Tervishoiuteenuse osutaja vastutus ja vastutuskindlustus

Kas ja millisel alusel vastutab teenuse osutaja selle raames tekkinud tervisekahju eest?

Tervishoiuteenuse osutaja vastutus ja vastutuskindlustus

Kestus:

4 akadeemilist tundi

Toimumiskoht:

Äripäeva Akadeemia

Koolituse edukal läbimisel 4 täiendõppepunkti!

Koolitus annab teadmised uuest patsiendikindlustuse regulatsioonist, mis jõustub 01. juulil 2024 ning tervikülevaate hetkel kehtivast tervishoiuteenuse osutaja vastutusest.

Uus seadus jõustub 1. juulil 2024, mis tähendab, et kuni uue seaduse jõustumiseni peavad tervishoiuteenuse osutajad ning tervishoiuteenuse osutamisel osalevad tervishoiutöötajad veel teadma ja tundma „vana“ regulatsiooni ning samal ajal valmistuma ka uueks. Koolitus selgitab, kui suures ulatuses kohalduvad seni kehtinud põhimõtted ning millised on uue regulatsiooni võtmeküsimused.

Vastutuse tundmine ning sellega seonduva juriidilise tausta adumine on tervishoius äärmiselt oluline. Ainuüksi dokumenteerimiskohustuse mittekorrektne täitmine võib tervishoiuteenuse osutaja (sh ka arsti) jaoks kaasa tuua lepingulise vastutuse ja kahjunõude. Halvimal juhul võib viga teenuse osutamisel päädida ka kriminaalvastutusega.

Vastutust reguleerivas õigusruumis on aga tulemas olulised muudatused, mis muudavad selgemaks tervishoiuteenuse osutaja vastutuse piire ning ulatust. Covid-19 epideemia tuules võttis Riigikogu vastu aastaid töös olnud patsiendikindlustuse regulatsiooni (tervishoiuteenuse osutaja kohustusliku vastutuskindlustuse seaduse). Uue seaduse tulemusena vähendatakse tervishoiuteenuse osutamisel osaleva kvalifitseeritud arsti, hambaarsti, iseseisvalt tervishoiuteenust osutava õe või ämmaemanda isikliku vastutuse ulatust.

Koolituse eesmärk on anda tervikülevaade hetkel kehtivast tervishoiuteenuse osutaja vastutuse  õiguslikust regulatsioonist ning sellest tulenevatest potentsiaalsetest ohukohtadest, mida tasub tervishoiuteenuse osutajatel ja tervishoiutöötajatel teenuse osutamisel silmas pidada. Lisaks tutvustatakse senisest kohtupraktikast vastutuse valdkonnas ning antakse teadmised uue kohustusliku vastutuskindlustuse seaduse osas.

Koolitusele on oodatud tervishoiutöötajad, tervishoiuteenuste osutajad (füüsilised isikud ja raviasutuste esindajad).

Koolitus sobib sulle juhul, kui vastad jaatavalt vähemalt ühele järgnevale küsimusele:

 • Kas Sinu jaoks on ebaselge, millisel juhul vastutab tervishoiuteenuse osutaja ja/või tervishoiutöötaja patisendile tekkinud tervisekahju eest?
 • Kas Sa tead, millal võib tervishoiutöötaja tegu kvalifitseeruda kuriteoks?
 • Kas Sa tead, kui ulatuslik on arsti teavitamiskohustus?
 • Kas Sa tead, kuidas ja mille alusel hinnatakse tervishoiuteenuse kvaliteeti, et teha kindlaks tervishoiuteenuse osutaja / tervishoiutöötaja vastutus konkreetses situatsioonis?
 • Kas Sa tead, millised kohustused on tervishoiuteenuse osutajale / tervishoiutöötajale lisandumas uue kohustusliku vastutuskindlustuse regulatsiooniga?

Koolituse tulemusena osaleja:

 • teab, millised on tervishoiuteenuse osutaja ja tervishoiutöötaja üldised kohustused tervishoiuteenuse osutamisel;
 • teab, millised on kohustuste rikkumise puhul tekkiva vastutuse juriidilised eeldused ja millised on potentsiaalsed tagajärjed;
 • oskab tähelepanu pöörata juriidiliselt riskantsetele situatsioonidele ning on tuttav relevantse kohtupraktikaga;
 • teab suures plaanis, millised õigused ja kohustused lisanduvad tervishoiuteenuse osutajale uue kohustusliku vastutuskindlustuse regulatsiooniga;
 • oskab kaitsta enda õigusi tervishoiuteenuse osutamisel.

Koolituse tulemusi hinnatakse näidiskaasuste lahendamiste ja arutelude teel.

Koolituse läbinutele väljastatakse tunnistus. Tunnistuse väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine terves mahus.
Koolituse lõpus sooritatakse lühike valikvastustega test, mille edukas läbimine annab 4 täiendõppepunkti. Test on elektrooniline ja seda saab täita arvutis või nutiseadmes.
Palume osalejatel koolitusele kaasa võtta telefoni või arvuti.

Teoreetiline osa vaheldub praktiliste harjutustega. Koolitusel tuuakse näited aktuaalse kohtupraktika näitel ning kaasuste lahendamine aitab põhjus/tagajärg seoseid mõtestada ja analüüsida. 

Koolitus toimub vastavalt valitsuse poolt kehtestatud nõuetele – auditooriumis, kus on kasutusel kõik ohutust tagavad meetmed ja/või veebis Zoom keskkonnas. Veebis osalejatele saadetakse enne koolitust link ja ligipääsuinfo.

Maht: 4 akadeemilist tundi

Äripäeva Akadeemia on Eesti Töötukassa koolituskaardi partner. 

Koolitajad

 • Lise-Lotte Lääne

   Lise-Lotte Lääne on advokaadibüroo Sorainen Eesti kontori meditsiini ja tervishoiu ärivaldkonna juht. Ta nõustab igapäevaselt nimetatud ärisektoris tegutsevaid kliente ning omab seetõttu head ülevaadet just selles sektoris aktuaalsete õigusküsimuste osas. Nõustamisvaldkonnad ulatuvad üldistest regulatiivsetest küsimustest kliiniliste uuringuteni ning ta esindab kliente ka kohtuvaidlustes. Klientide hulgas on nii ravimi- ja meditsiiniseadmete tootjaid kui tervishoiuteenuste osutajaid.

  Lisaks tervishoiu valdkonna spetsiifilisele õigusele, puutub Lise-Lotte igapäevaselt ka isikuandmete ning intellektuaalomandi kaitse õiguse küsimustes, nii kohalikul kui rahvusvahelisel tasandil. Õigusalal on tal töökogemus alates aastast 2009, sellest viimased 10 aastat advokaadina. Lisaks igapäevatööle annab loenguid Tartu Ülikooli õigusteaduskonnas.

  Lise-Lotte Lääne

   Lise-Lotte Lääne on advokaadibüroo Sorainen Eesti kontori meditsiini ja tervishoiu ärivaldkonna juht. Ta nõustab igapäevaselt nimetatud ärisektoris tegutsevaid kliente ning omab seetõttu head ülevaadet just selles sektoris aktuaalsete õigusküsimuste osas. Nõustamisvaldkonnad ulatuvad üldistest regulatiivsetest küsimustest kliiniliste uuringuteni ning ta esindab kliente ka kohtuvaidlustes. Klientide hulgas on nii ravimi- ja meditsiiniseadmete tootjaid kui tervishoiuteenuste osutajaid.

  Lisaks tervishoiu valdkonna spetsiifilisele õigusele, puutub Lise-Lotte igapäevaselt ka isikuandmete ning intellektuaalomandi kaitse õiguse küsimustes, nii kohalikul kui rahvusvahelisel tasandil. Õigusalal on tal töökogemus alates aastast 2009, sellest viimased 10 aastat advokaadina. Lisaks igapäevatööle annab loenguid Tartu Ülikooli õigusteaduskonnas.

Ajakava

09:45 – 10:00

Kogunemine

10:00 – 12:00

Tervishoiuteenuse osutaja ja tervishoiutöötaja vastutus

 • Tervishoiuteenuse osutamise peamised tingimused
 • Millal tõusetub küsimus vastutusest (tervishoiuteenuse osutaja kohustused, lepinguõiguslik vastutus, kriminaalõiguslik vastutus)

Relevantne kohtupraktika

12:00 – 13:00

Lõuna

13:00 – 14:00

Tervishoiuteenuse osutaja vastutuskindlustus

 • Kuidas valmistuda uueks regulatsiooniks
 • Tervishoiutöötaja isiklik vastutus
 • Ravivigade dokumenteerimine

Kasutatavad meetodid: loeng, harjutused

Tervishoiuteenuse osutaja vastutus ja vastutuskindlustus

Kestus:

4 akadeemilist tundi

Toimumiskoht:

Äripäeva Akadeemia

Koolituse edukal läbimisel 4 täiendõppepunkti!

Koolitus annab teadmised uuest patsiendikindlustuse regulatsioonist, mis jõustub 01. juulil 2024 ning tervikülevaate hetkel kehtivast tervishoiuteenuse osutaja vastutusest.

Uus seadus jõustub 1. juulil 2024, mis tähendab, et kuni uue seaduse jõustumiseni peavad tervishoiuteenuse osutajad ning tervishoiuteenuse osutamisel osalevad tervishoiutöötajad veel teadma ja tundma „vana“ regulatsiooni ning samal ajal valmistuma ka uueks. Koolitus selgitab, kui suures ulatuses kohalduvad seni kehtinud põhimõtted ning millised on uue regulatsiooni võtmeküsimused.

Vastutuse tundmine ning sellega seonduva juriidilise tausta adumine on tervishoius äärmiselt oluline. Ainuüksi dokumenteerimiskohustuse mittekorrektne täitmine võib tervishoiuteenuse osutaja (sh ka arsti) jaoks kaasa tuua lepingulise vastutuse ja kahjunõude. Halvimal juhul võib viga teenuse osutamisel päädida ka kriminaalvastutusega.

Vastutust reguleerivas õigusruumis on aga tulemas olulised muudatused, mis muudavad selgemaks tervishoiuteenuse osutaja vastutuse piire ning ulatust. Covid-19 epideemia tuules võttis Riigikogu vastu aastaid töös olnud patsiendikindlustuse regulatsiooni (tervishoiuteenuse osutaja kohustusliku vastutuskindlustuse seaduse). Uue seaduse tulemusena vähendatakse tervishoiuteenuse osutamisel osaleva kvalifitseeritud arsti, hambaarsti, iseseisvalt tervishoiuteenust osutava õe või ämmaemanda isikliku vastutuse ulatust.

Koolituse eesmärk on anda tervikülevaade hetkel kehtivast tervishoiuteenuse osutaja vastutuse  õiguslikust regulatsioonist ning sellest tulenevatest potentsiaalsetest ohukohtadest, mida tasub tervishoiuteenuse osutajatel ja tervishoiutöötajatel teenuse osutamisel silmas pidada. Lisaks tutvustatakse senisest kohtupraktikast vastutuse valdkonnas ning antakse teadmised uue kohustusliku vastutuskindlustuse seaduse osas.

Koolitusele on oodatud tervishoiutöötajad, tervishoiuteenuste osutajad (füüsilised isikud ja raviasutuste esindajad).

Koolitus sobib sulle juhul, kui vastad jaatavalt vähemalt ühele järgnevale küsimusele:

 • Kas Sinu jaoks on ebaselge, millisel juhul vastutab tervishoiuteenuse osutaja ja/või tervishoiutöötaja patisendile tekkinud tervisekahju eest?
 • Kas Sa tead, millal võib tervishoiutöötaja tegu kvalifitseeruda kuriteoks?
 • Kas Sa tead, kui ulatuslik on arsti teavitamiskohustus?
 • Kas Sa tead, kuidas ja mille alusel hinnatakse tervishoiuteenuse kvaliteeti, et teha kindlaks tervishoiuteenuse osutaja / tervishoiutöötaja vastutus konkreetses situatsioonis?
 • Kas Sa tead, millised kohustused on tervishoiuteenuse osutajale / tervishoiutöötajale lisandumas uue kohustusliku vastutuskindlustuse regulatsiooniga?

Koolituse tulemusena osaleja:

 • teab, millised on tervishoiuteenuse osutaja ja tervishoiutöötaja üldised kohustused tervishoiuteenuse osutamisel;
 • teab, millised on kohustuste rikkumise puhul tekkiva vastutuse juriidilised eeldused ja millised on potentsiaalsed tagajärjed;
 • oskab tähelepanu pöörata juriidiliselt riskantsetele situatsioonidele ning on tuttav relevantse kohtupraktikaga;
 • teab suures plaanis, millised õigused ja kohustused lisanduvad tervishoiuteenuse osutajale uue kohustusliku vastutuskindlustuse regulatsiooniga;
 • oskab kaitsta enda õigusi tervishoiuteenuse osutamisel.

Koolituse tulemusi hinnatakse näidiskaasuste lahendamiste ja arutelude teel.

Koolituse läbinutele väljastatakse tunnistus. Tunnistuse väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine terves mahus.
Koolituse lõpus sooritatakse lühike valikvastustega test, mille edukas läbimine annab 4 täiendõppepunkti. Test on elektrooniline ja seda saab täita arvutis või nutiseadmes.
Palume osalejatel koolitusele kaasa võtta telefoni või arvuti.

Teoreetiline osa vaheldub praktiliste harjutustega. Koolitusel tuuakse näited aktuaalse kohtupraktika näitel ning kaasuste lahendamine aitab põhjus/tagajärg seoseid mõtestada ja analüüsida. 

Koolitus toimub vastavalt valitsuse poolt kehtestatud nõuetele – auditooriumis, kus on kasutusel kõik ohutust tagavad meetmed ja/või veebis Zoom keskkonnas. Veebis osalejatele saadetakse enne koolitust link ja ligipääsuinfo.

Maht: 4 akadeemilist tundi

Äripäeva Akadeemia on Eesti Töötukassa koolituskaardi partner. 

Koolitajad

 • Lise-Lotte Lääne

   Lise-Lotte Lääne on advokaadibüroo Sorainen Eesti kontori meditsiini ja tervishoiu ärivaldkonna juht. Ta nõustab igapäevaselt nimetatud ärisektoris tegutsevaid kliente ning omab seetõttu head ülevaadet just selles sektoris aktuaalsete õigusküsimuste osas. Nõustamisvaldkonnad ulatuvad üldistest regulatiivsetest küsimustest kliiniliste uuringuteni ning ta esindab kliente ka kohtuvaidlustes. Klientide hulgas on nii ravimi- ja meditsiiniseadmete tootjaid kui tervishoiuteenuste osutajaid.

  Lisaks tervishoiu valdkonna spetsiifilisele õigusele, puutub Lise-Lotte igapäevaselt ka isikuandmete ning intellektuaalomandi kaitse õiguse küsimustes, nii kohalikul kui rahvusvahelisel tasandil. Õigusalal on tal töökogemus alates aastast 2009, sellest viimased 10 aastat advokaadina. Lisaks igapäevatööle annab loenguid Tartu Ülikooli õigusteaduskonnas.

  Lise-Lotte Lääne

   Lise-Lotte Lääne on advokaadibüroo Sorainen Eesti kontori meditsiini ja tervishoiu ärivaldkonna juht. Ta nõustab igapäevaselt nimetatud ärisektoris tegutsevaid kliente ning omab seetõttu head ülevaadet just selles sektoris aktuaalsete õigusküsimuste osas. Nõustamisvaldkonnad ulatuvad üldistest regulatiivsetest küsimustest kliiniliste uuringuteni ning ta esindab kliente ka kohtuvaidlustes. Klientide hulgas on nii ravimi- ja meditsiiniseadmete tootjaid kui tervishoiuteenuste osutajaid.

  Lisaks tervishoiu valdkonna spetsiifilisele õigusele, puutub Lise-Lotte igapäevaselt ka isikuandmete ning intellektuaalomandi kaitse õiguse küsimustes, nii kohalikul kui rahvusvahelisel tasandil. Õigusalal on tal töökogemus alates aastast 2009, sellest viimased 10 aastat advokaadina. Lisaks igapäevatööle annab loenguid Tartu Ülikooli õigusteaduskonnas.

Ajakava

09:45 – 10:00

Kogunemine

10:00 – 12:00

Tervishoiuteenuse osutaja ja tervishoiutöötaja vastutus

 • Tervishoiuteenuse osutamise peamised tingimused
 • Millal tõusetub küsimus vastutusest (tervishoiuteenuse osutaja kohustused, lepinguõiguslik vastutus, kriminaalõiguslik vastutus)

Relevantne kohtupraktika

12:00 – 13:00

Lõuna

13:00 – 14:00

Tervishoiuteenuse osutaja vastutuskindlustus

 • Kuidas valmistuda uueks regulatsiooniks
 • Tervishoiutöötaja isiklik vastutus
 • Ravivigade dokumenteerimine

Kasutatavad meetodid: loeng, harjutused

Lisainfo

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta.
Üks nädal enne igat koolituspäeva saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga.

Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolitusprogrammi alguseni. 

Äripäeva Akadeemia on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Tutvuge koolituskaardi infoga SIIN.
Täpsema info saamiseks võtke meiega ühendust telefonil 667 0439 või [email protected].

Tühistamisinfo

Kui Te ei saa mingil põhjusel osaleda, palun andke sellest teada e-posti aadressil [email protected]. Kui teatate oma mitteosalemisest kuni nädal enne kogu koolitusprogrammi algust, pakume mõnd muud samaväärset koolitust samal hooajal või tagastame 100% tasutud koolituse maksumusest; kui teatate vähemalt 3 tööpäeva varem, tagastame 50%. Muul juhul kuulub arve tasumisele.

Asukoht ja kontaktid

Aadress

Vana-Lõuna 39/1, Tallinn

Äripäeva Akadeemia Vana-Lõuna 39/1, Tallinn 667 0439 [email protected]

© AS Äripäev 2000-2023
 • Aadress: Vana Lõuna 39/1, 19094 Tallinn
 • Klienditugi: 667 0099 (8:15-17:00)
 • E-post: [email protected]