Muinas-Tallinna otsimas

Muinas-Tallinna otsimas pilt
Autor: Jaan Tamm Ilmumisaeg 17.06.2019 Lehekülgi: 192 Kirjastus: Äripäev, Argo

Esimene kirjalik teade Tallinna kohta pärineb aastast 1219: misjonärina Liivimaale rännanud preester Henrik, Eesti ja Läti varase ajaloo tähtsaima allika autor märgib, et suure väega Rävalasse seilanud taanlased „asusid Lyndanisesse, mis oli varem olnud revalaste linnus, ja lammutades vana linnuse, hakkasid teist, uut ehitama”. Just see daatum tähistab Tallinna astumist Euroopa ajaloo näitelavale. Ent mis asus sellel kohal enne taanlaste tulekut? Oli seal muinaseestlaste linnus, hooajaline kaubitsemiskoht või hoopis kultuspaik? Millal saab üldse asulast linn? Millised jooned linna iseloomustavad?

Baltisaksa ja Eesti ajaloolased, arheoloogid ja linnauurijad on Tallinna linnaks saamise kohta avaldanud erinevaid, sageli suisa vastukäivaid mõtteid juba enam kui sajandi jagu. „Muinas-Tallinna otsimas“ lisab Tallinna kujunemisloo debatti pea viiekümne aasta pikkusel uurimistööl põhineva vaatenurga, sidudes selle senisest enam Tallinna arheoloogilistel kaevamistel saadud andmestikuga, samuti linnastumisprotsessidega, mis leidsid aset kristianiseeruvas Läänemere ruumis 12. sajandi teisel poolel ning 13. sajandil.

Raamatu autor, arheoloog ja muinsuskaitsja Jaan Tamm on ligi pool sajandit tegelenud Tallinna arheswoloogilise uurimisega ning kirjutanud sel teemal hulgaliselt põnevaid raamatuid ja ülevaateartikleid.

Tellimine


Failid
Sisukord

Muinas-Tallinna otsimas

EESSÕNA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

SISSEJUHATUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..8

 

1 LINNASTUMISPROTSESSID LÄÄNEMERE ÄÄREALADEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 16

Taani, Saksamaa, Poola, Leedu, Läti, Venemaa, Soome, Rootsi

2 TEOORIAD MUINAS-TALLINNA KUJUNEMISEST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..56

3 TALLINNA ARHEOLOOGILISEST UURIMISEST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   70

4 VÕÕRAMAALASTE KAUBAHOOVID JA KIRIKUD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78

5 KALMARSUND JA DAUGAVA - KAKS VÕRDLUSALA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82

6 TALLINNA SARASE GEOLOOGIAST JA RANNAJOONE

MUUTUSTEST HOLOTSEENIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .90

Leili Saarse ja Jüri Vassiljev

7 TALLINNA SARASE VEESTIKUST PIRITA JÕEST HARKU JÄRVENI

JA TISKRE OJANI, MAISMAA JA MERETEEDEST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106

8 VANIMAD ASUSTUSJÄLJED TALLINNA SARASE ALAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .122

Iru Linnapära, Lasnamäe, Tõnismäe

9 TOOMPEA LINNUSE UURIMISEST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .130

10 TALLINNA VANALINNA KULTUURKIHI

JA LEIUMATERJALI PROBLEMAATIKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142

11 TALLINNA ÜMBRUSE TEEDEVÕRGUST JA SELLE SEOSTEST

HILISEMA LINNA TÄNAVATEGA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148

12 ARHEOLOOGILISED UURINGUD TALLINNA KESKAJA EESLINNADES . .   . . . . . . . . .. 150

 

KOKKUVÕTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164

SUMMARY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168

ILLUSTRATSIOONIDE ALLIKAD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .172

 

KASUTATUD KIRJANDUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176

 

ISIKUNIMEDE REGISTER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 188