Sisekontrolli Aastakonverents 2022 „Kas riskid usaldada?“

Sisekontrolli Aastakonverents 2022 „Kas riskid usaldada?“

Toimumiskoht:

Nordic Hotel Forum

Asetame seekord konverentsi fookusesse küsimuse, kuidas leida tasakaal kontrollimise ja usalduse vahel. „Kui muutub kõik, muuda kõike“ ütleb kirjanik Neale Donald Walsch. Meie kõigi elus leiab praegu aset palju muutusi, aga kas muutus peab võrduma kriisiga?

 

Uurime konverentsil juhtimiskultuuriga seotud muutusi ning küsime, mida on õppida erasektorilt ja iduettevõtetelt usalduse, kiiruse, paindlikkuse, kohanemise ja julguse kohta.

 • Milline on tuleviku juhtimiskultuur ja juhtimismudelid?
 • Kas tahame usaldavat ja õppivat või keelavat ja kontrollivat juhtimiskultuuri?
 • Kas kontrollimisega kasvatame usaldamatust ja bürokraatiat, usaldamisega riskime petta saada?
 • Uurime juhtidelt, kuidas usaldust ja koostööd esiplaanile seades taltsutada kontrollivajadust.
 • Küsime konverentsil sedagi, kas teavitaja kaitse seadus on imevits ja kuidas see korruptsiooni ohjab? Kas see on tõhusam, kui olemasolevad kontrollimeetmed ja miks?

Kutsume teid konverentsil kaasa mõtlema, avastama uusi vaatenurki ja seisukohti, kuulama praktikute õppetunde ja juhtide kogemuslugusid, küsima kriitilisi küsimusi ja otsima vastuseid.

Konverentsi korraldab Äripäev koostöös Eesti Siseaudiitorite Ühinguga.

Konverentsil osalemine annab 6 CPE punkti.

Sihtgrupp: sisekontrolörid, (sise)audiitorid, riskijuhid, finantsjuhid, kvaliteedijuhid, ettevõtete ja organisatsioonide erinevate tasandite juhid, kohalike omavalitsuste juhid ja revisjonikomisjoni liikmed, jt selle valdkonna huvilised

 

Lisainfo:

Programmijuht: Mare Timian, +372 5137347, [email protected]
Projektijuht: Kertu Karner, +372 5537112, [email protected]

Programm

09:25 – 09:30

Moderaatori tervitus ja avasõnad

Krista Nelson Konverentsi moderaator / Eesti Siseaudiitorite Ühingu juhatuse liige ja Kultuuriministeeriumi siseauditi juht

09:30 – 10:00

Tippjuht juhtimiskultuurist: julgus usaldada versus õigus kontrollida

Heikko Mäe Coop Pank juhatuse liige, riskijuhtimise valdkond

Pikaaegse kogemusega ärisektori tippjuht arutleb teemal, kuidas juhtimiskultuur seab vundamendi sellele, kas ja kuivõrd riskime usaldada. Ja seda ka keerulistel ja kiiresti muutuvatel aegadel. Küsime “Kuidas muuta kõike, kui muutub kõik?”

10:00 – 10:30

Sisekontrollisüsteem: Kas mootor või pidur?

Urmo Merila Riigi Tugiteenuste Keskuse toetuste arendamise osakonna juhataja

„Kuidas mõõta usaldust?“ Riskide hindamise ja valikute tegemise kaudu on võimalik aru saada, kui palju üldse ja mida oleks vaja kontrollida. Ja äkki ei peagi kontrollima?! Ja kui peab, siis tuleks mõelda, kes seda teha võiks? Kas tegija ise, kontrollija või hoopis masin? Lisaks on valikute tegemisel oluline aru saada, kuidas tajuvad riske erinevad sihtgrupid ja inimesed, kes on seotud kontrollitavate teemadega. Ettekande tegija pakub välja metoodika ja seeläbi saab selgemaks, kuidas teha selle kõige põhjal õigeid juhtimisotsuseid.

10:30 – 11:00

Controllingu arengud ja trendid: kuhu oleme jõudnud ja mida on oodata

Kertu Lääts Tartu Ülikooli majandusarvestuse õppetooli juht ja Eesti majandusteadlane

Kuidas vastata majanduskeskkonnas toimuvatele ülikiiretele muutustele ja nendega seotud mõjuteguritele? On selge, et senised tegutsemisviisid ja controllingu instrumendid on määramatusega toimetulekuks lootusetult jäigad ja ebaefektiivsed. Ettekanne aitab mõista ja mõtestada, mis võiks turbulentses majanduskeskkonnas olla controllingu uueks sisuks, et olla juhtidele tõhusaks töövahendiks nüüd ja tulevikus. Controllingut kriitiliselt mõjutavateks märksõnadeks on andmepõhisus, digitaalsus, agiilsus, väärtuspõhine juhtimine, jätkusuutlik ja vastutustundlik tegevus. Ettekanne heidabki pilgu sellele, kuhu oleme tänaseks controllinguga jõudnud ja milliseid keskendumist nõudvaid tulevikutrende näevad selle valdkonna asjatundjad.

11:00 – 11:30

KOHVIPAUS

11:30 – 12:00

Miks on vaja vilepuhumist? Kas siseaudit, audiitorkontroll ja järelvalve ei toimi?

Markus Kärner Justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika asekantsler ja karistusõiguse õppejõud

Rikkumisest teavitaja kaitse seaduse eelnõu on Riigikogus läbinud esimese lugemise ning see on tekitanud kirglikke vaidlusi ja vastakaid arvamusi. Seadus peaks hakkama kaitsma töökontekstis ebaseaduslikest tegevustest teavitajaid. Enamikule avalikele asutustele ja üle 250 töötajaga juriidilistele isikutele tekib kohustus rakendada vihjeliin ning mehhanism teavitaja kaitseks. Küsime ettekande tegijalt, kas teavitaja kaitse seadus on imevits ja miks see on tõhusam, kui olemasolevad kontrollimeetmed? Kas siseaudit, audiitorkontroll ja järelvalve ei toimi?

12:00 – 12:30

Kogemuslugu: Vilepuhumise süsteem ettevõttes – kellele ja milleks?

Andre Kaldamäe Ramirent Group siseauditijuht ja Eesti Siseaudiitorite Ühingu liige

Ettekanne kergitab saladusloori rahvusvahelise ettevõtte vilepuhumissüsteemilt. Saame aimu, kuidas vihjeliinid ettevõttes toimivad ja millised on olnud selle arengud Andre käe all siseauditi juhina. Andrel on vihjeliiniga pikaajaline kogemus, sest Ramirendis on vihjeandmise süsteem juba 2009. aastast. Andre jagab oma kogemusi ja praktikas ette tulnud küsimusi ning kaalumiskohti nii tööandja kui töötaja vaates.

12:30 – 13:30

LÕUNA

13:30 – 14:00

Digiajastu võimalused ja väljakutsed: kliendikesksed kontrollisüsteemid? On see võimalik?

Nele Labi Sotsiaalministeeriumi innovatsiooni valdkonna asekantsler

Otsatu bürokraatia ja detailide lihvimise asemel peavad avalikud teenused keskenduma sellele, et inimeste mured saaksid päriselt lahenduse. Samuti tuleb erilist tähelepanu pöörata inimeste andmete kaitsele ning valmisolekule osutada teenuseid ka võimalikes kriisiolukordades. Täna on väljakutseks ka avalike teenuste rohepööramine ja ökoloogilise jalajälje vähendamine. Kas ja kuidas näeb välja innnovatsioon avalikes teenustes ja millised saavad olema kliendikesksed kontrollisüsteemid? Nendest teemadest ettekandes kuulda saamegi.

14:00 – 14:30

Digitaliseerimine ja automatiseerimine – võimalused ja küberohud

Thea Sogenbits Maksu-ja Tolliameti infoturbejuht / Koolitaja ja kübermaailma äriturvalisuse ekspert

Elu kolib aina enam digimaailma, mis loob täiesti uusi võimalusi töö tegemiseks, tööprotsesside digiteerimiseks ning ka kontrollide automatiseerimiseks. Mida need arengud tähendavad riskijuhtidele, audiitorite, siseaudiitorite, raamatupidajatele ja kõigile neile, kes vastutavad kontrollimise ja järelevalve eest. Mida peame õppima ja teadma uue digireaalsuse kohta? Kas riskime kontrolli käest anda?

14:30 – 15:00

Digiajastu: anname tehnilised kontrollid robotitele! Kas saame neid usaldada?

Pille Muni Maksu- ja Tolliameti arendusspetsialist

Innovatsioon kontrollimaailmas: kuidas digiarengud ja tehisintellekt lihtsustavad Maksu- ja Tolliameti kontrollitegevusi seoses ümbrikupalkade maksmisega ja selle tuvastamisega? Millised on tehisintellekti tulevikuarengu maksu- ja tolliameti kontrollitegevuste tõhustamisel ehk milliseid kontrollitegevusi saame anda masinatele ja kas saame neid ka usaldada? Nendest intrigeerivatest teemadest selles ettekandes räägimegi.

15:00 – 15:30

Kogemuslugu „Kui muutub kõik, muuda kõike“

Andrus Aaslaid Eesti iduettevõtte Single.Earth kaasasutaja ja tehnoloogiajuht

Kuidas anda oma ettevõtte tiimile autonoomsus, kui äripool kogu aeg muutub ja samas on vaja, et töötajad teeksid just seda, mida ettevõtte juhtide meelest tarvis on. Uurime Andruselt, mida on meil õppida iduettevõtetelt kiiruse, paindlikkuse ja riskijulguse kohta?

15:30 – 16:10

Mis tunne on olla teisel pool lauda?

Ruti Einpalu Suhtlemistreener ja coach

Ettekandes küsime, mis juhtub siis, kui usaldus on kadunud. Uurime ühe päriselt aset leidnud juhtumi põhjal, mis tunne on olla juhina kontrollitava rollis, kus kahtluse all on sinu inimesed. Heidame pilgu ka inimese ajusse ja uurime ajus toimuvaid protsesse, kui meid pidevalt kontrollitakse. See võib olla päris ootamatu avastus, et me oleme ikkagi kõik emotsionaalsed ja tundlikud isiksused.

16:10 – 16:20

Moderaatori lõppsõna ja konverentsi lõpetamine

Krista Nelson Konverentsi moderaator / Eesti Siseaudiitorite Ühingu juhatuse liige ja Kultuuriministeeriumi siseauditi juht

Sisekontrolli Aastakonverents 2022 „Kas riskid usaldada?“

Toimumiskoht:

Nordic Hotel Forum

Asetame seekord konverentsi fookusesse küsimuse, kuidas leida tasakaal kontrollimise ja usalduse vahel. „Kui muutub kõik, muuda kõike“ ütleb kirjanik Neale Donald Walsch. Meie kõigi elus leiab praegu aset palju muutusi, aga kas muutus peab võrduma kriisiga?

 

Uurime konverentsil juhtimiskultuuriga seotud muutusi ning küsime, mida on õppida erasektorilt ja iduettevõtetelt usalduse, kiiruse, paindlikkuse, kohanemise ja julguse kohta.

 • Milline on tuleviku juhtimiskultuur ja juhtimismudelid?
 • Kas tahame usaldavat ja õppivat või keelavat ja kontrollivat juhtimiskultuuri?
 • Kas kontrollimisega kasvatame usaldamatust ja bürokraatiat, usaldamisega riskime petta saada?
 • Uurime juhtidelt, kuidas usaldust ja koostööd esiplaanile seades taltsutada kontrollivajadust.
 • Küsime konverentsil sedagi, kas teavitaja kaitse seadus on imevits ja kuidas see korruptsiooni ohjab? Kas see on tõhusam, kui olemasolevad kontrollimeetmed ja miks?

Kutsume teid konverentsil kaasa mõtlema, avastama uusi vaatenurki ja seisukohti, kuulama praktikute õppetunde ja juhtide kogemuslugusid, küsima kriitilisi küsimusi ja otsima vastuseid.

Konverentsi korraldab Äripäev koostöös Eesti Siseaudiitorite Ühinguga.

Konverentsil osalemine annab 6 CPE punkti.

Sihtgrupp: sisekontrolörid, (sise)audiitorid, riskijuhid, finantsjuhid, kvaliteedijuhid, ettevõtete ja organisatsioonide erinevate tasandite juhid, kohalike omavalitsuste juhid ja revisjonikomisjoni liikmed, jt selle valdkonna huvilised

 

Lisainfo:

Programmijuht: Mare Timian, +372 5137347, [email protected]
Projektijuht: Kertu Karner, +372 5537112, [email protected]

Programm

09:25 – 09:30

Moderaatori tervitus ja avasõnad

Krista Nelson Konverentsi moderaator / Eesti Siseaudiitorite Ühingu juhatuse liige ja Kultuuriministeeriumi siseauditi juht

09:30 – 10:00

Tippjuht juhtimiskultuurist: julgus usaldada versus õigus kontrollida

Heikko Mäe Coop Pank juhatuse liige, riskijuhtimise valdkond

Pikaaegse kogemusega ärisektori tippjuht arutleb teemal, kuidas juhtimiskultuur seab vundamendi sellele, kas ja kuivõrd riskime usaldada. Ja seda ka keerulistel ja kiiresti muutuvatel aegadel. Küsime “Kuidas muuta kõike, kui muutub kõik?”

10:00 – 10:30

Sisekontrollisüsteem: Kas mootor või pidur?

Urmo Merila Riigi Tugiteenuste Keskuse toetuste arendamise osakonna juhataja

„Kuidas mõõta usaldust?“ Riskide hindamise ja valikute tegemise kaudu on võimalik aru saada, kui palju üldse ja mida oleks vaja kontrollida. Ja äkki ei peagi kontrollima?! Ja kui peab, siis tuleks mõelda, kes seda teha võiks? Kas tegija ise, kontrollija või hoopis masin? Lisaks on valikute tegemisel oluline aru saada, kuidas tajuvad riske erinevad sihtgrupid ja inimesed, kes on seotud kontrollitavate teemadega. Ettekande tegija pakub välja metoodika ja seeläbi saab selgemaks, kuidas teha selle kõige põhjal õigeid juhtimisotsuseid.

10:30 – 11:00

Controllingu arengud ja trendid: kuhu oleme jõudnud ja mida on oodata

Kertu Lääts Tartu Ülikooli majandusarvestuse õppetooli juht ja Eesti majandusteadlane

Kuidas vastata majanduskeskkonnas toimuvatele ülikiiretele muutustele ja nendega seotud mõjuteguritele? On selge, et senised tegutsemisviisid ja controllingu instrumendid on määramatusega toimetulekuks lootusetult jäigad ja ebaefektiivsed. Ettekanne aitab mõista ja mõtestada, mis võiks turbulentses majanduskeskkonnas olla controllingu uueks sisuks, et olla juhtidele tõhusaks töövahendiks nüüd ja tulevikus. Controllingut kriitiliselt mõjutavateks märksõnadeks on andmepõhisus, digitaalsus, agiilsus, väärtuspõhine juhtimine, jätkusuutlik ja vastutustundlik tegevus. Ettekanne heidabki pilgu sellele, kuhu oleme tänaseks controllinguga jõudnud ja milliseid keskendumist nõudvaid tulevikutrende näevad selle valdkonna asjatundjad.

11:00 – 11:30

KOHVIPAUS

11:30 – 12:00

Miks on vaja vilepuhumist? Kas siseaudit, audiitorkontroll ja järelvalve ei toimi?

Markus Kärner Justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika asekantsler ja karistusõiguse õppejõud

Rikkumisest teavitaja kaitse seaduse eelnõu on Riigikogus läbinud esimese lugemise ning see on tekitanud kirglikke vaidlusi ja vastakaid arvamusi. Seadus peaks hakkama kaitsma töökontekstis ebaseaduslikest tegevustest teavitajaid. Enamikule avalikele asutustele ja üle 250 töötajaga juriidilistele isikutele tekib kohustus rakendada vihjeliin ning mehhanism teavitaja kaitseks. Küsime ettekande tegijalt, kas teavitaja kaitse seadus on imevits ja miks see on tõhusam, kui olemasolevad kontrollimeetmed? Kas siseaudit, audiitorkontroll ja järelvalve ei toimi?

12:00 – 12:30

Kogemuslugu: Vilepuhumise süsteem ettevõttes – kellele ja milleks?

Andre Kaldamäe Ramirent Group siseauditijuht ja Eesti Siseaudiitorite Ühingu liige

Ettekanne kergitab saladusloori rahvusvahelise ettevõtte vilepuhumissüsteemilt. Saame aimu, kuidas vihjeliinid ettevõttes toimivad ja millised on olnud selle arengud Andre käe all siseauditi juhina. Andrel on vihjeliiniga pikaajaline kogemus, sest Ramirendis on vihjeandmise süsteem juba 2009. aastast. Andre jagab oma kogemusi ja praktikas ette tulnud küsimusi ning kaalumiskohti nii tööandja kui töötaja vaates.

12:30 – 13:30

LÕUNA

13:30 – 14:00

Digiajastu võimalused ja väljakutsed: kliendikesksed kontrollisüsteemid? On see võimalik?

Nele Labi Sotsiaalministeeriumi innovatsiooni valdkonna asekantsler

Otsatu bürokraatia ja detailide lihvimise asemel peavad avalikud teenused keskenduma sellele, et inimeste mured saaksid päriselt lahenduse. Samuti tuleb erilist tähelepanu pöörata inimeste andmete kaitsele ning valmisolekule osutada teenuseid ka võimalikes kriisiolukordades. Täna on väljakutseks ka avalike teenuste rohepööramine ja ökoloogilise jalajälje vähendamine. Kas ja kuidas näeb välja innnovatsioon avalikes teenustes ja millised saavad olema kliendikesksed kontrollisüsteemid? Nendest teemadest ettekandes kuulda saamegi.

14:00 – 14:30

Digitaliseerimine ja automatiseerimine – võimalused ja küberohud

Thea Sogenbits Maksu-ja Tolliameti infoturbejuht / Koolitaja ja kübermaailma äriturvalisuse ekspert

Elu kolib aina enam digimaailma, mis loob täiesti uusi võimalusi töö tegemiseks, tööprotsesside digiteerimiseks ning ka kontrollide automatiseerimiseks. Mida need arengud tähendavad riskijuhtidele, audiitorite, siseaudiitorite, raamatupidajatele ja kõigile neile, kes vastutavad kontrollimise ja järelevalve eest. Mida peame õppima ja teadma uue digireaalsuse kohta? Kas riskime kontrolli käest anda?

14:30 – 15:00

Digiajastu: anname tehnilised kontrollid robotitele! Kas saame neid usaldada?

Pille Muni Maksu- ja Tolliameti arendusspetsialist

Innovatsioon kontrollimaailmas: kuidas digiarengud ja tehisintellekt lihtsustavad Maksu- ja Tolliameti kontrollitegevusi seoses ümbrikupalkade maksmisega ja selle tuvastamisega? Millised on tehisintellekti tulevikuarengu maksu- ja tolliameti kontrollitegevuste tõhustamisel ehk milliseid kontrollitegevusi saame anda masinatele ja kas saame neid ka usaldada? Nendest intrigeerivatest teemadest selles ettekandes räägimegi.

15:00 – 15:30

Kogemuslugu „Kui muutub kõik, muuda kõike“

Andrus Aaslaid Eesti iduettevõtte Single.Earth kaasasutaja ja tehnoloogiajuht

Kuidas anda oma ettevõtte tiimile autonoomsus, kui äripool kogu aeg muutub ja samas on vaja, et töötajad teeksid just seda, mida ettevõtte juhtide meelest tarvis on. Uurime Andruselt, mida on meil õppida iduettevõtetelt kiiruse, paindlikkuse ja riskijulguse kohta?

15:30 – 16:10

Mis tunne on olla teisel pool lauda?

Ruti Einpalu Suhtlemistreener ja coach

Ettekandes küsime, mis juhtub siis, kui usaldus on kadunud. Uurime ühe päriselt aset leidnud juhtumi põhjal, mis tunne on olla juhina kontrollitava rollis, kus kahtluse all on sinu inimesed. Heidame pilgu ka inimese ajusse ja uurime ajus toimuvaid protsesse, kui meid pidevalt kontrollitakse. See võib olla päris ootamatu avastus, et me oleme ikkagi kõik emotsionaalsed ja tundlikud isiksused.

16:10 – 16:20

Moderaatori lõppsõna ja konverentsi lõpetamine

Krista Nelson Konverentsi moderaator / Eesti Siseaudiitorite Ühingu juhatuse liige ja Kultuuriministeeriumi siseauditi juht

Lisainfo

Konverentsi materjalide ja sisu kopeerimine, salvestamine, reprodutseerimine või levitamine on ilma AS Äripäeva kirjaliku nõusolekuta keelatud.

Korraldaja võib üritusel teha pilte, videoid ja helisalvestisi ning jagada neid nii osalejatega kui ka avalikes meediakanalites, samuti kasutada sarnaste ürituste turundamiseks.
Täpsemat teavet andmete kasutamise kohta leiab Äripäeva Privaatsustingimustest.

Reklaam
Kui soovite tutvustada oma ettevõtet konverentsil, siis võtke ühendust [email protected]  või 667 0105.

 

Tühistamisinfo

Palume teatada mitteosalemisest kirjalikult vähemalt 10 tööpäeva enne ürituse toimumist aadressil [email protected] .
Sellisel juhul tagastame laekunud osalustasu või tühistame veel tasumata arve.

Kui teatate mitteosalemisest 5-9 tööpäeva enne konverentsi kuulub tasumisele 50% arvest.
Kui teatate mitteosalemisest hiljem või unustate teatada, osalustasu ei tagastata ja tasumisele kuulub 100% arvest.

Asukoht ja kontaktid

Aadress

Nordic Hotel Forum
© AS Äripäev 2000-2024
 • Aadress: Vana Lõuna 39/1, 19094 Tallinn
 • Klienditugi: 667 0099 (8:15-17:00)
 • E-post: [email protected]