Ringmajanduse kasumlikud ärimudelid

Kuidas teenida samalt ressursimahult rohkem eurosid?

Ringmajanduse kasumlikud ärimudelid

Kestus:

8 akadeemilist tundi

Toimumiskoht:

Äripäeva Akadeemia

Koolitus aitab leida ettevõttel kohad, kus tekib negatiivne keskkonnamõju, mille kaotamine annab ärilise kasumi ja tugevdab ärimudelit pikemas vaates.

Euroopas liigub tootearendus jõudsalt ringmajanduse suunas ning ettevõtetel on vaja leida oma toodete väljatöötamisel võimalikult keskkonnasäästlikud viisid ning tagada toodetele pikem eluiga.
Tooraine või materjalide kättesaadavus ja tarneraskused ning mõju elukeskkonnale on üha suurem väljakutse, millega ettevõtted peavad tegelema. Ringmajandusel on tootmisettevõttes üha kasvav ja oluline roll.    

Koolitusel räägitakse erinevatest ärimudelitest ning toodete ja teenuste arendamise olulistest aspektidest. Optimaalsest ressursside kasutamisest ja toote või teenuse elukaare süsteemsest läbivaatamisest ning eluea ja pakutava väärtuse tasakaalust.                          

Osalejad saavad juhendatult analüüsida oma ettevõtte tooteid või omandada kogemus mõne teise toote näitel.

Koolituse eesmärk on luua arusaam kuidas näha ressursikasutuse tervikpilti, et leida sealt endale sobivad väärtust loovad võimalused, millel on senisest väiksem keskkonnamõju.

Koolitusele on oodatud ettevõtlusega alustavad või juba kogenud ettevõtjad, tootmisjuhid, tootearendajad, disainerid. Kõik kelle tööks on ettevõtte tulevikukindlus ja uued ärivõimalused.

Koolitus sobib Sulle juhul, kui vastad jaatavalt vähemalt ühele järgnevale küsimusele:

 • Kas Sind huvitab keskkonnainnovatsioon?
 • Kas soovid teada mis on ringmajandus ning milliseid võimalusi see pakub?
 • Kas tahad aru saada, kuidas püsida oma toote või teenusega konkurentsis arvestades EL keskkonnanõudeid?
 • Kas soovid teada, kuidas luua ringmajandusele vastavaid tooteid?

Koolituse tulemusena osaleja:

 • tunneb ringmajandust toetavaid süsteeme;
 • oskab koguda infot toote elutsükli etappide kohta;
 • mõistab disainivalikute mõju olulisust.

🍃 Koolitus on osa Äripäeva kestlikkuse arenguprogrammist "Muutume, et kesta". Muutuste elluviimiseks soovitame läbida programmi organisatsioonina ehk kaasata erinevates moodulites vastava valdkonna eest vastutavad isikud. 

Koolituse läbiviimise põhimõtted

Koolitus on osalejaid kaasav, teoreetiline osa vaheldub praktiliste harjutuste ja grupitöödega. Osalejatel on võimalus anda koolitusele omapoolne sisend konkreetse teema arutamiseks, selleks palume 1-2 nädalat enne koolitust täita lühike küsimustik. 

Loe Kadi Kenk artiklit, miks koolitusel osaleda >

Koolituse läbinutele väljastatakse tunnistus. Tunnistuse väljastamise eelduseks on terves mahus koolitusel osalemine ja õpiväljundite saavutamine. Tulemuste saavutamist hinnatakse arutelude ja grupitööde käigus. Osalejale, kes õpiväljundeid saavutanud ei ole, väljastatakse soovi korral koolitusel osalemise kohta tõend.
Kontaktõpe toimub hästi valgustatud, hubases, piisava suurusega ruumis, mille laudade ja toolide asetust on võimalik muuta vastavalt vajadusele. Ratastooliga ligipääs on tagatud. Koolitus toimub eesti keeles.

Maht: 8 akadeemilist tundi

Koolitusgrupi suurus: maksimaalselt 17 osalejat

Äripäeva Akadeemia on Eesti Töötukassa koolituskaardi partner. 

Koolitajad

 • Kadi Kenk

  Vastutustundliku Ettevõtluse Foorumi ringmajanduse teemavaldkonna juht / Teeme Ära SA ühiskondlike muutuste juhtimise ekspert

  Kadi on CIRCO ringsete ärimudelite arendamise koolitaja, avalik kõneleja ja Euroopa ringmajandusettevõtete liidu juhatuse liige. Hetkel on ta omandamas Maaülikoolis ringmajanduse teemalist doktorikraadi. Varsemalt on lõpetanud ühiskondlike muutuste juhtimise magistri eriala Tartu Ülikoolis ning omab Zero Waste saadiku ja koolitaja täiendkoolituse sertifikaati.

  Kadi on pikaajaliselt juhtinud ülemaailmset vabatahtlikke meeskonda ja rahvusvahelisi sektorite üleseid partnersuhteid. Ta on ringmajanduse põhimõtete juurutamisel mentoriks ja nõustajaks nii ettevõtetele kui kohalikele omavalitsustele.

  Kadi Kenk

  Vastutustundliku Ettevõtluse Foorumi ringmajanduse teemavaldkonna juht / Teeme Ära SA ühiskondlike muutuste juhtimise ekspert

  Kadi on CIRCO ringsete ärimudelite arendamise koolitaja, avalik kõneleja ja Euroopa ringmajandusettevõtete liidu juhatuse liige. Hetkel on ta omandamas Maaülikoolis ringmajanduse teemalist doktorikraadi. Varsemalt on lõpetanud ühiskondlike muutuste juhtimise magistri eriala Tartu Ülikoolis ning omab Zero Waste saadiku ja koolitaja täiendkoolituse sertifikaati.

  Kadi on pikaajaliselt juhtinud ülemaailmset vabatahtlikke meeskonda ja rahvusvahelisi sektorite üleseid partnersuhteid. Ta on ringmajanduse põhimõtete juurutamisel mentoriks ja nõustajaks nii ettevõtetele kui kohalikele omavalitsustele.

Ajakava

09:30 – 09:45

Kogunemine ja tervituskohv

09:45 – 11:30

Väärtuskaod lineaarmajanduses

11:30 – 11:45

Kohvipaus

11:45 – 13:15

Ärimudelite arendamine ringmajanduse põhimõtetel

13:15 – 14:00

Lõuna

14:00 – 15:30

Ringdisain oma ettevõttes, mõõtmine, juhtimine, arendus

15:30 – 15:45

Kohvipaus

15:45 – 17:00

Süsteemid, mis toetavad ringmajandusele üleminekut

Ringmajanduse kasumlikud ärimudelid

Kestus:

8 akadeemilist tundi

Toimumiskoht:

Äripäeva Akadeemia

Koolitus aitab leida ettevõttel kohad, kus tekib negatiivne keskkonnamõju, mille kaotamine annab ärilise kasumi ja tugevdab ärimudelit pikemas vaates.

Euroopas liigub tootearendus jõudsalt ringmajanduse suunas ning ettevõtetel on vaja leida oma toodete väljatöötamisel võimalikult keskkonnasäästlikud viisid ning tagada toodetele pikem eluiga.
Tooraine või materjalide kättesaadavus ja tarneraskused ning mõju elukeskkonnale on üha suurem väljakutse, millega ettevõtted peavad tegelema. Ringmajandusel on tootmisettevõttes üha kasvav ja oluline roll.    

Koolitusel räägitakse erinevatest ärimudelitest ning toodete ja teenuste arendamise olulistest aspektidest. Optimaalsest ressursside kasutamisest ja toote või teenuse elukaare süsteemsest läbivaatamisest ning eluea ja pakutava väärtuse tasakaalust.                          

Osalejad saavad juhendatult analüüsida oma ettevõtte tooteid või omandada kogemus mõne teise toote näitel.

Koolituse eesmärk on luua arusaam kuidas näha ressursikasutuse tervikpilti, et leida sealt endale sobivad väärtust loovad võimalused, millel on senisest väiksem keskkonnamõju.

Koolitusele on oodatud ettevõtlusega alustavad või juba kogenud ettevõtjad, tootmisjuhid, tootearendajad, disainerid. Kõik kelle tööks on ettevõtte tulevikukindlus ja uued ärivõimalused.

Koolitus sobib Sulle juhul, kui vastad jaatavalt vähemalt ühele järgnevale küsimusele:

 • Kas Sind huvitab keskkonnainnovatsioon?
 • Kas soovid teada mis on ringmajandus ning milliseid võimalusi see pakub?
 • Kas tahad aru saada, kuidas püsida oma toote või teenusega konkurentsis arvestades EL keskkonnanõudeid?
 • Kas soovid teada, kuidas luua ringmajandusele vastavaid tooteid?

Koolituse tulemusena osaleja:

 • tunneb ringmajandust toetavaid süsteeme;
 • oskab koguda infot toote elutsükli etappide kohta;
 • mõistab disainivalikute mõju olulisust.

🍃 Koolitus on osa Äripäeva kestlikkuse arenguprogrammist "Muutume, et kesta". Muutuste elluviimiseks soovitame läbida programmi organisatsioonina ehk kaasata erinevates moodulites vastava valdkonna eest vastutavad isikud. 

Koolituse läbiviimise põhimõtted

Koolitus on osalejaid kaasav, teoreetiline osa vaheldub praktiliste harjutuste ja grupitöödega. Osalejatel on võimalus anda koolitusele omapoolne sisend konkreetse teema arutamiseks, selleks palume 1-2 nädalat enne koolitust täita lühike küsimustik. 

Loe Kadi Kenk artiklit, miks koolitusel osaleda >

Koolituse läbinutele väljastatakse tunnistus. Tunnistuse väljastamise eelduseks on terves mahus koolitusel osalemine ja õpiväljundite saavutamine. Tulemuste saavutamist hinnatakse arutelude ja grupitööde käigus. Osalejale, kes õpiväljundeid saavutanud ei ole, väljastatakse soovi korral koolitusel osalemise kohta tõend.
Kontaktõpe toimub hästi valgustatud, hubases, piisava suurusega ruumis, mille laudade ja toolide asetust on võimalik muuta vastavalt vajadusele. Ratastooliga ligipääs on tagatud. Koolitus toimub eesti keeles.

Maht: 8 akadeemilist tundi

Koolitusgrupi suurus: maksimaalselt 17 osalejat

Äripäeva Akadeemia on Eesti Töötukassa koolituskaardi partner. 

Koolitajad

 • Kadi Kenk

  Vastutustundliku Ettevõtluse Foorumi ringmajanduse teemavaldkonna juht / Teeme Ära SA ühiskondlike muutuste juhtimise ekspert

  Kadi on CIRCO ringsete ärimudelite arendamise koolitaja, avalik kõneleja ja Euroopa ringmajandusettevõtete liidu juhatuse liige. Hetkel on ta omandamas Maaülikoolis ringmajanduse teemalist doktorikraadi. Varsemalt on lõpetanud ühiskondlike muutuste juhtimise magistri eriala Tartu Ülikoolis ning omab Zero Waste saadiku ja koolitaja täiendkoolituse sertifikaati.

  Kadi on pikaajaliselt juhtinud ülemaailmset vabatahtlikke meeskonda ja rahvusvahelisi sektorite üleseid partnersuhteid. Ta on ringmajanduse põhimõtete juurutamisel mentoriks ja nõustajaks nii ettevõtetele kui kohalikele omavalitsustele.

  Kadi Kenk

  Vastutustundliku Ettevõtluse Foorumi ringmajanduse teemavaldkonna juht / Teeme Ära SA ühiskondlike muutuste juhtimise ekspert

  Kadi on CIRCO ringsete ärimudelite arendamise koolitaja, avalik kõneleja ja Euroopa ringmajandusettevõtete liidu juhatuse liige. Hetkel on ta omandamas Maaülikoolis ringmajanduse teemalist doktorikraadi. Varsemalt on lõpetanud ühiskondlike muutuste juhtimise magistri eriala Tartu Ülikoolis ning omab Zero Waste saadiku ja koolitaja täiendkoolituse sertifikaati.

  Kadi on pikaajaliselt juhtinud ülemaailmset vabatahtlikke meeskonda ja rahvusvahelisi sektorite üleseid partnersuhteid. Ta on ringmajanduse põhimõtete juurutamisel mentoriks ja nõustajaks nii ettevõtetele kui kohalikele omavalitsustele.

Ajakava

09:30 – 09:45

Kogunemine ja tervituskohv

09:45 – 11:30

Väärtuskaod lineaarmajanduses

11:30 – 11:45

Kohvipaus

11:45 – 13:15

Ärimudelite arendamine ringmajanduse põhimõtetel

13:15 – 14:00

Lõuna

14:00 – 15:30

Ringdisain oma ettevõttes, mõõtmine, juhtimine, arendus

15:30 – 15:45

Kohvipaus

15:45 – 17:00

Süsteemid, mis toetavad ringmajandusele üleminekut

Registreerimine

HindSoodushind
Osalejaid

24.09.2024 Ringmajanduse kasumlikud ärimudelid

549,00 €

669,78 € km-ga

549,00 €

499,00 €

608,78 € km-ga

499,00 €

608,78 € km-ga

24.09.2024 Ringmajanduse kasumlikud ärimudelid, 2+ osaleja erihind

549,00 €

669,78 € km-ga

549,00 €

449,00 €

547,78 € km-ga

449,00 €

547,78 € km-ga

24.09.2024 Ringmajanduse kasumlikud ärimudelid

OsalejaidHind

549,00 €

669,78 € km-ga

549,00 €

499,00 €

608,78 € km-ga

499,00 €

608,78 € km-ga

24.09.2024 Ringmajanduse kasumlikud ärimudelid, 2+ osaleja erihind

OsalejaidHind

549,00 €

669,78 € km-ga

549,00 €

449,00 €

547,78 € km-ga

449,00 €

547,78 € km-ga

Lisainfo

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta.
Üks nädal enne igat koolituspäeva saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga.

Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolitusprogrammi alguseni. 

Tühistamisinfo

Kui te ei saa mingil põhjusel koolitusel osaleda, palun andke sellest teada e-posti aadressil [email protected]. Kui teatate mitteosalemisest vähemalt 7 kalendripäeva ette, lepime Teiega kokku uue aja või tagastame 100% koolituse maksumusest. Tagastame koolituse osalustasu täismahus juhul, kui pole tehtud koolituse korraldamisega seotud kulutusi (ostetud õppematerjale jms). Koolitusele mitteilmumisel, sellest mitteteatamisel või koolituse poolelijätmisel õppetasu ei tagastata.

Asukoht ja kontaktid

Aadress

Vana-Lõuna 39/1, Tallinn
© AS Äripäev 2000-2024
 • Aadress: Vana Lõuna 39/1, 19094 Tallinn
 • Klienditugi: 667 0099 (8:15-17:00)
 • E-post: [email protected]