Säästlik Hoone 2022

Säästlik Hoone 2022

Toimumiskoht:

Radisson Blu Hotel Olümpia

Euroopa Liidu kliimapaketi ja juba tajutavate muutuste tõttu tuleb nii hoonete planeerimises kui ehituses rõhku panna piiratud ressurssidele. Seetõttu peame väljakujunenuid praktikaid muutma ning uute nõuete ja ootustega kohanema. Konverentsil räägimegi, millised on viimased trendid ja tõhusad lahendused.

Hübriidkonverentsile ootame kõiki, kes energiasäästlike lahenduste, liginullenergianõuete rakendumise, kinnisvaraarenduse ja ehitamisega kokku puutuvad. 

 

Soovijatele väljastame konverentsil osalemise kohta tunnistuse. Konverents annab 5,7 täiendpunkti. 

 

Üritusest tehakse reaalajas ülekanne. Konverents toimub nii saalis kui ka veebiülekandena.

Osalejale saadetakse ligipääsuks vajalik info, link ja salasõna meiliga.

Kogu konverents salvestatakse täisulatuses ja seda saavad kõik osalejad järele vaadata 1 kuu jooksul.

 

Konverentsi eksponentalal oma toodete ja teenuste esitlemisest huvitatud ettevõtetel palume võtta ühendust konverentsi reklaamimüügi projektijuhiga e-posti aadressil: [email protected].

 

Programm

09:20 – 09:50

Registreerimine ja hommikukohv

09:50 – 10:00

Moderaatori avasõnad

10:00 – 10:30

Eesti ehituse säästlik areng Euroopa kliimanõuete valguses. Renoveerimismaraton aastaks 2030 – mida see tähendab Eestile?

Jüri Rass MKM´i ehituse asekantsler

Ettekandes tuleb juttu strateegiast Eesti 2035, roheleppest ja säästlikust ehitusest läbi parema planeerimise ja eesmärkide seadmise. Puudutan uut hoonete energiatõhususe direktiivi ja vaatlen selle elluviimise ajajoont. Tutvustan põgusalt ehituse süsinikujalajälje hindamisprintsiipide rakendamist Eestis, rekonstrueerimisstrateegiat ja selle elluviimiseks käivitatud Life IP Buildest projekti.

10:30 – 11:00

Hoonete tehnosüsteemide toimimise ja energiatõhususe tagamine läbi komplekskatsetuste

Raul Prank Riigi Kinnisvara AS´i projektidirektor

Kuidas veenduda, et planeeritud ja projekteeritud tehnosüsteemid on ehituse lõpus päriselt valmis ning töötavad eesmärgipäraselt? Millised tagajärjed võivad ilmneda põhjalikult katsetamata tehnosüsteemidel hoone ekspluatatsiooni ajal? Kas metoodiliselt ja hästi läbi mõeldud tehnosüsteemide katsetustel ehituse lõpus on mõju energiatõhususele?

11:00 – 11:30

Energiatõhusus järelevalve pilgu läbi

Riina Tamm Tarbijakaitse ja Tehnilise järelevalve ameti ehitus- ja raudteesosakonna peaspetsialist

Milline on hetke seis, kus on kitsaskohad ja milline võiks olla tulevik?

11:30 – 12:00

Paneel: millised on energiatõhususe ja rohepöörde suurimad väljakutsed ehitussektoris?

Mait Adler Merko Ehitus Eesti kvaliteedispetsialist

Jüri Rass MKM´i ehituse asekantsler

Riina Tamm Tarbijakaitse ja Tehnilise järelevalve ameti ehitus- ja raudteesosakonna peaspetsialist

Mis on ettevõtete murekohad rohepöörde valguses? Milleks nad peavad lähiaastatel valmis olema? Millest nad peaksid alustama ja mida saaksid ise ära teha?

12:00 – 13:00

Lõuna

13:00 – 13:15

Energia 4.0

Miko Siilivask Schneider Electric Eesti müügidirektor

Rohkem elektrifitseeritud ja digitaalne maailm on võtmeteguriks kliimakriisiga võitlemisel. Koos oma klientidega loome me uut elektrifitseeritud maailma, pakkudes tarku energialahendusi kõikjal – kodudes, büroohoonetes, andmekeskustes, tööstustes, infrastruktuuris ja võrkudes. On aeg ühendada kõik punktid säästlikuma, vastupidavama ja energiatõhusama tuleviku heaks.

13:15 – 13:40

Elamute tehaseline renoveerimine Saue Kuuma 4 hoone näitel

Targo Kalamees TalTech ehituse ja arhitektuuri instituudi professor ning praktiseeriv ehitusinsener

Arvestades olemasolevate hoonete arvu, juba renoveeritud hoonete osakaalu ja prognoositavat kasutusest väljalangevust vajab Eestis renoveerimist 100 000 üksikelamut kogupindalaga 14 mln m², 14 000 korterelamut kogupindalaga 18 mln m² ja 27 000 mitteeluhoonet kogupindalaga 22 mln m². Sellega näeb hoonete rekonstrueerimise pikaajaline strateegia ette renoveerimismahu ette kasvu kuni 3 korda korterelamute osas, kuni 10 korda ärikinnisvara osas ja ~20-30 korda väikeelamute osas. Tulevikus peab hoonete renoveerimisel arvestama ringmajanduse põhimõtetega (sh korduv- ja taaskasutama tooteid ja materjale). Tallinna Tehnikaülikool ja Timbeco Ehitus on partnerid uurimis- ja arendusprojektis DRIVE 0, mille eesmärk on tõhusate lahenduste pakkumine uuenduslike renoveerimisprotsesside raames, kus tähelepanu on suunatud energia, materjalide ja kulude kokkuhoiule. Selle kontseptsiooni elluviimisel julgustab DRIVE 0 üleminekut lineaarmajanduselt ringmajandusele. See üleminek on hädasti vajalik, kui tahame jõuda süsinikneutraalset elukeskkonda. Korterelamu Kuuma 4 Sauel oli pilootobjektiks, kus projekti lahendusi realiseeriti.

13:40 – 14:05

Hoonete süsinikujalajälje Eesti arvutusmetoodika ja nullheitega hooned

Jarek Kurnitski TalTechi professor ja hoonete sisekliima ekspert

Eestis on tehtud esimesed sammud hoonete süsinikujalajälje arvutusmetoodika loomiseks, millega on võimalik arvutada 50 aastase elutsükli süsinikujalajälg. Arvutus sisaldab ehitusmaterjalide valmistamise, transpordi, ehituse, ehitustoodete asendamise ja lõppkäitluse ning hoone kasutusaegse energia süsinikujalajälje. Saab kasutada konservatiivseid põhimaterjalide heitetegureid või konkreetsete toodete EPD deklareeritud väärtusi. Hoonete energiatõhususe direktiivi uustöötluse kavand tahab kehtestada tuleviku hoonetele nullheite nõuded. Kuigi direktiivi nullheide arvutatakse kasutusaegse energia põhjal, tuleb energiamärgistes hakata kajastama hoone elutsükli süsinikujalajälge. Ettekanne tutvustab hoonete arvutusnäidetega süsinikujalajälje metoodikat ja direktiivi uusi suundasid.

14:05 – 14:30

Arvutatud energiatõhususe arvu realiseerumine praktikas

Anti Hamburg TalTechi Inseneriteaduskonna ekspert ja Tallinna Tehnikakõrgkooli Ehitusinstituudi juhtivlektor

Milline on hoonete energiatarve, kui olemas esimeste aastate energiakulude mõõtmisandmed? Miks arvutatud kulud ei realiseeru ning millised on enamlevinud kitsaskohad?

14:30 – 15:00

Kohvipaus

15:00 – 15:30

Ringmajanduse rakendamise võimalused hoonete ehitamisel

Mait Adler Merko Ehitus Eesti kvaliteedispetsialist

Saabuv rohepööre suunab meid mõtlema materjalide säästlikumale kasutamisele ja jäätmetekke vähendamisele. Ettekandes käsitletakse võimalusi ehitusmaterjalide taaskasutamisest ja jäätmete sortimisest ehitusobjektil.

15:30 – 16:00

Energeetika suunad ja võimalused Eesti ettevõtete vaatenurgast

Jaanus Uiga MKM´i energeetikaosakonna juhataja

Säästlik Hoone 2022

Toimumiskoht:

Radisson Blu Hotel Olümpia

Euroopa Liidu kliimapaketi ja juba tajutavate muutuste tõttu tuleb nii hoonete planeerimises kui ehituses rõhku panna piiratud ressurssidele. Seetõttu peame väljakujunenuid praktikaid muutma ning uute nõuete ja ootustega kohanema. Konverentsil räägimegi, millised on viimased trendid ja tõhusad lahendused.

Hübriidkonverentsile ootame kõiki, kes energiasäästlike lahenduste, liginullenergianõuete rakendumise, kinnisvaraarenduse ja ehitamisega kokku puutuvad. 

 

Soovijatele väljastame konverentsil osalemise kohta tunnistuse. Konverents annab 5,7 täiendpunkti. 

 

Üritusest tehakse reaalajas ülekanne. Konverents toimub nii saalis kui ka veebiülekandena.

Osalejale saadetakse ligipääsuks vajalik info, link ja salasõna meiliga.

Kogu konverents salvestatakse täisulatuses ja seda saavad kõik osalejad järele vaadata 1 kuu jooksul.

 

Konverentsi eksponentalal oma toodete ja teenuste esitlemisest huvitatud ettevõtetel palume võtta ühendust konverentsi reklaamimüügi projektijuhiga e-posti aadressil: [email protected].

 

Programm

09:20 – 09:50

Registreerimine ja hommikukohv

09:50 – 10:00

Moderaatori avasõnad

10:00 – 10:30

Eesti ehituse säästlik areng Euroopa kliimanõuete valguses. Renoveerimismaraton aastaks 2030 – mida see tähendab Eestile?

Jüri Rass MKM´i ehituse asekantsler

Ettekandes tuleb juttu strateegiast Eesti 2035, roheleppest ja säästlikust ehitusest läbi parema planeerimise ja eesmärkide seadmise. Puudutan uut hoonete energiatõhususe direktiivi ja vaatlen selle elluviimise ajajoont. Tutvustan põgusalt ehituse süsinikujalajälje hindamisprintsiipide rakendamist Eestis, rekonstrueerimisstrateegiat ja selle elluviimiseks käivitatud Life IP Buildest projekti.

10:30 – 11:00

Hoonete tehnosüsteemide toimimise ja energiatõhususe tagamine läbi komplekskatsetuste

Raul Prank Riigi Kinnisvara AS´i projektidirektor

Kuidas veenduda, et planeeritud ja projekteeritud tehnosüsteemid on ehituse lõpus päriselt valmis ning töötavad eesmärgipäraselt? Millised tagajärjed võivad ilmneda põhjalikult katsetamata tehnosüsteemidel hoone ekspluatatsiooni ajal? Kas metoodiliselt ja hästi läbi mõeldud tehnosüsteemide katsetustel ehituse lõpus on mõju energiatõhususele?

11:00 – 11:30

Energiatõhusus järelevalve pilgu läbi

Riina Tamm Tarbijakaitse ja Tehnilise järelevalve ameti ehitus- ja raudteesosakonna peaspetsialist

Milline on hetke seis, kus on kitsaskohad ja milline võiks olla tulevik?

11:30 – 12:00

Paneel: millised on energiatõhususe ja rohepöörde suurimad väljakutsed ehitussektoris?

Mait Adler Merko Ehitus Eesti kvaliteedispetsialist

Jüri Rass MKM´i ehituse asekantsler

Riina Tamm Tarbijakaitse ja Tehnilise järelevalve ameti ehitus- ja raudteesosakonna peaspetsialist

Mis on ettevõtete murekohad rohepöörde valguses? Milleks nad peavad lähiaastatel valmis olema? Millest nad peaksid alustama ja mida saaksid ise ära teha?

12:00 – 13:00

Lõuna

13:00 – 13:15

Energia 4.0

Miko Siilivask Schneider Electric Eesti müügidirektor

Rohkem elektrifitseeritud ja digitaalne maailm on võtmeteguriks kliimakriisiga võitlemisel. Koos oma klientidega loome me uut elektrifitseeritud maailma, pakkudes tarku energialahendusi kõikjal – kodudes, büroohoonetes, andmekeskustes, tööstustes, infrastruktuuris ja võrkudes. On aeg ühendada kõik punktid säästlikuma, vastupidavama ja energiatõhusama tuleviku heaks.

13:15 – 13:40

Elamute tehaseline renoveerimine Saue Kuuma 4 hoone näitel

Targo Kalamees TalTech ehituse ja arhitektuuri instituudi professor ning praktiseeriv ehitusinsener

Arvestades olemasolevate hoonete arvu, juba renoveeritud hoonete osakaalu ja prognoositavat kasutusest väljalangevust vajab Eestis renoveerimist 100 000 üksikelamut kogupindalaga 14 mln m², 14 000 korterelamut kogupindalaga 18 mln m² ja 27 000 mitteeluhoonet kogupindalaga 22 mln m². Sellega näeb hoonete rekonstrueerimise pikaajaline strateegia ette renoveerimismahu ette kasvu kuni 3 korda korterelamute osas, kuni 10 korda ärikinnisvara osas ja ~20-30 korda väikeelamute osas. Tulevikus peab hoonete renoveerimisel arvestama ringmajanduse põhimõtetega (sh korduv- ja taaskasutama tooteid ja materjale). Tallinna Tehnikaülikool ja Timbeco Ehitus on partnerid uurimis- ja arendusprojektis DRIVE 0, mille eesmärk on tõhusate lahenduste pakkumine uuenduslike renoveerimisprotsesside raames, kus tähelepanu on suunatud energia, materjalide ja kulude kokkuhoiule. Selle kontseptsiooni elluviimisel julgustab DRIVE 0 üleminekut lineaarmajanduselt ringmajandusele. See üleminek on hädasti vajalik, kui tahame jõuda süsinikneutraalset elukeskkonda. Korterelamu Kuuma 4 Sauel oli pilootobjektiks, kus projekti lahendusi realiseeriti.

13:40 – 14:05

Hoonete süsinikujalajälje Eesti arvutusmetoodika ja nullheitega hooned

Jarek Kurnitski TalTechi professor ja hoonete sisekliima ekspert

Eestis on tehtud esimesed sammud hoonete süsinikujalajälje arvutusmetoodika loomiseks, millega on võimalik arvutada 50 aastase elutsükli süsinikujalajälg. Arvutus sisaldab ehitusmaterjalide valmistamise, transpordi, ehituse, ehitustoodete asendamise ja lõppkäitluse ning hoone kasutusaegse energia süsinikujalajälje. Saab kasutada konservatiivseid põhimaterjalide heitetegureid või konkreetsete toodete EPD deklareeritud väärtusi. Hoonete energiatõhususe direktiivi uustöötluse kavand tahab kehtestada tuleviku hoonetele nullheite nõuded. Kuigi direktiivi nullheide arvutatakse kasutusaegse energia põhjal, tuleb energiamärgistes hakata kajastama hoone elutsükli süsinikujalajälge. Ettekanne tutvustab hoonete arvutusnäidetega süsinikujalajälje metoodikat ja direktiivi uusi suundasid.

14:05 – 14:30

Arvutatud energiatõhususe arvu realiseerumine praktikas

Anti Hamburg TalTechi Inseneriteaduskonna ekspert ja Tallinna Tehnikakõrgkooli Ehitusinstituudi juhtivlektor

Milline on hoonete energiatarve, kui olemas esimeste aastate energiakulude mõõtmisandmed? Miks arvutatud kulud ei realiseeru ning millised on enamlevinud kitsaskohad?

14:30 – 15:00

Kohvipaus

15:00 – 15:30

Ringmajanduse rakendamise võimalused hoonete ehitamisel

Mait Adler Merko Ehitus Eesti kvaliteedispetsialist

Saabuv rohepööre suunab meid mõtlema materjalide säästlikumale kasutamisele ja jäätmetekke vähendamisele. Ettekandes käsitletakse võimalusi ehitusmaterjalide taaskasutamisest ja jäätmete sortimisest ehitusobjektil.

15:30 – 16:00

Energeetika suunad ja võimalused Eesti ettevõtete vaatenurgast

Jaanus Uiga MKM´i energeetikaosakonna juhataja

Toetajad

Toetajad

Lisainfo

Konverentsi materjalide ja sisu kopeerimine, salvestamine, reprodutseerimine või levitamine on ilma AS Äripäeva kirjaliku nõusolekuta keelatud.

Korraldaja võib üritusel teha pilte, videoid ja helisalvestisi ning jagada neid nii osalejatega kui ka avalikes meediakanalites, samuti kasutada sarnaste ürituste turundamiseks.
Täpsemat teavet andmete kasutamise kohta leiab Äripäeva Privaatsustingimustest.

Reklaam
Kui soovite tutvustada oma ettevõtet konverentsil, siis võtke ühendust [email protected]  või 667 0105.

 

Tühistamisinfo

Palume teatada mitteosalemisest kirjalikult vähemalt 10 tööpäeva enne ürituse toimumist aadressil [email protected] .
Sellisel juhul tagastame laekunud osalustasu või tühistame veel tasumata arve.

Kui teatate mitteosalemisest 5-9 tööpäeva enne konverentsi kuulub tasumisele 50% arvest.
Kui teatate mitteosalemisest hiljem või unustate teatada, osalustasu ei tagastata ja tasumisele kuulub 100% arvest.

Asukoht ja kontaktid

Aadress

Liivalaia 33, Tallinn
© AS Äripäev 2000-2024
  • Aadress: Vana Lõuna 39/1, 19094 Tallinn
  • Klienditugi: 667 0099 (8:15-17:00)
  • E-post: [email protected]