Pärnu Raamatupidamiskonverents 2022

Numbrite sõnumid

Toimumiskoht:

Pärnu

Pärnu Raamatupidamiskonverents 2022
Raamatupidamine pole ammu enam pelgalt numbrid aruannetes ning aina rohkem liigume suunas, kus raamatupidaja peab tähelepanu pöörama sõnumitele numbrite taga. Lisaks juhtkonnale, kes ootab sõnumit ettevõtte käekäigu ning kitsaskohtade osas, oodatakse aina enam aruandluses infot, mismoodi on esitletud numbriteni jõutud ja milline on tegevuse jalajälg.

 

Käesoleval aastal on konverentsi fookuses muudatused aruandluses, raamatupidajale kasulikud IT oskused ning seni vähem kajastust saanud arenguvõimalused arvestusvaldkonna karjääriredelil. Lisaks räägime uuenevatest kutsestandarditest, maksumuudatustest, tööõigusest ja kiikame kohtusaalidesse, kus raamatupidaja on olnud protsessi kaasatud. Konverentsil toimuvad ka praktilised töötoad, kus saab arvutada oma ettevõtte väärtust ning viia end kurssi krüptovara käibemaksu teemadega. 

Tingituna keerulistest oludest muutuvas maailmas oleme jätnud võimaluse lisada konverentsi programmi aktuaalseid teemasid kuupäevade lähenedes. Nii saame kindlad olla, et kõik oluline saab kajastatud.

Pärnu Raamatupidamiskonverents toimub hübriidkonverentsina - osaleda on võimalik nii saalis kui veebiülekande vahendusel. Konverents toimub Pärnu Kontserdimajas ning õhtusöök Estonia Spa hotelli restoranis NOOT. Õhtusöögil loob meeleolu Ivo Linna koos Supernoovaga. 

📸 Vaata  2021.aasta GALERIID.

 Programmijuht tänab kaasamõtlejaid Margus Tammeraja, Märt-Martin Arengu, Mirjam Suurekivi,
Krista Teearu, Maret Güldenkoh ja Gerda Noormägi. 

 

NB! Korraldaja jätab endale õiguse teha ajakavas muudatusi.

Programm

22.09.2022
23.09.2022

09:00 – 10:00

Registreerimine ja hommikukohv

10:00 – 11:45

I SESSIOON - Minevik, olevik, tulevik

Marko Saag Advokaadibüroo ATTELA partner ja vandeadvokaat ning TalTech finantsarvestuse õppetooli rahvusvahelise maksunduse lektor

Marika Taal Rahandusteabe poliitika osakonna nõunik, Rahandusministeerium

Margus Tammeraja ERK juhatuse esimees ja ettevõtja

Mare Timian Raamatupidajate tooteportfelli juht, Äripäev AS

Kaia Saar ESG valdkonna juht, jurist, LHV Kindlustus

Kaido Paabusk peadirektori asetäitja, Statistikaamet

10:00 - 10:15: Konverentsi avamine, show, moderaatori tervitus
Marko Saag, moderaator

10:15 - 10:45: 
Koos usaldusväärsete andmete ja tarkade otsuste poole
Statistikaameti visioon on olla Euroopa efektiivseim ja innovaatilisem statistika tegija. Usaldusväärsed andmed on vajalikud tarkade otsuste tegemiseks ning andmeesitajatel on siin oluline roll. Miks on raamatupidajate panus statistika tegemisse tähtis? Kuidas oleme eesmärgi poole liikunud ja missugused on möödunud aastate õppetunnid?
Kaido Paabusk, Statistikaameti peadirektori asetäitja 

10:45 - 11:15: Kestlikkusaruandlus - mis see endaga kaasa toob?

Kestlikkuse aruanne nõuab paljudelt raamatupidajatelt aruandluse pidamist täiesti uues valdkonnas. Uurime kellele muudatus mõju avaldab, missuguseid tegevusi tuleb reaalselt tegema hakata, kuidas teha ettevalmistusi ja kust saada informatsiooni?
Marika Taal, Rahandusteabe poliitika osakonna nõunik

11:15 - 11:45: PANEELDISKUSSIOON: Roheraamatupidamine

Paneeldiskussioonis arutletakse missugused on kesktlikkusaruandluse tugevused ja kitsaskohad. Kas teoreetikud ja praktikud on ühisel keelel või valitseb teemas pigem vastasseis ja segadus?
Paneeldiskussioonis astuvad lavale Margus Tammeraja, Kaia Saar ja Marika Taal. 
Paneelidiskussiooni juhib Äripäeva raamatupidajate tooteportfelli juht Mare Timian. 

11:45 – 12:00

KOHVIPAUS

12:00 – 13:30

II SESSIOON - Aruandlus

Andrus Kaarelson Unifiedpost AS tegevjuht

Ulvi Tallo Grow Finance partner & CEO

Stig Granlund koolitaja

12:00 - 12:30: Kuidas kolme aastaga eraettevõtlus e-arvetele üle viia?
Erasektoris on vaid 8% majanduslikult aktiivsetest ettevõtetest end e-arve vastuvõtjana e-äriregistris registreerinud, samas kui meie digiriigis on sama näitaja ligi 100%. Mis siis takistab e-arveldamisele üleminekut? Ernst & Young uuringu tulemuste kohaselt vähene teadlikkus e-arvetega kaasnevast kasust, hirm et ehk on protsess keeruline ja vajab IT teadmisi, väiksemate ettevõtete puhul on seni ka sobivaid lahendusi nappinud. Tuletame meelde olulise ja leiame üles kitsaskohad. Vaatame ühiselt lahendusi, kuidas eraettevõtluse üleminekut e-arvetele kiirendada ja raamatupidajate aega rohkem väärtustada.
Andrus Kaarelson, Unifiedpost tegevjuht

12:30 - 13:00: Raamatupidaja digiprügi

Me võime täna rõõmustada, et enamus raamatupidajaid ei kasuta enam arve säilitamiseks puitmassi, vaid säilitavad neid digitaalsetena. Kuid, kas oled mõelnud kogu arvemajanduse digijalajälje suurusele ja kuidas seda vähendada?
Ulvi Tallo, Grow Finance

13:00 - 13:30: Juhtimisarvestuse vaade: kuidas muuta numbrid infoks?
Kuidas toetab Power BI raamatupidamist? Praktiku ja koolitaja näited Power BI rakendamisest igapäevases arvestuses ja planeerimises, koos väljakutsete, õppetundide ja juhistega kuidas alustada. 
Stig Granlund, koolitaja

12:00 – 12:45

PRAKTILINE TÖÖTUBA

Krista Teearu

12:00 - 12:45: Kinnisvarainvesteeringute raamatupidamine
Kas materiaalne põhivara või kinnisvara investeering? Kajastamine kas õiglases väärtuses või soetusmaksumuses? Mida millal eelistada ning missugusel juhul on vajalik hindamisaktide koostamine? Kuidas kajastada remondikulusid ning millisel juhul tõstavad need vara väärtust? Millisel juhul kajastatakse müügis olevat kinnisvara varuna?
Krista Teearu, raamatupidamisekspert ja ettevõtja

 

13:30 – 14:20

LÕUNA

14:20 – 15:50

III SESSIOON - Erialased oskused

Joel Zernask KPMG Baltics partner ja maksuteenuste juht

Einar Rosin KPMG Baltics maksunõustaja

Heli Raidve Lektor, tööõiguse spetsialist

Marko Saag Advokaadibüroo ATTELA partner ja vandeadvokaat ning TalTech finantsarvestuse õppetooli rahvusvahelise maksunduse lektor

14:20 - 14:50: Tööõiguse uued ja kuumad uudised raamatupidajale
Ülevaade raamatupidamist puudutavatest töölepingu seaduse 2022. aasta muudatustest ning olulisematest töötasu ja tööaega puudutavatest kohtuotsustest.
Heli Raidve, lektor ja tööõiguse spetsialist

14:50 - 15:20: Raamatupidaja kohtupingis
Kogemustega maksunõustajad toovad meieni ülevaate kohtulahenditest, kus raamatupidaja on sattunud kohtupinki. Kas teadmatus vabastab süüst, kas raamatupidaja vormistab vaid etteantud tehinguid ning millal on tegu pahatahtliku pettusega?
Joel Zernask, Einar Rosin, KPMG maksunõustajad

15:20 - 15:50: Negatiivse omakapitali taastamine

 • Kapitali suurendamine ja ülekurss
 • Kapitali vähendamine
 • Laenu konverteerimine kapitali ja ülekurssi
 • Miks nõudest loobumine on halvim võimalik lahendus
 • Allutatud laenu kajastamine omakapitalis
 • Vabatahtlik reserv ja selle kajastamine ning deklareerimine

Marko Saag, Advokaadibüroo ATTELA partner ja vandeadvokaat

15:50 – 16:05

Kohvipaus

16:05 – 17:05

PRAKTILINE TÖÖTUBA

Andero Teras Mõttemaru koolitus- ja nõustamiskeskus psühholoog ja asutuste koolitaja psüühiliste protsesside teemal

16:05-17:05: Mida teha, et vastutus, tähtajad, pinged ja töömaht ei tekitaks vaimset kurnatust?
Raamatupidamises on raske - kui mitte võimatu - muuta asjaolu, et töö on nõudlik, vastutusrikas ja tähtaegade või töömahu poolest ka pingeline. Mõnikord lisanduvad siia veel inimsuhted või üldine töökultuur asutuses. Seejuures aga saame väga edukalt olla teadlikud ja isegi hallata iseendas toimuvaid psühholoogilisi protsesse, millega võtta kontrolli alla kuivõrd kaugele laseme kujuneda vaimsel kurnatusel, tüdimusel või jõuetusel. Töötoas vaatame soovitusi, mille rakendamisel ennetada tööelus tekkivaid vaimse tervise probleeme ja tulla toime emotsionaalselt raskete aegadega.
Andero Teras, Mõttemaru psühholoog ja ettevõtete koolitaja psüühiliste protsesside alal

16:05 – 17:10

IV SESSIOON - Raamatupidaja edulugu

Gertha Teidla-Kunitsõn koolitaja

Marget Mark Robby & Bobby raamatupidamisüksuse juht

16:05 - 16:35: Büroo raamatupidaja - 5in1
- Mis on muutunud ja muutumas raamatupidaja töös ja tööviisides? - Kuidas on kasulik raamatupidajal oma karjääri planeerida? - Milline mõtteviis, teadmised ja oskused on selle valdkonna spetsialistil vajalikud?
Marget Mark, Robby & Bobby raamatupidamisüksuse juht

16:35 - 17:05: Milleks meile õppimine? Õppimisest elukestvalt
Ilmselt teame kõik ütlust, et vanale koerale uusi trikke ei õpeta. Vähem on aga räägitud sellest, et vana koer õpib uusi trikke ise. Ettekanne just õppimisele keskendubki, mõtestades, mis peaks juhtuma, et me saaksime õppida ja kuidas õppimine meie elu juhib ja mõjutab. Veelgi enam, kõige laiemas mõttes vaatame otsa ka küsimusele, kuhu õppimine meid välja viib.
Gertha Teidla-Kunitsõn, TLÜ lektor

17:05 - 17:10: Päeva lõpetamine, korralduslik info
Marko Saag, moderaator

20:00

Restoran Noot

Ivo Linna & Supernova

Esimese konverentsipäeva lõpetab õhtusöök Estonia Resort Hotelli restoranis Noot. Meeleolu loob ja tantsima kutusb Ivo Linna koos Supernoovaga. Kuula nende uut lugu SIIN

Kuid enne, kui läheb tantsuks, viib Bewise koolitaja läbi lühida suhtlustreeningu.

Kuidas toimib suhtlus oma kõige fundamentaalsemas võtmes? Sellest tuleb teiega kogemusi jagama BeWise´i koolitusjuht Karolina Tiigimäe. Praktiline ja kaasahaarav pooltund kätkeb endas lõbusaid väljakutseid ning põnevaid sotsiaalseid avastusi.  

Pärnu Raamatupidamiskonverents 2022

Toimumiskoht:

Pärnu

Raamatupidamine pole ammu enam pelgalt numbrid aruannetes ning aina rohkem liigume suunas, kus raamatupidaja peab tähelepanu pöörama sõnumitele numbrite taga. Lisaks juhtkonnale, kes ootab sõnumit ettevõtte käekäigu ning kitsaskohtade osas, oodatakse aina enam aruandluses infot, mismoodi on esitletud numbriteni jõutud ja milline on tegevuse jalajälg.

 

Käesoleval aastal on konverentsi fookuses muudatused aruandluses, raamatupidajale kasulikud IT oskused ning seni vähem kajastust saanud arenguvõimalused arvestusvaldkonna karjääriredelil. Lisaks räägime uuenevatest kutsestandarditest, maksumuudatustest, tööõigusest ja kiikame kohtusaalidesse, kus raamatupidaja on olnud protsessi kaasatud. Konverentsil toimuvad ka praktilised töötoad, kus saab arvutada oma ettevõtte väärtust ning viia end kurssi krüptovara käibemaksu teemadega. 

Tingituna keerulistest oludest muutuvas maailmas oleme jätnud võimaluse lisada konverentsi programmi aktuaalseid teemasid kuupäevade lähenedes. Nii saame kindlad olla, et kõik oluline saab kajastatud.

Pärnu Raamatupidamiskonverents toimub hübriidkonverentsina - osaleda on võimalik nii saalis kui veebiülekande vahendusel. Konverents toimub Pärnu Kontserdimajas ning õhtusöök Estonia Spa hotelli restoranis NOOT. Õhtusöögil loob meeleolu Ivo Linna koos Supernoovaga. 

📸 Vaata  2021.aasta GALERIID.

 Programmijuht tänab kaasamõtlejaid Margus Tammeraja, Märt-Martin Arengu, Mirjam Suurekivi,
Krista Teearu, Maret Güldenkoh ja Gerda Noormägi. 

 

NB! Korraldaja jätab endale õiguse teha ajakavas muudatusi.

Programm

22.09.2022
23.09.2022

09:00 – 10:00

Registreerimine ja hommikukohv

10:00 – 11:45

I SESSIOON - Minevik, olevik, tulevik

Marko Saag Advokaadibüroo ATTELA partner ja vandeadvokaat ning TalTech finantsarvestuse õppetooli rahvusvahelise maksunduse lektor

Marika Taal Rahandusteabe poliitika osakonna nõunik, Rahandusministeerium

Margus Tammeraja ERK juhatuse esimees ja ettevõtja

Mare Timian Raamatupidajate tooteportfelli juht, Äripäev AS

Kaia Saar ESG valdkonna juht, jurist, LHV Kindlustus

Kaido Paabusk peadirektori asetäitja, Statistikaamet

10:00 - 10:15: Konverentsi avamine, show, moderaatori tervitus
Marko Saag, moderaator

10:15 - 10:45: 
Koos usaldusväärsete andmete ja tarkade otsuste poole
Statistikaameti visioon on olla Euroopa efektiivseim ja innovaatilisem statistika tegija. Usaldusväärsed andmed on vajalikud tarkade otsuste tegemiseks ning andmeesitajatel on siin oluline roll. Miks on raamatupidajate panus statistika tegemisse tähtis? Kuidas oleme eesmärgi poole liikunud ja missugused on möödunud aastate õppetunnid?
Kaido Paabusk, Statistikaameti peadirektori asetäitja 

10:45 - 11:15: Kestlikkusaruandlus - mis see endaga kaasa toob?

Kestlikkuse aruanne nõuab paljudelt raamatupidajatelt aruandluse pidamist täiesti uues valdkonnas. Uurime kellele muudatus mõju avaldab, missuguseid tegevusi tuleb reaalselt tegema hakata, kuidas teha ettevalmistusi ja kust saada informatsiooni?
Marika Taal, Rahandusteabe poliitika osakonna nõunik

11:15 - 11:45: PANEELDISKUSSIOON: Roheraamatupidamine

Paneeldiskussioonis arutletakse missugused on kesktlikkusaruandluse tugevused ja kitsaskohad. Kas teoreetikud ja praktikud on ühisel keelel või valitseb teemas pigem vastasseis ja segadus?
Paneeldiskussioonis astuvad lavale Margus Tammeraja, Kaia Saar ja Marika Taal. 
Paneelidiskussiooni juhib Äripäeva raamatupidajate tooteportfelli juht Mare Timian. 

11:45 – 12:00

KOHVIPAUS

12:00 – 13:30

II SESSIOON - Aruandlus

Andrus Kaarelson Unifiedpost AS tegevjuht

Ulvi Tallo Grow Finance partner & CEO

Stig Granlund koolitaja

12:00 - 12:30: Kuidas kolme aastaga eraettevõtlus e-arvetele üle viia?
Erasektoris on vaid 8% majanduslikult aktiivsetest ettevõtetest end e-arve vastuvõtjana e-äriregistris registreerinud, samas kui meie digiriigis on sama näitaja ligi 100%. Mis siis takistab e-arveldamisele üleminekut? Ernst & Young uuringu tulemuste kohaselt vähene teadlikkus e-arvetega kaasnevast kasust, hirm et ehk on protsess keeruline ja vajab IT teadmisi, väiksemate ettevõtete puhul on seni ka sobivaid lahendusi nappinud. Tuletame meelde olulise ja leiame üles kitsaskohad. Vaatame ühiselt lahendusi, kuidas eraettevõtluse üleminekut e-arvetele kiirendada ja raamatupidajate aega rohkem väärtustada.
Andrus Kaarelson, Unifiedpost tegevjuht

12:30 - 13:00: Raamatupidaja digiprügi

Me võime täna rõõmustada, et enamus raamatupidajaid ei kasuta enam arve säilitamiseks puitmassi, vaid säilitavad neid digitaalsetena. Kuid, kas oled mõelnud kogu arvemajanduse digijalajälje suurusele ja kuidas seda vähendada?
Ulvi Tallo, Grow Finance

13:00 - 13:30: Juhtimisarvestuse vaade: kuidas muuta numbrid infoks?
Kuidas toetab Power BI raamatupidamist? Praktiku ja koolitaja näited Power BI rakendamisest igapäevases arvestuses ja planeerimises, koos väljakutsete, õppetundide ja juhistega kuidas alustada. 
Stig Granlund, koolitaja

12:00 – 12:45

PRAKTILINE TÖÖTUBA

Krista Teearu

12:00 - 12:45: Kinnisvarainvesteeringute raamatupidamine
Kas materiaalne põhivara või kinnisvara investeering? Kajastamine kas õiglases väärtuses või soetusmaksumuses? Mida millal eelistada ning missugusel juhul on vajalik hindamisaktide koostamine? Kuidas kajastada remondikulusid ning millisel juhul tõstavad need vara väärtust? Millisel juhul kajastatakse müügis olevat kinnisvara varuna?
Krista Teearu, raamatupidamisekspert ja ettevõtja

 

13:30 – 14:20

LÕUNA

14:20 – 15:50

III SESSIOON - Erialased oskused

Joel Zernask KPMG Baltics partner ja maksuteenuste juht

Einar Rosin KPMG Baltics maksunõustaja

Heli Raidve Lektor, tööõiguse spetsialist

Marko Saag Advokaadibüroo ATTELA partner ja vandeadvokaat ning TalTech finantsarvestuse õppetooli rahvusvahelise maksunduse lektor

14:20 - 14:50: Tööõiguse uued ja kuumad uudised raamatupidajale
Ülevaade raamatupidamist puudutavatest töölepingu seaduse 2022. aasta muudatustest ning olulisematest töötasu ja tööaega puudutavatest kohtuotsustest.
Heli Raidve, lektor ja tööõiguse spetsialist

14:50 - 15:20: Raamatupidaja kohtupingis
Kogemustega maksunõustajad toovad meieni ülevaate kohtulahenditest, kus raamatupidaja on sattunud kohtupinki. Kas teadmatus vabastab süüst, kas raamatupidaja vormistab vaid etteantud tehinguid ning millal on tegu pahatahtliku pettusega?
Joel Zernask, Einar Rosin, KPMG maksunõustajad

15:20 - 15:50: Negatiivse omakapitali taastamine

 • Kapitali suurendamine ja ülekurss
 • Kapitali vähendamine
 • Laenu konverteerimine kapitali ja ülekurssi
 • Miks nõudest loobumine on halvim võimalik lahendus
 • Allutatud laenu kajastamine omakapitalis
 • Vabatahtlik reserv ja selle kajastamine ning deklareerimine

Marko Saag, Advokaadibüroo ATTELA partner ja vandeadvokaat

15:50 – 16:05

Kohvipaus

16:05 – 17:05

PRAKTILINE TÖÖTUBA

Andero Teras Mõttemaru koolitus- ja nõustamiskeskus psühholoog ja asutuste koolitaja psüühiliste protsesside teemal

16:05-17:05: Mida teha, et vastutus, tähtajad, pinged ja töömaht ei tekitaks vaimset kurnatust?
Raamatupidamises on raske - kui mitte võimatu - muuta asjaolu, et töö on nõudlik, vastutusrikas ja tähtaegade või töömahu poolest ka pingeline. Mõnikord lisanduvad siia veel inimsuhted või üldine töökultuur asutuses. Seejuures aga saame väga edukalt olla teadlikud ja isegi hallata iseendas toimuvaid psühholoogilisi protsesse, millega võtta kontrolli alla kuivõrd kaugele laseme kujuneda vaimsel kurnatusel, tüdimusel või jõuetusel. Töötoas vaatame soovitusi, mille rakendamisel ennetada tööelus tekkivaid vaimse tervise probleeme ja tulla toime emotsionaalselt raskete aegadega.
Andero Teras, Mõttemaru psühholoog ja ettevõtete koolitaja psüühiliste protsesside alal

16:05 – 17:10

IV SESSIOON - Raamatupidaja edulugu

Gertha Teidla-Kunitsõn koolitaja

Marget Mark Robby & Bobby raamatupidamisüksuse juht

16:05 - 16:35: Büroo raamatupidaja - 5in1
- Mis on muutunud ja muutumas raamatupidaja töös ja tööviisides? - Kuidas on kasulik raamatupidajal oma karjääri planeerida? - Milline mõtteviis, teadmised ja oskused on selle valdkonna spetsialistil vajalikud?
Marget Mark, Robby & Bobby raamatupidamisüksuse juht

16:35 - 17:05: Milleks meile õppimine? Õppimisest elukestvalt
Ilmselt teame kõik ütlust, et vanale koerale uusi trikke ei õpeta. Vähem on aga räägitud sellest, et vana koer õpib uusi trikke ise. Ettekanne just õppimisele keskendubki, mõtestades, mis peaks juhtuma, et me saaksime õppida ja kuidas õppimine meie elu juhib ja mõjutab. Veelgi enam, kõige laiemas mõttes vaatame otsa ka küsimusele, kuhu õppimine meid välja viib.
Gertha Teidla-Kunitsõn, TLÜ lektor

17:05 - 17:10: Päeva lõpetamine, korralduslik info
Marko Saag, moderaator

20:00

Restoran Noot

Ivo Linna & Supernova

Esimese konverentsipäeva lõpetab õhtusöök Estonia Resort Hotelli restoranis Noot. Meeleolu loob ja tantsima kutusb Ivo Linna koos Supernoovaga. Kuula nende uut lugu SIIN

Kuid enne, kui läheb tantsuks, viib Bewise koolitaja läbi lühida suhtlustreeningu.

Kuidas toimib suhtlus oma kõige fundamentaalsemas võtmes? Sellest tuleb teiega kogemusi jagama BeWise´i koolitusjuht Karolina Tiigimäe. Praktiline ja kaasahaarav pooltund kätkeb endas lõbusaid väljakutseid ning põnevaid sotsiaalseid avastusi.  

Toetajad

Toetajad

Koostööpartnerid

Lisainfo

Konverentsi materjalide ja sisu kopeerimine, salvestamine, reprodutseerimine või levitamine on ilma AS Äripäeva kirjaliku nõusolekuta keelatud.

Korraldaja võib üritusel teha pilte, videoid ja helisalvestisi ning jagada neid nii osalejatega kui ka avalikes meediakanalites, samuti kasutada sarnaste ürituste turundamiseks.
Täpsemat teavet andmete kasutamise kohta leiab Äripäeva Privaatsustingimustest.

Reklaam
Kui soovite tutvustada oma ettevõtet konverentsil, siis võtke ühendust [email protected]  või 667 0105.

 

Tühistamisinfo

OSALEMISE TINGIMUSED JA KORRALDUS

Korraldaja jätab endale õiguse teha ajakavas muudatusi.
Konverentsil osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni konverentsi alguseni.
Osaleja infokirja saadame nädal enne konverentsi registreerimisel antud e-posti aadressile.
Küsimuste korral võta palun ühendust projektijuhiga e-posti aadressil [email protected] või telefonil 53405426.

Osaluspakett sisaldab:
* 2-päevast saalipiletit
* konverentsivihikut ja ligipääsu konverentsi veebikeskkonda
* slaidide ja salvestuste järelvaatamist 30 päeva jooksul pärast konverentsi
* toitlustust mõlemal konverentsipäeval
* õhtusööki 1.konverentsipäva õhtul

Veebipilet sisaldab:
* 2-päevast ligipääsu konverentsi otseülekandele
* konverentsivihiku faili ja ligipääsu konverentsi veebikeskkonda
* slaidide ja salvestuste järelvaatamist 30 päeva jooksul pärast konverentsi
NB! Konverentsi vaatamise õigus on personaalne ning seda ei ole lubatud jagada teistega.

Saaliosaluse muutmine veebiosaluseks:
Kui Sul ajaliselt ei sobi siiski kohale tulla ja soovid kuulata ettekandeid veebiülekande vahendusel, anna palun sellest teada, et saakisme Sulle saata veebiplatvormi lingi.

Tiimiga osalemine:
Kui oled suurema meeskonnaga tulemas, siis kirjuta projektijuhile (vaata kontakti eespool).
Soodustus alates 4 inimest ettevõttest.

Tühistamine:
Arve tähtajaks tasumata jätmine ei tühista automaatselt osalemist. Kui Sa ei saa mingil põhjusel osaleda, palume mitteosalemisest kirjalikult teada anda projektijuhile või e-posti aadressil [email protected] või telefonil 667 0099 vähemalt 10 tööpäeva enne ürituse toimumist. Sellisel juhul tagastame laekunud osalustasu või tühistame veel tasumata arve.
Kui teatate mitteosalemisest 5-9 tööpäeva enne konverentsi kuulub tasumisele 50% arvest.
Kui teatad mitteosalemisest hiljem või unustad teatada, osalustasu ei tagastata ja tasumisele kuulub 100% arvest.

Korraldaja võib üritusel teha pilte, videoid ja helisalvestisi ning jagada neid nii osalejatega kui ka avalikes meediakanalites, samuti kasutada sarnaste ürituste turundamiseks.
Täpsemat teavet andmete kasutamise kohta leiab Äripäeva Privaatsustingimustest.

Veebiseminari materjalide ja sisu kopeerimine, salvestamine, reprodutseerimine või levitamine on ilma AS Äripäeva kirjaliku nõusolekuta keelatud.

Reklaam:
Kui soovite tutvustada oma ettevõtet konverentsil, siis võtke ühendust [email protected] või 667 0105.

 

KONVERENTSIBUSS

Busside väljumisajad ja -kohad 22. septembril:
Tartu, väljumisaeg: 6.45, väljumiskoht: Vanemuise alumine parkla
Viljandi, väljumisaeg: 8.05, väljumiskoht: Viljandi bussijaama esine parkla
Tallinn, väljumisaeg: 7.30, väljumiskoht: Mere puiestee ääres olev turismibusside parkla, Scotland Yardi vastas
Tallinn Pääsküla, väljumisaeg: 7.55, väljumiskoht: Pääsküla maaliinide bussipeatus (Pärnupoolne peatus)
Lõpppeatus: Pärnu Kontserdimaja
23.septembril väljuvad bussid Pärnu Kontserdimaja juurest tagasi Tallinnasse ja Tartusse 15 minutit pärast programmi lõppu.
Sobivale bussile koha broneerimiseks kirjuta palun e-posti aadressil [email protected]


1. päeva lõpus kell 17:20 Pärnu Kontserdimaja juurest hotellidesse:

Buss 1 >  Estonia Resort Hotell + Tervise Paradiis
Buss 2 > Wasa Resort Hotell + hotell Hedon

2. päeva hommikul hotellidest  Pärnu Kontserdimajja:

Buss 1 > kell 08:50 Tervise Paradiisist > kell 9:00 Estonia Resort Hotellist
Buss 2 > kell 08:50 hotellist Hedon > kell 9:00 Wasa Resort Hotellist

 
MAJUTUS

Konverentsi majutuspartner on Estonia Resort Hotel, kus toimub ka õhtusöök (välja müüdud). Samuti pakume majutusega osalupsakette Wasa Resort Hotellis (välja müüdud) ja  Tervise Paradiisis (välja müüdud).  Majutust saab koos osaluspaketiga broneerida kuni tube jätkub. Majutuse valitud hotellis garanteerib osalustasu õigeaegne tasumine. Hilisemal tasumisel saab algselt broneeritud majutuse ainult vabade kohtade olemasolul. Majutuse tühistamiseks palume teavitada projektijuhti e-posti teel vähemalt 5 tööpäeva enne konverentsi. Kui teavitate tühistamisest hiljem või unustate seda teha, ei ole majutust võimalik tühistada.

Asukoht ja kontaktid

Aadress

Aida 4, Pärnu, 80011 Pärnu maakond

Mare Timian Raamatupidajate tooteportfelli juht +372 5137347 [email protected]

© AS Äripäev 2000-2024
 • Aadress: Vana Lõuna 39/1, 19094 Tallinn
 • Klienditugi: 667 0099 (8:15-17:00)
 • E-post: [email protected]