Masina- ja metallitööstus -teine kvartaliraport 2021

Masina- ja metallitööstus -teine kvartaliraport 2021 pilt

„Pandeemia sundis ja õpetas meid kaugtööd tegema – korraldama auditeid, koosolekuid ning isegi toodete vastuvõtmist. Samas on kodukontoris võimatu tooteid valmistada, laevu remontida ja moderniseerida, pargaseid ehitada ja palju muud.“

Fjodor Berman, BLRT Grupp AS juhatuse esimees

Praktiliselt reaalajas tehtav kvartaliraport annab täieliku ülevaate sektori kõige värskematest trendidest ja liikumistest. Analüüsime sektori üldiseid trende, vaatleme ja kõrvutame ettevõtete kvartaalseid tulemusi, toome välja sektori kolme kuu arengusuunad ja pingeread.

 

 Vaata näidisraportit!

 

Kvartaliraporti sisu:

1. Valdkonna seisundi ülevaade: asjatundja kommentaar, KPMG kommentaar, juhtide ootused ettevõtte arengule järgmise poolaasta jooksul

2. Valdkonna trendiraport: üldine ülevaade, 2019. aasta majandusaasta aruannet mitte esitanud ettevõtted, suurimate võlgadega ettevõtted

3. Valdkonna reitingud: müügitulud ja kasv, töötajad ja tööjõukulud

4. Valdkonna uudislint

5. Valdkonna ärisündmused

Lisa: andmefail valimisse kuuluvate ettevõtete andmetega

 

 

Kvartaliraporti hinna sisse kuulub:

  • kõik sektori TOPid ja võlglased
  • kommenteeritud ülevaade
  • ettevõtjate ja ekspertide trendiuuringu kokkuvõte
  • andmefail ettevõtete finantsnäitajate ja suhtarvudega

Tellimine