Muinas-Tallinna otsimas

Muinas-Tallinna otsimas
Jaan Tamm
Lehekülgi: 192
Kirjastus: Äripäev, Argo

Esimene kirjalik teade Tallinna kohta pärineb aastast 1219: misjonärina Liivimaale rännanud preester Henrik, Eesti ja Läti varase ajaloo tähtsaima allika autor märgib, et suure väega Rävalasse seilanud taanlased „asusid Lyndanisesse, mis oli varem olnud revalaste linnus, ja lammutades vana linnuse, hakkasid teist, uut ehitama”. Just see daatum tähistab Tallinna astumist Euroopa ajaloo näitelavale. Ent mis asus sellel kohal enne taanlaste tulekut? Oli seal muinaseestlaste linnus, hooajaline kaubitsemiskoht või hoopis kultuspaik? Millal saab üldse asulast linn? Millised jooned linna iseloomustavad?

Baltisaksa ja Eesti ajaloolased, arheoloogid ja linnauurijad on Tallinna linnaks saamise kohta avaldanud erinevaid, sageli suisa vastukäivaid mõtteid juba enam kui sajandi jagu. „Muinas-Tallinna otsimas“ lisab Tallinna kujunemisloo debatti pea viiekümne aasta pikkusel uurimistööl põhineva vaatenurga, sidudes selle senisest enam Tallinna arheoloogilistel kaevamistel saadud andmestikuga, samuti linnastumisprotsessidega, mis leidsid aset kristianiseeruvas Läänemere ruumis 12. sajandi teisel poolel ning 13. sajandil.

Raamatu autor, arheoloog ja muinsuskaitsja Jaan Tamm on ligi pool sajandit tegelenud Tallinna arheswoloogilise uurimisega ning kirjutanud sel teemal hulgaliselt põnevaid raamatuid ja ülevaateartikleid.

Sisukord

Muinas-Tallinna otsimas

EESSÕNA   6

SISSEJUHATUS   8

 

1 LINNASTUMISPROTSESSID LÄÄNEMERE ÄÄREALADEL   16

Taani, Saksamaa, Poola, Leedu, Läti, Venemaa, Soome, Rootsi

2 TEOORIAD MUINAS-TALLINNA KUJUNEMISEST   56

3 TALLINNA ARHEOLOOGILISEST UURIMISEST   70

4 VÕÕRAMAALASTE KAUBAHOOVID JA KIRIKUD   78

5 KALMARSUND JA DAUGAVA - KAKS VÕRDLUSALA   82

6 TALLINNA SARASE GEOLOOGIAST JA RANNAJOONE

MUUTUSTEST HOLOTSEENIS   90

Leili Saarse ja Jüri Vassiljev

7 TALLINNA SARASE VEESTIKUST PIRITA JÕEST HARKU JÄRVENI

JA TISKRE OJANI, MAISMAA JA MERETEEDEST   106

8 VANIMAD ASUSTUSJÄLJED TALLINNA SARASE ALAL   122

Iru Linnapära, Lasnamäe, Tõnismäe

9 TOOMPEA LINNUSE UURIMISEST   130

10 TALLINNA VANALINNA KULTUURKIHI

JA LEIUMATERJALI PROBLEMAATIKA   142

11 TALLINNA ÜMBRUSE TEEDEVÕRGUST JA SELLE SEOSTEST

HILISEMA LINNA TÄNAVATEGA   148

12 ARHEOLOOGILISED UURINGUD TALLINNA KESKAJA EESLINNADES   150

 

KOKKUVÕTE   164

SUMMARY   168

ILLUSTRATSIOONIDE ALLIKAD   172

 

KASUTATUD KIRJANDUS   176

 

ISIKUNIMEDE REGISTER   188

Tellimine
PaberraamatOtsas
Muinas-Tallinna otsimas

Muinas-Tallinna otsimas

Jaan Tamm
Tellimine
PaberraamatOtsas

Kirjeldus

Esimene kirjalik teade Tallinna kohta pärineb aastast 1219: misjonärina Liivimaale rännanud preester Henrik, Eesti ja Läti varase ajaloo tähtsaima allika autor märgib, et suure väega Rävalasse seilanud taanlased „asusid Lyndanisesse, mis oli varem olnud revalaste linnus, ja lammutades vana linnuse, hakkasid teist, uut ehitama”. Just see daatum tähistab Tallinna astumist Euroopa ajaloo näitelavale. Ent mis asus sellel kohal enne taanlaste tulekut? Oli seal muinaseestlaste linnus, hooajaline kaubitsemiskoht või hoopis kultuspaik? Millal saab üldse asulast linn? Millised jooned linna iseloomustavad?

Baltisaksa ja Eesti ajaloolased, arheoloogid ja linnauurijad on Tallinna linnaks saamise kohta avaldanud erinevaid, sageli suisa vastukäivaid mõtteid juba enam kui sajandi jagu. „Muinas-Tallinna otsimas“ lisab Tallinna kujunemisloo debatti pea viiekümne aasta pikkusel uurimistööl põhineva vaatenurga, sidudes selle senisest enam Tallinna arheoloogilistel kaevamistel saadud andmestikuga, samuti linnastumisprotsessidega, mis leidsid aset kristianiseeruvas Läänemere ruumis 12. sajandi teisel poolel ning 13. sajandil.

Raamatu autor, arheoloog ja muinsuskaitsja Jaan Tamm on ligi pool sajandit tegelenud Tallinna arheswoloogilise uurimisega ning kirjutanud sel teemal hulgaliselt põnevaid raamatuid ja ülevaateartikleid.

Lisainfo

Jaan Tamm
Lehekülgi: 192
Kirjastus: Äripäev, Argo

Sisukord

Muinas-Tallinna otsimas

EESSÕNA   6

SISSEJUHATUS   8

 

1 LINNASTUMISPROTSESSID LÄÄNEMERE ÄÄREALADEL   16

Taani, Saksamaa, Poola, Leedu, Läti, Venemaa, Soome, Rootsi

2 TEOORIAD MUINAS-TALLINNA KUJUNEMISEST   56

3 TALLINNA ARHEOLOOGILISEST UURIMISEST   70

4 VÕÕRAMAALASTE KAUBAHOOVID JA KIRIKUD   78

5 KALMARSUND JA DAUGAVA - KAKS VÕRDLUSALA   82

6 TALLINNA SARASE GEOLOOGIAST JA RANNAJOONE

MUUTUSTEST HOLOTSEENIS   90

Leili Saarse ja Jüri Vassiljev

7 TALLINNA SARASE VEESTIKUST PIRITA JÕEST HARKU JÄRVENI

JA TISKRE OJANI, MAISMAA JA MERETEEDEST   106

8 VANIMAD ASUSTUSJÄLJED TALLINNA SARASE ALAL   122

Iru Linnapära, Lasnamäe, Tõnismäe

9 TOOMPEA LINNUSE UURIMISEST   130

10 TALLINNA VANALINNA KULTUURKIHI

JA LEIUMATERJALI PROBLEMAATIKA   142

11 TALLINNA ÜMBRUSE TEEDEVÕRGUST JA SELLE SEOSTEST

HILISEMA LINNA TÄNAVATEGA   148

12 ARHEOLOOGILISED UURINGUD TALLINNA KESKAJA EESLINNADES   150

 

KOKKUVÕTE   164

SUMMARY   168

ILLUSTRATSIOONIDE ALLIKAD   172

 

KASUTATUD KIRJANDUS   176

 

ISIKUNIMEDE REGISTER   188

© AS Äripäev 2000-2022
  • Aadress: Vana Lõuna 39/1, 19094 Tallinn
  • Klienditugi: 667 0099 (8:15-17:00)
  • E-post: [email protected]