Krediit ja võlad

Krediidijuhtimise põhitõed

Krediit ja võlad
AS Lindorff
Lehekülgi: 224
Kirjastus: Äripäev

Läbimõeldud krediidijuhtimine − krediidiotsuste tegemine, kliendibaasi haldamine, arvete esitamine ja võlgade sissenõudmine − annab ettevõttele tugeva konkurentsieelise.

Krediidijuhtimise teenuste turuliidri AS Lindorff töötajad selgitavad oma raamatus „Krediit ja võlad“ kogu protsessi korraldamist nii, et üheaegselt oleks tasakaalustatud äririsk, tagatud maksete laekumine ja klientide rahulolu. Viimaseks abinõuks on tasumata arvete sissenõudmine inkassofirma või kohtu kaudu. Tunnustatud suhtekorraldaja Aune Past on eraldi peatükis käsitlenud seda, kuidas oleks õige ja viisakas klientidega, s.h võlgnikega suhelda, nii et kummalegi poolele ei jääks suhu mõru maiku.

Hindamatu lisaväärtuse annab raamatule näidiste peatükk, kus on toodud erinevate arvete, arvete haldusteenuse lepingu, sissenõudmisteenuse lepingu, meeldetuletuskirjade, kohtuvälise maksukokkuleppe, võlatunnistuse, maksekäsu kiirmenetluse, hagiavalduste, kohtuliku kompromissi lepingu, pankrotiavalduse, õigusabi lepingu, nõude loovutamise lepingu ja võlgnikule saadetava teatise näidised.Võlgnike maksekäitumine sõltub ka võlausaldaja suhtlemisviisist ja survest. Makseraskustesse sattunud eraisik või ettevõte maksab esimesena need arved, mille puhul ta näeb, et pääsu pole. Muu hulgas on oluline ka see, et kreeditor tuletaks arvete maksmise tähtaega meelde, esialgu kas telefoni teel või meeldetuletusmeiliga, ja et see oleks tehtud korrektselt. Kõiki vajalikke samme on raamatus üksikasjalikult kirjeldatud.

Krediidikäitumine Eestis:

• Tähtaegselt maksab arveid 62% ettevõtetest• Vaid 18% ettevõtetes on olemas kirjalik reeglistik krediidiotsuste tegemiseks• 80% ettevõtetes tegeleb krediidiküsimustega peamiselt firmajuht, kaasates liiga vähe või üldse mitte professionaalseid finantstöötajaid• Võlglastega tegelemisel kasutab professionaalseid teenuseid 41% ettevõtetest. Enim kasutatakse inkassofirmade ning õigusbüroode abi, samuti krediidijärelevalve teenust.

Allikas: Krediidiinfo AS

Arvustused

Ellen TohvriS Assets juhataja

Krediidijuhtimise põhitõdesid käsitlev raamat „Krediit ja võlad“ võiks olla heaks abiliseks nii kõigile tegutsevatele kui alles alustavatele ettevõtjatele. Eduka äri alus ei ole mitte ainult müük, vaid ka raha kojutoomine, mis põhineb suuresti lepingutest tulenevatel õigustel ja kohustustel. Raamatus on käsitletud krediiditeemat kõigis etappides alates kohustuste tekkimisest kuni lahenduste pakkumiseni kriitilisteks momentideks.  Käsitletud on lepingute sõlmimist, kaupade ja teenuste müügiga soenduvaid olulisi tegevusi ning kuidas tegutseda, kui tehingupartner ei ole suuteline täitma oma rahalisi kohustusi.

Mulle kui finantsinimesele on eriti südamelähedane teema, et enne suuremate tehingute sõlmimist tuleks viia läbi partneri  taustauuring. Äriregistris avaldatud aastaaruanded annavad tegelikult piisavat informatsiooni partnerite ärikäitumise kohta, kuid suuremate tehingute eel soovitame pilgu heita ka partneri viimase võimaliku bilansipäeva finantsnumbritele.

Krediidilepingute sõlmimisel välisriigi partneritega on oluline tunda nimetatud riigi äritavasid ning oma õigusi ja kohustusi just selle riigi seadusandluse kontekstis. Raamatus on ära toodud põhitõed, aga kindlasti vajavad need tehingud eelnevat põhjalikku analüüsi ning lepingute sõlmimisel vastava riigi seadusandlust tundva spetsialisti kaasamist.

Ants VasarAS Viru Keskus juhatuse liige

Esimene mõte, mis seda raamatut nähes tekkis – parem hilja kui mitte kunagi! Selline materjal, mis aitab teadvustada krediidijuhtimist, selgitada selle eesmärke, protsessi, protseduure, kohta organisatsiooni töökorralduse ja seost põhitegevusega oleks ülimalt teretulnud olnud juba 10-15 aastat tagasi.

Krediidijuhtimise mingite osadega tegelevad praktiliselt kõik ettevõtted, kuid usun, et töötajad, kes on vastutavad protsessi osade eest, ei oma tervikpilti ja ei näe ettevõtte eesmärkide seotust oma tööga.

Krediidiga müümine on sedavõrd igapäevane ja loomulik nähtus, et kaasajal tehakse seda n-ö iseenesest mõistetavalt, see on nii müüja kui ostaja jaoks osa nende tegutsemisstiilist, vahend edu saavutamiseks. Tegelikult on see müüjale ka vastutusrikas ja nõuab põhjalikku ettevalmistust. Krediidijuhtimist saab ja tuleb õppida. Oskust ette näha ja hinnata ostja käitumist tulevikus aitab kindlasti parandada korralik eeltöö ja kogemused.

Kui paljud ettevõtetest, kelle põhitegevus ei ole laenude andmine, hindavad oma klientide maksevõimet, uurivad tausta, kaaluvad, kas üldse ja millises summas on optimaalne järelmaksuga müüa? Müügimeeste eesmärk on müüa, müüa ja ikka müüa … võlgade sissenõudmisega peavad pärast hoopis teised inimesed tegelema. Sageli on siis tegelikult juba võimatu võlgu olevaid summasi kätte saada. Selline käitumine meenutab kangesti auto juhtimist ilma tahavaatepeegliteta ja aknad on lisaks ka veel porised. Stressi kui palju!

Hea kokkuvõtlik raamat nii ettevõtte juhtidele kui ka konkreetselt krediidijuhtimise mingi osaga tegelejatele, suurepärase lisamaterjaliga. Esimesi aastaid juhiametis olijatele kohustuslik kirjandus, kuid ka „vanadele kaladele“ on heaks meeldetuletuseks – kasulik „tööriist“ kõigile.

Raamatuklubi

Äripäeva raamatuklubion Eesti peamine äriraamatute kirjastaja. Avaldame maailma parimaid
psühholoogia-, juhtimis- ja turundusteoseid.

Oleme tegutsenud juba 15 aastat. Pikaajalisele kogemusele tuginedes teeme maailma uusimast juhtimiskirjandusest hoolika valiku. Klubi liikmena võite kindel olla, et maailma tunnustatud autorite populaarsed teosed jõuavad teieni ja te ei pea vaeva nägema võõrkeelse kirjanduse laviinis tee leidmisega.

 • Klubi liige saab iga kuu värskelt ilmunud klubiraamatud 21% soodsamalt.
 • Raamatud saadame Omniva pakiautomaati tasuta.
 • Klubi liige saab raamatud tellida ka e-raamatuna.
 • Klubiraamatute eest saate mugavalt tasuda ka e-arve püsimaksega.
 • Kui ostate aasta jooksul 6 raamatut, võite valida kingiks ühe varem ilmunud raamatu.

Klubi liikmele saadame iga kuu (v.a juulis) 1-2 uut raamatut. Raamatute ostmisest saab loobuda klubi kodulehe kaudu, telefonitsi või e-posti teel.

Tellimine
Krediit ja võladOtsas
Krediit ja võlad

Krediit ja võlad

AS Lindorff
Krediidijuhtimise põhitõed
Tellimine
Krediit ja võladOtsas

Kirjeldus

Läbimõeldud krediidijuhtimine − krediidiotsuste tegemine, kliendibaasi haldamine, arvete esitamine ja võlgade sissenõudmine − annab ettevõttele tugeva konkurentsieelise.

Krediidijuhtimise teenuste turuliidri AS Lindorff töötajad selgitavad oma raamatus „Krediit ja võlad“ kogu protsessi korraldamist nii, et üheaegselt oleks tasakaalustatud äririsk, tagatud maksete laekumine ja klientide rahulolu. Viimaseks abinõuks on tasumata arvete sissenõudmine inkassofirma või kohtu kaudu. Tunnustatud suhtekorraldaja Aune Past on eraldi peatükis käsitlenud seda, kuidas oleks õige ja viisakas klientidega, s.h võlgnikega suhelda, nii et kummalegi poolele ei jääks suhu mõru maiku.

Hindamatu lisaväärtuse annab raamatule näidiste peatükk, kus on toodud erinevate arvete, arvete haldusteenuse lepingu, sissenõudmisteenuse lepingu, meeldetuletuskirjade, kohtuvälise maksukokkuleppe, võlatunnistuse, maksekäsu kiirmenetluse, hagiavalduste, kohtuliku kompromissi lepingu, pankrotiavalduse, õigusabi lepingu, nõude loovutamise lepingu ja võlgnikule saadetava teatise näidised.Võlgnike maksekäitumine sõltub ka võlausaldaja suhtlemisviisist ja survest. Makseraskustesse sattunud eraisik või ettevõte maksab esimesena need arved, mille puhul ta näeb, et pääsu pole. Muu hulgas on oluline ka see, et kreeditor tuletaks arvete maksmise tähtaega meelde, esialgu kas telefoni teel või meeldetuletusmeiliga, ja et see oleks tehtud korrektselt. Kõiki vajalikke samme on raamatus üksikasjalikult kirjeldatud.

Krediidikäitumine Eestis:

• Tähtaegselt maksab arveid 62% ettevõtetest• Vaid 18% ettevõtetes on olemas kirjalik reeglistik krediidiotsuste tegemiseks• 80% ettevõtetes tegeleb krediidiküsimustega peamiselt firmajuht, kaasates liiga vähe või üldse mitte professionaalseid finantstöötajaid• Võlglastega tegelemisel kasutab professionaalseid teenuseid 41% ettevõtetest. Enim kasutatakse inkassofirmade ning õigusbüroode abi, samuti krediidijärelevalve teenust.

Allikas: Krediidiinfo AS

Lisainfo

AS Lindorff
Lehekülgi: 224
Kirjastus: Äripäev

Arvustused (2)

Ellen TohvriS Assets juhataja

Krediidijuhtimise põhitõdesid käsitlev raamat „Krediit ja võlad“ võiks olla heaks abiliseks nii kõigile tegutsevatele kui alles alustavatele ettevõtjatele. Eduka äri alus ei ole mitte ainult müük, vaid ka raha kojutoomine, mis põhineb suuresti lepingutest tulenevatel õigustel ja kohustustel. Raamatus on käsitletud krediiditeemat kõigis etappides alates kohustuste tekkimisest kuni lahenduste pakkumiseni kriitilisteks momentideks.  Käsitletud on lepingute sõlmimist, kaupade ja teenuste müügiga soenduvaid olulisi tegevusi ning kuidas tegutseda, kui tehingupartner ei ole suuteline täitma oma rahalisi kohustusi.

Mulle kui finantsinimesele on eriti südamelähedane teema, et enne suuremate tehingute sõlmimist tuleks viia läbi partneri  taustauuring. Äriregistris avaldatud aastaaruanded annavad tegelikult piisavat informatsiooni partnerite ärikäitumise kohta, kuid suuremate tehingute eel soovitame pilgu heita ka partneri viimase võimaliku bilansipäeva finantsnumbritele.

Krediidilepingute sõlmimisel välisriigi partneritega on oluline tunda nimetatud riigi äritavasid ning oma õigusi ja kohustusi just selle riigi seadusandluse kontekstis. Raamatus on ära toodud põhitõed, aga kindlasti vajavad need tehingud eelnevat põhjalikku analüüsi ning lepingute sõlmimisel vastava riigi seadusandlust tundva spetsialisti kaasamist.

Ants VasarAS Viru Keskus juhatuse liige

Esimene mõte, mis seda raamatut nähes tekkis – parem hilja kui mitte kunagi! Selline materjal, mis aitab teadvustada krediidijuhtimist, selgitada selle eesmärke, protsessi, protseduure, kohta organisatsiooni töökorralduse ja seost põhitegevusega oleks ülimalt teretulnud olnud juba 10-15 aastat tagasi.

Krediidijuhtimise mingite osadega tegelevad praktiliselt kõik ettevõtted, kuid usun, et töötajad, kes on vastutavad protsessi osade eest, ei oma tervikpilti ja ei näe ettevõtte eesmärkide seotust oma tööga.

Krediidiga müümine on sedavõrd igapäevane ja loomulik nähtus, et kaasajal tehakse seda n-ö iseenesest mõistetavalt, see on nii müüja kui ostaja jaoks osa nende tegutsemisstiilist, vahend edu saavutamiseks. Tegelikult on see müüjale ka vastutusrikas ja nõuab põhjalikku ettevalmistust. Krediidijuhtimist saab ja tuleb õppida. Oskust ette näha ja hinnata ostja käitumist tulevikus aitab kindlasti parandada korralik eeltöö ja kogemused.

Kui paljud ettevõtetest, kelle põhitegevus ei ole laenude andmine, hindavad oma klientide maksevõimet, uurivad tausta, kaaluvad, kas üldse ja millises summas on optimaalne järelmaksuga müüa? Müügimeeste eesmärk on müüa, müüa ja ikka müüa … võlgade sissenõudmisega peavad pärast hoopis teised inimesed tegelema. Sageli on siis tegelikult juba võimatu võlgu olevaid summasi kätte saada. Selline käitumine meenutab kangesti auto juhtimist ilma tahavaatepeegliteta ja aknad on lisaks ka veel porised. Stressi kui palju!

Hea kokkuvõtlik raamat nii ettevõtte juhtidele kui ka konkreetselt krediidijuhtimise mingi osaga tegelejatele, suurepärase lisamaterjaliga. Esimesi aastaid juhiametis olijatele kohustuslik kirjandus, kuid ka „vanadele kaladele“ on heaks meeldetuletuseks – kasulik „tööriist“ kõigile.

Raamatuklubi

Äripäeva raamatuklubion Eesti peamine äriraamatute kirjastaja. Avaldame maailma parimaid
psühholoogia-, juhtimis- ja turundusteoseid.

Oleme tegutsenud juba 15 aastat. Pikaajalisele kogemusele tuginedes teeme maailma uusimast juhtimiskirjandusest hoolika valiku. Klubi liikmena võite kindel olla, et maailma tunnustatud autorite populaarsed teosed jõuavad teieni ja te ei pea vaeva nägema võõrkeelse kirjanduse laviinis tee leidmisega.

 • Klubi liige saab iga kuu värskelt ilmunud klubiraamatud 21% soodsamalt.
 • Raamatud saadame Omniva pakiautomaati tasuta.
 • Klubi liige saab raamatud tellida ka e-raamatuna.
 • Klubiraamatute eest saate mugavalt tasuda ka e-arve püsimaksega.
 • Kui ostate aasta jooksul 6 raamatut, võite valida kingiks ühe varem ilmunud raamatu.

Klubi liikmele saadame iga kuu (v.a juulis) 1-2 uut raamatut. Raamatute ostmisest saab loobuda klubi kodulehe kaudu, telefonitsi või e-posti teel.

© AS Äripäev 2000-2022
 • Aadress: Vana Lõuna 39/1, 19094 Tallinn
 • Klienditugi: 667 0099 (8:15-17:00)
 • E-post: [email protected]