SRE Foundation

SRE Foundation

Kestus:

20 akadeemilist tundi

Toimumiskoht:

Meriroos OÜ, AXELOS Limited ATO filiaal

Toimumiskoht: Tallinn, Toompuiestee 10. Meriroos OÜ, AXELOS Limited ATO filiaal. 

Site Reliability Engineering (SRE) – saidi töökindluse tagamine – on põhimõtete ja tavade kogum, mis hõlmab tarkvaratehnika aspekte ja rakendab neid IT taristu ja toimingute suhtes. SRE alusepanijaks on Google, aga kasutuses on see juba paljudes firmades nagu Airbnb, IBM, Netflix jne.

Site Reliability Engineering Foundation℠ (SREF) sertifitseerimiskoolitus on sissejuhatus põhimõtetesse ja tavadesse, mis võimaldavad organisatsioonil kriitilisi teenuseid usaldusväärselt ja säästlikult skaleerida. Saidi töökindluse mõõtme kasutuselevõtt nõuab organisatsiooni ümberkorraldamist, uut keskendumist inseneritööle ja automatiseerimisele ning mitmete uute tööpõhimõtete kasutuselevõttu.

Kursus toob esile SRE arengu ja selle tulevikusuuna.

Koolituse eesmärgiks on varustada osalejaid tegelike stsenaariumite ja juhtumite poolt kinnitatud tavade, meetodite ja tööriistadega, et kaasata inimesi kogu organisatsioonis, kes on seotud töökindluse ja stabiilsuse tagamisega. Kursuse läbimisel saavad osalejad kontorisse tagasi jõudes praktilisi näpunäiteid, nagu teenusetaseme eesmärkide (SLO) mõistmine, seadmine ja jälgimine.

Kursuse materjalid on koostanud DevOps Institute. Nii materjalid, kui ka kursus ise ja kursuse lektor on kõik ametlikult akrediteeritud.

Koolitajad:  

 • Risto Moor (23.-24.03.2023)
 • Enely Prei (01.-02.06.2023)

Sihtgrupp:

 • Igaüks, kes alustab või juhib liikumist suurema töökindluse poole
 • Kõik, kes on huvitatud kaasaegsetest IT-juhtimisest ja organisatsioonimuutustest
 • Järgmiste rollide täitjad:
  • ärijuhid
  • konsultandid
  • arendajad
  • IT-direktorid/juhid/meeskonnajuhid
  • tooteomanikud ja tootejuhid
  • Scrummasterid
  • DevOpsi insenerid

Koolitusel käsitletavad teemad ja sisukirjeldus:

 1. SRE põhimõtted. SRE määratlus.

SRE ja DevOps. SRE põhimõtted ja praktikad.

 1. Teenustaseme eesmärgid ja veaeelarved.

Arusaam teenustaseme eesmärkidest (SLO) ja veaeelarvest (error budget), veaeelarve poliitikad, SLO-de määramine.

 1. Rügamise vähendamine

Mis on rügamine teenuste ülalhoiu nimel (toil), miks ta on halb, millised on inimlikud ja organisatsioonilised vahendid vähendamaks rügamist.

 1. Seire ja teenustaseme indikaatorid

Arusaam teenustaseme indikaatoritest (SLI) ja kuidas nad seostuvad teenustaseme eesmärkidega (SLO). Seiremaastik, vaadeldavus ja mõõdetavate teenuse-eesmärkide seadmine.

 1. SRE tööriistad ja automatiseerimine

Automatiseerimise definitsioon. DevOps ja SRE automatiseerimisel. SRE automatiseerimise tüübid, ülevaade tööriistadest.

 1. Paindlikkus ja vigadest õppimine

Vigadest õppimise eelised. Paindlikkuse (anti-fragility) määratlus. Organisatsioonilise tasakaalu nihutamine, kaosetehnika (chaos engineering).

 1. SRE organisatsiooniline mõju

Miks organisatsioonid võtavad SRE omaks, SRE kasutuselevõtu mustrid, SRE organisatsiooniline mõju, jätkusuutlik reageerimine intsidentidele, laitmatud surmajärgsed (post mortem) uuringud, SRE skaleerimine.

 1. SRE ja teised raamistikud. Trendid.

SRE ja DevOps, Agile, ITSM. SRE areng. SRE kõrvalvoolud, nagu Network Reliability Engineering ja Customer Reliability Engineering.

 

Koolituse läbinud omandavad järgmised teadmised:

 • SRE ajalugu ja selle tekkimine Google'is;
 • SRE omavaheline seos DevOpsi ja teiste populaarsete raamistikega;
 • SRE aluseks olevad põhimõtted;
 • Teenusetaseme eesmärgid (SLO-d) ja nende kasutajakesksus;
 • Teenusetaseme indikaatorid (SLI) ja kaasaegne seiremaastik;
 • Veaeelarved ja nendega seotud vigade eelarvepoliitikad;
 • Rügamine ja selle mõju organisatsiooni tootlikkusele;
 • Mõned praktilised sammud, mis aitavad rügamisest vabaneda;
 • Vaadeldavus kui miski, mis osutab teenuse tervisele;
 • SRE tööriistad, automatiseerimistehnikad ja turvalisuse tähtsus;
 • Haprusevastane lähenemine, meie lähenemine ebaõnnestumisele ja ebaõnnestumiste testimine;
 • Organisatsiooniline mõju, mida SRE juurutamine toob.

Koolitusel osalemise eeldused (soovitavalt):

Nõutavad eeltingimused kursusel osalemiseks puuduvad. Soovitav on omada üldisi teadmisi DevOps terminoloogiast ja põhimõtetest ning vastavat töökogemust.

Koolituse läbiviimise põhimõtted:

Koolituse läbiviijaks on Meriroos OÜ, AXELOS Limited ATO filiaal.

Koolitus toimub eesti keeles, materjalid on inglise keeles.

Sellel koolitusel saavad õppijad edukalt sooritada SRE Foundationi sertifitseerimiseksami.

60-minutilise eksami, mis koosneb 40 valikvastustega küsimusest, edukas sooritamine (65%) annab SRE (Site Reliability Engineering) Foundationi sertifikaadi. Sertifitseerimist juhib ja haldab DevOps Institute.

Iga osaleja saab eksamivautšeri, mis kehtib 90 päeva. Seega igaüks valib ise, millal peale koolitust ta on valmis eksamit tegema. Eksam tehakse Webassessor keskkonnas üle veebi otse omaenda arvutist.

Tunnistuse väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine terves mahus.

Maht: 20 akadeemilist tundi

 

Täienduskoolituse õppekavarühm: 0688 Informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogia interdistsiplinaarne õppekavarühm

Päevakava:

 1. Päev
 • Kursuse tutvustus
 • Kursuse eesmärgid
 • SRE põhimõtted ja tavad
 • Teenustaseme eesmärgid ja veaeelarved
 • Rügamise vähendamine
 • Seire ja teenustaseme indikaatorid
 1. Päev
 • SRE tööriistad ja automatiseerimine
 • Paindlikkus ja vigadest õppimine
 • SRE organisatsiooniline mõju
 • SRE, muud raamistikud, tulevik
 • Ettevalmistused eksamiteks

Koolitushind sisaldab:

 • koolitusmaterjale,
 • eksamivautšerit,
 • koolitust klassiruumis,
 • lõunasööke ja kohvipause.

Koolitusel saab osaleda Töötukassa koolituskaardiga

Soovitame tutvuda ka tööandjatele suunatud Töötukassa poolt pakutavate täiendkoolituste toetustega: koolitustoetus tööandjatele ning töötaja koolituskulude hüvitamine tööandjale.

Näeme koolitusel! 

Koolitajad

 • Risto Moor

  Risto on Eestis juba aastaid väga tuntud ITIL valdkonna professionaal nii avalikus, kui erasektoris. Ta viib läbi ITIL ja DevOps koolitusi eesti ja inglise keeles. Risto omab ITIL v4 Managing Professional sertifikaati.

  Risto Moor

  Risto on Eestis juba aastaid väga tuntud ITIL valdkonna professionaal nii avalikus, kui erasektoris. Ta viib läbi ITIL ja DevOps koolitusi eesti ja inglise keeles. Risto omab ITIL v4 Managing Professional sertifikaati.

 • Enely Prei

  Enely on Eestis juba aastaid väga tuntud ITIL valdkonna professionaal nii avalikus, kui erasektoris. Ta viib läbi ITIL ja DevOps koolitusi eesti ja inglise keeles. Enely omab ITIL v4 Managing Professional sertifikaati.

  Enely Prei

  Enely on Eestis juba aastaid väga tuntud ITIL valdkonna professionaal nii avalikus, kui erasektoris. Ta viib läbi ITIL ja DevOps koolitusi eesti ja inglise keeles. Enely omab ITIL v4 Managing Professional sertifikaati.

SRE Foundation

Kestus:

20 akadeemilist tundi

Toimumiskoht:

Meriroos OÜ, AXELOS Limited ATO filiaal

Toimumiskoht: Tallinn, Toompuiestee 10. Meriroos OÜ, AXELOS Limited ATO filiaal. 

Site Reliability Engineering (SRE) – saidi töökindluse tagamine – on põhimõtete ja tavade kogum, mis hõlmab tarkvaratehnika aspekte ja rakendab neid IT taristu ja toimingute suhtes. SRE alusepanijaks on Google, aga kasutuses on see juba paljudes firmades nagu Airbnb, IBM, Netflix jne.

Site Reliability Engineering Foundation℠ (SREF) sertifitseerimiskoolitus on sissejuhatus põhimõtetesse ja tavadesse, mis võimaldavad organisatsioonil kriitilisi teenuseid usaldusväärselt ja säästlikult skaleerida. Saidi töökindluse mõõtme kasutuselevõtt nõuab organisatsiooni ümberkorraldamist, uut keskendumist inseneritööle ja automatiseerimisele ning mitmete uute tööpõhimõtete kasutuselevõttu.

Kursus toob esile SRE arengu ja selle tulevikusuuna.

Koolituse eesmärgiks on varustada osalejaid tegelike stsenaariumite ja juhtumite poolt kinnitatud tavade, meetodite ja tööriistadega, et kaasata inimesi kogu organisatsioonis, kes on seotud töökindluse ja stabiilsuse tagamisega. Kursuse läbimisel saavad osalejad kontorisse tagasi jõudes praktilisi näpunäiteid, nagu teenusetaseme eesmärkide (SLO) mõistmine, seadmine ja jälgimine.

Kursuse materjalid on koostanud DevOps Institute. Nii materjalid, kui ka kursus ise ja kursuse lektor on kõik ametlikult akrediteeritud.

Koolitajad:  

 • Risto Moor (23.-24.03.2023)
 • Enely Prei (01.-02.06.2023)

Sihtgrupp:

 • Igaüks, kes alustab või juhib liikumist suurema töökindluse poole
 • Kõik, kes on huvitatud kaasaegsetest IT-juhtimisest ja organisatsioonimuutustest
 • Järgmiste rollide täitjad:
  • ärijuhid
  • konsultandid
  • arendajad
  • IT-direktorid/juhid/meeskonnajuhid
  • tooteomanikud ja tootejuhid
  • Scrummasterid
  • DevOpsi insenerid

Koolitusel käsitletavad teemad ja sisukirjeldus:

 1. SRE põhimõtted. SRE määratlus.

SRE ja DevOps. SRE põhimõtted ja praktikad.

 1. Teenustaseme eesmärgid ja veaeelarved.

Arusaam teenustaseme eesmärkidest (SLO) ja veaeelarvest (error budget), veaeelarve poliitikad, SLO-de määramine.

 1. Rügamise vähendamine

Mis on rügamine teenuste ülalhoiu nimel (toil), miks ta on halb, millised on inimlikud ja organisatsioonilised vahendid vähendamaks rügamist.

 1. Seire ja teenustaseme indikaatorid

Arusaam teenustaseme indikaatoritest (SLI) ja kuidas nad seostuvad teenustaseme eesmärkidega (SLO). Seiremaastik, vaadeldavus ja mõõdetavate teenuse-eesmärkide seadmine.

 1. SRE tööriistad ja automatiseerimine

Automatiseerimise definitsioon. DevOps ja SRE automatiseerimisel. SRE automatiseerimise tüübid, ülevaade tööriistadest.

 1. Paindlikkus ja vigadest õppimine

Vigadest õppimise eelised. Paindlikkuse (anti-fragility) määratlus. Organisatsioonilise tasakaalu nihutamine, kaosetehnika (chaos engineering).

 1. SRE organisatsiooniline mõju

Miks organisatsioonid võtavad SRE omaks, SRE kasutuselevõtu mustrid, SRE organisatsiooniline mõju, jätkusuutlik reageerimine intsidentidele, laitmatud surmajärgsed (post mortem) uuringud, SRE skaleerimine.

 1. SRE ja teised raamistikud. Trendid.

SRE ja DevOps, Agile, ITSM. SRE areng. SRE kõrvalvoolud, nagu Network Reliability Engineering ja Customer Reliability Engineering.

 

Koolituse läbinud omandavad järgmised teadmised:

 • SRE ajalugu ja selle tekkimine Google'is;
 • SRE omavaheline seos DevOpsi ja teiste populaarsete raamistikega;
 • SRE aluseks olevad põhimõtted;
 • Teenusetaseme eesmärgid (SLO-d) ja nende kasutajakesksus;
 • Teenusetaseme indikaatorid (SLI) ja kaasaegne seiremaastik;
 • Veaeelarved ja nendega seotud vigade eelarvepoliitikad;
 • Rügamine ja selle mõju organisatsiooni tootlikkusele;
 • Mõned praktilised sammud, mis aitavad rügamisest vabaneda;
 • Vaadeldavus kui miski, mis osutab teenuse tervisele;
 • SRE tööriistad, automatiseerimistehnikad ja turvalisuse tähtsus;
 • Haprusevastane lähenemine, meie lähenemine ebaõnnestumisele ja ebaõnnestumiste testimine;
 • Organisatsiooniline mõju, mida SRE juurutamine toob.

Koolitusel osalemise eeldused (soovitavalt):

Nõutavad eeltingimused kursusel osalemiseks puuduvad. Soovitav on omada üldisi teadmisi DevOps terminoloogiast ja põhimõtetest ning vastavat töökogemust.

Koolituse läbiviimise põhimõtted:

Koolituse läbiviijaks on Meriroos OÜ, AXELOS Limited ATO filiaal.

Koolitus toimub eesti keeles, materjalid on inglise keeles.

Sellel koolitusel saavad õppijad edukalt sooritada SRE Foundationi sertifitseerimiseksami.

60-minutilise eksami, mis koosneb 40 valikvastustega küsimusest, edukas sooritamine (65%) annab SRE (Site Reliability Engineering) Foundationi sertifikaadi. Sertifitseerimist juhib ja haldab DevOps Institute.

Iga osaleja saab eksamivautšeri, mis kehtib 90 päeva. Seega igaüks valib ise, millal peale koolitust ta on valmis eksamit tegema. Eksam tehakse Webassessor keskkonnas üle veebi otse omaenda arvutist.

Tunnistuse väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine terves mahus.

Maht: 20 akadeemilist tundi

 

Täienduskoolituse õppekavarühm: 0688 Informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogia interdistsiplinaarne õppekavarühm

Päevakava:

 1. Päev
 • Kursuse tutvustus
 • Kursuse eesmärgid
 • SRE põhimõtted ja tavad
 • Teenustaseme eesmärgid ja veaeelarved
 • Rügamise vähendamine
 • Seire ja teenustaseme indikaatorid
 1. Päev
 • SRE tööriistad ja automatiseerimine
 • Paindlikkus ja vigadest õppimine
 • SRE organisatsiooniline mõju
 • SRE, muud raamistikud, tulevik
 • Ettevalmistused eksamiteks

Koolitushind sisaldab:

 • koolitusmaterjale,
 • eksamivautšerit,
 • koolitust klassiruumis,
 • lõunasööke ja kohvipause.

Koolitusel saab osaleda Töötukassa koolituskaardiga

Soovitame tutvuda ka tööandjatele suunatud Töötukassa poolt pakutavate täiendkoolituste toetustega: koolitustoetus tööandjatele ning töötaja koolituskulude hüvitamine tööandjale.

Näeme koolitusel! 

Koolitajad

 • Risto Moor

  Risto on Eestis juba aastaid väga tuntud ITIL valdkonna professionaal nii avalikus, kui erasektoris. Ta viib läbi ITIL ja DevOps koolitusi eesti ja inglise keeles. Risto omab ITIL v4 Managing Professional sertifikaati.

  Risto Moor

  Risto on Eestis juba aastaid väga tuntud ITIL valdkonna professionaal nii avalikus, kui erasektoris. Ta viib läbi ITIL ja DevOps koolitusi eesti ja inglise keeles. Risto omab ITIL v4 Managing Professional sertifikaati.

 • Enely Prei

  Enely on Eestis juba aastaid väga tuntud ITIL valdkonna professionaal nii avalikus, kui erasektoris. Ta viib läbi ITIL ja DevOps koolitusi eesti ja inglise keeles. Enely omab ITIL v4 Managing Professional sertifikaati.

  Enely Prei

  Enely on Eestis juba aastaid väga tuntud ITIL valdkonna professionaal nii avalikus, kui erasektoris. Ta viib läbi ITIL ja DevOps koolitusi eesti ja inglise keeles. Enely omab ITIL v4 Managing Professional sertifikaati.

Lisainfo

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta.
Üksteist päeva enne koolitust saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga.

Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolituse alguseni.

Koolituse eest tasumine toimub arvel viidatud arveldusarvele. Arve saadetakse maksja aadressile e-postiga. Arve tuleb tasuda enne koolituse algust arvel märgitud maksetähtajaks.

IT Koolitus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Tutvuge koolituskaardi infoga SIIN.
Täpsema info saamiseks võtke meiega ühendust telefonil 618 1727 või [email protected].

Tühistamisinfo

Kui te ei saa mingil põhjusel koolitusel osaleda, palun andke sellest teada e-posti aadressil [email protected]. Kui teatate mitteosalemisest vähemalt 7 kalendripäeva ette, lepime Teiega kokku uue aja või tagastame 100% koolituse maksumusest. Tagastame koolituse osalustasu täismahus juhul, kui pole tehtud koolituse korraldamisega seotud kulutusi (ostetud õppematerjale jms). Koolitusele mitteilmumisel, sellest mitteteatamisel või koolituse poolelijätmisel õppetasu ei tagastata.

Asukoht ja kontaktid

Aadress

Toompuiestee 10, Tallinn

IT Koolitus Vana-Lõuna 39/1, Tallinn 6181727 [email protected]

© AS Äripäev 2000-2024
 • Aadress: Vana Lõuna 39/1, 19094 Tallinn
 • Klienditugi: 667 0099 (8:15-17:00)
 • E-post: [email protected]