Meediaga suhtlemise videotreening

Kuidas vastata reporteri küsimustele veenvalt ja enesekindlalt?

Meediaga suhtlemise videotreening

Kestus:

6 akadeemilist tundi

Toimumiskoht:

Äripäeva Akadeemia

Ajakirjanduse tarbijatena teame teoreetiliselt juba küllalt hästi, milliseid vigu vältida ja kuidas peaks reporteri ees esinema. Tule ja arenda enda oskuseid praktilisel kaameratreeningul. Koolituse lõppedes oled teadlikum, rahulikum ja enesekindlam.       
Koolitusel saab osaleja ülevaate kuidas meedia toimib ja mida ajakirjanikud intervjueeritavalt ootavad ning õpib praktiliste videoharjutuste käigus andma intervjuud ehk edastama olulist sõnumit publikule arusaadavas keeles. Teab kuidas tulla toime provokatiivsete küsimustega, samuti omandab muid meediaga suhtlemiseks vajalikke oskusi.

Koolituse eesmärk on õppida praktilisi võtteid, kuidas esineda kaamera ees veenvalt ja enesekindlalt ning esindada mõjusalt oma organisatsiooni.

Koolitusele on oodatud kõik, kes on aktiivsed kõneisikud ajakirjanike ja/või kriitiliselt meelestatud inimeste ees kaitsmaks oma organisatsiooni eesmärke ja vajadusi.

Koolitus sobib Sulle juhul, kui vastad jaatavalt vähemalt ühele järgnevale küsimusele:

 • Kas Sul on vaja õppida toimetulekut kriitiliste küsimustega?
 • Kas Sa pead oskama väljendada igas olukorras organisatsiooni jaoks olulisi seisukohti?
 • Kas Sinu roll on olla, täna või tulevikus, organisatsiooni kõneisik?
 • Kas Sinu töökohustuste hulka kuuluvad regulaarsed kohtumised kriitiliselt meelestatud partneritega, klientidega või kodanikega?

Koolituse tulemusena osaleja:

 • teab, mida ajakirjanikud intervjueeritavalt ootavad;
 • õpib andma intervjuud ehk edastama organisatsiooni poolt soovitud sõnumit isegi siis, kui vestluspartner pole sellest huvitatud;
 • teab, kuidas etteantud materjalist olulisim esile tuua;
 • oskab tulla toime provokatiivsete küsimustega ja olukordadega, kui ei saa, taha ega oska vastata;
 • oskab intervjuuks ette valmistuda;
 • teab, millist kehakeelt ja miimikat intervjuud andes hoida ning kuidas enda häält kasutada;
 • saab läbi harjutada videointervjuud ja saab selle kohta ka vahetult tagasisidet.

Koolitus koosneb lühikestest teoreetilistest loengutest ja praktilistest peamiselt videoharjutustest aktiivõppe vormis koos asjatundliku tagasiside ja praktiliste soovitustega.
Teoreetiline loeng käsitleb teleintervjuu eripärasid, selgitab kuidas intervjuuks valmistuda, millised on teleintervjuu valmimise etapid alates ajakirjaniku helistamisest kuni montaaži ja teleesinemiseni välja, mis juhtub pärast intervjuu andmist ja kuidas valmib lõplik saatelõik. Teoreetilist materjali toetavad näidisvideod.

Koolitusel filmitakse iga osaleja intervjuu ning salvestusi vaadatakse koos grupiga ja iga osaleja saab vahetu tagasiside nii grupi kui ka koolitaja poolt.

Koolituse läbinutele väljastatakse tunnistus. Tunnistuse väljastamise eelduseks on terves mahus koolitusel osalemine ja õpiväljundite saavutamine. Õpiväljundite saavutamist hinnatakse praktiliste tööde käigus.

Osalejale, kes õpiväljundeid saavutanud ei ole, väljastatakse soovi korral koolitusel osalemise kohta tõend.

Maht: 6 akadeemilist tundi

Ühes treeningugrupis saab osaleda maksimaalselt 10 inimest.

Koolitus toimub vastavalt valitsuse poolt kehtestatud nõuetele – auditooriumis, kus on kasutusel kõik ohutust tagavad meetmed ja/või veebikeskkonnas. Veebis osalejatele saadetakse enne koolitust link ja ligipääsuinfo.      

Kontaktõpe toimub hästi valgustatud, hubases, piisava suurusega ruumis, mille laudade ja toolide asetust on võimalik muuta vastavalt vajadusele. Ratastooliga ligipääs on tagatud.              

Koolitus toimub eesti keeles.

Äripäeva Akadeemia on Eesti Töötukassa koolituskaardi partner.

Koolitusel osalenute tagasiside:

✔️ "Koolitus oli hästi üles ehitatud, teemade käsitlus oli ajakohane."
✔️ "Väga hea koolitus, olulised nõuanded, näited - asjalik arutelu."
✔️ "Koolitaja valdas teemat suurepäraselt, andis konstruktiivset tagasisidet ja oli teemakäsitlusel kaasahaarav."

Loe koolitaja artiklit:

Intervjueeritava roll on kõige keerulisem suhtlemisvorm. 7 soovitust suhtlemiseks meediaga

Koolitajad

 • Mart Soonik

  Tallinna ülikooli ja Postimees TV otsesaate „Ekspert eetris“ saatejuht ja toimetaja 2020 kevadest kuni tänaseni.

  Mart Soonik on endine ajakirjanik, tänane kommunikatsioonijuhtimise valdkonnas tegev ettevõtja/koolitaja/treener, saatejuht ja Tallinna Ülikooli õppejõud. Varasemalt on Mart olnud tegev nii avaliku-, era- kui ka kolmanda sektori organisatsioonide juures kommunikatsioonijuhina ja avalike suhete osakonna juhatajana. Viimasel kolmel aastal on ta iga aastaselt koolitanud tulevasi ajakirjanikke. Mardil on pikaajaline kogemus esinemis- ja intervjuutreeningute läbiviijana.
  Mart on lõpetanud 2005. aastal Tartu Ülikooli sotsiaalteaduskonna ja sai samas 2009. aastal magistrikraadi ajakirjanduse ja kommunikatsiooni erialal.
  Tallinna ülikooli ja Postimees TV otsesaate „Ekspert eetris“ saatejuht ja toimetaja 2020 kevadest kuni tänaseni.
  2000-2002 ETV saate “Mida teha, kui on juhtunud?” toimetaja ja saatejuht;
  1995-1998 TV3 (alguses RTV) uudiste ja teiste telesaadete ankur ning toimetaja;
  1991-1995 ajakirjanik erinevates ajakirjandusväljaannetes (Ajaleht “Meie meel”, Vikerraadio, TOP Raadio, Raadio 2, Uudisteagentuur ETA jm).

  Mart Soonik

  Tallinna ülikooli ja Postimees TV otsesaate „Ekspert eetris“ saatejuht ja toimetaja 2020 kevadest kuni tänaseni.

  Mart Soonik on endine ajakirjanik, tänane kommunikatsioonijuhtimise valdkonnas tegev ettevõtja/koolitaja/treener, saatejuht ja Tallinna Ülikooli õppejõud. Varasemalt on Mart olnud tegev nii avaliku-, era- kui ka kolmanda sektori organisatsioonide juures kommunikatsioonijuhina ja avalike suhete osakonna juhatajana. Viimasel kolmel aastal on ta iga aastaselt koolitanud tulevasi ajakirjanikke. Mardil on pikaajaline kogemus esinemis- ja intervjuutreeningute läbiviijana.
  Mart on lõpetanud 2005. aastal Tartu Ülikooli sotsiaalteaduskonna ja sai samas 2009. aastal magistrikraadi ajakirjanduse ja kommunikatsiooni erialal.
  Tallinna ülikooli ja Postimees TV otsesaate „Ekspert eetris“ saatejuht ja toimetaja 2020 kevadest kuni tänaseni.
  2000-2002 ETV saate “Mida teha, kui on juhtunud?” toimetaja ja saatejuht;
  1995-1998 TV3 (alguses RTV) uudiste ja teiste telesaadete ankur ning toimetaja;
  1991-1995 ajakirjanik erinevates ajakirjandusväljaannetes (Ajaleht “Meie meel”, Vikerraadio, TOP Raadio, Raadio 2, Uudisteagentuur ETA jm).

Ajakava

09:00 – 09:45

Kogunemine ja tervituskohv

09:45 – 11:30

Teooria

 • Meediasuhete põhireeglid ja võimalused. Analüüsime olulisemaid riske. Käime läbi peamised meediasuhtluse olukorrad ja nende iseärasused läbi osalejate praktilise kogemuse.
 • Esinemine televisioonis - kõige keerulisem intervjuu vorm. Ülevaade mida tuleb intervjuu ettevalmistamisel silmas pidada, kuidas ennast kaamera ees mugavalt tunda, milliseid võtteid kasutada ja kuidas usutavana mõjuda.

11:30 – 11:45

Kohvipaus

11:45 – 13:15

Videotreening

Videotreeningus püütakse maksimaalselt jäljendada kaamera ees reaalset situatsiooni. Intervjuu vormis toimuval treeningul jäljendatakse nii tõsiseid aruelusid kui ka provotseerivaid küsimusi ja olukordi. Iga osaleja saab kaamera ees esinemist harjutada talle tuttaval teemal (teemad ja kaasused lepitakse kokku enne koolitust). Esinemisformaat on sarnane erinevate uudistesaadetega nagu Aktuaalne Kaamera, Seitsmesed uudised ja Reporter. Intervjuu toimub seistes kaamera ees (uudiste reporteri kaasus). Intervjueeritavad valmistavad ette nii kriitilised küsimused vastustega kui ka positiivsed teesid, mis igal juhul peab jõudma ajakirjanikuni. Ehk vastavad küsimusele, kuidas jõuda eetrisse vajaliku sõnumiga, kui reporter "segab" ja otsib 20-30 sekundilist lõiku, millest teha köitev pealkiri, mis istuks uudisestruktuuri ja oleks võimalusel ka meelelahutuslik (intrigeeriv).

13:15 – 14:00

Lõuna

14:00 – 15:30

Analüüs ja tagasiside

Ühiselt vaadatakse kõik salvestatud lühiintervjuud läbi, neid analüüsitakse ja tehakse tähelepanekud ja antakse individuaalsed soovitused igale esinejale.

Meediaga suhtlemise videotreening

Kestus:

6 akadeemilist tundi

Toimumiskoht:

Äripäeva Akadeemia

Ajakirjanduse tarbijatena teame teoreetiliselt juba küllalt hästi, milliseid vigu vältida ja kuidas peaks reporteri ees esinema. Tule ja arenda enda oskuseid praktilisel kaameratreeningul. Koolituse lõppedes oled teadlikum, rahulikum ja enesekindlam.       
Koolitusel saab osaleja ülevaate kuidas meedia toimib ja mida ajakirjanikud intervjueeritavalt ootavad ning õpib praktiliste videoharjutuste käigus andma intervjuud ehk edastama olulist sõnumit publikule arusaadavas keeles. Teab kuidas tulla toime provokatiivsete küsimustega, samuti omandab muid meediaga suhtlemiseks vajalikke oskusi.

Koolituse eesmärk on õppida praktilisi võtteid, kuidas esineda kaamera ees veenvalt ja enesekindlalt ning esindada mõjusalt oma organisatsiooni.

Koolitusele on oodatud kõik, kes on aktiivsed kõneisikud ajakirjanike ja/või kriitiliselt meelestatud inimeste ees kaitsmaks oma organisatsiooni eesmärke ja vajadusi.

Koolitus sobib Sulle juhul, kui vastad jaatavalt vähemalt ühele järgnevale küsimusele:

 • Kas Sul on vaja õppida toimetulekut kriitiliste küsimustega?
 • Kas Sa pead oskama väljendada igas olukorras organisatsiooni jaoks olulisi seisukohti?
 • Kas Sinu roll on olla, täna või tulevikus, organisatsiooni kõneisik?
 • Kas Sinu töökohustuste hulka kuuluvad regulaarsed kohtumised kriitiliselt meelestatud partneritega, klientidega või kodanikega?

Koolituse tulemusena osaleja:

 • teab, mida ajakirjanikud intervjueeritavalt ootavad;
 • õpib andma intervjuud ehk edastama organisatsiooni poolt soovitud sõnumit isegi siis, kui vestluspartner pole sellest huvitatud;
 • teab, kuidas etteantud materjalist olulisim esile tuua;
 • oskab tulla toime provokatiivsete küsimustega ja olukordadega, kui ei saa, taha ega oska vastata;
 • oskab intervjuuks ette valmistuda;
 • teab, millist kehakeelt ja miimikat intervjuud andes hoida ning kuidas enda häält kasutada;
 • saab läbi harjutada videointervjuud ja saab selle kohta ka vahetult tagasisidet.

Koolitus koosneb lühikestest teoreetilistest loengutest ja praktilistest peamiselt videoharjutustest aktiivõppe vormis koos asjatundliku tagasiside ja praktiliste soovitustega.
Teoreetiline loeng käsitleb teleintervjuu eripärasid, selgitab kuidas intervjuuks valmistuda, millised on teleintervjuu valmimise etapid alates ajakirjaniku helistamisest kuni montaaži ja teleesinemiseni välja, mis juhtub pärast intervjuu andmist ja kuidas valmib lõplik saatelõik. Teoreetilist materjali toetavad näidisvideod.

Koolitusel filmitakse iga osaleja intervjuu ning salvestusi vaadatakse koos grupiga ja iga osaleja saab vahetu tagasiside nii grupi kui ka koolitaja poolt.

Koolituse läbinutele väljastatakse tunnistus. Tunnistuse väljastamise eelduseks on terves mahus koolitusel osalemine ja õpiväljundite saavutamine. Õpiväljundite saavutamist hinnatakse praktiliste tööde käigus.

Osalejale, kes õpiväljundeid saavutanud ei ole, väljastatakse soovi korral koolitusel osalemise kohta tõend.

Maht: 6 akadeemilist tundi

Ühes treeningugrupis saab osaleda maksimaalselt 10 inimest.

Koolitus toimub vastavalt valitsuse poolt kehtestatud nõuetele – auditooriumis, kus on kasutusel kõik ohutust tagavad meetmed ja/või veebikeskkonnas. Veebis osalejatele saadetakse enne koolitust link ja ligipääsuinfo.      

Kontaktõpe toimub hästi valgustatud, hubases, piisava suurusega ruumis, mille laudade ja toolide asetust on võimalik muuta vastavalt vajadusele. Ratastooliga ligipääs on tagatud.              

Koolitus toimub eesti keeles.

Äripäeva Akadeemia on Eesti Töötukassa koolituskaardi partner.

Koolitusel osalenute tagasiside:

✔️ "Koolitus oli hästi üles ehitatud, teemade käsitlus oli ajakohane."
✔️ "Väga hea koolitus, olulised nõuanded, näited - asjalik arutelu."
✔️ "Koolitaja valdas teemat suurepäraselt, andis konstruktiivset tagasisidet ja oli teemakäsitlusel kaasahaarav."

Loe koolitaja artiklit:

Intervjueeritava roll on kõige keerulisem suhtlemisvorm. 7 soovitust suhtlemiseks meediaga

Koolitajad

 • Mart Soonik

  Tallinna ülikooli ja Postimees TV otsesaate „Ekspert eetris“ saatejuht ja toimetaja 2020 kevadest kuni tänaseni.

  Mart Soonik on endine ajakirjanik, tänane kommunikatsioonijuhtimise valdkonnas tegev ettevõtja/koolitaja/treener, saatejuht ja Tallinna Ülikooli õppejõud. Varasemalt on Mart olnud tegev nii avaliku-, era- kui ka kolmanda sektori organisatsioonide juures kommunikatsioonijuhina ja avalike suhete osakonna juhatajana. Viimasel kolmel aastal on ta iga aastaselt koolitanud tulevasi ajakirjanikke. Mardil on pikaajaline kogemus esinemis- ja intervjuutreeningute läbiviijana.
  Mart on lõpetanud 2005. aastal Tartu Ülikooli sotsiaalteaduskonna ja sai samas 2009. aastal magistrikraadi ajakirjanduse ja kommunikatsiooni erialal.
  Tallinna ülikooli ja Postimees TV otsesaate „Ekspert eetris“ saatejuht ja toimetaja 2020 kevadest kuni tänaseni.
  2000-2002 ETV saate “Mida teha, kui on juhtunud?” toimetaja ja saatejuht;
  1995-1998 TV3 (alguses RTV) uudiste ja teiste telesaadete ankur ning toimetaja;
  1991-1995 ajakirjanik erinevates ajakirjandusväljaannetes (Ajaleht “Meie meel”, Vikerraadio, TOP Raadio, Raadio 2, Uudisteagentuur ETA jm).

  Mart Soonik

  Tallinna ülikooli ja Postimees TV otsesaate „Ekspert eetris“ saatejuht ja toimetaja 2020 kevadest kuni tänaseni.

  Mart Soonik on endine ajakirjanik, tänane kommunikatsioonijuhtimise valdkonnas tegev ettevõtja/koolitaja/treener, saatejuht ja Tallinna Ülikooli õppejõud. Varasemalt on Mart olnud tegev nii avaliku-, era- kui ka kolmanda sektori organisatsioonide juures kommunikatsioonijuhina ja avalike suhete osakonna juhatajana. Viimasel kolmel aastal on ta iga aastaselt koolitanud tulevasi ajakirjanikke. Mardil on pikaajaline kogemus esinemis- ja intervjuutreeningute läbiviijana.
  Mart on lõpetanud 2005. aastal Tartu Ülikooli sotsiaalteaduskonna ja sai samas 2009. aastal magistrikraadi ajakirjanduse ja kommunikatsiooni erialal.
  Tallinna ülikooli ja Postimees TV otsesaate „Ekspert eetris“ saatejuht ja toimetaja 2020 kevadest kuni tänaseni.
  2000-2002 ETV saate “Mida teha, kui on juhtunud?” toimetaja ja saatejuht;
  1995-1998 TV3 (alguses RTV) uudiste ja teiste telesaadete ankur ning toimetaja;
  1991-1995 ajakirjanik erinevates ajakirjandusväljaannetes (Ajaleht “Meie meel”, Vikerraadio, TOP Raadio, Raadio 2, Uudisteagentuur ETA jm).

Ajakava

09:00 – 09:45

Kogunemine ja tervituskohv

09:45 – 11:30

Teooria

 • Meediasuhete põhireeglid ja võimalused. Analüüsime olulisemaid riske. Käime läbi peamised meediasuhtluse olukorrad ja nende iseärasused läbi osalejate praktilise kogemuse.
 • Esinemine televisioonis - kõige keerulisem intervjuu vorm. Ülevaade mida tuleb intervjuu ettevalmistamisel silmas pidada, kuidas ennast kaamera ees mugavalt tunda, milliseid võtteid kasutada ja kuidas usutavana mõjuda.

11:30 – 11:45

Kohvipaus

11:45 – 13:15

Videotreening

Videotreeningus püütakse maksimaalselt jäljendada kaamera ees reaalset situatsiooni. Intervjuu vormis toimuval treeningul jäljendatakse nii tõsiseid aruelusid kui ka provotseerivaid küsimusi ja olukordi. Iga osaleja saab kaamera ees esinemist harjutada talle tuttaval teemal (teemad ja kaasused lepitakse kokku enne koolitust). Esinemisformaat on sarnane erinevate uudistesaadetega nagu Aktuaalne Kaamera, Seitsmesed uudised ja Reporter. Intervjuu toimub seistes kaamera ees (uudiste reporteri kaasus). Intervjueeritavad valmistavad ette nii kriitilised küsimused vastustega kui ka positiivsed teesid, mis igal juhul peab jõudma ajakirjanikuni. Ehk vastavad küsimusele, kuidas jõuda eetrisse vajaliku sõnumiga, kui reporter "segab" ja otsib 20-30 sekundilist lõiku, millest teha köitev pealkiri, mis istuks uudisestruktuuri ja oleks võimalusel ka meelelahutuslik (intrigeeriv).

13:15 – 14:00

Lõuna

14:00 – 15:30

Analüüs ja tagasiside

Ühiselt vaadatakse kõik salvestatud lühiintervjuud läbi, neid analüüsitakse ja tehakse tähelepanekud ja antakse individuaalsed soovitused igale esinejale.

Lisainfo

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta.
Üks nädal enne igat koolituspäeva saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga.

Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolitusprogrammi alguseni. 

Tühistamisinfo

Kui te ei saa mingil põhjusel koolitusel osaleda, palun andke sellest teada e-posti aadressil [email protected]. Kui teatate mitteosalemisest vähemalt 7 kalendripäeva ette, lepime Teiega kokku uue aja või tagastame 100% koolituse maksumusest. Tagastame koolituse osalustasu täismahus juhul, kui pole tehtud koolituse korraldamisega seotud kulutusi (ostetud õppematerjale jms). Koolitusele mitteilmumisel, sellest mitteteatamisel või koolituse poolelijätmisel õppetasu ei tagastata.

Asukoht ja kontaktid

Aadress

Vana-Lõuna 39/1, Tallinn.
© AS Äripäev 2000-2024
 • Aadress: Vana Lõuna 39/1, 19094 Tallinn
 • Klienditugi: 667 0099 (8:15-17:00)
 • E-post: [email protected]