Juhtimine

LEAN mõtlemine tervishoius

Patsiendikesksus, töörõõm ning efektiivsus

06. märts 2019 - 10. mai 2019

Kestus: 4 päeva

LEAN mõtlemisega tervishoius ühildatakse efektiivsus ja patsiendikesksus. Uusi haiglaid, kliinikuid ja vastuvõttusid disainitakse juba praegu ja tulevikus lähtudes LEAN filosoofiast. Rahastamissüsteem on muutumas tegevuste rahastamisest ravimise ja ennetamise rahastamiseks. See koolitus annab Eesti meditsiinis töötavale personalile vajalikud teadmised ja oskused, kuidas LEAN mõtlemist on võimalik juba täna oma töös rakendada nii, et kasvab efektiivsus, patsiendikesksus ja töörõõm.

Koolituse sihtgrupp

  • Meditsiinivaldkonna juhid ja töötajad

 

 

Koolituse tulemusena

  • Mõistad, mis on LEAN filosoofia ja miks vooefektiivsuse juhtimisega on võimalik saavutada tegelikku efektiivsust
  • Tead, kuidas LEAN mõtlemist on võimalik tervishoius rakendada 
  • Oskad rakendada LEAN tööriistu (väärtusvoo kaardistus, 5S, 3P, meeskonna töö, SMED jt.) enda töökeskkonnas
  • Näed LEAN lahendusi teistes tervishoiuasutustes

Eesmärgid

Koolitusel tutvustatakse LEAN mõtlemist koos praktiliste näidetega tervishoiu valdkonnast. Koolituse käigus tehakse õppekäike tervishoiuasutustesse.

Koolituse läbiviimise põhimõtted

80% koolitusest on aktiivõppe, mis on tulemuslik ja võimaldab õpitu kiire katsetamise praktikas. Osalejad teevad moodulite vahel harjutustöid oma töökohal, mida järgmises moodulis käsitletakse ja millele teised osalejad ja koolitaja annavad tagasisidet. Osalejad teevad kursuse töö, mida tutvustavad teistele osalejatele viimasel kokkusaamisel. Kodutööde tegemine ja külastused tervishoiuasutustesse võimaldavad õppida ka teiste osalejate kogemusest.

Koolituse tulemusi hinnatakse arutelude, kodutööde ja kursusetöö teostamise käigus. Tunnistuse väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine terves mahus.

Soovitatava lugemisena on Niklas Modig’i raamat „See on LEAN.“

KOOLITAJA

Jari Kukkonen

Jari omab üle 20 aasta rahvusvahelist kogemust LEAN mõtlemise nõustamisel ning pika ajalist rahvusvahelist kogemust tervishoiu valdkonna juhtimisalasel nõustamisel. Jari oli juhtiv ekspert Tartu Ülikooli Kliinikumi juhtimismudeli välja töötamisel kliinikumi loomise ajal ning ta on nõustanud Eesti kõiki suurimaid haiglaid arengukavade välja töötamisel. Aastatel 2005 – 2009 vastutas ta Deloitte’s tervishoiusektori nõustamise eest Kesk-Euroopa regioonis. Ta on nõustanud Tallinna linna tervishoiu arengukava loomisel ning oli juhtiv ekspert Tallinna uue haigla loomise määratlemise etapis. Soomes on Jari nõustanud LEAN mõtlemise rakendamisel Helsingi Ülikooli, 20 Helsingi tervisekeskust (terveysasema) ning Etelä-Pohjanmaan Sairaanhoitopiiri. Lisaks pikaajalisele kogemusele muudatuste juhtimisel omab Jari värskeid teoreetilisi teadmisi olles lõpetanud aastal 2016 Muudatuste ja Innovatsiooni juhtimise magistriprogrammi Yorkis.
AJAKAVA

11:45 -12:00

11:45 -12:00

Kogunemine

12:00 -14:00

12:00 -14:00

1.LEAN mõtlemine tervishoius

14:00 -14:15

14:00 -14:15

paus

14:15 -16:15

14:15 -16:15

2. Väärtuse tuvastamine kliendi vaatenurgast

11:45 -12:00

11:45 -12:00

Kogunemine

12:00 -14:00

12:00 -14:00

1.Kodutööde ülevaatus

14:00 -14:15

14:00 -14:15

paus

14:15 -16:15

14:15 -16:15

2. Lahenduste välja töötamine

11:45 -12:00

11:45 -12:00

Kogunemine

12:00 -14:00

12:00 -14:00

1.Kodutööde ülevaatus

14:00 -14:15

14:00 -14:15

paus

14:15 -16:15

14:15 -16:15

2. Muudatuste juhtimine

11:45 -12:00

11:45 -12:00

Kogunemine

12:00 -14:00

12:00 -14:00

1.Kursuse tööde esitlemine ja tagasiside nendele

14:00 -14:15

14:00 -14:15

paus

14:15 -16:15

14:15 -16:15

2. Võimalikud edasised tegevused ja koolituse kokkuvõte

REGISTREERIMINE
LEAN mõtlemine tervishoius
Hind:
1499 €
1 798,80 € km-ga
Osalejate arv:
Lisainfo
Osalemise tingimused

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta.
Üks nädal enne igat koolituspäeva saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga.

Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolitusprogrammi alguseni. Kui Te ei saa mingil põhjusel osaleda, palun andke sellest kindlasti teada e-posti aadressil akadeemia@aripaev.ee või telefonil 667 0439. Kui teatate oma mitteosalemisest kuni nädal enne kogu koolitusprogrammi algust, pakume mõnd muud samaväärset koolitust samal hooajal või tagastame 100% tasutud koolituse maksumusest; kui teatate vähemalt 3 tööpäeva varem, tagastame 50%. Muul juhul kuulub arve tasumisele.

Äripäeva Akadeemia on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Tutvuge koolituskaardi infoga SIIN.
Täpsema info saamiseks võtke meiega ühendust telefonil 667 0439 või kulli.duubas@aripaev.ee.

Korraldaja võib koolitusel teha pilte ja jagada neid osalejatega, samuti kasutada neid sarnaste koolituste turundamiseks.