid tulnud, mistõttu soovisin end sel teemal arendada. Äripäeva koolitusele tulemise peamine mõjutaja oli kindlasti koolitaja – Kadri Lainas on suurte kogemustega ja väga hinnatud kommunikatsiooniekspert.
Kindlasti on tegemist Eesti oma valdkonna tippeksperdiga. Jäin koolitusega väga rahule. Võib öelda, et see oli üks parimaid koolitusi, millel olen viimaste aastate jooksul käinud. Suurim väärtus minu jaoks oli kindlasti oma mõtete ja strateegiate korrastamine, mis puudutab erinevaid kommunikatsioonitegevusi. Koolitaja tõi väga palju näiteid oma kogemustest, mida on võimalik ka oma valdkonnas kohandada. Mitmed võtted ja nõuanded võtsin juba järgmisel päeval kasutusele, nagu strateeglisema vaate kommunikatsioonile ja praktilise „tööriistakasti“. Oli väga huvitav ka teiste valdkondade kommunikatsiooniteemadesse sisse vaadata. Seda koolitust soovitan kõigile, kes peavad igapäevaselt kommunikatsiooniteemadega tegelema."

 

Kuula raadiosaadet koolitajaga:

Muinasjutu jutustamisel ja kriisikommunikatsioonil toimivad samad põhimõtted

Koolitajad

 • Kadri Lainas

  Koolitaja Kadri Lainas on sõnumiagentuur Akkadian partner ja hinnatud kommunikatsiooniekspert, kes on koostanud ja ellu viinud kümneid strateegilisi kommunikatsiooniprojekte nii Eestis kui ka rahvusvahelisel tasandil.

  Rikkalikule kogemusele tuginedes on Kadri nõustanud äriettevõtteid, vabaühendusi kui ka loonud sõnumistrateegiaid avalikule sektorile. Kadri pädevusteks on äristrateegiad, juhtimisküsimused, äristrateegia integreerimine turundus- ning kommunikatsioonitegevustesse.

  Kadri on lõpetanud ühe maailma hinnatuima ärikooli, Rotterdam School of Management MsC korporatiivkommunikatsiooni erialal. Kadri on kommunikatsiooni valdkonnas töötanud enam kui 20 aastat, varasemalt Kalev Chocolate Factory segmendijuhina, kommunikatsioonibüroos JLS ja Prisma Peremarketi juhtkonnas.

  Kadri Lainas

  Koolitaja Kadri Lainas on sõnumiagentuur Akkadian partner ja hinnatud kommunikatsiooniekspert, kes on koostanud ja ellu viinud kümneid strateegilisi kommunikatsiooniprojekte nii Eestis kui ka rahvusvahelisel tasandil.

  Rikkalikule kogemusele tuginedes on Kadri nõustanud äriettevõtteid, vabaühendusi kui ka loonud sõnumistrateegiaid avalikule sektorile. Kadri pädevusteks on äristrateegiad, juhtimisküsimused, äristrateegia integreerimine turundus- ning kommunikatsioonitegevustesse.

  Kadri on lõpetanud ühe maailma hinnatuima ärikooli, Rotterdam School of Management MsC korporatiivkommunikatsiooni erialal. Kadri on kommunikatsiooni valdkonnas töötanud enam kui 20 aastat, varasemalt Kalev Chocolate Factory segmendijuhina, kommunikatsioonibüroos JLS ja Prisma Peremarketi juhtkonnas.

Ajakava

09:45 – 10:00

Kogunemine ja tervituskohv

Koolitus toimub Äripäeva Akadeemias, aadressil Vana-Lõuna 39/1, Tallinn.

10:00 – 11:30

Kommunikatsiooni põhitõed

 • Kommunikatsioon kui juhi strateegiline tööriist keerulistes olukordades
 • Siht- ja sidusrühmade kaardistus ja nende prioriteetsuse määramine

11:30 – 11:45

Kohvipaus

11:45 – 13:15

Juhi mõjusad sõnumid

 • Selge sõnumi koostamine
 • Loo jutustamise oskus
 • Kanalid ja nende erinevad võimalused (veeb, sotsiaalmeedia, reklaam)

13:15 – 14:00

Lõuna

14:00 – 15:30

Praktilise tegevusplaani koostamine

 • Osaleja ettevõtte keerulise muudatuse / otsuse sõnumite väljatöötamine
 • Tegevusplaani koostamine ja vastutuste jagamine
Selgete sõnumite kommunikatsioon

Kestus:

6 akadeemilist tundi

Toimumiskoht:

Äripäeva Akadeemia

Keerulised olukorrad tabavad ettevõtet tihti ootamatult ning huvigruppide rahustamiseks ja võimalikult tõhusa töö jätkuvaks tagamiseks tuleb kiiresti tegutseda. Kommunikatsioonis on edukas see organisatsioon, kes teab täpselt millist sihtrühma on vaja kõnetada, millist kanalit selleks kasutada ning kuidas sõnumit mõjuvalt sõnastada.

Sageli peetakse kommunikatsiooniks ainult suhtlust ajakirjanikuga. Kuid kommunikatsioon ümbritseb meid kõikjal. See on sõnumites, mis liiguvad ettevõtte sees ja sealt välja. See on artikkel ajalehes, e-kiri nõukogule, klienditoe vastus telefonikõnele, slaidiesitlus koostööpartnerile ja uue strateegia juurutamine töötajatega.
Praegused pöördelised ajad vajavad eriti selgeid sõnumeid. Energiakriis, kliimamuutused, pandeemia, majanduslangus ning sõjalised konfliktid ja rändekriis on vaid mõned märksõnad, mis mõjutavad organisatsioonide arengut. Need tingivad organisatsioonides muudatusi ning keerulisi ja kiireid otsuseid, mille mõju on vaja selgelt ja mõjusalt, õigetele sihtgruppidele ja õigetes kanalites kommunikeerida. Selgete sõnumite ja läbimõeldud sõnumistrateegia abil on võimalik luua muutust inimeste mõttemustrites.
Koolituse käigus saab osaleja töötoa vormis ise kogeda ning analüüsida erinevaid keerulisi olukordi (koondamised, ärisuuna muudatused, alla ootuste käibe- ja kasumitulemused, teenuse hinnatõus) ning sõnastada selgeid sõnumeid koos läbimõeldud sõnumistrateegiaga.

Koolituse eesmärk on tõsta osalejate kommunikatsioonikompetentsi, et olla valmis oma ettevõtte siht- ja sidusrühmasid keerulistes olukordades kiiresti ja selgelt kõnetama.

Koolitusele on oodatud:

 • avaliku või erasektori tipp- ja keskastme juhid, kes tahavad olla valmis keerulistes olukordades selgelt oma siht- ja sidusrühmi kõnetama;
 • kommunikatsioonijuhid ja -töötajad, kes loovad sõnumeid organisatsiooni kuvandi kujundamiseks;
 • juhatuste ja nõukogude liikmed, kes tahavad oma organisatsioonis kujundada selgete sõnumite kultuuri.

Koolitus sobib sulle juhul, kui vastad jaatavalt vähemalt ühele järgnevale küsimusele:

 • Sa ei tea täpselt, mida Sa peaks tippjuhina ütlema, kommunikeerides avalikkusele ootustele mittevastavaid käibe- ja kasumitulemusi?
 • Sa pead osakonnajuhina kommunikeerima juhatusest tulnud koondamise teadet, aga see kõlab liiga ebainimlikult ja bürokraatilikult?
 • Said kommunikatsioonijuhina klientide käest pahast tagasisidet, kuigi saatsid välja väga pehme ja meeldiva sõnastusega kliendikirja teenuse hinnatõusust?
 • Su töötajad näivad jätkuvalt segaduses kogu struktuurimuudatuse soovist, vaatamata Sinu meelest väga veenvale e-kirjale, mille nad kõik täna hommikul said?
 • Nõukogu liikmena on Sul olemas ratsionaalsed argumendid, miks organisatsiooni äristrateegia muutus on mõistlik, kuid neid kirja pannes tundub Sulle, et need mõjuvad liiga järsult ja isegi kaugeksjäävalt?

Koolituse tulemusena osaleja:

 • teab, kuidas keerulisel ajal kommunikatsiooni teadlikult oma eesmärkide saavutamiseks kasutada;
 • teab, kuidas määratleda oma sõnumi sidus- ja sihtrühmi;
 • oskab luua selget sõnumit ja teab milliste lugudega oma sidus- ja sihtrühmi kõnetada;
 • teab, milliste kanalite vahendusel oma sidus- ja sihtrühmadeni jõuda;
 • on koostanud endale praktilise tegevusplaani, mille abil juba järgmisel päeval tegutsema hakata.

Metoodiliselt on koolituspäev üles ehitatud miniloengutele (10-15 minutit), mis vahelduvad aktiivse harjutamisega ning keeruliste olukordade läbimängimisega, mis toimuvad nii individuaalselt, gruppides kui ka suure ringi aruteludes. Sisu on üles ehitatud aktiivse dialoogina osalejate ja koolitaja vahel, milles on oluline osaleja enda näidetel ja küsimustel ning koolitaja tagasisidel, mis aitab osalejatel siduda enda kogemusi ja õpitavaid oskusi.

Koolituse läbinutele väljastatakse tunnistus. Tunnistuse väljastamise eelduseks on terves mahus koolitusel osalemine ja õpiväljundite saavutamine. Tulemuste saavutamist hinnatakse praktiliste tööde ja arutelude käigus. Osalejale, kes õpiväljundeid saavutanud ei ole, väljastatakse soovi korral koolitusel osalemise kohta tõend.
Kontaktõpe toimub hästi valgustatud, hubases, piisava suurusega ruumis, mille laudade ja toolide asetust on võimalik muuta vastavalt vajadusele. Ratastooliga ligipääs on tagatud. Koolitus toimub eesti keeles.

Maht: 6 akadeemilist tundi.

Äripäeva Akadeemia on Eesti Töötukassa koolituskaardi partner. 

Tagasiside koolitusele:

Tärnid

Akadeemia Tagasiside Siiri Metsamã¤gi

Siiri Metsamägi

Hansavest / sisuturundaja

"Koolitusel „Selgete sõnumite kommunikatsoon“ meeldis kõige rohkem see, et koolitaja Kadri Lainase praktiline kogemuspagas hõlmab mitut valdkonda. Koolitaja oli kommunikatsiooni teemad põhjalikult läbitöötanud ja andis neid professionaalselt edasi eluliste näidete toel. Koolituse põhiosa haakus teemadega laial skaalal, nii et iga osaleja leiab endale sobivat. Näiteks teema „Keeruline aeg“ käsitles seda, kuidas inimeste lugemisvõime järjest väheneb ja on vaja olla valmis muutusteks, et edastada selgeid ja täpseid sõnumeid. Üllatavalt jõudsime rühmatöös probleeme lahendades küllaltki sarnaste hoiakuteni, kuigi osalejaid oli väga erinevatest valdkondadest. Sõnumi sihtgrupist lähtuvat tõhusat koolitusmaterjali ilmestasid meeldejäävad slaidid ja hiljemgi oli huvitav materjali läbi töötada.

Sisukas koolitus mahtus ühte päeva. Äripäeva koolitused sellepärast meeldivadki, et aega ei kulu ebaolulisele, vaid materjal on tihe ja hästi liigendatud. Varasemalt olen toetunud Igor Rõtovi koolitusele „Kuidas luua loetav ja veenev sõnum“ ning Aivar Hundimäe koolitusele „Kuidas kirjutada arvamuslugu“. Kadri Lainase koolitus täiendas seniseid teadmisi ja õpetas seadma fookust, kuidas koostada sõnumit lühidalt ja kompaktselt, nii et oluline teave on sihtgrupile täpselt ja osavalt öeldud."

 

Eve Kaljusaar
Turundus- ja kommunikatsioonijuht / Arstikeskus Confido

"Turundusvaldkonnas olen tegutsenud juba ca 15 aastat. Praeguses töös on turunduse kõrvale ka väga palju ka kommunikatsiooniteemasid tulnud, mistõttu soovisin end sel teemal arendada. Äripäeva koolitusele tulemise peamine mõjutaja oli kindlasti koolitaja – Kadri Lainas on suurte kogemustega ja väga hinnatud kommunikatsiooniekspert.
Kindlasti on tegemist Eesti oma valdkonna tippeksperdiga. Jäin koolitusega väga rahule. Võib öelda, et see oli üks parimaid koolitusi, millel olen viimaste aastate jooksul käinud. Suurim väärtus minu jaoks oli kindlasti oma mõtete ja strateegiate korrastamine, mis puudutab erinevaid kommunikatsioonitegevusi. Koolitaja tõi väga palju näiteid oma kogemustest, mida on võimalik ka oma valdkonnas kohandada. Mitmed võtted ja nõuanded võtsin juba järgmisel päeval kasutusele, nagu strateeglisema vaate kommunikatsioonile ja praktilise „tööriistakasti“. Oli väga huvitav ka teiste valdkondade kommunikatsiooniteemadesse sisse vaadata. Seda koolitust soovitan kõigile, kes peavad igapäevaselt kommunikatsiooniteemadega tegelema."

 

Kuula raadiosaadet koolitajaga:

Muinasjutu jutustamisel ja kriisikommunikatsioonil toimivad samad põhimõtted

Koolitajad

 • Kadri Lainas

  Koolitaja Kadri Lainas on sõnumiagentuur Akkadian partner ja hinnatud kommunikatsiooniekspert, kes on koostanud ja ellu viinud kümneid strateegilisi kommunikatsiooniprojekte nii Eestis kui ka rahvusvahelisel tasandil.

  Rikkalikule kogemusele tuginedes on Kadri nõustanud äriettevõtteid, vabaühendusi kui ka loonud sõnumistrateegiaid avalikule sektorile. Kadri pädevusteks on äristrateegiad, juhtimisküsimused, äristrateegia integreerimine turundus- ning kommunikatsioonitegevustesse.

  Kadri on lõpetanud ühe maailma hinnatuima ärikooli, Rotterdam School of Management MsC korporatiivkommunikatsiooni erialal. Kadri on kommunikatsiooni valdkonnas töötanud enam kui 20 aastat, varasemalt Kalev Chocolate Factory segmendijuhina, kommunikatsioonibüroos JLS ja Prisma Peremarketi juhtkonnas.

  Kadri Lainas

  Koolitaja Kadri Lainas on sõnumiagentuur Akkadian partner ja hinnatud kommunikatsiooniekspert, kes on koostanud ja ellu viinud kümneid strateegilisi kommunikatsiooniprojekte nii Eestis kui ka rahvusvahelisel tasandil.

  Rikkalikule kogemusele tuginedes on Kadri nõustanud äriettevõtteid, vabaühendusi kui ka loonud sõnumistrateegiaid avalikule sektorile. Kadri pädevusteks on äristrateegiad, juhtimisküsimused, äristrateegia integreerimine turundus- ning kommunikatsioonitegevustesse.

  Kadri on lõpetanud ühe maailma hinnatuima ärikooli, Rotterdam School of Management MsC korporatiivkommunikatsiooni erialal. Kadri on kommunikatsiooni valdkonnas töötanud enam kui 20 aastat, varasemalt Kalev Chocolate Factory segmendijuhina, kommunikatsioonibüroos JLS ja Prisma Peremarketi juhtkonnas.

Ajakava

09:45 – 10:00

Kogunemine ja tervituskohv

Koolitus toimub Äripäeva Akadeemias, aadressil Vana-Lõuna 39/1, Tallinn.

10:00 – 11:30

Kommunikatsiooni põhitõed

 • Kommunikatsioon kui juhi strateegiline tööriist keerulistes olukordades
 • Siht- ja sidusrühmade kaardistus ja nende prioriteetsuse määramine

11:30 – 11:45

Kohvipaus

11:45 – 13:15

Juhi mõjusad sõnumid

 • Selge sõnumi koostamine
 • Loo jutustamise oskus
 • Kanalid ja nende erinevad võimalused (veeb, sotsiaalmeedia, reklaam)

13:15 – 14:00

Lõuna

14:00 – 15:30

Praktilise tegevusplaani koostamine

 • Osaleja ettevõtte keerulise muudatuse / otsuse sõnumite väljatöötamine
 • Tegevusplaani koostamine ja vastutuste jagamine

Lisainfo

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta.
Üks nädal enne igat koolituspäeva saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga.

Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolitusprogrammi alguseni. 

Tühistamisinfo

Kui te ei saa mingil põhjusel koolitusel osaleda, palun andke sellest teada e-posti aadressil [email protected]. Kui teatate mitteosalemisest vähemalt 7 kalendripäeva ette, lepime Teiega kokku uue aja või tagastame 100% koolituse maksumusest. Tagastame koolituse osalustasu täismahus juhul, kui pole tehtud koolituse korraldamisega seotud kulutusi (ostetud õppematerjale jms). Koolitusele mitteilmumisel, sellest mitteteatamisel või koolituse poolelijätmisel õppetasu ei tagastata.

Asukoht ja kontaktid

Aadress

Vana-Lõuna 39/1, Tallinn

Äripäeva Akadeemia Vana-Lõuna 39/1, Tallinn 667 0439 [email protected]

© AS Äripäev 2000-2024
 • Aadress: Vana Lõuna 39/1, 19094 Tallinn
 • Klienditugi: 667 0099 (8:15-17:00)
 • E-post: [email protected]