Ettevõtte kasvatamine

Kuidas see mõnel ettevõttel õnnestub ja miks see ülejäänutel ei õnnestu

Ettevõtte kasvatamine
Verne Harnish
Lehekülgi: 272
Ilmub: 20.11.2023
Kirjastus: Äripäev

„Ettevõtte kasvatamine“ on teejuht kõigile ettevõtjatele ja juhtidele, kes soovivad oma ettevõtet kiiremini ja tõhusamalt kasvatada. Saage üle kasvuhirmust ning õppige parimatelt, kuidas vältida vigu, mis võivad teile kalliks makma minna. Verne Harnishi meeskond on oma teooria ehitanud üles juhi neljale tähtsaimale otsustusvaldkonnale, mis on omavahel tihedalt seotud: inimesed, strateegia, teostus, raha. Need tuginevad omakorda igaüks ühele põhiküsimusele ning nende valdkondadega kaasnevad spetsiifilised kasvutööriistad. 

Et toetada oma valdkonnas domineeriva ettevõtte loomist, keskenduvad raamatus toodud nõuanded ettevõtte töötajate ümbersuunamisele. Kui tippjuhtkonna ja neid toetavate töötajate fookus on paigas ja kui pakutud tööriistu edukalt rakendada, on võimalik rahakäivet mitmekordistada, keskmist kasumlikkust ületada ning ettevõtte väärtust konkurentidega võrreldes suurendada. Mõistagi tuleb neil sammudel ette takistusi (puudulik eestvedamine, suureneva infrastruktuuri haldamine, turundusfunktsiooni ebaõnnestunud kasvatamine), ent raamatus pakutakse välja lihtsad võtmeharjumused nende sujuvamaks ületamiseks. Reeglid on lihtsad ja näited inspireerivad; võtke üks samm korraga ning ärge unustage kogu protsessi nautida. Võtke juhtimisel ja planeerimisel kasutusele Rockefelleri harjumused ja saavutage pikaajaline edu.

Autor Verne Harnishi sõnul kuulub edu neile, kellel on ammendamatu õpihimu ja kustutamatu tegutsemistahe. Need, kes võidavad, otsivad pidevalt paremaid viise asjade tegemiseks ja täiustamiseks. Nad ei jää käed rüpes passima, lastes teistel endast mööda minna. Nad kasutavad oma tööriistu ja ressursse takistuste ületamiseks ja asjade teoks tegemiseks.

Soovite saavutada edu selle raamatu ja oma ettevõttega? Jätkake kasvamise käigus õppimist ja tegutsemist.

 

„Ettevõtte kasvatamine“ sukeldub põhjalikult äri laienemise keerukustesse. Minu kui finantsisti jaoks on eriti muljetavaldav see, kuidas raamat keskendub olulisele erinevusele kasumi ja raha teenimise vahel; kuigi see on vaid üks mitmetest põhjalikult käsitletud teemadest, millele Harnish oma raamatus lahendusi pakub. Tööriistad ja strateegiad, mida raamatus jagatakse, aitavad tõsta juhtimiskvaliteeti just kasvuettevõtete kontekstis, kuid sobivad ka küpsetele ettevõtetele. See teos on minu meelest oluline lugemine kõigile juhtidele ja omanikele, kes soovivad sügavamat arusaamist kasvuga seotud väljakutsetest ja parimatest viisidest nende lahendamiseks.

Paavo Siimann, TalTechi finantsaruannete analüüsi ja majandusarvestuse õppejõud, investor, mentor ja koolitaja

Sisukord

SISSEJUHATUS Kasvatamise tööriistad    1

ÜLEVAADE Inimesed, strateegia, teostus, raha   5

TAKISTUSED Eestvedamine, infrastruktuur ja turundus   23

INIMESTE KASVATAMINE

Sissejuhatus   39

LIIDRID Ettevõtte nägu ja tempo   45

MEESKOND Meelitamine, palkamine ja coaching   64

TUUM Väärtused, eesmärk ja pädevused    87

STRATEEGIA KASVATAMINE

Sissejuhatus   103

STRATEEGIA 7 KIHTI Raamistik oma valdkonnas domineerimiseks   111

ÜHELEHELINE STRATEEGIAPLAAN Tööriist strateegiliseks planeerimiseks   128

PLANEERIMISPROTSESS Ettevalmistus ja eestvedamine    147

TEOSTUSE KASVATAMINE

Sissejuhatus   159

PRIORITEET Fookus, finiš ja meelelahutus   163

ANDMED Ennustuse jõud    179

KOHTUMISRÜTM Organisatsiooni pulss    195

RAHA KASVATAMINE

Sissejuhatus     215

RAHA Raha teenimise kiirendamine    219

ÜHTSUSE JÕUD 7 peamist finantsmõjurit     231

ETTEVÕTTE MÜÜMINE Neli võtit ettevõtte väärtuse maksimeerimiseks    249

JÄRGMISED SAMMUD 5 asja, mida teha kohe   259

Arvustused

Paavo Siimann

Pudelikael asub alati pudeli ülaosas


Verne Harnishi teose „Ettevõtte kasvatamine“ ilmumine eestikeelsena on märgilise tähendusega sündmus kõigile kasvupotentsiaaliga ettevõtjatele ja juhtidele. See raamat on varustatud praktiliste juhiste, strateegiate ja tööriistadega, mis aitavad edukalt juhtida ettevõtte kasvu. Harnish rõhutab, et ettevõtja peamiseks väljakutseks pole pelgalt kasvu saavutamine, vaid selle jätkusuutlik ja struktureeritud juhtimine.

Kuna kasv tähendab sageli ka suuremat kapitalivajadust, on mul finantstaustaga kasvu- ja iduettevõtete mentorina hea meel, et raamat pakub lahendusi kasvuga kaasnevatele finantsjuhtimise väljakutsetele. Need juhised on hindamatud kõige enam neile ettevõtjatele, kel puudub finantstaust, pakkudes neile sügavamat arusaama rahavoogude juhtimisest ja näpunäiteid tulu kasvatamiseks.
Raamat ei piirdu ainult finantsjuhtimisega, vaid käsitleb ka teisi kriitilisi kasvu juhtimise aspekte, nagu meeskonna arendamine, strateegiline planeerimine ja igapäevase tegevuse optimeerimine. See terviklik lähenemine aitab lugejal mõista, kuidas ettevõtte eri elemendid omavahel seostuvad ning kuidas need kõik koos aitavad saavutada pikaajalist kasvu. Oli äärmiselt huvitav avastada, kuidas enam kui sajandivanused Rockefelleri põhimõtted on endiselt aktuaalsed ja kuidas nende rakendamine toetab ettevõtte kasvu ja kiirendab seda.
Harnish tõdeb oma raamatus: „Pudelikael asub alati pudeli ülaosas.“ See tähendab, et juhtimise kvaliteet on võtmetähtsusega. Seega on „Ettevõtte kasvatamine“ väärtuslik allikas iga ettevõtja ja juhi jaoks, kes soovib oma äri arendada. Raamatust leitavad juhised ja näited on suurepärased abimehed juhtimisoskuste täiustamiseks, aidates kaasa ettevõtte kasvule ja edule. Lisaks annab raamat finantsjuhtimises vähem kogenud lugejatele olulisi teadmisi ja praktilisi nõuandeid, mis on olulised nii igapäevases finantsjuhtimises kui ka pikaajalises strateegilises planeerimises.
Eero Sikka

Neli parimat praktikat oma ettevõtte kasvatamiseks

Mida õpetatakse ärikoolides – kas strateegiat või selle elluviimist? Peamiselt esimest, eeldades, et kui plaan on olemas, siis selle elluviimine on vaid vormistamise küsimus. Iga juht loomulikult teab, et see on tõest väga kaugel. Minu igapäevatöö organisatsioonides on seotud fookuse seadmise ja selle elluviimisega ning oma kogemusest võin öelda, et raamat „Ettevõtte kasvatamine“ on suurepärane praktiline töövahend, mis aitab nii plaani seada kui ka seda päriselt ellu viia. Olen seda soovitanud paljudele juhtidele seetõttu, et Harnish ja tema meeskond on teinud tervikliku töövahendi, kus räägitakse ühes raamatus nii inimestest, strateegiast, elluviimisest kui ka rahast. Allpool toon neli praktilist mõtet raamatust, millest minu kogemusel juhtidel kõige rohkem kasu võiks olla.

Loo üheleheküljeline strateegiaplaan

Väiksematel organisatsioonidel strateegiline plaan tihti puudub. Suuremate puhul, tihti ka avalikus sektoris, tehakse strateegiaperioodil valmis suur plaan, mis seejärel sahtlisse lükatakse, et tavapärase eluga edasi minna. Hea organisatsioon suudab oma strateegia lihtsalt ja lühidalt ühele lehele ära mahutada. Minu kogemusel peaks strateegiline selgus vastama minimaalselt järgmistele küsimustele:

1. Missioon – miks me oleme olemas? Kuidas maailma paremaks muudame?
2. Põhiväärtused – kuidas me käitume? Mis on meie kultuuris teistmoodi kui mis tahes teises ettevõttes?
3. Äridefinitsioon – mida me teeme? (1–2 lauset nii, et vanaema ka aru saaks)
4. Eristuvus – kuidas me õnnestume? Mida teeme tunduvalt paremini/teistmoodi kui konkurendid?
5. 3–5 aasta strateegilised eesmärgid
6. Käesoleva kvartali/aasta fookus. Vastab küsimusele, millele keskendumine viib meid kasvuga seotud eesmärkideni.
7. Standardsed operatiivsed mõõdikud (EBITDA, käive, jne)


Värba isikuomadusi, mitte oskuseid

Inimesed värvatakse reeglina oskuste tõttu ja saadetakse minema isikuomaduste tõttu. Isikuomadused on ka need, millega on väga keeruline midagi ette võtta. Teadmisi ja oskuseid saab seevastu endas alati arendada. Seetõttu tuleks värbamises lähtuda neljast kriteeriumist (just selles järjekorras).

1. Tahe. Soov olla tulemuslik, tegutseda julgelt, olla õppimisvõimeline ja innovatiivne.
2. Väärtused. Sobivus kultuuriga – kas inimese väärtus kattub meie põhiväärtustega?
3. Tulemused. Kas suudab saavutada oodatud tulemusi?
4. Oskused. (Kõige vähem oluline, sest enamik oskusi vajab iga viie aasta tagant värskendamist.)

Tee inimestega iganädalasi üks ühele vestluseid

Inimesed liituvad ettevõtetega. Nad lahkuvad juhtide tõttu. Kontoritesse ei ole vaja tasuta lõunaid ega joogatunde, vaid häid coach’ivaid juhte. Uuringud näitavad, et 70% töötajate pühendumisest on seotud juhi juhtimistegevustega. Iganädalane üks ühele sessioon oma tiimiliikmetega on eduka liidri üks kõige olulisemaid tegevusi. Kui küsin juhtide käest, et kas sul on oma inimestega selline vestlus, siis öeldakse, et mul pole seda vaja, suhtlen oma inimestega niikuinii kogu aeg. Juhid kahjuks ei mõista, et see ei ole tavapärane operatiivne vestlus. See on koht, kus saab kord nädalas n-ö südamest südamesse rääkida. Küsida oma kolleegilt: kuidas sul päriselt läheb ja kuidas ma sind aidata saan? See on koht kuulamiseks ja coach’imiseks, mitte ülesannete jagamiseks.

Käivita fokuseeritud koosolekute rütm

Koosolekute rütmi mõte on toetada prioriteetide saavutamist:
1. Igapäevane 5–10 min stand-up taktikaliste küsimuste arutamiseks, mis aitab ebaõnnestumisi vältida ja ettenägematuid võimalusi kiiresti ära kasutada. Tavaliselt säästab igapäevane koosolek ca tunni ebavajalike meilide ja segamiste arvelt.
2. Iganädalane koosolek. 45–60 min arutelu prioriteetide edenemise ülevaatamiseks ja meeskonna kollektiivse aju kasutamiseks ühe või kahe põhiteema käsitlemisel.
3. Juhtkonna kuukoosolek. Pool päeva kestev koosolek, kus juhid saavad kokku, et vahetada infot ja ühiselt tegeleda ühe või kahe suure väljakutsega, mis nõuavad mitme tunni pikkust pingutust.
4. Kvartali ja aasta planeerimiskoosolekud. Ühe kuni paari päeva pikkune majast väljas koosolek, kus lepitakse kokku järgmise kvartali/aasta fookus.

Kui oleks juhtimise kontekstis valida vaid üks raamat, mida 2024. aastal lugeda, siis selle raamatu võiks kindlasti esikohale seada. 

Raamatuklubi

Äripäeva raamatuklubi on Eesti peamine äriraamatute kirjastaja. Avaldame maailma parimaid
psühholoogia-, juhtimis- ja turundusteoseid, samuti investeerimisalast kirjandust. 

Oleme tegutsenud juba 20 aastat. Pikaajalisele kogemusele tuginedes teeme maailma uusimast ärikirjandusest hoolika valiku. Klubi liikmena võite kindel olla, et maailma tunnustatud autorite populaarsed teosed jõuavad teieni ja te ei pea vaeva nägema võõrkeelse kirjanduse laviinis tee leidmisega.

 • Klubi liige saab iga kuu värskelt ilmunud klubiraamatud kuni 20% soodsamalt.
 • Raamatud saadame Omniva pakiautomaati tasuta.
 • Klubi liige saab raamatud tellida ka e-raamatuna.
 • Klubiraamatute eest saate mugavalt tasuda ka e-arve püsimaksega.
 • Kui ostate aasta jooksul 6 raamatut, võite valida kingiks ühe varem ilmunud raamatu.

Klubi liikmele saadame iga kuu (v.a juulis) 1-2 uut raamatut. Raamatute ostmisest saab loobuda klubi kodulehe kaudu, telefonitsi või e-posti teel.

Tellimine
Paberraamat
TARNE 3-4 tööpäeva
NaN €
Näita käibemaksuga
Ettevõtte kasvatamine

Ettevõtte kasvatamine

Verne Harnish
Kuidas see mõnel ettevõttel õnnestub ja miks see ülejäänutel ei õnnestu
Tellimine
Paberraamat
TARNE 3-4 tööpäeva
NaN €
Näita käibemaksuga

Kirjeldus

„Ettevõtte kasvatamine“ on teejuht kõigile ettevõtjatele ja juhtidele, kes soovivad oma ettevõtet kiiremini ja tõhusamalt kasvatada. Saage üle kasvuhirmust ning õppige parimatelt, kuidas vältida vigu, mis võivad teile kalliks makma minna. Verne Harnishi meeskond on oma teooria ehitanud üles juhi neljale tähtsaimale otsustusvaldkonnale, mis on omavahel tihedalt seotud: inimesed, strateegia, teostus, raha. Need tuginevad omakorda igaüks ühele põhiküsimusele ning nende valdkondadega kaasnevad spetsiifilised kasvutööriistad. 

Et toetada oma valdkonnas domineeriva ettevõtte loomist, keskenduvad raamatus toodud nõuanded ettevõtte töötajate ümbersuunamisele. Kui tippjuhtkonna ja neid toetavate töötajate fookus on paigas ja kui pakutud tööriistu edukalt rakendada, on võimalik rahakäivet mitmekordistada, keskmist kasumlikkust ületada ning ettevõtte väärtust konkurentidega võrreldes suurendada. Mõistagi tuleb neil sammudel ette takistusi (puudulik eestvedamine, suureneva infrastruktuuri haldamine, turundusfunktsiooni ebaõnnestunud kasvatamine), ent raamatus pakutakse välja lihtsad võtmeharjumused nende sujuvamaks ületamiseks. Reeglid on lihtsad ja näited inspireerivad; võtke üks samm korraga ning ärge unustage kogu protsessi nautida. Võtke juhtimisel ja planeerimisel kasutusele Rockefelleri harjumused ja saavutage pikaajaline edu.

Autor Verne Harnishi sõnul kuulub edu neile, kellel on ammendamatu õpihimu ja kustutamatu tegutsemistahe. Need, kes võidavad, otsivad pidevalt paremaid viise asjade tegemiseks ja täiustamiseks. Nad ei jää käed rüpes passima, lastes teistel endast mööda minna. Nad kasutavad oma tööriistu ja ressursse takistuste ületamiseks ja asjade teoks tegemiseks.

Soovite saavutada edu selle raamatu ja oma ettevõttega? Jätkake kasvamise käigus õppimist ja tegutsemist.

 

„Ettevõtte kasvatamine“ sukeldub põhjalikult äri laienemise keerukustesse. Minu kui finantsisti jaoks on eriti muljetavaldav see, kuidas raamat keskendub olulisele erinevusele kasumi ja raha teenimise vahel; kuigi see on vaid üks mitmetest põhjalikult käsitletud teemadest, millele Harnish oma raamatus lahendusi pakub. Tööriistad ja strateegiad, mida raamatus jagatakse, aitavad tõsta juhtimiskvaliteeti just kasvuettevõtete kontekstis, kuid sobivad ka küpsetele ettevõtetele. See teos on minu meelest oluline lugemine kõigile juhtidele ja omanikele, kes soovivad sügavamat arusaamist kasvuga seotud väljakutsetest ja parimatest viisidest nende lahendamiseks.

Paavo Siimann, TalTechi finantsaruannete analüüsi ja majandusarvestuse õppejõud, investor, mentor ja koolitaja

Lisainfo

Verne Harnish
Lehekülgi: 272
Ilmub: 20.11.2023
Kirjastus: Äripäev

Sisukord

SISSEJUHATUS Kasvatamise tööriistad    1

ÜLEVAADE Inimesed, strateegia, teostus, raha   5

TAKISTUSED Eestvedamine, infrastruktuur ja turundus   23

INIMESTE KASVATAMINE

Sissejuhatus   39

LIIDRID Ettevõtte nägu ja tempo   45

MEESKOND Meelitamine, palkamine ja coaching   64

TUUM Väärtused, eesmärk ja pädevused    87

STRATEEGIA KASVATAMINE

Sissejuhatus   103

STRATEEGIA 7 KIHTI Raamistik oma valdkonnas domineerimiseks   111

ÜHELEHELINE STRATEEGIAPLAAN Tööriist strateegiliseks planeerimiseks   128

PLANEERIMISPROTSESS Ettevalmistus ja eestvedamine    147

TEOSTUSE KASVATAMINE

Sissejuhatus   159

PRIORITEET Fookus, finiš ja meelelahutus   163

ANDMED Ennustuse jõud    179

KOHTUMISRÜTM Organisatsiooni pulss    195

RAHA KASVATAMINE

Sissejuhatus     215

RAHA Raha teenimise kiirendamine    219

ÜHTSUSE JÕUD 7 peamist finantsmõjurit     231

ETTEVÕTTE MÜÜMINE Neli võtit ettevõtte väärtuse maksimeerimiseks    249

JÄRGMISED SAMMUD 5 asja, mida teha kohe   259

Arvustused (2)

Paavo Siimann

Pudelikael asub alati pudeli ülaosas


Verne Harnishi teose „Ettevõtte kasvatamine“ ilmumine eestikeelsena on märgilise tähendusega sündmus kõigile kasvupotentsiaaliga ettevõtjatele ja juhtidele. See raamat on varustatud praktiliste juhiste, strateegiate ja tööriistadega, mis aitavad edukalt juhtida ettevõtte kasvu. Harnish rõhutab, et ettevõtja peamiseks väljakutseks pole pelgalt kasvu saavutamine, vaid selle jätkusuutlik ja struktureeritud juhtimine.

Kuna kasv tähendab sageli ka suuremat kapitalivajadust, on mul finantstaustaga kasvu- ja iduettevõtete mentorina hea meel, et raamat pakub lahendusi kasvuga kaasnevatele finantsjuhtimise väljakutsetele. Need juhised on hindamatud kõige enam neile ettevõtjatele, kel puudub finantstaust, pakkudes neile sügavamat arusaama rahavoogude juhtimisest ja näpunäiteid tulu kasvatamiseks.
Raamat ei piirdu ainult finantsjuhtimisega, vaid käsitleb ka teisi kriitilisi kasvu juhtimise aspekte, nagu meeskonna arendamine, strateegiline planeerimine ja igapäevase tegevuse optimeerimine. See terviklik lähenemine aitab lugejal mõista, kuidas ettevõtte eri elemendid omavahel seostuvad ning kuidas need kõik koos aitavad saavutada pikaajalist kasvu. Oli äärmiselt huvitav avastada, kuidas enam kui sajandivanused Rockefelleri põhimõtted on endiselt aktuaalsed ja kuidas nende rakendamine toetab ettevõtte kasvu ja kiirendab seda.
Harnish tõdeb oma raamatus: „Pudelikael asub alati pudeli ülaosas.“ See tähendab, et juhtimise kvaliteet on võtmetähtsusega. Seega on „Ettevõtte kasvatamine“ väärtuslik allikas iga ettevõtja ja juhi jaoks, kes soovib oma äri arendada. Raamatust leitavad juhised ja näited on suurepärased abimehed juhtimisoskuste täiustamiseks, aidates kaasa ettevõtte kasvule ja edule. Lisaks annab raamat finantsjuhtimises vähem kogenud lugejatele olulisi teadmisi ja praktilisi nõuandeid, mis on olulised nii igapäevases finantsjuhtimises kui ka pikaajalises strateegilises planeerimises.
Eero Sikka

Neli parimat praktikat oma ettevõtte kasvatamiseks

Mida õpetatakse ärikoolides – kas strateegiat või selle elluviimist? Peamiselt esimest, eeldades, et kui plaan on olemas, siis selle elluviimine on vaid vormistamise küsimus. Iga juht loomulikult teab, et see on tõest väga kaugel. Minu igapäevatöö organisatsioonides on seotud fookuse seadmise ja selle elluviimisega ning oma kogemusest võin öelda, et raamat „Ettevõtte kasvatamine“ on suurepärane praktiline töövahend, mis aitab nii plaani seada kui ka seda päriselt ellu viia. Olen seda soovitanud paljudele juhtidele seetõttu, et Harnish ja tema meeskond on teinud tervikliku töövahendi, kus räägitakse ühes raamatus nii inimestest, strateegiast, elluviimisest kui ka rahast. Allpool toon neli praktilist mõtet raamatust, millest minu kogemusel juhtidel kõige rohkem kasu võiks olla.

Loo üheleheküljeline strateegiaplaan

Väiksematel organisatsioonidel strateegiline plaan tihti puudub. Suuremate puhul, tihti ka avalikus sektoris, tehakse strateegiaperioodil valmis suur plaan, mis seejärel sahtlisse lükatakse, et tavapärase eluga edasi minna. Hea organisatsioon suudab oma strateegia lihtsalt ja lühidalt ühele lehele ära mahutada. Minu kogemusel peaks strateegiline selgus vastama minimaalselt järgmistele küsimustele:

1. Missioon – miks me oleme olemas? Kuidas maailma paremaks muudame?
2. Põhiväärtused – kuidas me käitume? Mis on meie kultuuris teistmoodi kui mis tahes teises ettevõttes?
3. Äridefinitsioon – mida me teeme? (1–2 lauset nii, et vanaema ka aru saaks)
4. Eristuvus – kuidas me õnnestume? Mida teeme tunduvalt paremini/teistmoodi kui konkurendid?
5. 3–5 aasta strateegilised eesmärgid
6. Käesoleva kvartali/aasta fookus. Vastab küsimusele, millele keskendumine viib meid kasvuga seotud eesmärkideni.
7. Standardsed operatiivsed mõõdikud (EBITDA, käive, jne)


Värba isikuomadusi, mitte oskuseid

Inimesed värvatakse reeglina oskuste tõttu ja saadetakse minema isikuomaduste tõttu. Isikuomadused on ka need, millega on väga keeruline midagi ette võtta. Teadmisi ja oskuseid saab seevastu endas alati arendada. Seetõttu tuleks värbamises lähtuda neljast kriteeriumist (just selles järjekorras).

1. Tahe. Soov olla tulemuslik, tegutseda julgelt, olla õppimisvõimeline ja innovatiivne.
2. Väärtused. Sobivus kultuuriga – kas inimese väärtus kattub meie põhiväärtustega?
3. Tulemused. Kas suudab saavutada oodatud tulemusi?
4. Oskused. (Kõige vähem oluline, sest enamik oskusi vajab iga viie aasta tagant värskendamist.)

Tee inimestega iganädalasi üks ühele vestluseid

Inimesed liituvad ettevõtetega. Nad lahkuvad juhtide tõttu. Kontoritesse ei ole vaja tasuta lõunaid ega joogatunde, vaid häid coach’ivaid juhte. Uuringud näitavad, et 70% töötajate pühendumisest on seotud juhi juhtimistegevustega. Iganädalane üks ühele sessioon oma tiimiliikmetega on eduka liidri üks kõige olulisemaid tegevusi. Kui küsin juhtide käest, et kas sul on oma inimestega selline vestlus, siis öeldakse, et mul pole seda vaja, suhtlen oma inimestega niikuinii kogu aeg. Juhid kahjuks ei mõista, et see ei ole tavapärane operatiivne vestlus. See on koht, kus saab kord nädalas n-ö südamest südamesse rääkida. Küsida oma kolleegilt: kuidas sul päriselt läheb ja kuidas ma sind aidata saan? See on koht kuulamiseks ja coach’imiseks, mitte ülesannete jagamiseks.

Käivita fokuseeritud koosolekute rütm

Koosolekute rütmi mõte on toetada prioriteetide saavutamist:
1. Igapäevane 5–10 min stand-up taktikaliste küsimuste arutamiseks, mis aitab ebaõnnestumisi vältida ja ettenägematuid võimalusi kiiresti ära kasutada. Tavaliselt säästab igapäevane koosolek ca tunni ebavajalike meilide ja segamiste arvelt.
2. Iganädalane koosolek. 45–60 min arutelu prioriteetide edenemise ülevaatamiseks ja meeskonna kollektiivse aju kasutamiseks ühe või kahe põhiteema käsitlemisel.
3. Juhtkonna kuukoosolek. Pool päeva kestev koosolek, kus juhid saavad kokku, et vahetada infot ja ühiselt tegeleda ühe või kahe suure väljakutsega, mis nõuavad mitme tunni pikkust pingutust.
4. Kvartali ja aasta planeerimiskoosolekud. Ühe kuni paari päeva pikkune majast väljas koosolek, kus lepitakse kokku järgmise kvartali/aasta fookus.

Kui oleks juhtimise kontekstis valida vaid üks raamat, mida 2024. aastal lugeda, siis selle raamatu võiks kindlasti esikohale seada. 

Raamatuklubi

Äripäeva raamatuklubi on Eesti peamine äriraamatute kirjastaja. Avaldame maailma parimaid
psühholoogia-, juhtimis- ja turundusteoseid, samuti investeerimisalast kirjandust. 

Oleme tegutsenud juba 20 aastat. Pikaajalisele kogemusele tuginedes teeme maailma uusimast ärikirjandusest hoolika valiku. Klubi liikmena võite kindel olla, et maailma tunnustatud autorite populaarsed teosed jõuavad teieni ja te ei pea vaeva nägema võõrkeelse kirjanduse laviinis tee leidmisega.

 • Klubi liige saab iga kuu värskelt ilmunud klubiraamatud kuni 20% soodsamalt.
 • Raamatud saadame Omniva pakiautomaati tasuta.
 • Klubi liige saab raamatud tellida ka e-raamatuna.
 • Klubiraamatute eest saate mugavalt tasuda ka e-arve püsimaksega.
 • Kui ostate aasta jooksul 6 raamatut, võite valida kingiks ühe varem ilmunud raamatu.

Klubi liikmele saadame iga kuu (v.a juulis) 1-2 uut raamatut. Raamatute ostmisest saab loobuda klubi kodulehe kaudu, telefonitsi või e-posti teel.

© AS Äripäev 2000-2024
 • Aadress: Vana Lõuna 39/1, 19094 Tallinn
 • Klienditugi: 667 0099 (8:15-17:00)
 • E-post: [email protected]