Kvartaliraportid

Metallitööstus - I kvartal 2020

Metallitööstus - I kvartal 2020 pilt

„Globaalne konkurents tiheneb ja sellega kaasneb hinnasurve, mis sunnib rahvusvahelisi kliente suunama tellimusi madalama kulutasemega lähiriikidesse.“ 

Makron Estonia kliendisuhete ja projektide juhti Raul Uhs

Heiki Einpaul, AS Hekotek juhatuse esimees

Praktiliselt reaalajas tehtav kvartaliraport annab täieliku ülevaate sektori kõige värskematest trendidest ja liikumistest. Analüüsime sektori üldiseid trende, vaatleme ja kõrvutame ettevõtete kvartaalseid tulemusi, toome välja sektori kolme kuu arengusuunad ja pingeread.

Vaata näidisraportit!

Kvartaliraporti hinna sisse kuulub:

  • kõik sektori TOPid ja võlglased
  • kommenteeritud ülevaade
  • ettevõtjate ja ekspertide trendiuuringu kokkuvõte
  • andmefail ettevõtete finantsnäitajate ja suhtarvudega
  • Äripäeva Infopanga ühekuuline kasutuslitsents

Tellimine