Tableau meistriklass

Mis on visuaalne analüütika ja kuidas teha atraktiivseid aruandeid?

Tableau meistriklass

Kestus:

8 akadeemilist tundi

Toimumiskoht:

Reaalajas veebikoolitus

Tableau visuaalse analüütika meistriklass on mõeldud analüütikutele, kes kasutavad Tableaud oma töös igapäevaselt ja soovivad muuta oma aruanded paremini loetavaks ja visuaalselt atraktiivsemaks.

Koolituse eesmärk on õpetada visuaalse analüütika häid praktikaid ning kuidas neid rakendada interaktiivsete Tableau aruannete loomisel.

Koolitus toimub koostöös Wizon OÜ - ga.

Sihtgrupp: Koolitusele on oodatud kõik, kes igapäevaselt andmete ja Tableauga kokku puutuvad, soovituslik on vähemalt 1-aastane kogemus Tableauga töötamisel. 

Koolitusel käsitletavad teemad:

 • Visuaalse analüütika põhitõed. Hea andmevisualisatsiooni omadused ja ülesehitus.
 • Mis on visuaalsed atribuudid ja miks ning kuidas neid kasutada?
 • Erinevad graafikute ja visualiseerimise tüübid ning mis puhul neid kasutada.
 • Kuidas muuta tabelipõhised andmed visuaalseks ning aidata leida kasutajal sealt olulisimat?
 • Visuaalse aruande kujundamine, sh töölaua struktuur, värvide kasutamine, komponendid, jne.
 • Kuidas muuta andmevisualisatsioon interaktiivseks ning saavutada seeläbi suurem funktsionaalsus ja virtuaalne mitmekihilisus?
 • Organisatsiooni visuaalse analüütika käsiraamatu väljatöötamise juhised.

Koolituse tulemusena osaleja:

 • on omandanud visuaalse analüütika põhitõed;
 • oskab visuaalse analüütika põhimõtteid oma igapäevatöös tähele panna ja järgida;
 • on omandanud uusi praktilisi oskuseid, kuidas luua atraktiivsemaid, efektiivsemaid ja interaktiivsemaid aruandeid.

Koolitusel osalemise eeldused (soovitavalt):

Soovituslik on vähemalt 1-aastane kogemus Tableauga töötamisel. Koolitusel osalemisel palume kasutada oma arvutit, kuhu on eelnevalt installeeritud Tableau Desktop programm. Sobib ka Tableau prooviversioon.

Koolituse läbiviimise põhimõtted:

Koolituses on omavahel põimitud teoreetiline taust ja arvukad praktilised näited, kuidas lihtsate võtetega saab graafikut/aruannet visuaalselt atraktiivsemaks ja interaktiivsemaks muuta. Paljud näited tehakse ka üheskoos läbi, et töövõtted kinnistuks. Lisaks antakse soovitusi, kuidas juurutada ühtset visualiseerimise standardit ettevõttes.  

Õpiväljundite saavutamist hinnatakse praktiliste ülesannete lahendamise käigus.

Koolituse tüüp: Reaalajas veebikoolitus (Zoom)

Tunnistuse väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine terves mahus.

Maht: 8 akadeemilist tundi (jaotatuna 2 päevale)

Täienduskoolituse õppekavarühm: 0611 Arvutikasutuse õppekavarühm

Koolitusel saab osaleda Töötukassa koolituskaardiga

Soovitame tutvuda ka tööandjatele suunatud Töötukassa poolt pakutavate täiendkoolituste toetustega: koolitustoetus tööandjatele ning töötaja koolituskulude hüvitamine tööandjale.

Näeme koolitusel!

Tagasiside koolituselt:

⭐⭐⭐⭐⭐

"Sai palju uusi huvitavaid nippe, millest osa ka jooksvalt ise läbi katsetasime. Kindlasti jagan koolitusel õpitut kolleegidega ja on lootus, et aruanded saavad atraktiivsemaks ja kiiremini mõistetavaks. Koolitus oli ka piisava raskusastmega minu jaoks."

⭐⭐⭐⭐⭐

"Meeldis selline loogiline lähenemine, sain parema üldvaate juba teada olevatest teemadest ja loomulikult ka uusi olulisi nippe  ja ka teoreetilisi teemasid, millele mõelda"

⭐⭐⭐⭐⭐

"Sain juurde palju uusi lahendusi. Tore oli ka praktika pool, et sai kohe läbi proovida. Samuti sain kinnitust, et minu senine Tableau teekond on põhinenud sarnastel põhimõtetel."

⭐⭐⭐⭐⭐

"Võimalus paralleelselt koolitaja jagatud soovitustega võrrelda enda Tableau loomingut ja leida plusse-miinuseid Teadmine, et võtan mitmed koolitaja välja pakutud nipid enda visuaalides praktiliselt kasutusse."

 

Koolitajad

 • Ann Kundla

  Tableau ekspert ja konsultant

  Ann on Eestis üks pikaaegsemaid Tableau kasutajaid – kogemust on praeguseks kogunenud juba 8 aastat. Nende aastate vältel on Ann aidanud juurutada Tableau tarkvara nii Magnumi kontsernis, Telias kui ka MeetFrank start-upis. Ta on teinud juhtimistöölaudu nii juhtkonnale, valdkonnajuhtidele kui ka eesliinitöötajatele, välja töötanud visualiseerimise standardeid ja KPI-sid.

  Töötamine niivõrd erinevate tegevusvaldkondadega ettevõtetega on andnud laiapõhjalised teadmised andmeanalüüsi erinevatest nüanssidest ning võimaldanud saada hinnatud Tableau spetsialistiks. Ann on olnud ka Eesti Tableau User Group-i üks eestvedajaid.

  Just andmete visualiseerimise pool on see, mis Annil silmad eriliselt särama lööb, ja nüüd on aeg oma kogemuste pagasit laiemalt jagada.

  Alates 2022. aasta maikuust omab Ann ka Tableau oskusi tõendavat sertifikaati Tableau Certified Data Analyst.

  Ann Kundla

  Tableau ekspert ja konsultant

  Ann on Eestis üks pikaaegsemaid Tableau kasutajaid – kogemust on praeguseks kogunenud juba 8 aastat. Nende aastate vältel on Ann aidanud juurutada Tableau tarkvara nii Magnumi kontsernis, Telias kui ka MeetFrank start-upis. Ta on teinud juhtimistöölaudu nii juhtkonnale, valdkonnajuhtidele kui ka eesliinitöötajatele, välja töötanud visualiseerimise standardeid ja KPI-sid.

  Töötamine niivõrd erinevate tegevusvaldkondadega ettevõtetega on andnud laiapõhjalised teadmised andmeanalüüsi erinevatest nüanssidest ning võimaldanud saada hinnatud Tableau spetsialistiks. Ann on olnud ka Eesti Tableau User Group-i üks eestvedajaid.

  Just andmete visualiseerimise pool on see, mis Annil silmad eriliselt särama lööb, ja nüüd on aeg oma kogemuste pagasit laiemalt jagada.

  Alates 2022. aasta maikuust omab Ann ka Tableau oskusi tõendavat sertifikaati Tableau Certified Data Analyst.

Ajakava

1. päev
2.päev

11:00 – 12:30

1. Visuaalse analüütika põhitõed

 • Andmete visualiseerimine vs visuaalne analüütika
 • Hea andmevisualisatsiooni omadused ja ülesehitus
 • Visuaalsed disainiatribuudid
 • Graafikute tüübid

Kasutatavad meetodid: Esitlus, praktilised näited

12:30 – 13:00

Lõuna

13:00 – 13:45

2. Graafikutüüpide praktilised näited ja harjutused

 • Valitud graafikutüüpide praktilised näited ja harjutused
 • Kasulikud nipid ja trikid graafikute kujundamisel

Kasutatavad meetodid: Esitlus, praktilised näited, praktilised harjutused

13:45 – 14:30

3. Tabelgraafikute võlud ja valud

 • Tabelipõhiste andmete efektiivsem visualiseerimine
 • Kasulikud nipid ja trikid tabelgraafikute interaktiivsuse ja funktsionaalsuse suurendamiseks

Kasutatavad meetodid: Esitlus, praktilised näited, praktilised harjutused

Tableau meistriklass

Kestus:

8 akadeemilist tundi

Toimumiskoht:

Reaalajas veebikoolitus

Tableau visuaalse analüütika meistriklass on mõeldud analüütikutele, kes kasutavad Tableaud oma töös igapäevaselt ja soovivad muuta oma aruanded paremini loetavaks ja visuaalselt atraktiivsemaks.

Koolituse eesmärk on õpetada visuaalse analüütika häid praktikaid ning kuidas neid rakendada interaktiivsete Tableau aruannete loomisel.

Koolitus toimub koostöös Wizon OÜ - ga.

Sihtgrupp: Koolitusele on oodatud kõik, kes igapäevaselt andmete ja Tableauga kokku puutuvad, soovituslik on vähemalt 1-aastane kogemus Tableauga töötamisel. 

Koolitusel käsitletavad teemad:

 • Visuaalse analüütika põhitõed. Hea andmevisualisatsiooni omadused ja ülesehitus.
 • Mis on visuaalsed atribuudid ja miks ning kuidas neid kasutada?
 • Erinevad graafikute ja visualiseerimise tüübid ning mis puhul neid kasutada.
 • Kuidas muuta tabelipõhised andmed visuaalseks ning aidata leida kasutajal sealt olulisimat?
 • Visuaalse aruande kujundamine, sh töölaua struktuur, värvide kasutamine, komponendid, jne.
 • Kuidas muuta andmevisualisatsioon interaktiivseks ning saavutada seeläbi suurem funktsionaalsus ja virtuaalne mitmekihilisus?
 • Organisatsiooni visuaalse analüütika käsiraamatu väljatöötamise juhised.

Koolituse tulemusena osaleja:

 • on omandanud visuaalse analüütika põhitõed;
 • oskab visuaalse analüütika põhimõtteid oma igapäevatöös tähele panna ja järgida;
 • on omandanud uusi praktilisi oskuseid, kuidas luua atraktiivsemaid, efektiivsemaid ja interaktiivsemaid aruandeid.

Koolitusel osalemise eeldused (soovitavalt):

Soovituslik on vähemalt 1-aastane kogemus Tableauga töötamisel. Koolitusel osalemisel palume kasutada oma arvutit, kuhu on eelnevalt installeeritud Tableau Desktop programm. Sobib ka Tableau prooviversioon.

Koolituse läbiviimise põhimõtted:

Koolituses on omavahel põimitud teoreetiline taust ja arvukad praktilised näited, kuidas lihtsate võtetega saab graafikut/aruannet visuaalselt atraktiivsemaks ja interaktiivsemaks muuta. Paljud näited tehakse ka üheskoos läbi, et töövõtted kinnistuks. Lisaks antakse soovitusi, kuidas juurutada ühtset visualiseerimise standardit ettevõttes.  

Õpiväljundite saavutamist hinnatakse praktiliste ülesannete lahendamise käigus.

Koolituse tüüp: Reaalajas veebikoolitus (Zoom)

Tunnistuse väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine terves mahus.

Maht: 8 akadeemilist tundi (jaotatuna 2 päevale)

Täienduskoolituse õppekavarühm: 0611 Arvutikasutuse õppekavarühm

Koolitusel saab osaleda Töötukassa koolituskaardiga

Soovitame tutvuda ka tööandjatele suunatud Töötukassa poolt pakutavate täiendkoolituste toetustega: koolitustoetus tööandjatele ning töötaja koolituskulude hüvitamine tööandjale.

Näeme koolitusel!

Tagasiside koolituselt:

⭐⭐⭐⭐⭐

"Sai palju uusi huvitavaid nippe, millest osa ka jooksvalt ise läbi katsetasime. Kindlasti jagan koolitusel õpitut kolleegidega ja on lootus, et aruanded saavad atraktiivsemaks ja kiiremini mõistetavaks. Koolitus oli ka piisava raskusastmega minu jaoks."

⭐⭐⭐⭐⭐

"Meeldis selline loogiline lähenemine, sain parema üldvaate juba teada olevatest teemadest ja loomulikult ka uusi olulisi nippe  ja ka teoreetilisi teemasid, millele mõelda"

⭐⭐⭐⭐⭐

"Sain juurde palju uusi lahendusi. Tore oli ka praktika pool, et sai kohe läbi proovida. Samuti sain kinnitust, et minu senine Tableau teekond on põhinenud sarnastel põhimõtetel."

⭐⭐⭐⭐⭐

"Võimalus paralleelselt koolitaja jagatud soovitustega võrrelda enda Tableau loomingut ja leida plusse-miinuseid Teadmine, et võtan mitmed koolitaja välja pakutud nipid enda visuaalides praktiliselt kasutusse."

 

Koolitajad

 • Ann Kundla

  Tableau ekspert ja konsultant

  Ann on Eestis üks pikaaegsemaid Tableau kasutajaid – kogemust on praeguseks kogunenud juba 8 aastat. Nende aastate vältel on Ann aidanud juurutada Tableau tarkvara nii Magnumi kontsernis, Telias kui ka MeetFrank start-upis. Ta on teinud juhtimistöölaudu nii juhtkonnale, valdkonnajuhtidele kui ka eesliinitöötajatele, välja töötanud visualiseerimise standardeid ja KPI-sid.

  Töötamine niivõrd erinevate tegevusvaldkondadega ettevõtetega on andnud laiapõhjalised teadmised andmeanalüüsi erinevatest nüanssidest ning võimaldanud saada hinnatud Tableau spetsialistiks. Ann on olnud ka Eesti Tableau User Group-i üks eestvedajaid.

  Just andmete visualiseerimise pool on see, mis Annil silmad eriliselt särama lööb, ja nüüd on aeg oma kogemuste pagasit laiemalt jagada.

  Alates 2022. aasta maikuust omab Ann ka Tableau oskusi tõendavat sertifikaati Tableau Certified Data Analyst.

  Ann Kundla

  Tableau ekspert ja konsultant

  Ann on Eestis üks pikaaegsemaid Tableau kasutajaid – kogemust on praeguseks kogunenud juba 8 aastat. Nende aastate vältel on Ann aidanud juurutada Tableau tarkvara nii Magnumi kontsernis, Telias kui ka MeetFrank start-upis. Ta on teinud juhtimistöölaudu nii juhtkonnale, valdkonnajuhtidele kui ka eesliinitöötajatele, välja töötanud visualiseerimise standardeid ja KPI-sid.

  Töötamine niivõrd erinevate tegevusvaldkondadega ettevõtetega on andnud laiapõhjalised teadmised andmeanalüüsi erinevatest nüanssidest ning võimaldanud saada hinnatud Tableau spetsialistiks. Ann on olnud ka Eesti Tableau User Group-i üks eestvedajaid.

  Just andmete visualiseerimise pool on see, mis Annil silmad eriliselt särama lööb, ja nüüd on aeg oma kogemuste pagasit laiemalt jagada.

  Alates 2022. aasta maikuust omab Ann ka Tableau oskusi tõendavat sertifikaati Tableau Certified Data Analyst.

Ajakava

1. päev
2.päev

11:00 – 12:30

1. Visuaalse analüütika põhitõed

 • Andmete visualiseerimine vs visuaalne analüütika
 • Hea andmevisualisatsiooni omadused ja ülesehitus
 • Visuaalsed disainiatribuudid
 • Graafikute tüübid

Kasutatavad meetodid: Esitlus, praktilised näited

12:30 – 13:00

Lõuna

13:00 – 13:45

2. Graafikutüüpide praktilised näited ja harjutused

 • Valitud graafikutüüpide praktilised näited ja harjutused
 • Kasulikud nipid ja trikid graafikute kujundamisel

Kasutatavad meetodid: Esitlus, praktilised näited, praktilised harjutused

13:45 – 14:30

3. Tabelgraafikute võlud ja valud

 • Tabelipõhiste andmete efektiivsem visualiseerimine
 • Kasulikud nipid ja trikid tabelgraafikute interaktiivsuse ja funktsionaalsuse suurendamiseks

Kasutatavad meetodid: Esitlus, praktilised näited, praktilised harjutused

Registreerimine

Hind
Osalejaid

16.-17.03.2023 Tableau meistriklass (reaalajas veebikoolitus)

650,00 €

780,00 € km-ga

0
 • Registreeri Töötukassa kaudu

16.-17.03.2023 Tableau meistriklass (reaalajas veebikoolitus)

OsalejaidHind
0

650,00 €

780,00 € km-ga

 • Registreeri Töötukassa kaudu

Lisainfo

Osalemise tingimused

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta.
Üksteist päeva enne koolitust saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga.

Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolituse alguseni.

Koolituse eest tasumine toimub arvel viidatud arveldusarvele. Arve saadetakse maksja aadressile e-postiga. Arve tuleb tasuda enne koolituse algust arvel märgitud maksetähtajaks.

Kui Te ei saa mingil põhjusel osaleda, palun andke sellest kindlasti teada e-posti aadressil [email protected] või telefonil 618 1727 . Kui teatate koolitusel mitteosalemisest kuni 10 tööpäeva enne algust, pakume mõnd muud samaväärset koolitust või tagastame 100% tasutud koolituse maksumusest. Mitteosalemisest vähemalt 5 tööpäeva varem teatades, tagastame 50%. Muul juhul kuulub arve tasumisele. Raha tagastame ette antud summas juhul, kui pole tehtud koolituse korraldamisega seotud kulutusi (ostetud õppematerjale jms). Koolitusele mitteilmumisel, sellest mitteteatamisel või koolituse poolelijätmisel õppetasu ei tagastata.

IT Koolitusel on õigus koolitusgrupi mitte täitumisel koolituse toimumine edasi lükata või koolitus ära jätta. Koolitusele registreerunuid teavitatakse kursuse edasi lükkumisest või ära jätmisest telefoni või e-posti teel. Koolituse ära jäämisel korraldajatest tulenevatel põhjustel makstakse õppetasu tagasi. .

IT Koolitus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Tutvuge koolituskaardi infoga SIIN.
Täpsema info saamiseks võtke meiega ühendust telefonil 618 1727 või [email protected].

Asukoht ja kontaktid

Aadress

Reaalajas veebikoolitus

Lisainfo: 6181727| [email protected]

© AS Äripäev 2000-2022
 • Aadress: Vana Lõuna 39/1, 19094 Tallinn
 • Klienditugi: 667 0099 (8:15-17:00)
 • E-post: [email protected]