Läbirääkimised

Kuidas sõlmida kokkuleppeid ja lahendada konflikte

Läbirääkimised
Roy J. Lewicki
Lehekülgi: 262
Kirjastus: Äripäev, Väike Vanker

Läbirääkimised on sotsiaalse suhtlemise osa, ilma milleta ei saa keegi hakkama. Lihtsalt vestlemise asemel õpetab see raamat valima teadlikult suhtlemisviisi, mis sobib just antud olukorda ja viib soovitud tulemuseni.

Meisterliku läbirääkija oskused on äärmiselt olulised nii konfliktide lahendamisel, keerukate vestluste läbiviimisel, enda kaitsmisel konkurendi eest kui ka hea äritehingu sõlmimisel, aga samuti igapäevastes nii töistes kui ka eraelulistes olukordades.

Autorid Roy J. Lewicki ja Alexander Hiam märgivad, et viimasel ajal käibesse läinud mõiste "rasked kõnelused" vestluste kohta, milles osalejate panused on kõrged, seisukohad erinevad ja kaasnevad tugevad emotsioonid, tähistab ikkagi vaid teatud liiki läbirääkimisi. Ka kauplemine ja tingimine on sisuliselt läbirääkimised.

Erinevatel läbirääkimistel valitakse erinev käitumisviis. Valiku tegemisel on määravaks mitte ainult praktiline eesmärk - parem palk, soodsamad renditingimused või perele uue auto ostmine -, vaid ka emotsionaalne eesmärk. Kui tahame partneriga suhteid säilitada või parandada, ei tohi unustada teise poole eesmärke ja vajadusi.

Kui eesmärgiks on hea meeskonnatöö ja head suhted, valitakse enamasti koostöö või kompromiss. Kui pooltevahelistel suhetel pole erilist tähtsust, näiteks on tegu ühekordse tehinguga, võidakse valida võitluslik läbirääkimiste moodus. Ebavõrdse suhte puhul on sageli kohane valida vältimine või teisele poolele vastutulek.

Raamat selgitab põhjalikult iga strateegia kohta, millal miks valida ning mis on nende tugevad ja nõrgad kohad. Näited on elulised ning pakuvad nii äratundmisrõõmu kui head kogemust. Vastutuleku- ja vältimisstrateegia puhul on sageli tegu taktikalise vastutulekuga ülemusele. Kui kavatsete seda lähenemist kasutada, siis veenduge, et ka teie ülemus teab seda, soovitavad autorid. Muidu võib juhtuda, et vastaspool hakkab vastutulelikkust ära kasutama ja teid ekspluateerima.

Raamatus on palju praktilisi tööalaseid nippe: kuidas öelda ei, kuidas pidada tööandjaga läbirääkimisi palgatõusu üle, kuidas läbi rääkida e-posti vahendusel jms. Eraelu poolelt antakse nõu läbirääkimiste pidamiseks, kui planeeritakse pulmi, tahetakse osta maja või autot või sõlmida kodu remondilepingut.

Peamised teemad:

• Meisterläbirääkija kunst

• Läbirääkimisteks valmistumine

• Kuidas pidada võistluslikke läbirääkimisi

• Kunst teha koostööd

• Kompromiss kui kunst

• Vastutuleku- ja vältimisstrateegia valdamine

• Mitme osalejaga läbirääkimiste kunst

• Võimu ja mõjutusprotsessi valdamise kunst

• Isiklike läbirääkimiste valdamise kunst

Arvustused

Ago TiimanInvicta läbirääkimiskoolituste treener

Eriline rõõm ja mõnu on lugeda läbirääkimiste käsiraamatut, mille põhiseisukohad langevad kokku sinu enda omadega! Just selline tunne tekkis, kui tutvusin Roy J. Lewicki ja Alexander Hiami raamatuga „Läbirääkimised. Kuidas sõlmida kokkuleppeid ja lahendada konflikte“.

Omades peaaegu 20 aastast läbirääkimiste praktilist kogemust ning viies selle alusel läbi vastavaid koolitusi, võin kinnitada, et nimetatud raamatu näol on tegemist tõesti väärt käsiraamatuga. Eriti just meile, eestlastele.Läbirääkimistele võib leida palju definitsioone. Neist üks kõige laiahaardelisem algab sõnadega “Läbirääkimised on üks spetsiifiline suhtlemise vorm ...”. Tänu endisele diplomaadi ametile saan täie veendumusega kinnitada, et just nii see ongi! Kui inimene oskab meeldivalt ning efektiivselt suhelda, nii et partnerid edaspidigi hea meelega pöörduvad tema poole erinevate koostööpakkumistega, siis võib olla kindel, et see inimene on ka hea läbirääkija. Just sellisest efektiivsete suhtlemisoskuste ning erinevate läbirääkimistehnikate sünergiast räägibki käesolev raamat.

Läbirääkimised on kunst, mille õppimist võib võrrelda maalimise õppimisega: enne kui asuda tühja lõuendit täitma, tuleb endale selgeks teha, mis on maalimise põhiatribuudid, kuidas hoida käes ning kuidas maalida erinevate pintslitega, mis mõju on ühel või teisel pintslitõmbel, värvil jne. Samamoodi tuleb õppida ka läbirääkimiste kunsti. Enne kui asuda erinevaid tehnikaid rakendama, tuleb endale selgeks teha, kuidas efektiivselt suhelda. Sest läbirääkimistel ei tohi kunagi unustada peamist – meie vastas on samasugune inimene nagu meie ise. Inimene, kellel on oma soovid, oma arusaamad ja eelistused ning oma eesmärgid. Inimene, keda me peame austama samaväärselt iseendaga. Ainult siis me saame teda mõjutada, suudame jõuda temaga “ühele lainele” ning koostöös lahendada ka kõige keerukamad probleemid.

Käesolev raamat ongi neile, kelle jaoks läbirääkimised ei ole lihtsalt tehnikate ja nippide kogum, vaid kes näevad selles suhtlemise erilist kunsti.

Tellimine
LäbirääkimisedOtsas
Läbirääkimised

Läbirääkimised

Roy J. Lewicki
Kuidas sõlmida kokkuleppeid ja lahendada konflikte
Tellimine
LäbirääkimisedOtsas

Kirjeldus

Läbirääkimised on sotsiaalse suhtlemise osa, ilma milleta ei saa keegi hakkama. Lihtsalt vestlemise asemel õpetab see raamat valima teadlikult suhtlemisviisi, mis sobib just antud olukorda ja viib soovitud tulemuseni.

Meisterliku läbirääkija oskused on äärmiselt olulised nii konfliktide lahendamisel, keerukate vestluste läbiviimisel, enda kaitsmisel konkurendi eest kui ka hea äritehingu sõlmimisel, aga samuti igapäevastes nii töistes kui ka eraelulistes olukordades.

Autorid Roy J. Lewicki ja Alexander Hiam märgivad, et viimasel ajal käibesse läinud mõiste "rasked kõnelused" vestluste kohta, milles osalejate panused on kõrged, seisukohad erinevad ja kaasnevad tugevad emotsioonid, tähistab ikkagi vaid teatud liiki läbirääkimisi. Ka kauplemine ja tingimine on sisuliselt läbirääkimised.

Erinevatel läbirääkimistel valitakse erinev käitumisviis. Valiku tegemisel on määravaks mitte ainult praktiline eesmärk - parem palk, soodsamad renditingimused või perele uue auto ostmine -, vaid ka emotsionaalne eesmärk. Kui tahame partneriga suhteid säilitada või parandada, ei tohi unustada teise poole eesmärke ja vajadusi.

Kui eesmärgiks on hea meeskonnatöö ja head suhted, valitakse enamasti koostöö või kompromiss. Kui pooltevahelistel suhetel pole erilist tähtsust, näiteks on tegu ühekordse tehinguga, võidakse valida võitluslik läbirääkimiste moodus. Ebavõrdse suhte puhul on sageli kohane valida vältimine või teisele poolele vastutulek.

Raamat selgitab põhjalikult iga strateegia kohta, millal miks valida ning mis on nende tugevad ja nõrgad kohad. Näited on elulised ning pakuvad nii äratundmisrõõmu kui head kogemust. Vastutuleku- ja vältimisstrateegia puhul on sageli tegu taktikalise vastutulekuga ülemusele. Kui kavatsete seda lähenemist kasutada, siis veenduge, et ka teie ülemus teab seda, soovitavad autorid. Muidu võib juhtuda, et vastaspool hakkab vastutulelikkust ära kasutama ja teid ekspluateerima.

Raamatus on palju praktilisi tööalaseid nippe: kuidas öelda ei, kuidas pidada tööandjaga läbirääkimisi palgatõusu üle, kuidas läbi rääkida e-posti vahendusel jms. Eraelu poolelt antakse nõu läbirääkimiste pidamiseks, kui planeeritakse pulmi, tahetakse osta maja või autot või sõlmida kodu remondilepingut.

Peamised teemad:

• Meisterläbirääkija kunst

• Läbirääkimisteks valmistumine

• Kuidas pidada võistluslikke läbirääkimisi

• Kunst teha koostööd

• Kompromiss kui kunst

• Vastutuleku- ja vältimisstrateegia valdamine

• Mitme osalejaga läbirääkimiste kunst

• Võimu ja mõjutusprotsessi valdamise kunst

• Isiklike läbirääkimiste valdamise kunst

Lisainfo

Roy J. Lewicki
Lehekülgi: 262
Kirjastus: Äripäev, Väike Vanker

Arvustused (1)

Ago TiimanInvicta läbirääkimiskoolituste treener

Eriline rõõm ja mõnu on lugeda läbirääkimiste käsiraamatut, mille põhiseisukohad langevad kokku sinu enda omadega! Just selline tunne tekkis, kui tutvusin Roy J. Lewicki ja Alexander Hiami raamatuga „Läbirääkimised. Kuidas sõlmida kokkuleppeid ja lahendada konflikte“.

Omades peaaegu 20 aastast läbirääkimiste praktilist kogemust ning viies selle alusel läbi vastavaid koolitusi, võin kinnitada, et nimetatud raamatu näol on tegemist tõesti väärt käsiraamatuga. Eriti just meile, eestlastele.Läbirääkimistele võib leida palju definitsioone. Neist üks kõige laiahaardelisem algab sõnadega “Läbirääkimised on üks spetsiifiline suhtlemise vorm ...”. Tänu endisele diplomaadi ametile saan täie veendumusega kinnitada, et just nii see ongi! Kui inimene oskab meeldivalt ning efektiivselt suhelda, nii et partnerid edaspidigi hea meelega pöörduvad tema poole erinevate koostööpakkumistega, siis võib olla kindel, et see inimene on ka hea läbirääkija. Just sellisest efektiivsete suhtlemisoskuste ning erinevate läbirääkimistehnikate sünergiast räägibki käesolev raamat.

Läbirääkimised on kunst, mille õppimist võib võrrelda maalimise õppimisega: enne kui asuda tühja lõuendit täitma, tuleb endale selgeks teha, mis on maalimise põhiatribuudid, kuidas hoida käes ning kuidas maalida erinevate pintslitega, mis mõju on ühel või teisel pintslitõmbel, värvil jne. Samamoodi tuleb õppida ka läbirääkimiste kunsti. Enne kui asuda erinevaid tehnikaid rakendama, tuleb endale selgeks teha, kuidas efektiivselt suhelda. Sest läbirääkimistel ei tohi kunagi unustada peamist – meie vastas on samasugune inimene nagu meie ise. Inimene, kellel on oma soovid, oma arusaamad ja eelistused ning oma eesmärgid. Inimene, keda me peame austama samaväärselt iseendaga. Ainult siis me saame teda mõjutada, suudame jõuda temaga “ühele lainele” ning koostöös lahendada ka kõige keerukamad probleemid.

Käesolev raamat ongi neile, kelle jaoks läbirääkimised ei ole lihtsalt tehnikate ja nippide kogum, vaid kes näevad selles suhtlemise erilist kunsti.

© AS Äripäev 2000-2022
  • Aadress: Vana Lõuna 39/1, 19094 Tallinn
  • Klienditugi: 667 0099 (8:15-17:00)
  • E-post: [email protected]