Mida küsida oma peegelpildilt

Olulised küsimused, mis aitavad saada tulemuslikuks juhiks ja saavutada oma potentsiaal

Mida küsida oma peegelpildilt
Robert Steven Kaplan
Lehekülgi: 246
Kirjastus: Äripäev

Sageli arvatakse, et on olemas haruldane edukate juhtide liik, kes kulgeb oma karjääri jooksul ühtlaselt ülespoole, vältides järjekindlalt suuremaid tagasilööke, kannatamata ebakindluse all, kogedes haruharva läbikukkumisi ning omades rabavat võimet isegi tulevikku ette näha. Robert Steven Kaplan seda veendumust ei jaga: hea juhtimise saladus ei peitu mitte raskete perioodide vältimises, vaid selles, kuidas nendega toime tullakse.

Enamasti arvatakse, et hiilgavaid juhte on õnnistatud andega teada alati õigeid vastuseid. Usutakse, et sellised inimesed aduvad instinktiivselt, kuidas mingis olukorras toimida – kuidas püsida õigel kursil, innustada töötajaid ühise eesmärgi nimel pingutama, asju tõhusalt organiseerida ja oma ettevõtet edasi viia. Kahtlustatakse, et väljapaistvad juhid on sünnipäraselt andekad, erilise läbinägemisvõime ja karismaga, mis eristavad neid meist, ülejäänutest. Ja mõistagi on väljapaistvad juhid äärmiselt enesekindlad – neile tuleb ju kõik nii loomulikult kätte.

Kõlab hästi, kuid raamatu Robert Steven Kaplan seda veendumust ei jaga. Kaplan on viimase 25 aasta jooksul juhtinud mitut ettevõtet ning nõustanud kõige erinevamaid kõrgel positsioonil juhtivtöötajaid ja algajaid juhte. Nende kogemuste varal on ta leidnud, et edukad juhid kogevad pea eranditult suuri ebakindluse ja lootusetuse perioode, mille vältel nad kahtlevad nii iseendas kui ka oma otsustes. Samal ajal kui neist väliselt kiirgab enesekindlust, varjavad nad hingepõhjas sügavat ebakindlust ja hirmu.

Kui see tõele vastab, mis siis üldse eristab edukaid juhte vähem edukatest? Kaplani vastus kõlab: võtmeerinevus nende vahel, kes oma potentsiaali saavutavad, ja nende vahel, kes mitte, seisneb selles,kuidas nad selliste ebakindluse ja lootusetuse perioodidega toime tulevad. Nipp ei seisne mitte raskete perioodide vältimises, vaid selles, kuidas leida aega ja julgust esitada endale õigeid küsimusi. Teadmine, kuidas ja millal küsida kriitilisi küsimusi, võimaldab nii algajatel kui ka juba kõrgel positsioonil juhtidel paremini hallata nii oma ettevõtet kui ka karjääri. Kaplan on selle lähenemismeetodi taandanud seitsmele küsimustepesale, mis sobivad nii äriettevõtete kui ka mittetulundusvaldkonna juhtidele. Igas järgnevas peatükis esitletakse ühte nendest võtmeküsimuste rühmadest ning arutatakse erinevaid võimalusi nende piiritlemiseks ja neile vastamiseks.

Mitmed raamatus kirjeldatud küsimused ja meetodid äratavad teis huvi, teised seevastu, sõltuvalt teie olukorrast ja kogemustest, ehk mitte. Oma isiklike eelistuste ja juhtimisstiili alusel võite koguni jõuda terve hulga küsimusteni, mis on teie jaoks selle raamatu omadest märksa sügavama tähendusega. Tähtis on, et omandaksite harjumuse panna kokku selline küsimustevalik, mis vastab teie ettevõttele ja tegevusharule, sobib teie iseloomu ja isiksusega ning on kooskõlas teie tegeliku olukorraga.

Sisukord

Sissejuhatus
Suurepärane juhtimine ei seisne kõikide vastuste teadmises

1. Visioon ja prioriteedid
Kui teate, kuhu liigute, on kohalejõudmine palju lihtsam

2. Ajajuhtimine
See, mille peale oma aega kulutate, peaks tulenema otse teie visioonist ja võtmeprioriteetidest

3. Tagasiside andmine ja saamine
Tulemuslikud juhid juhendavad oma töötajaid ja otsivad ka ise aktiivselt juhendamist

4. Järelkasvu planeerimine ja delegeerimine
Ettevõttes järeltulijate arendamine on teie ülesanne

5. Ettevõtte hindamine ja õige kursi hoidmine
Julgus analüüsida oma ettevõtet puhtalt lehelt

6. Juht eeskujuna
Oma tõekspidamiste ja väärtuste veenev vahendamine

7. Enda potentsiaali saavutamine
Endale truuks jäämine

8. Kokkuvõtteks
Õige perspektiivi leidmise praktika

Lisa: Olulised küsimused, mis aitavad saada tulemuslikuks juhiks ja saavutada oma potentsiaal

Arvustused

Ivar LukkSertifitseeritud NLP Coach ja juhtimistreener

Juhtimisest on kirjutatud lugematu arv raamatuid, aga ükski neist pole juhi edukuse ammendavat valemit suutnud pakkuda. Põhjus on ilmselt selles, et inimeste juhtimine on väga mitmetahuline protsess, kus ei ole ainuõigeid lahendusi.

Juhtimisguru Peter Drucker on öelnud, et suurimad vead tekivad mitte valedest vastustest, vaid valede küsimuste esitamisest. Harvardi professor Robert S. Kaplan esitab oma raamatus juhtidele seitsmel teemal häid küsimusi, millele vastuste otsimine aitab juhil oma tegevusse sügavamalt sisse vaadata. Pean nendest eriti õnnestunuks kolme küsimusteringi:

1. Visioon ja prioriteedid

Väga sageli tegutsevad juhid intuitiivselt või on oma peas sõnastanud visiooni ja prioriteedid, kuid pole neid veenvalt töötajatele edastanud. Autori esitatud kolmele küsimusele vastuse leidmine annab aga vajaliku selguse ja fookuse.

2. Tagasiside andmine ja saamine

Kiiresti ja targalt antud tagasiside vigade korral ning tunnustus ka väikeste saavutuste puhul on äärmiselt motiveerivad, kuid praktikas kasutatakse neid sageli liiga vähe ja on juhi jaoks keerulised. Veelgi suurem väljakutse on juhi jaoks tagasiside saamine oma tegevusele, milleks autor häid nõuandeid jagab.

3. Enda potentsiaali avamine

Juhtimine on pigem kunst kui teadus. Tõeliselt edukad ja meeskonda inspireerivad on juhid, kes on leidnud kooskõla oma tegeliku olemusega, loonud oma juhtimisstiili ja naudivad oma tööd. Autor aitab lugejal sellist kooskõla leida.

Raamatu väärtuseks on autori rikkalikust praktikast toodud näited, mis teevad lugemise lihtsaks ja toovad sõnumi hästi selgelt kohale. Kuigi need näited on enamasti pärit Ameerika mandrilt, on nende iva universaalne. Iga peatüki lõpus toodud “Soovitatavad sammud” aitavad loetut praktilisse juhtimistegevusse integreerida.

Arvan, et see raamat sobib hästi juhtidele, kes omavad praktilist kogemust ja kes valmis korraks peatuma ning oma tegemisi teise nurga alt vaatama. Robert Kaplan on suurepärane konsultant ja mentor ning mitmete raamatus toodud näidete puhul on ta keerulise juhtimissituatsiooni lahendanud väga lihtsalt ja veenvalt.

Samuti soovitan seda raamatut kõigile, kes on äsja asunud juhi rolli või soovivad peatselt selleni jõuda.

Signe VessoOÜ Dictum Koolitus, juhtide ja meeskondade koolitaja, superviisor, coach

Robert Steven Kaplanil on märkimisväärne kogemus juhtide arendamisel. Ta on viimase 25 aasta jooksul – esmalt ise juhina töötades, seejärel Harvardi ärikooli praktilise ärijuhtimise õppejõuna – juhtinud mitut ettevõtet ning regulaarselt nõustanud kõige erinevamatel positsioonidel olevaid juhte. Raamatut võib võtta kui tema vestlust lugejaga, kusjuures autor toimib nii mentorina – jagades arvukalt näiteid oma praktikast – kui ka coach’ina, kes esitab juhist lugejale küsimusi, mis aitavad tõsta viimase teadlikkust ning seeläbi arendada nii ennast kui oma ettevõtet.

Millised siis on need olulised küsimused, mida endalt küsida? Autor on pannud oma kogemustele tuginedes paika seitsmesse teemavaldkonda jagunevad küsimused. Mõtiskledes nende küsimuste üle on kindlasti võimalik õppida mõistma sügavamalt nii iseennast ja oma ettevõtet. Lugesin reisil olles raamatu käsikirja – eesmärk (nagu te seda arvustust lugedes aru saate) oli raamatu kohta kommentaar kirjutada. Autor aga esitas sedavõrd häid küsimusi, et märkamatult olin asunud põnevasse dialoogi tema ja iseendaga ning tulemuseks oli midagi enamat kui lihtsalt üks arvamusartikkel. Võtsin aja maha, et enda kui juhi rolli põhjalikumalt analüüsida ja panin paika mitmed olulised tegevused enda ettevõtte arendamiseks.

Mulle oli sümpaatne autori sõnum, et reflekteeriv aja mahavõtmine ja küsimuste küsimine tuleks muuta juhitoimingute lahutamatuks osaks. Juhid, kes te peate oluliseks coaching’u kultuuri loomist – siin on teile mitmeid kasulikke meetodeid, nippe, ideid. Kaplan jagab abivahendina praktilisi harjutusi, mida meeskondades teha, et üheskoos uut teadlikkust luua. Need pärinevad enamasti tema konsultandi praktikast ning on igati läbi proovitud ja töötavad seetõttu kindlapeale.

Kõige rohkem meeldis mulle rakkemeeskonna idee, kuna töötan igapäevaselt organisatsioonide ja juhtide arendamisega ja see meetod on väga tõhus. Raamatus annab autor selle idee teostamiseks suurepärased juhised. Tasub proovimist! Võita on väga palju.

Teiseks meeldis mulle autori rõhuasetus juhendamiskultuuri loomisele ettevõttes. Autor paneb lugejale südamele, et inimeste juhendamisega tuleb tegeleda aasta läbi ehk mitte jätta kogu arendustegevust aastalõpu vestluste peale – tulemused võivad olla vastupidised. Juht peab kindlustama, et aastavestlusel on töötaja juba oma tulemusi parandanud, et eesmärgid on saavutanud. Kaplan nendib, et juhendamine on üks nõrgemaid külgi organisatsioonides ning väidab, et edukatele organisatsioonidele on iseloomulik nimelt tugev juhendamise kultuur.

Soovitan raamatut juhtidele, kelle sihiks on ennast ja oma meeskonda arendada. Samuti on raamat suurepärane abimees juhtidele, kes tunnevad end tipus üksi ning vajavad head coach’i. Lisaks sobib raamat väikeettevõtjatele, et oma ettevõttega seotud kitsaskohtadest paremini aimu saada. Tõenäoliselt võib see raamat tekitada huvi leida tuge reaalselt superviisorilt või coach’ilt, kellega koos vahel aeg maha võtta ja oma olukorda analüüsida ehk peeglisse vaadata ja vastavalt peeglist vastuvaatavale sihti korrigeerida.

Eero PalmJuhtide ja meeskondade arendusfirma Trendline, juhataja

Raamat on tasakaalustav ja kosutav lugemine nii juhtidele, kes sellele ametipositsioonile on jõudnud teadliku karjäärivaliku tulemusel, kui ka neile, kes on selleni jõudnud juhuse tõttu ja soovivad targemalt ja teadlikumalt oma tööd teha. Raamatut iseloomustab tavalisest intelligentsem ja analüüsivam lähenemine: vähem hurraa-mentaliteeti ning rohkem sisukalt ja targalt tegutsema innustamist.

„Mida küsida..“ aitab juhtidel ja ettevõtjatel õigel ajal pidurit tõmmata ja kaaluda, mis suunas ja miks liigutakse. Õigete küsimuste esitamine aitab näha selgemini homsest loodetavat kasu, ülehomse reaalsuseni välja. Kahjuks teevad mõned juhid ja ettevõtjad tormakusest, kangusest ja vähesest analüüsist johtuvalt ning kiire kasu lootuses just kaugeleulatuva mõjuga vigu.

Mulle meeldisid raamatust eriti mõtted: „Edukad juhid elavad pea eranditult läbi märkimisväärse ebakindluse ja lootusetuse perioode, mille vältel nad kahtlevad nii iseendas kui ka oma otsustes” ning “Nipp ei seisne mitte raskete perioodide vältimises, vaid oskuses astuda sammuke tagasi, diagnoosida, teha ümberkorraldused ja edasi liikuda.” Avatus, ausus ja kaine analüüs – need väärtused tulevad raamatus väga meeldival moel esile. Tõenäoliselt ei meeldi see raamat „ärihaile“, kes on valmis üle laipade oma lühiajalise eesmärgi poole murdma.

Ilusad mõtted on raamatus ka talendituumiku leidmise ja arendamise kohta ettevõttes. Keda oma meeskonnast tõsiselt arendada? Keda motiveerida ja kuidas neid helgeid päid hoida ja rakendada? Konsultandi ja koolitajana kuulen sageli ettevõtjate murelikke küsimusi selle kohta, keda tasub koolitada-arendada. Koolitad ära ja siis läheb konkurendi juurde?! Raamatust leiab selle teema kohta mõnusa analüüsi.

Nii nagu iga teisegi raamatu puhul, tõuseb ka selle raamatust kasu alles siis, kui nõuandeid rakendama asuda. Tõeline tarkus ei seisne mitte teadmistes, vaid nende elluviimises. Loe, kaalu, analüüsi, tee harjutusi ja rakenda targalt seda, mis rakendamist väärt. Sellest raamatust leiab ka kogenud juht mitmeid juurutamist väärt nõuandeid.

Raamatuklubi

Äripäeva raamatuklubion Eesti peamine äriraamatute kirjastaja. Avaldame maailma parimaid
psühholoogia-, juhtimis- ja turundusteoseid.

Oleme tegutsenud juba 15 aastat. Pikaajalisele kogemusele tuginedes teeme maailma uusimast juhtimiskirjandusest hoolika valiku. Klubi liikmena võite kindel olla, et maailma tunnustatud autorite populaarsed teosed jõuavad teieni ja te ei pea vaeva nägema võõrkeelse kirjanduse laviinis tee leidmisega.

 • Klubi liige saab iga kuu värskelt ilmunud klubiraamatud 21% soodsamalt.
 • Raamatud saadame Omniva pakiautomaati tasuta.
 • Klubi liige saab raamatud tellida ka e-raamatuna.
 • Klubiraamatute eest saate mugavalt tasuda ka e-arve püsimaksega.
 • Kui ostate aasta jooksul 6 raamatut, võite valida kingiks ühe varem ilmunud raamatu.

Klubi liikmele saadame iga kuu (v.a juulis) 1-2 uut raamatut. Raamatute ostmisest saab loobuda klubi kodulehe kaudu, telefonitsi või e-posti teel.

Tellimine
Mida küsida oma peegelpildiltOtsas
Mida küsida oma peegelpildilt

Mida küsida oma peegelpildilt

Robert Steven Kaplan
Olulised küsimused, mis aitavad saada tulemuslikuks juhiks ja saavutada oma potentsiaal
Tellimine
Mida küsida oma peegelpildiltOtsas

Kirjeldus

Sageli arvatakse, et on olemas haruldane edukate juhtide liik, kes kulgeb oma karjääri jooksul ühtlaselt ülespoole, vältides järjekindlalt suuremaid tagasilööke, kannatamata ebakindluse all, kogedes haruharva läbikukkumisi ning omades rabavat võimet isegi tulevikku ette näha. Robert Steven Kaplan seda veendumust ei jaga: hea juhtimise saladus ei peitu mitte raskete perioodide vältimises, vaid selles, kuidas nendega toime tullakse.

Enamasti arvatakse, et hiilgavaid juhte on õnnistatud andega teada alati õigeid vastuseid. Usutakse, et sellised inimesed aduvad instinktiivselt, kuidas mingis olukorras toimida – kuidas püsida õigel kursil, innustada töötajaid ühise eesmärgi nimel pingutama, asju tõhusalt organiseerida ja oma ettevõtet edasi viia. Kahtlustatakse, et väljapaistvad juhid on sünnipäraselt andekad, erilise läbinägemisvõime ja karismaga, mis eristavad neid meist, ülejäänutest. Ja mõistagi on väljapaistvad juhid äärmiselt enesekindlad – neile tuleb ju kõik nii loomulikult kätte.

Kõlab hästi, kuid raamatu Robert Steven Kaplan seda veendumust ei jaga. Kaplan on viimase 25 aasta jooksul juhtinud mitut ettevõtet ning nõustanud kõige erinevamaid kõrgel positsioonil juhtivtöötajaid ja algajaid juhte. Nende kogemuste varal on ta leidnud, et edukad juhid kogevad pea eranditult suuri ebakindluse ja lootusetuse perioode, mille vältel nad kahtlevad nii iseendas kui ka oma otsustes. Samal ajal kui neist väliselt kiirgab enesekindlust, varjavad nad hingepõhjas sügavat ebakindlust ja hirmu.

Kui see tõele vastab, mis siis üldse eristab edukaid juhte vähem edukatest? Kaplani vastus kõlab: võtmeerinevus nende vahel, kes oma potentsiaali saavutavad, ja nende vahel, kes mitte, seisneb selles,kuidas nad selliste ebakindluse ja lootusetuse perioodidega toime tulevad. Nipp ei seisne mitte raskete perioodide vältimises, vaid selles, kuidas leida aega ja julgust esitada endale õigeid küsimusi. Teadmine, kuidas ja millal küsida kriitilisi küsimusi, võimaldab nii algajatel kui ka juba kõrgel positsioonil juhtidel paremini hallata nii oma ettevõtet kui ka karjääri. Kaplan on selle lähenemismeetodi taandanud seitsmele küsimustepesale, mis sobivad nii äriettevõtete kui ka mittetulundusvaldkonna juhtidele. Igas järgnevas peatükis esitletakse ühte nendest võtmeküsimuste rühmadest ning arutatakse erinevaid võimalusi nende piiritlemiseks ja neile vastamiseks.

Mitmed raamatus kirjeldatud küsimused ja meetodid äratavad teis huvi, teised seevastu, sõltuvalt teie olukorrast ja kogemustest, ehk mitte. Oma isiklike eelistuste ja juhtimisstiili alusel võite koguni jõuda terve hulga küsimusteni, mis on teie jaoks selle raamatu omadest märksa sügavama tähendusega. Tähtis on, et omandaksite harjumuse panna kokku selline küsimustevalik, mis vastab teie ettevõttele ja tegevusharule, sobib teie iseloomu ja isiksusega ning on kooskõlas teie tegeliku olukorraga.

Lisainfo

Robert Steven Kaplan
Lehekülgi: 246
Kirjastus: Äripäev

Sisukord

Sissejuhatus
Suurepärane juhtimine ei seisne kõikide vastuste teadmises

1. Visioon ja prioriteedid
Kui teate, kuhu liigute, on kohalejõudmine palju lihtsam

2. Ajajuhtimine
See, mille peale oma aega kulutate, peaks tulenema otse teie visioonist ja võtmeprioriteetidest

3. Tagasiside andmine ja saamine
Tulemuslikud juhid juhendavad oma töötajaid ja otsivad ka ise aktiivselt juhendamist

4. Järelkasvu planeerimine ja delegeerimine
Ettevõttes järeltulijate arendamine on teie ülesanne

5. Ettevõtte hindamine ja õige kursi hoidmine
Julgus analüüsida oma ettevõtet puhtalt lehelt

6. Juht eeskujuna
Oma tõekspidamiste ja väärtuste veenev vahendamine

7. Enda potentsiaali saavutamine
Endale truuks jäämine

8. Kokkuvõtteks
Õige perspektiivi leidmise praktika

Lisa: Olulised küsimused, mis aitavad saada tulemuslikuks juhiks ja saavutada oma potentsiaal

Arvustused (3)

Ivar LukkSertifitseeritud NLP Coach ja juhtimistreener

Juhtimisest on kirjutatud lugematu arv raamatuid, aga ükski neist pole juhi edukuse ammendavat valemit suutnud pakkuda. Põhjus on ilmselt selles, et inimeste juhtimine on väga mitmetahuline protsess, kus ei ole ainuõigeid lahendusi.

Juhtimisguru Peter Drucker on öelnud, et suurimad vead tekivad mitte valedest vastustest, vaid valede küsimuste esitamisest. Harvardi professor Robert S. Kaplan esitab oma raamatus juhtidele seitsmel teemal häid küsimusi, millele vastuste otsimine aitab juhil oma tegevusse sügavamalt sisse vaadata. Pean nendest eriti õnnestunuks kolme küsimusteringi:

1. Visioon ja prioriteedid

Väga sageli tegutsevad juhid intuitiivselt või on oma peas sõnastanud visiooni ja prioriteedid, kuid pole neid veenvalt töötajatele edastanud. Autori esitatud kolmele küsimusele vastuse leidmine annab aga vajaliku selguse ja fookuse.

2. Tagasiside andmine ja saamine

Kiiresti ja targalt antud tagasiside vigade korral ning tunnustus ka väikeste saavutuste puhul on äärmiselt motiveerivad, kuid praktikas kasutatakse neid sageli liiga vähe ja on juhi jaoks keerulised. Veelgi suurem väljakutse on juhi jaoks tagasiside saamine oma tegevusele, milleks autor häid nõuandeid jagab.

3. Enda potentsiaali avamine

Juhtimine on pigem kunst kui teadus. Tõeliselt edukad ja meeskonda inspireerivad on juhid, kes on leidnud kooskõla oma tegeliku olemusega, loonud oma juhtimisstiili ja naudivad oma tööd. Autor aitab lugejal sellist kooskõla leida.

Raamatu väärtuseks on autori rikkalikust praktikast toodud näited, mis teevad lugemise lihtsaks ja toovad sõnumi hästi selgelt kohale. Kuigi need näited on enamasti pärit Ameerika mandrilt, on nende iva universaalne. Iga peatüki lõpus toodud “Soovitatavad sammud” aitavad loetut praktilisse juhtimistegevusse integreerida.

Arvan, et see raamat sobib hästi juhtidele, kes omavad praktilist kogemust ja kes valmis korraks peatuma ning oma tegemisi teise nurga alt vaatama. Robert Kaplan on suurepärane konsultant ja mentor ning mitmete raamatus toodud näidete puhul on ta keerulise juhtimissituatsiooni lahendanud väga lihtsalt ja veenvalt.

Samuti soovitan seda raamatut kõigile, kes on äsja asunud juhi rolli või soovivad peatselt selleni jõuda.

Signe VessoOÜ Dictum Koolitus, juhtide ja meeskondade koolitaja, superviisor, coach

Robert Steven Kaplanil on märkimisväärne kogemus juhtide arendamisel. Ta on viimase 25 aasta jooksul – esmalt ise juhina töötades, seejärel Harvardi ärikooli praktilise ärijuhtimise õppejõuna – juhtinud mitut ettevõtet ning regulaarselt nõustanud kõige erinevamatel positsioonidel olevaid juhte. Raamatut võib võtta kui tema vestlust lugejaga, kusjuures autor toimib nii mentorina – jagades arvukalt näiteid oma praktikast – kui ka coach’ina, kes esitab juhist lugejale küsimusi, mis aitavad tõsta viimase teadlikkust ning seeläbi arendada nii ennast kui oma ettevõtet.

Millised siis on need olulised küsimused, mida endalt küsida? Autor on pannud oma kogemustele tuginedes paika seitsmesse teemavaldkonda jagunevad küsimused. Mõtiskledes nende küsimuste üle on kindlasti võimalik õppida mõistma sügavamalt nii iseennast ja oma ettevõtet. Lugesin reisil olles raamatu käsikirja – eesmärk (nagu te seda arvustust lugedes aru saate) oli raamatu kohta kommentaar kirjutada. Autor aga esitas sedavõrd häid küsimusi, et märkamatult olin asunud põnevasse dialoogi tema ja iseendaga ning tulemuseks oli midagi enamat kui lihtsalt üks arvamusartikkel. Võtsin aja maha, et enda kui juhi rolli põhjalikumalt analüüsida ja panin paika mitmed olulised tegevused enda ettevõtte arendamiseks.

Mulle oli sümpaatne autori sõnum, et reflekteeriv aja mahavõtmine ja küsimuste küsimine tuleks muuta juhitoimingute lahutamatuks osaks. Juhid, kes te peate oluliseks coaching’u kultuuri loomist – siin on teile mitmeid kasulikke meetodeid, nippe, ideid. Kaplan jagab abivahendina praktilisi harjutusi, mida meeskondades teha, et üheskoos uut teadlikkust luua. Need pärinevad enamasti tema konsultandi praktikast ning on igati läbi proovitud ja töötavad seetõttu kindlapeale.

Kõige rohkem meeldis mulle rakkemeeskonna idee, kuna töötan igapäevaselt organisatsioonide ja juhtide arendamisega ja see meetod on väga tõhus. Raamatus annab autor selle idee teostamiseks suurepärased juhised. Tasub proovimist! Võita on väga palju.

Teiseks meeldis mulle autori rõhuasetus juhendamiskultuuri loomisele ettevõttes. Autor paneb lugejale südamele, et inimeste juhendamisega tuleb tegeleda aasta läbi ehk mitte jätta kogu arendustegevust aastalõpu vestluste peale – tulemused võivad olla vastupidised. Juht peab kindlustama, et aastavestlusel on töötaja juba oma tulemusi parandanud, et eesmärgid on saavutanud. Kaplan nendib, et juhendamine on üks nõrgemaid külgi organisatsioonides ning väidab, et edukatele organisatsioonidele on iseloomulik nimelt tugev juhendamise kultuur.

Soovitan raamatut juhtidele, kelle sihiks on ennast ja oma meeskonda arendada. Samuti on raamat suurepärane abimees juhtidele, kes tunnevad end tipus üksi ning vajavad head coach’i. Lisaks sobib raamat väikeettevõtjatele, et oma ettevõttega seotud kitsaskohtadest paremini aimu saada. Tõenäoliselt võib see raamat tekitada huvi leida tuge reaalselt superviisorilt või coach’ilt, kellega koos vahel aeg maha võtta ja oma olukorda analüüsida ehk peeglisse vaadata ja vastavalt peeglist vastuvaatavale sihti korrigeerida.

Eero PalmJuhtide ja meeskondade arendusfirma Trendline, juhataja

Raamat on tasakaalustav ja kosutav lugemine nii juhtidele, kes sellele ametipositsioonile on jõudnud teadliku karjäärivaliku tulemusel, kui ka neile, kes on selleni jõudnud juhuse tõttu ja soovivad targemalt ja teadlikumalt oma tööd teha. Raamatut iseloomustab tavalisest intelligentsem ja analüüsivam lähenemine: vähem hurraa-mentaliteeti ning rohkem sisukalt ja targalt tegutsema innustamist.

„Mida küsida..“ aitab juhtidel ja ettevõtjatel õigel ajal pidurit tõmmata ja kaaluda, mis suunas ja miks liigutakse. Õigete küsimuste esitamine aitab näha selgemini homsest loodetavat kasu, ülehomse reaalsuseni välja. Kahjuks teevad mõned juhid ja ettevõtjad tormakusest, kangusest ja vähesest analüüsist johtuvalt ning kiire kasu lootuses just kaugeleulatuva mõjuga vigu.

Mulle meeldisid raamatust eriti mõtted: „Edukad juhid elavad pea eranditult läbi märkimisväärse ebakindluse ja lootusetuse perioode, mille vältel nad kahtlevad nii iseendas kui ka oma otsustes” ning “Nipp ei seisne mitte raskete perioodide vältimises, vaid oskuses astuda sammuke tagasi, diagnoosida, teha ümberkorraldused ja edasi liikuda.” Avatus, ausus ja kaine analüüs – need väärtused tulevad raamatus väga meeldival moel esile. Tõenäoliselt ei meeldi see raamat „ärihaile“, kes on valmis üle laipade oma lühiajalise eesmärgi poole murdma.

Ilusad mõtted on raamatus ka talendituumiku leidmise ja arendamise kohta ettevõttes. Keda oma meeskonnast tõsiselt arendada? Keda motiveerida ja kuidas neid helgeid päid hoida ja rakendada? Konsultandi ja koolitajana kuulen sageli ettevõtjate murelikke küsimusi selle kohta, keda tasub koolitada-arendada. Koolitad ära ja siis läheb konkurendi juurde?! Raamatust leiab selle teema kohta mõnusa analüüsi.

Nii nagu iga teisegi raamatu puhul, tõuseb ka selle raamatust kasu alles siis, kui nõuandeid rakendama asuda. Tõeline tarkus ei seisne mitte teadmistes, vaid nende elluviimises. Loe, kaalu, analüüsi, tee harjutusi ja rakenda targalt seda, mis rakendamist väärt. Sellest raamatust leiab ka kogenud juht mitmeid juurutamist väärt nõuandeid.

Raamatuklubi

Äripäeva raamatuklubion Eesti peamine äriraamatute kirjastaja. Avaldame maailma parimaid
psühholoogia-, juhtimis- ja turundusteoseid.

Oleme tegutsenud juba 15 aastat. Pikaajalisele kogemusele tuginedes teeme maailma uusimast juhtimiskirjandusest hoolika valiku. Klubi liikmena võite kindel olla, et maailma tunnustatud autorite populaarsed teosed jõuavad teieni ja te ei pea vaeva nägema võõrkeelse kirjanduse laviinis tee leidmisega.

 • Klubi liige saab iga kuu värskelt ilmunud klubiraamatud 21% soodsamalt.
 • Raamatud saadame Omniva pakiautomaati tasuta.
 • Klubi liige saab raamatud tellida ka e-raamatuna.
 • Klubiraamatute eest saate mugavalt tasuda ka e-arve püsimaksega.
 • Kui ostate aasta jooksul 6 raamatut, võite valida kingiks ühe varem ilmunud raamatu.

Klubi liikmele saadame iga kuu (v.a juulis) 1-2 uut raamatut. Raamatute ostmisest saab loobuda klubi kodulehe kaudu, telefonitsi või e-posti teel.

© AS Äripäev 2000-2022
 • Aadress: Vana Lõuna 39/1, 19094 Tallinn
 • Klienditugi: 667 0099 (8:15-17:00)
 • E-post: [email protected]