Masina- ja metallitööstus - teine kvartaliraport 2020

Masina- ja metallitööstus - teine kvartaliraport 2020 pilt

"Majanduse aeglasele jahtumisele oleksime suutnud paremini reageerida. Praegu tabas kriis tootmist igast küljest."

Norcar-BSB Eesti AS juht Jaak Ojandu

Praktiliselt reaalajas tehtav kvartaliraport annab täieliku ülevaate sektori kõige värskematest trendidest ja liikumistest. Analüüsime sektori üldiseid trende, vaatleme ja kõrvutame ettevõtete kvartaalseid tulemusi, toome välja sektori kolme kuu arengusuunad ja pingeread.

Vaata näidisraportit!

Kvartaliraporti hinna sisse kuulub:

  • kõik sektori TOPid ja võlglased
  • kommenteeritud ülevaade
  • ettevõtjate ja ekspertide trendiuuringu kokkuvõte
  • andmefail ettevõtete finantsnäitajate ja suhtarvudega
  • Äripäeva Infopanga ühekuuline kasutuslitsents

Tellimine