Kuidas tööl ladusalt suhelda?

möödarääkimine, vastupanu, liigne ajakulu, konflikt

Kuidas tööl ladusalt suhelda?

Toimumisaeg:

16.10.2024

Alguseni:

88p 18t 57m

Toimumiskoht:

Lutheri Masinasaali III korruse saal

Miks mõne inimesega tööjutud toimivad, aga teiste puhul seisaks justkui paigal? On olukordi, kus tööalane suhtlus muutub pingeliseks, vestlus ei anna tulemust ja neelab kogu jõu. Raisatud aja asemel tahaks asjalikku arutelu, et töö saaks tulemuslikult tehtud.

Probleemid, mida seminar lahendab: möödarääkimine, vastupanu, liigne ajakulu, konflikt.

Seminar on eriti kasulik juhtidele ja nendele töötajatele, kelle igapäevases töös on palju suhtlemist erinevate osakondadega, koostööpartnerite ja klientidega.

Seminaril saad superviisoritelt teada, kuidas:

 • pidada edasiviivat vestlust töötajaga, kes on vastupanus või ei tööta kaasa;
 • avada inimest, kes ei kipu rääkima ja keda on raske mõista; 
 • suhet päästa, kui tööalane suhtlus ummikusse jookseb ja lahendusi ei paista;
 • juhtida tööjuttu ka siis, kui sinna lisanduvad ebameeldivad emotsioonid.

Seminari programm on valminud koostöös:

Escü

Mis on supervisioon? 

Tööalane süsteemne nõustamisprotsess, kus fookuses on inimese, tema tööalaste ülesannete ja tööandja vastastikune mõju ning koostoime.

Supervisiooni eesmärk on:

 • lahenduste leidmine keerulistele tööalastele olukordadele ja tööalane jõustamine;
 • töötaja vaimse tervise toetamine (sh läbipõlemise ennetamine);
 • eluterve töökultuuri loomine, arendamine, hoidmine;
 • professionaalse identiteedi kujundamine;
 • elukestva õppimise toetamine.

Supervisiooni kohta saab lähemalt lugeda: https://supervisioon.ee/supervisioonist/

 

Programm

08:45 – 09:30

Tervitame hommikukohviga

Saad soovi korral valida isikliku kohtumise superviisoriga just sinu teema lahti (h)arutamiseks.

09:30 – 09:40

START: tööalase suhtlemisega seotud probleemid, mida seminar lahendab

Sirle Roots superviisor ja coach, ESCÜ juhatuse liige

Kristi Põldma superviisor ja coach, ESCÜ juhatuse liige

09:40 – 09:50

Soojendusharjutus: suhtlemiseks häälestumine

Allan Kaljakin superviisor ja coach, Tallinna Majanduskooli õppejuht

Et suhtlemiseks päriselt valmis olla, tuleb ennast eelnevalt häälestada. Teeme harjutuse suhtluslihase soojendamiseks.

09:50 – 10:20

Kuidas suhelda kolleegiga, kes vastu töötab?

Katrin Aava, PhD TLÜ õppejõuarenduse ekspert

Kui töötaja ei tunne ennast väärtustatuna, asub ta enesekaitseks kolleege või töökeskkonda süüdistama ja kõigele vastu töötama. Väärtustav vestlus juhtimistööriistana suurendab töötaja võimestatust, potentsiaali rakendamist ja tööheaolu ning ehitab üles inimeste vahelist ühisosa. Praktiseerime seminaril tööriista, mis võimaldab väärtustavalt üksteist kuulata ja ausalt ootusi väljendada. Eesmärk on jõuda olukorrani, kus esitatakse küsimusi tuleviku kohta ja otsustatakse, kas ja kuidas koos edasi liikuda.

10:20 – 10:50

Mida teha, kui suhtlus on ummikusse jooksnud ja lahendusteni ei jõuta?

Valter Kungla superviisor ja coach, pikaaegse kogemusega tarkvarainsener ja juht

Tööriistad ja tehnikad, mida juhid, eriti keskastmejuhid, saavad kasutada meeskondade suhtlustakistuste lahendamiseks: probleemide analüüs ja mõju töötulemustele, usalduse loomine, aktiivne kuulamine, konstruktiivne tagasiside. Kuidas seda päris elus kasutada?

10:50 – 11:20

Kogemuslugu: suhtlemise pimenurgad

Kadri Tuisk founder/ CEO @Wundamental & @Clanbeat

Kadri tiimi, AI ja neuroteadlaste koostöös valminud Wundamental AI analüüsib juhtide coachingu ning mentorluse vestlusi. Aidates parema suhtlemise kaudu jõuda efektiivsemalt tulemusteni. Kadri jagab oma taipamisi potentsiaali võimestamise võimalustest.

11:20 – 11:30

Harjutus: emotsioonide ohjamine

Eve Lukk superviisor ja coach

Töösuhtluses lahvatas ebamugav emotsioon, inimene on selgelt ummikus, ärev, stressis või liialt emotsionaalne. Häälele võimu andes harjutame, kuidas emotsiooni ohjata kiire ümberlülitusega.

11:30 – 12:10

Energiapaus

Saad soovi korral valida isikliku kohtumise superviisoriga just sinu teema lahti (h)arutamiseks.

12:10 – 12:20

Harjutus: energia juhtimine

Allan Kaljakin superviisor ja coach, Tallinna Majanduskooli õppejuht

Kui töisest suhtlusest kaob vajalik energia, on kasulik see uuesti aktiveerida. Praktilise meetodiga panemegi energia taas liikuma.

12:20 – 12:50

Kui vestluspartner ei avane ja teda on raske mõista

Taimi Elenurm psühholoog-nõustaja, koolitaja ja superviisor

Allan Kaunis IMG Numeri teenustejuht

Kas oled vahel tundnud, et vestlused töötajaga on liiga pealiskaudsed ega aita sul juhina teda täielikult mõista? Kui töötaja ei tunne end oma juhiga vesteldes piisavalt turvaliselt, võib ta jätta ütlemata, mis on oluline ja mida ta tegelikult tunneb. Pakume praktilisi lähenemisviise, mis aitavad tööalast suhtlust juhtida nii, et töötaja tunneb end toetatuna ning julgeb avatumalt jagada oma arvamusi ja mõtteid. Käsitleme tehnikaid, mis aitavad häälestuda töötaja eripärale, uurida eri vaatenurki ja neid väärtustada.

12:50 – 13:00

Harjutus: emotsionaalse tasakaalu taastamine

Eve Lukk superviisor ja coach

Emotsionaalselt laetud suhtlusolukorras on vaja intensiivne emotsioon kuidagi maandada. Häälele võimu andes harjutame kehapõhist lähenemist emotsiooniga toimetulekuks ja sisuka vestluse taastamiseks.

13:00 – 13:30

Kui lahkarvamuste tõttu on suhtlus hapuks läinud

Jane Väli Eesti Töötukassa Tartumaa osakonna juhataja, superviisor ja coach

Mõni vestlus võib jõuda punkti, kust edasi minekuks pole ainsatki head mõtet ega ka soovi ja tahet. Uurime, miks mõni inimene teeb nii, nagu talle öeldakse, omamata isiklikku arvamust või suhtumist. Miks mõni inimene ei suuda lahkarvamuse korral kuidagi oma seisukohta väljendada, aga selga keerates kirub kõike taga? Kuidas liikuda hapuks läinud töösuhtluses edasi nii, et asjad päriselt tehtud saaks? Isiklikule praktikale toetudes jagab Jane kogemusi, teadmisi ja tööriistu, mis teda juhina selliste olukordade lahendamisel on aidanud. Ikka selleks, et saaksime olla ehedad, erilised ja toimekad.

13:30 – 13:40

Harjutus: emotsioonide juhtimine

Eve Lukk superviisor ja coach

Tõhusa vestluse juhtimiseks on vestluspartneritel vaja ennast hästi tunda. Häälele võimu andes harjutame, kuidas taastada hea enesetunne ja kohalolu, et taaskäivitada ratsionaalne mõtlemine suhtlemisel.

13:40 – 14:00

Refleksioon paneb väärika punkti ja aitab samme seada

Sirle Roots superviisor ja coach, ESCÜ juhatuse liige

Kristi Põldma superviisor ja coach, ESCÜ juhatuse liige

Et igast vestlusest maksimaalset kasu saada, tuleb oma kogemust reflekteerida ehk analüüsida. Seminari näitel teevad päevajuhid Sirle Roots ja Kristi Põldma toimunule refleksiooni: mõtestame lahti oma kogemuse ja võtame välja olulise taipamise, mida päriselt tegevusse suunata.

14:15

Seminari lõpp

Saad soovi korral valida isikliku kohtumise superviisoriga just sinu teema lahti (h)arutamiseks.

Kuidas tööl ladusalt suhelda?

Toimumisaeg:

16.10.2024

Alguseni:

88p 18t 57m

Toimumiskoht:

Lutheri Masinasaali III korruse saal

Miks mõne inimesega tööjutud toimivad, aga teiste puhul seisaks justkui paigal? On olukordi, kus tööalane suhtlus muutub pingeliseks, vestlus ei anna tulemust ja neelab kogu jõu. Raisatud aja asemel tahaks asjalikku arutelu, et töö saaks tulemuslikult tehtud.

Probleemid, mida seminar lahendab: möödarääkimine, vastupanu, liigne ajakulu, konflikt.

Seminar on eriti kasulik juhtidele ja nendele töötajatele, kelle igapäevases töös on palju suhtlemist erinevate osakondadega, koostööpartnerite ja klientidega.

Seminaril saad superviisoritelt teada, kuidas:

 • pidada edasiviivat vestlust töötajaga, kes on vastupanus või ei tööta kaasa;
 • avada inimest, kes ei kipu rääkima ja keda on raske mõista; 
 • suhet päästa, kui tööalane suhtlus ummikusse jookseb ja lahendusi ei paista;
 • juhtida tööjuttu ka siis, kui sinna lisanduvad ebameeldivad emotsioonid.

Seminari programm on valminud koostöös:

Escü

Mis on supervisioon? 

Tööalane süsteemne nõustamisprotsess, kus fookuses on inimese, tema tööalaste ülesannete ja tööandja vastastikune mõju ning koostoime.

Supervisiooni eesmärk on:

 • lahenduste leidmine keerulistele tööalastele olukordadele ja tööalane jõustamine;
 • töötaja vaimse tervise toetamine (sh läbipõlemise ennetamine);
 • eluterve töökultuuri loomine, arendamine, hoidmine;
 • professionaalse identiteedi kujundamine;
 • elukestva õppimise toetamine.

Supervisiooni kohta saab lähemalt lugeda: https://supervisioon.ee/supervisioonist/

 

Programm

08:45 – 09:30

Tervitame hommikukohviga

Saad soovi korral valida isikliku kohtumise superviisoriga just sinu teema lahti (h)arutamiseks.

09:30 – 09:40

START: tööalase suhtlemisega seotud probleemid, mida seminar lahendab

Sirle Roots superviisor ja coach, ESCÜ juhatuse liige

Kristi Põldma superviisor ja coach, ESCÜ juhatuse liige

09:40 – 09:50

Soojendusharjutus: suhtlemiseks häälestumine

Allan Kaljakin superviisor ja coach, Tallinna Majanduskooli õppejuht

Et suhtlemiseks päriselt valmis olla, tuleb ennast eelnevalt häälestada. Teeme harjutuse suhtluslihase soojendamiseks.

09:50 – 10:20

Kuidas suhelda kolleegiga, kes vastu töötab?

Katrin Aava, PhD TLÜ õppejõuarenduse ekspert

Kui töötaja ei tunne ennast väärtustatuna, asub ta enesekaitseks kolleege või töökeskkonda süüdistama ja kõigele vastu töötama. Väärtustav vestlus juhtimistööriistana suurendab töötaja võimestatust, potentsiaali rakendamist ja tööheaolu ning ehitab üles inimeste vahelist ühisosa. Praktiseerime seminaril tööriista, mis võimaldab väärtustavalt üksteist kuulata ja ausalt ootusi väljendada. Eesmärk on jõuda olukorrani, kus esitatakse küsimusi tuleviku kohta ja otsustatakse, kas ja kuidas koos edasi liikuda.

10:20 – 10:50

Mida teha, kui suhtlus on ummikusse jooksnud ja lahendusteni ei jõuta?

Valter Kungla superviisor ja coach, pikaaegse kogemusega tarkvarainsener ja juht

Tööriistad ja tehnikad, mida juhid, eriti keskastmejuhid, saavad kasutada meeskondade suhtlustakistuste lahendamiseks: probleemide analüüs ja mõju töötulemustele, usalduse loomine, aktiivne kuulamine, konstruktiivne tagasiside. Kuidas seda päris elus kasutada?

10:50 – 11:20

Kogemuslugu: suhtlemise pimenurgad

Kadri Tuisk founder/ CEO @Wundamental & @Clanbeat

Kadri tiimi, AI ja neuroteadlaste koostöös valminud Wundamental AI analüüsib juhtide coachingu ning mentorluse vestlusi. Aidates parema suhtlemise kaudu jõuda efektiivsemalt tulemusteni. Kadri jagab oma taipamisi potentsiaali võimestamise võimalustest.

11:20 – 11:30

Harjutus: emotsioonide ohjamine

Eve Lukk superviisor ja coach

Töösuhtluses lahvatas ebamugav emotsioon, inimene on selgelt ummikus, ärev, stressis või liialt emotsionaalne. Häälele võimu andes harjutame, kuidas emotsiooni ohjata kiire ümberlülitusega.

11:30 – 12:10

Energiapaus

Saad soovi korral valida isikliku kohtumise superviisoriga just sinu teema lahti (h)arutamiseks.

12:10 – 12:20

Harjutus: energia juhtimine

Allan Kaljakin superviisor ja coach, Tallinna Majanduskooli õppejuht

Kui töisest suhtlusest kaob vajalik energia, on kasulik see uuesti aktiveerida. Praktilise meetodiga panemegi energia taas liikuma.

12:20 – 12:50

Kui vestluspartner ei avane ja teda on raske mõista

Taimi Elenurm psühholoog-nõustaja, koolitaja ja superviisor

Allan Kaunis IMG Numeri teenustejuht

Kas oled vahel tundnud, et vestlused töötajaga on liiga pealiskaudsed ega aita sul juhina teda täielikult mõista? Kui töötaja ei tunne end oma juhiga vesteldes piisavalt turvaliselt, võib ta jätta ütlemata, mis on oluline ja mida ta tegelikult tunneb. Pakume praktilisi lähenemisviise, mis aitavad tööalast suhtlust juhtida nii, et töötaja tunneb end toetatuna ning julgeb avatumalt jagada oma arvamusi ja mõtteid. Käsitleme tehnikaid, mis aitavad häälestuda töötaja eripärale, uurida eri vaatenurki ja neid väärtustada.

12:50 – 13:00

Harjutus: emotsionaalse tasakaalu taastamine

Eve Lukk superviisor ja coach

Emotsionaalselt laetud suhtlusolukorras on vaja intensiivne emotsioon kuidagi maandada. Häälele võimu andes harjutame kehapõhist lähenemist emotsiooniga toimetulekuks ja sisuka vestluse taastamiseks.

13:00 – 13:30

Kui lahkarvamuste tõttu on suhtlus hapuks läinud

Jane Väli Eesti Töötukassa Tartumaa osakonna juhataja, superviisor ja coach

Mõni vestlus võib jõuda punkti, kust edasi minekuks pole ainsatki head mõtet ega ka soovi ja tahet. Uurime, miks mõni inimene teeb nii, nagu talle öeldakse, omamata isiklikku arvamust või suhtumist. Miks mõni inimene ei suuda lahkarvamuse korral kuidagi oma seisukohta väljendada, aga selga keerates kirub kõike taga? Kuidas liikuda hapuks läinud töösuhtluses edasi nii, et asjad päriselt tehtud saaks? Isiklikule praktikale toetudes jagab Jane kogemusi, teadmisi ja tööriistu, mis teda juhina selliste olukordade lahendamisel on aidanud. Ikka selleks, et saaksime olla ehedad, erilised ja toimekad.

13:30 – 13:40

Harjutus: emotsioonide juhtimine

Eve Lukk superviisor ja coach

Tõhusa vestluse juhtimiseks on vestluspartneritel vaja ennast hästi tunda. Häälele võimu andes harjutame, kuidas taastada hea enesetunne ja kohalolu, et taaskäivitada ratsionaalne mõtlemine suhtlemisel.

13:40 – 14:00

Refleksioon paneb väärika punkti ja aitab samme seada

Sirle Roots superviisor ja coach, ESCÜ juhatuse liige

Kristi Põldma superviisor ja coach, ESCÜ juhatuse liige

Et igast vestlusest maksimaalset kasu saada, tuleb oma kogemust reflekteerida ehk analüüsida. Seminari näitel teevad päevajuhid Sirle Roots ja Kristi Põldma toimunule refleksiooni: mõtestame lahti oma kogemuse ja võtame välja olulise taipamise, mida päriselt tegevusse suunata.

14:15

Seminari lõpp

Saad soovi korral valida isikliku kohtumise superviisoriga just sinu teema lahti (h)arutamiseks.

Registreerimine

HindSoodushind kuni 16.09.2024
Osalejaid

Saalipilet

259,00 €

315,98 € km-ga

259,00 €

219,00 €

267,18 € km-ga

219,00 €

267,18 € km-ga

Saalipilet 3+ osalejat

259,00 €

315,98 € km-ga

259,00 €

199,00 €

242,78 € km-ga

199,00 €

242,78 € km-ga

Saalipilet 5+ osalejat

259,00 €

315,98 € km-ga

259,00 €

179,00 €

218,38 € km-ga

179,00 €

218,38 € km-ga

Saalipilet

OsalejaidHind

259,00 €

315,98 € km-ga

259,00 €

219,00 €

267,18 € km-ga

219,00 €

267,18 € km-ga

Saalipilet 3+ osalejat

OsalejaidHind

259,00 €

315,98 € km-ga

259,00 €

199,00 €

242,78 € km-ga

199,00 €

242,78 € km-ga

Saalipilet 5+ osalejat

OsalejaidHind

259,00 €

315,98 € km-ga

259,00 €

179,00 €

218,38 € km-ga

179,00 €

218,38 € km-ga

Lisainfo

Konverentsi materjalide ja sisu kopeerimine, salvestamine, reprodutseerimine või levitamine on ilma AS Äripäeva kirjaliku nõusolekuta keelatud.

Korraldaja võib üritusel teha pilte, videoid ja helisalvestisi ning jagada neid nii osalejatega kui ka avalikes meediakanalites, samuti kasutada sarnaste ürituste turundamiseks.
Täpsemat teavet andmete kasutamise kohta leiab Äripäeva Privaatsustingimustest.

Reklaam
Kui soovite tutvustada oma ettevõtet konverentsil, siis võtke ühendust [email protected]  või 667 0105.

 

Tühistamisinfo

Palume teatada mitteosalemisest kirjalikult vähemalt 10 tööpäeva enne ürituse toimumist aadressil [email protected] .
Sellisel juhul tagastame laekunud osalustasu või tühistame veel tasumata arve.

Kui teatate mitteosalemisest 5-9 tööpäeva enne konverentsi kuulub tasumisele 50% arvest.
Kui teatate mitteosalemisest hiljem või unustate teatada, osalustasu ei tagastata ja tasumisele kuulub 100% arvest.

Asukoht ja kontaktid

Aadress

Lutheri Masinasaal III korrus, Vana-Lõuna 39/1

Projektijuht Aira Tammemäe, [email protected], tel 5025548

© AS Äripäev 2000-2024
 • Aadress: Vana Lõuna 39/1, 19094 Tallinn
 • Klienditugi: 667 0099 (8:15-17:00)
 • E-post: [email protected]