Tulemuslik värbamine

Kuidas efektiivse värbamisega positiivset kandideerimiskogemust luua ja õigeid personalivalikuid teha?

Tulemuslik värbamine

Kestus:

8 akadeemilist tundi

Toimumiskoht:

Äripäeva Akadeemia

Tulemuslik värbamine on terviklik läbimõeldud protsess, mis mängib olulist rolli õigete inimeste värbamisel, kellele ettevõte saab rajada oma tulevase edu.  Üks võtmetegureid selles protsessis on sujuv suhtlus kandidaatidega, mis aitab luua atraktiivse tööandja positiivset kuvandit. Esmamulje võib sageli olla otsustav, seega tasub suhtlemisel kandidaatidega panustada selgusele, kiirusele ja professionaalsusele, et näidata neile, et olete huvitatud nende oskustest ja kogemustest.

Põhjalik coachiv tööintervjuu võimaldab mõista kandidaate sügavamalt ja teha värbamisprotsessis õigeid valikuotsuseid. Selle vestluse käigus loodav kontakt ja sügavuti minek suurendavad kandidaatide eneseteadlikkust. Isegi kui kandidaat saab „ei“ vastuse, on ta edaspidi ettevõtte saadik, sest teda oli hästi ära kuulatud ja mõistetud. Läbimõeldud ja hästi juhitud kandideerimisprotsess loob kandidaatidele positiivse kandideerimiskogemuse, mis suurendab nende soovi valida just Sinu ettevõte oma uueks tööandjaks. Samuti on äärmiselt oluline, et värbaja enda töörahulolu ja -rõõm kasvaks, sest ta teab täpselt, mida ja kuidas teeb ning miks see oluline on.

Koolituse eesmärk on toetada osalejat oma ettevõtte värbamisprotsessi optimeerimisel, eesmärgiga luua positiivseid kandideerimiskogemusi ja teha õigeid personalivalikuid.

Koolitusele on oodatud kõik, kes vastutavad personalivalikute õnnestumise eest, sh värbamisspetsialistid, personalijuhid, keskastme juhid, ettevõtte juhid, tippjuhid.

Koolitus sobib Sulle juhul, kui vastad jaatavalt vähemalt ühele järgnevale küsimusele:

 • Kas Sulle on oluline oma tööpakkumisega kõnetada just neid, keda soovid kandideerimas näha?
 • Soovid omandada praktilisi teadmisi kandidaatide isiksuse ja käitumise mõistmiseks?
 • Soovid muuta töövestlused sisukateks ja avatud jutuajamisteks, mis annavad võimaluse kandidaadi igakülgseks tundmaõppimiseks?

Koolitusel käsitletavad teemad:

 • Värbamisprotsess kui tervik;
 • Ametikoha profiili loomine ja kasutamine valikuprotsessis;
 • Isiksuse struktuur ja selle arvestamine värbamisprotsessis;
 • Coachiva tööintervjuu juhtimine – suhtlusprotsess, vestluse struktuur ja teemad;
 • Positiivse kandideerimiskogemuse loomine.

Koolituse tulemusena osaleja:

 • Oskab luua oma ettevõttele sobiva värbamisprotsessi ja/või kohandada olemasolevat vastavalt värvatavale positsioonile;
 • Oskab intervjuud ette valmistada ja lähtuda vestlusel just antud kandidaadist, võttes arvesse ametikohale esitatavaid nõudeid;
 • Õpib ja harjutab usaldusliku õhkkonna loomist ja kandidaadi avamist avatud ja vahetu suhtlemise kaudu;
 • Õpib läbi viima coachivat töövestlust, mis suurendab kandidaadi eneseteadlikkust ja teeb valikuotsused lihtsamaks.

Koolitus on üles ehitatud aktiivõppe meetoditele, kus interaktiivsed lühiloengud vahelduvad praktiliste harjutustega, et kinnistada uut teadmist. Koolitaja demod* annavad mudeli, mida osalejad saavad kohandada enda ettevõttele sobivaks. Grupiarutelud annavad võimaluse saada osa teiste kogemustest ja kinnistada uut teadmist.

*Demo – koolitaja näitab, kuidas luua usaldussuhet, häälestada kandidaati vestluse teemadele, küsida avatud küsimusi, jne.

*Koolitusel näidatakse Tammiste Personalibüroo  videotöökuulutust „Kaisa tagurpidi töövestlus“mis toob välja olulise põhimõtte – valik on kahepoolne. Kandidaat valib tööandjat 3 korda: kas kandideerida, kas tulla vestlusele ja kas võtta vastu tööpakkumine. Seepärast on oluline tööandjal läbi mõelda – miks peaks kandidaat valima teda, et tema saaks valida kandidaati?

*Koolitajal on õigus lähtuvalt koolitusgrupi vajadustest programmi kohandada.

Koolituse läbinutele väljastatakse tunnistus. Tunnistuse väljastamise eelduseks on täismahus koolitusel osalemine ja õpiväljundite saavutamine. Tulemuste saavutamist hinnatakse arutelude ja praktiliste tööde käigus. Osalejale, kes õpiväljundeid saavutanud ei ole, väljastatakse soovi korral koolitusel osalemise kohta tõend. 
Kontaktõpe toimub hästi valgustatud, hubases, piisava suurusega ruumis, mille laudade ja toolide asetust on võimalik vastavalt vajadusele muuta. Ratastooliga ligipääs on tagatud. Koolitus toimub eesti keeles.

Koolitusgrupi suurus on maksimaalselt 14 osalejat.

Maht: 8 akadeemilist tundi

 

        

 

Koolitajad

 • Sirje Tammiste

  Tammiste Personalibüroo tegevjuht, värbamispartner

  Sirje omab üle 25 aastast värbamiskogemust, olles personali- ja tippjuhtidele partneriks väga erinevatele ametikohtadele sobivate töötajate leidmisel. Valdkonnad, kuhu tema abiga on töötajaid leitud, on väga laiad –  tootmine, müük, ehitus, haridus, meditsiin, jne. Iga klient on ainulaadne, iga värbamine unikaalne. 

  Sirje on loonud värbamise ja koolitusega tegeleva Tammiste Personalibüroo, kus igapäevaselt ka ise klienditööd teeb.

  Oma koolitusel seob Sirje üheks tervikuks praktilised värbamiskogemused, põhjalikud psühholoogia alased teadmised ning suhtlemistreeneri ja coachi professionaalsed oskused.

  Sirjet paeluvad inimesed, nende lood ja kogemused ja ta näeb enda missiooniks värbamis- ja suhtluskultuuri edendamise Eestis. 

  Sirje Tammiste

  Tammiste Personalibüroo tegevjuht, värbamispartner

  Sirje omab üle 25 aastast värbamiskogemust, olles personali- ja tippjuhtidele partneriks väga erinevatele ametikohtadele sobivate töötajate leidmisel. Valdkonnad, kuhu tema abiga on töötajaid leitud, on väga laiad –  tootmine, müük, ehitus, haridus, meditsiin, jne. Iga klient on ainulaadne, iga värbamine unikaalne. 

  Sirje on loonud värbamise ja koolitusega tegeleva Tammiste Personalibüroo, kus igapäevaselt ka ise klienditööd teeb.

  Oma koolitusel seob Sirje üheks tervikuks praktilised värbamiskogemused, põhjalikud psühholoogia alased teadmised ning suhtlemistreeneri ja coachi professionaalsed oskused.

  Sirjet paeluvad inimesed, nende lood ja kogemused ja ta näeb enda missiooniks värbamis- ja suhtluskultuuri edendamise Eestis. 

Ajakava

09:30 – 09:45

Kogunemine ja tervituskohv

09:45 – 11:30

1. Värbamisprotsess kui tervik ja isiksuse struktuur

 • Ettevalmistus: põhjalik ametikoha profiil annab valikule õige suuna, töökuulutus kui ametikoha müük, suhtlus kandidaatidega, võtmeisikute rollid värbamisprotsessis, töövestlus, lisainfo kogumine, lõppvalik sisseelamine.
 • Isiksuse struktuur – millega värbamisel arvestada. Kuidas toime tulla minakaitsega.

11:30 – 11:45

Kohvipaus

11:45 – 13:15

2. Coachiv tööintervjuu

 • Coachiva tööintervjuu põhimõtted, protsess
 • Suhte loomine avatud vestluseks
 • Tööintervjuu läbiviimise oskused - aktiivne kuulamine ja vestluse juhtimine

13:15 – 14:00

Lõuna

14:00 – 15:00

3. Tööintervjuu ülesehitus, teemad, vestluse juhtimine

 • Diltsi mudel ja selle kasutamine kandidaadi mõistmiseks
 • Võtmesõnad, pehmendajad, avatud küsimused – võimalus tööintervjuu juhtimisel lähtuda kandidaadi jutust ja ametikoha profiilist

15:30 – 15:45

Kohvipaus

15:45 – 17:00

4. Tööintervjuu lõpetamine, tagasiside, lõppkohtumised, sisseelamine

 • Kuna ja millist tagasisidet anda
 • Kandideerimiskogemuse loomine
 • Kuidas läbi viia kohtumisi, kui lõppvalikut on tegemas mitu inimest
 • Klassikalised eksimused personalivalikul
 • Tulemuslik värbamine lõpeb eduka sisseelamisega – uue töötaja esimene päev, nädal, kuu.
Tulemuslik värbamine

Kestus:

8 akadeemilist tundi

Toimumiskoht:

Äripäeva Akadeemia

Tulemuslik värbamine on terviklik läbimõeldud protsess, mis mängib olulist rolli õigete inimeste värbamisel, kellele ettevõte saab rajada oma tulevase edu.  Üks võtmetegureid selles protsessis on sujuv suhtlus kandidaatidega, mis aitab luua atraktiivse tööandja positiivset kuvandit. Esmamulje võib sageli olla otsustav, seega tasub suhtlemisel kandidaatidega panustada selgusele, kiirusele ja professionaalsusele, et näidata neile, et olete huvitatud nende oskustest ja kogemustest.

Põhjalik coachiv tööintervjuu võimaldab mõista kandidaate sügavamalt ja teha värbamisprotsessis õigeid valikuotsuseid. Selle vestluse käigus loodav kontakt ja sügavuti minek suurendavad kandidaatide eneseteadlikkust. Isegi kui kandidaat saab „ei“ vastuse, on ta edaspidi ettevõtte saadik, sest teda oli hästi ära kuulatud ja mõistetud. Läbimõeldud ja hästi juhitud kandideerimisprotsess loob kandidaatidele positiivse kandideerimiskogemuse, mis suurendab nende soovi valida just Sinu ettevõte oma uueks tööandjaks. Samuti on äärmiselt oluline, et värbaja enda töörahulolu ja -rõõm kasvaks, sest ta teab täpselt, mida ja kuidas teeb ning miks see oluline on.

Koolituse eesmärk on toetada osalejat oma ettevõtte värbamisprotsessi optimeerimisel, eesmärgiga luua positiivseid kandideerimiskogemusi ja teha õigeid personalivalikuid.

Koolitusele on oodatud kõik, kes vastutavad personalivalikute õnnestumise eest, sh värbamisspetsialistid, personalijuhid, keskastme juhid, ettevõtte juhid, tippjuhid.

Koolitus sobib Sulle juhul, kui vastad jaatavalt vähemalt ühele järgnevale küsimusele:

 • Kas Sulle on oluline oma tööpakkumisega kõnetada just neid, keda soovid kandideerimas näha?
 • Soovid omandada praktilisi teadmisi kandidaatide isiksuse ja käitumise mõistmiseks?
 • Soovid muuta töövestlused sisukateks ja avatud jutuajamisteks, mis annavad võimaluse kandidaadi igakülgseks tundmaõppimiseks?

Koolitusel käsitletavad teemad:

 • Värbamisprotsess kui tervik;
 • Ametikoha profiili loomine ja kasutamine valikuprotsessis;
 • Isiksuse struktuur ja selle arvestamine värbamisprotsessis;
 • Coachiva tööintervjuu juhtimine – suhtlusprotsess, vestluse struktuur ja teemad;
 • Positiivse kandideerimiskogemuse loomine.

Koolituse tulemusena osaleja:

 • Oskab luua oma ettevõttele sobiva värbamisprotsessi ja/või kohandada olemasolevat vastavalt värvatavale positsioonile;
 • Oskab intervjuud ette valmistada ja lähtuda vestlusel just antud kandidaadist, võttes arvesse ametikohale esitatavaid nõudeid;
 • Õpib ja harjutab usaldusliku õhkkonna loomist ja kandidaadi avamist avatud ja vahetu suhtlemise kaudu;
 • Õpib läbi viima coachivat töövestlust, mis suurendab kandidaadi eneseteadlikkust ja teeb valikuotsused lihtsamaks.

Koolitus on üles ehitatud aktiivõppe meetoditele, kus interaktiivsed lühiloengud vahelduvad praktiliste harjutustega, et kinnistada uut teadmist. Koolitaja demod* annavad mudeli, mida osalejad saavad kohandada enda ettevõttele sobivaks. Grupiarutelud annavad võimaluse saada osa teiste kogemustest ja kinnistada uut teadmist.

*Demo – koolitaja näitab, kuidas luua usaldussuhet, häälestada kandidaati vestluse teemadele, küsida avatud küsimusi, jne.

*Koolitusel näidatakse Tammiste Personalibüroo  videotöökuulutust „Kaisa tagurpidi töövestlus“mis toob välja olulise põhimõtte – valik on kahepoolne. Kandidaat valib tööandjat 3 korda: kas kandideerida, kas tulla vestlusele ja kas võtta vastu tööpakkumine. Seepärast on oluline tööandjal läbi mõelda – miks peaks kandidaat valima teda, et tema saaks valida kandidaati?

*Koolitajal on õigus lähtuvalt koolitusgrupi vajadustest programmi kohandada.

Koolituse läbinutele väljastatakse tunnistus. Tunnistuse väljastamise eelduseks on täismahus koolitusel osalemine ja õpiväljundite saavutamine. Tulemuste saavutamist hinnatakse arutelude ja praktiliste tööde käigus. Osalejale, kes õpiväljundeid saavutanud ei ole, väljastatakse soovi korral koolitusel osalemise kohta tõend. 
Kontaktõpe toimub hästi valgustatud, hubases, piisava suurusega ruumis, mille laudade ja toolide asetust on võimalik vastavalt vajadusele muuta. Ratastooliga ligipääs on tagatud. Koolitus toimub eesti keeles.

Koolitusgrupi suurus on maksimaalselt 14 osalejat.

Maht: 8 akadeemilist tundi

 

        

 

Koolitajad

 • Sirje Tammiste

  Tammiste Personalibüroo tegevjuht, värbamispartner

  Sirje omab üle 25 aastast värbamiskogemust, olles personali- ja tippjuhtidele partneriks väga erinevatele ametikohtadele sobivate töötajate leidmisel. Valdkonnad, kuhu tema abiga on töötajaid leitud, on väga laiad –  tootmine, müük, ehitus, haridus, meditsiin, jne. Iga klient on ainulaadne, iga värbamine unikaalne. 

  Sirje on loonud värbamise ja koolitusega tegeleva Tammiste Personalibüroo, kus igapäevaselt ka ise klienditööd teeb.

  Oma koolitusel seob Sirje üheks tervikuks praktilised värbamiskogemused, põhjalikud psühholoogia alased teadmised ning suhtlemistreeneri ja coachi professionaalsed oskused.

  Sirjet paeluvad inimesed, nende lood ja kogemused ja ta näeb enda missiooniks värbamis- ja suhtluskultuuri edendamise Eestis. 

  Sirje Tammiste

  Tammiste Personalibüroo tegevjuht, värbamispartner

  Sirje omab üle 25 aastast värbamiskogemust, olles personali- ja tippjuhtidele partneriks väga erinevatele ametikohtadele sobivate töötajate leidmisel. Valdkonnad, kuhu tema abiga on töötajaid leitud, on väga laiad –  tootmine, müük, ehitus, haridus, meditsiin, jne. Iga klient on ainulaadne, iga värbamine unikaalne. 

  Sirje on loonud värbamise ja koolitusega tegeleva Tammiste Personalibüroo, kus igapäevaselt ka ise klienditööd teeb.

  Oma koolitusel seob Sirje üheks tervikuks praktilised värbamiskogemused, põhjalikud psühholoogia alased teadmised ning suhtlemistreeneri ja coachi professionaalsed oskused.

  Sirjet paeluvad inimesed, nende lood ja kogemused ja ta näeb enda missiooniks värbamis- ja suhtluskultuuri edendamise Eestis. 

Ajakava

09:30 – 09:45

Kogunemine ja tervituskohv

09:45 – 11:30

1. Värbamisprotsess kui tervik ja isiksuse struktuur

 • Ettevalmistus: põhjalik ametikoha profiil annab valikule õige suuna, töökuulutus kui ametikoha müük, suhtlus kandidaatidega, võtmeisikute rollid värbamisprotsessis, töövestlus, lisainfo kogumine, lõppvalik sisseelamine.
 • Isiksuse struktuur – millega värbamisel arvestada. Kuidas toime tulla minakaitsega.

11:30 – 11:45

Kohvipaus

11:45 – 13:15

2. Coachiv tööintervjuu

 • Coachiva tööintervjuu põhimõtted, protsess
 • Suhte loomine avatud vestluseks
 • Tööintervjuu läbiviimise oskused - aktiivne kuulamine ja vestluse juhtimine

13:15 – 14:00

Lõuna

14:00 – 15:00

3. Tööintervjuu ülesehitus, teemad, vestluse juhtimine

 • Diltsi mudel ja selle kasutamine kandidaadi mõistmiseks
 • Võtmesõnad, pehmendajad, avatud küsimused – võimalus tööintervjuu juhtimisel lähtuda kandidaadi jutust ja ametikoha profiilist

15:30 – 15:45

Kohvipaus

15:45 – 17:00

4. Tööintervjuu lõpetamine, tagasiside, lõppkohtumised, sisseelamine

 • Kuna ja millist tagasisidet anda
 • Kandideerimiskogemuse loomine
 • Kuidas läbi viia kohtumisi, kui lõppvalikut on tegemas mitu inimest
 • Klassikalised eksimused personalivalikul
 • Tulemuslik värbamine lõpeb eduka sisseelamisega – uue töötaja esimene päev, nädal, kuu.

Lisainfo

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta.
Üks nädal enne igat koolituspäeva saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga.

Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolitusprogrammi alguseni. 

Tühistamisinfo

Kui te ei saa mingil põhjusel koolitusel osaleda, palun andke sellest teada e-posti aadressil [email protected]. Kui teatate mitteosalemisest vähemalt 7 kalendripäeva ette, lepime Teiega kokku uue aja või tagastame 100% koolituse maksumusest. Tagastame koolituse osalustasu täismahus juhul, kui pole tehtud koolituse korraldamisega seotud kulutusi (ostetud õppematerjale jms). Koolitusele mitteilmumisel, sellest mitteteatamisel või koolituse poolelijätmisel õppetasu ei tagastata.

Asukoht ja kontaktid

Aadress

Vana-Lõuna 39/1, Tallinn

Äripäeva Akadeemia Vana-Lõuna 39/1, Tallinn 667 0439 [email protected]

© AS Äripäev 2000-2024
 • Aadress: Vana Lõuna 39/1, 19094 Tallinn
 • Klienditugi: 667 0099 (8:15-17:00)
 • E-post: [email protected]