Järelvaadatav: Muudatused mitteeluhoonete ventilatsiooninõuetes

Kestus: 90 minutit

Eestil ei ole oma projekteerimis- ja ehitusnorme. Nagu juba paarkümmend aastat tagasi otsustati, neid ka ei tule. Nii ehitustegevuse kavandamisel kui ka ehitamisel juhindutakse standarditest, mis vormiliselt on kasutuselt vabatahtlikud, kuid sisuliselt siiski dokumendid, mis kajastavad head ehitustava. Viimaste alusel on teinud oma otsuseid ka Riigikohus.
Nagu kõik Euroopa Liidu liikmed, peame lähtuma eeskätt Euroopa standarditest, millesse on aga üheselt sisse kirjutatud rahvusliku lisa koostamise nõue.
 
Veebiseminaril käsitleme mitteeluhoonete sisekliima tagamiseks vajaliku õhuvahetuse organiseerimise aluseid, arvestades nii sise- kui välisõhu arvutuslike parameetrite, maksimaalselt lubatava mürataseme kui ka ökonoomika alaste nõuetega.
Seminaril tutvustatakse standardeid EVS-EN 16798:3:2017„Hoonete energiatõhusus. Hoonete ventilatsioon. Osa 3: Mitteeluhoonete ventilatsioon. Üldnõuded ventilatsiooni- ja ruumiõhu konditsioneerimise süsteemidele“ ja selle 2018 kevadel kehtima hakanud rahvuslikku lisa EVS 906:2018. „Mitteeluhoonete ventilatsioon. Üldnõuded ventilatsiooni- ja ruumiõhu konditsioneerimissüsteemidele“.
Põhitähelepanu pöörame erisustele võrreldes senikehtinud standarditega.
 
 
Veebiseminari viib läbi inseneribüroo Aksiaal juhataja Peeter Parre.
 
Lisainfot veebiseminaride kohta saab küsida Liina Aru käest ([email protected]).
 
 
Veebiseminari saate vaadata pärast arve tasumist. Kui tasute internetipangas või krediitkaardimaksega, tekib veebiseminari vaatamise õigus mõne minuti jooksul. Arvega tasudes tekib veebiseminari vaatamise õigus järgmise tööpäeva hommikuks. Veebiseminari vaatamise õiguse saate osta ka oma kolleegidele. Muutke selleks allpoololeval tellimisvormil vaatajate arvu. Pärast ostu kinnitamist saadame Teie e-maili aadressile juhendi, kuidas määrata kolleegidele vaatamisõigused Äripäeva konto lehel https://login.aripaev.ee.
TELLIMINE
Järelvaadatav: Muudatused mitteeluhoonete ventilatsiooninõuetes
Hind:
59 €
70,80 € km-ga
VAATAJATE ARV:
LEKTOR

Peeter Parre

kliimasüsteemide projekteerija
Peeter Parre on töötanud kliimasüsteemide projekteerijana ning projekteerimisfirma juhina. Selle kõrvalt õpetanud ventilatsiooni ja teisi sisekliima kujundamisega seotud aineid TalTechis üle 40 aasta.
Peeter Parre on Eesti Kütte ja Ventilatsiooniinseneride Ühenduse eestseisuse liige selle asutamisest alates. Samuti on ta Eesti Ehitusinseneride Liidu kutsekomisjoni liige. Aastast 1991 on Peeter Parre osalenud Eesti normiloomes ja standardite koostamisel. Ta on standardimise tehnilise komitee EVS/TK 27 „Küte ja ventilatsioon“ esimees, Vabariigi Valitsuse määruse „Hoone sisekliimale esitatavad nõuded“ töögrupi liige, saanud Euroopa Kütte-Ventilatsiooniinseneride ühenduse tunnustuse: REHVA ( Federation of European Heating, Ventilation and Air Conditioning Associations) PROFESSIONAL AWARD 2016 in design.
LISAINFOVeebiseminari materjalide ja sisu kopeerimine, salvestamine, reprodutseerimine või levitamine on ilma AS Äripäeva kirjaliku nõusolekuta keelatud.