Kroonilise koronaarhaiguse ravi. Perearsti roll KOKi ravis (vene keeles)

Tasuta veebiseminar vene keeles

Kroonilise koronaarhaiguse ravi. Perearsti roll KOKi ravis (vene keeles)
Stabiilne stenokardia on kliiniline seisund, mis on peamisi südame isheemiatõve avaldumisvorme. Selle põhjuseks on koronaararterite (ehk südamelihast verega varustavate veresoonte) ahenemine.

 

Euroopa Kardioloogide Seltsi 2019. aasta  ravijuhend  soovitab stabiilse stenokardia asemel kasutada mõistet „kroonilised koronaarsündroomid“,  et  rõhutada aterosklerootilise kahjustuse püsivat ja progresseeruvat iseloomu. “Kroonilised koronaarsündroomid” on mitmuses, viidates erinevatele kliinilistele stsenaariumitele kroonilise koronaarhaigusega patsientidel. Ravi  eesmärk on vähendada sümptomeid ja parandada patsientide prognoosi. Olulisel kohal ravis on elustiili  muutused  koos  optimaalse riskitegureid mõjutava ja isheemiat vähendava medikamentoosse  raviga. Lisaks  on võimalik  teostada  invasiivset ravi (revaskulariseerimine kas perkutaanse koronaarse interventsiooni või  aortokoronaarse  šunteerimise  teel).

Link Euroopa Kardioloogide Seltsi 2019. aasta ravijuhendile on siin.

Dr Tiina Uuetoa annab veebiseminaril ülevaate krooniliste koronaarsündroomide kaasaegsest ravist.

KOK (krooniline obstruktiivne kopsuhaigus) on laialt levinud, samas välditav ja ravitav haigus, mida iseloomustavad püsivad hingamisteede sümptomid nagu hingeldus, köha ja rögaeritus, mille aluseks on õhuvoolutakistus hingamisteedes.

KOKi  ei ole võimalik täielikult välja ravida, kuid õigeaegse ja adekvaatse raviga saame haiguse sümptomeid kontrolli all hoida, vähendada ägenemisi ning seeläbi parandada patsiendi elukvaliteeti. Ravi nurgakiviks on inhaleeritav ravi selle erinevates variantides (pikatoimelised ravimid, lühitoimelised ehk hooravimid, nebuliseeritavad ravimid). Olulisel kohal ka pulmonaalne taastusravi. 

Antud seminaril räägime lähemalt erinevatest ravisekkumistest ja käsitleme ka KOKi ägenemist, selle raskusastmeid ja ravivõimalusi. Lisaks käsitleb dr Viktoria Ivanova perearsti rolli KOKi ravis.

Loengutes käsitletud ravimite omaduste kokkuvõtted on aadressil https://www.ravimiregister.ee/.

NB! Информация на русском языке находится ниже!

Sihtrühm: perearstid, sisearstid, kardioloogid, nefroloogid, pulmonoloogid, allergoloogid, endokrinoloogid, reumatoloogid, taastusarstid, radioloogid ja teised teemast huvitatud arstid, apteekrid.

 

Veebiseminari korraldajad: Meditsiiniuudised ja Berlin-Chemie Menarini Eesti 

      

 

Webinari ajal saate küsimusi esitada kirjutades need vestluse kasti.

Veebiseminar toimub 9. veebruaril kell 16:15-18.10 internetis Äripäeva veebiseminaride keskkonnas.  Enne veebiseminari saadetakse registreerunud kasutajatele infomeil lingiga, mille kaudu pääseb enne seminari algust veebiseminari keskkonda.

Seminari on võimalik jälgida oma arvutist töökohal, kodus või mujal Teile sobivas kohas ning selle jälgimiseks on tarvis arvutit, internetiühendust ning mugavamaks kuulamiseks kõrvaklappe.

Veebiseminar on järelvaadatav kõigile registreerunutele 1 kuu jooksul pärast toimumist.

Tehnilist infot veebiseminari kohta saab küsida kirjutades h[email protected] muudes küsimustes kirjutage [email protected] või helistades telefonil +372 513 8862 (Karin Tamm, Meditsiiniuudiste sündmuste juht).

 

Лечение хронической коронарной болезни сердца 
Роль семейного врача в лечении ХОБЛ.

Бесплатный вебинар на русском языке

Организаторы вебинара: Meditsiiniuudised и Berlin-Chemie Menarini Eesti 

Целева группа: семейные врачи, терапевты, кардиологи, нефрологи, пульмонологи, аллергологи, эндокринологи, ревматологи, реабилитологи, рентгенологи и другие заинтересованные в теме врачи, аптекари.

Стабильная стенокардия - клиническое состояние, являющееся основным проявлением ишемической болезни сердца. Это связано с сужением коронарных артерий (кровеносных сосудов, снабжающих кровью сердечную мышцу).
 
Руководство по лечению Европейского общества кардиологов от 2019 года рекомендует использовать термин «хронические коронарные синдромы» вместо стабильной стенокардии, чтобы подчеркнуть стойкий и прогрессирующий характер атеросклеротического поражения.

«Хронические коронарные синдромы» во множественном числе указывают на различные клинические сценарии у пациентов с хронической коронарной болезнью. Целью лечения является уменьшение симптомов и улучшение прогноза пациентов. Важную роль в лечении наряду с оптимальным медикаментозным лечением, воздействующим на факторы риска и уменьшающим ишемию, играет изменение образа жизни. Кроме того, возможна инвазивная терапия (реваскуляризация путем чрескожного коронарного вмешательства или аортокоронарного шунтирования).

Ссылку на рекомендации по лечению Европейского общества кардиологов от 2019 года можно найти здесь.

На вебинаре доктор Тийна Ууэтоа расскажет о современном лечении хронических коронарных синдромов.

ХОБЛ является широко распространенным, поддающимся профилактике и лечению заболеванием, характеризующимся стойкими респираторными симптомами, такими как одышка, кашель и выделение мокроты, обусловленными фиксированной обструкцией дыхательных путей.

Полностью излечить ХОБЛ невозможно, но при своевременном и адекватном лечении мы можем контролировать симптомы заболевания, уменьшить частоту обострений и тем самым улучшать качество жизни пациента. Основой лечения является ингаляционная терапия в различных ее вариантах (препараты пролонгированного действия, препараты короткого действия, небулайзерные препараты). Легочная реабилитация также важна. На этом семинаре мы  конкретнее поговорим о различных лечебных комбинациях, а также обсудим обострение ХОБЛ, его тяжесть и варианты лечения.

Доктор Виктория Иванова в своем докладе обсудит хроническую обструктивную болезнь легких и роль семейного врача в лечении ХОБЛ и рецидивов.

Во время вебинара вы можете задавать вопросы, набирая их в окне чата.

Вебинар состоится 9 февраля в 16.15-18.10 онлайн в среде вебинаров Äripäev. Перед вебинаром зарегистрированным пользователям придет электронное письмо со ссылкой доступа к среде вебинара.


Все зарегистрированные смогут пересмотреть вебинар в течение 1 месяца после мероприятия.

 

Programm

16:15 – 16:20

Moderaatori avasõnad

Alyona Stadnik Delovõje Vedomosti ärijuht

16:20 – 17:00

Kroonilise koronaarhaiguse ravi

Dr Tiina Uuetoa Confido Meditsiinikeskus, kardioloog

17:00 – 17:40

KOK-ist perearstile - praktilised soovitused

Dr Viktoria Ivanova Tartu Ülikooli Kliinikum, pulmonoloog

17:40 – 17:55

Stenokardiavastase ravimi tutvustus

Jelena Ignateva Berlin-Chemie Menarini Eesti

17:55 – 18:10

KOKi ravimite tutvustus

Jelena Ignateva Berlin-Chemie Menarini Eesti

18:10

Lõppsõnad moderaatorilt

Alyona Stadnik Delovõje Vedomosti ärijuht

Kroonilise koronaarhaiguse ravi. Perearsti roll KOKi ravis (vene keeles)
Stabiilne stenokardia on kliiniline seisund, mis on peamisi südame isheemiatõve avaldumisvorme. Selle põhjuseks on koronaararterite (ehk südamelihast verega varustavate veresoonte) ahenemine.

 

Euroopa Kardioloogide Seltsi 2019. aasta  ravijuhend  soovitab stabiilse stenokardia asemel kasutada mõistet „kroonilised koronaarsündroomid“,  et  rõhutada aterosklerootilise kahjustuse püsivat ja progresseeruvat iseloomu. “Kroonilised koronaarsündroomid” on mitmuses, viidates erinevatele kliinilistele stsenaariumitele kroonilise koronaarhaigusega patsientidel. Ravi  eesmärk on vähendada sümptomeid ja parandada patsientide prognoosi. Olulisel kohal ravis on elustiili  muutused  koos  optimaalse riskitegureid mõjutava ja isheemiat vähendava medikamentoosse  raviga. Lisaks  on võimalik  teostada  invasiivset ravi (revaskulariseerimine kas perkutaanse koronaarse interventsiooni või  aortokoronaarse  šunteerimise  teel).

Link Euroopa Kardioloogide Seltsi 2019. aasta ravijuhendile on siin.

Dr Tiina Uuetoa annab veebiseminaril ülevaate krooniliste koronaarsündroomide kaasaegsest ravist.

KOK (krooniline obstruktiivne kopsuhaigus) on laialt levinud, samas välditav ja ravitav haigus, mida iseloomustavad püsivad hingamisteede sümptomid nagu hingeldus, köha ja rögaeritus, mille aluseks on õhuvoolutakistus hingamisteedes.

KOKi  ei ole võimalik täielikult välja ravida, kuid õigeaegse ja adekvaatse raviga saame haiguse sümptomeid kontrolli all hoida, vähendada ägenemisi ning seeläbi parandada patsiendi elukvaliteeti. Ravi nurgakiviks on inhaleeritav ravi selle erinevates variantides (pikatoimelised ravimid, lühitoimelised ehk hooravimid, nebuliseeritavad ravimid). Olulisel kohal ka pulmonaalne taastusravi. 

Antud seminaril räägime lähemalt erinevatest ravisekkumistest ja käsitleme ka KOKi ägenemist, selle raskusastmeid ja ravivõimalusi. Lisaks käsitleb dr Viktoria Ivanova perearsti rolli KOKi ravis.

Loengutes käsitletud ravimite omaduste kokkuvõtted on aadressil https://www.ravimiregister.ee/.

NB! Информация на русском языке находится ниже!

Sihtrühm: perearstid, sisearstid, kardioloogid, nefroloogid, pulmonoloogid, allergoloogid, endokrinoloogid, reumatoloogid, taastusarstid, radioloogid ja teised teemast huvitatud arstid, apteekrid.

 

Veebiseminari korraldajad: Meditsiiniuudised ja Berlin-Chemie Menarini Eesti 

      

 

Webinari ajal saate küsimusi esitada kirjutades need vestluse kasti.

Veebiseminar toimub 9. veebruaril kell 16:15-18.10 internetis Äripäeva veebiseminaride keskkonnas.  Enne veebiseminari saadetakse registreerunud kasutajatele infomeil lingiga, mille kaudu pääseb enne seminari algust veebiseminari keskkonda.

Seminari on võimalik jälgida oma arvutist töökohal, kodus või mujal Teile sobivas kohas ning selle jälgimiseks on tarvis arvutit, internetiühendust ning mugavamaks kuulamiseks kõrvaklappe.

Veebiseminar on järelvaadatav kõigile registreerunutele 1 kuu jooksul pärast toimumist.

Tehnilist infot veebiseminari kohta saab küsida kirjutades h[email protected] muudes küsimustes kirjutage [email protected] või helistades telefonil +372 513 8862 (Karin Tamm, Meditsiiniuudiste sündmuste juht).

 

Лечение хронической коронарной болезни сердца 
Роль семейного врача в лечении ХОБЛ.

Бесплатный вебинар на русском языке

Организаторы вебинара: Meditsiiniuudised и Berlin-Chemie Menarini Eesti 

Целева группа: семейные врачи, терапевты, кардиологи, нефрологи, пульмонологи, аллергологи, эндокринологи, ревматологи, реабилитологи, рентгенологи и другие заинтересованные в теме врачи, аптекари.

Стабильная стенокардия - клиническое состояние, являющееся основным проявлением ишемической болезни сердца. Это связано с сужением коронарных артерий (кровеносных сосудов, снабжающих кровью сердечную мышцу).
 
Руководство по лечению Европейского общества кардиологов от 2019 года рекомендует использовать термин «хронические коронарные синдромы» вместо стабильной стенокардии, чтобы подчеркнуть стойкий и прогрессирующий характер атеросклеротического поражения.

«Хронические коронарные синдромы» во множественном числе указывают на различные клинические сценарии у пациентов с хронической коронарной болезнью. Целью лечения является уменьшение симптомов и улучшение прогноза пациентов. Важную роль в лечении наряду с оптимальным медикаментозным лечением, воздействующим на факторы риска и уменьшающим ишемию, играет изменение образа жизни. Кроме того, возможна инвазивная терапия (реваскуляризация путем чрескожного коронарного вмешательства или аортокоронарного шунтирования).

Ссылку на рекомендации по лечению Европейского общества кардиологов от 2019 года можно найти здесь.

На вебинаре доктор Тийна Ууэтоа расскажет о современном лечении хронических коронарных синдромов.

ХОБЛ является широко распространенным, поддающимся профилактике и лечению заболеванием, характеризующимся стойкими респираторными симптомами, такими как одышка, кашель и выделение мокроты, обусловленными фиксированной обструкцией дыхательных путей.

Полностью излечить ХОБЛ невозможно, но при своевременном и адекватном лечении мы можем контролировать симптомы заболевания, уменьшить частоту обострений и тем самым улучшать качество жизни пациента. Основой лечения является ингаляционная терапия в различных ее вариантах (препараты пролонгированного действия, препараты короткого действия, небулайзерные препараты). Легочная реабилитация также важна. На этом семинаре мы  конкретнее поговорим о различных лечебных комбинациях, а также обсудим обострение ХОБЛ, его тяжесть и варианты лечения.

Доктор Виктория Иванова в своем докладе обсудит хроническую обструктивную болезнь легких и роль семейного врача в лечении ХОБЛ и рецидивов.

Во время вебинара вы можете задавать вопросы, набирая их в окне чата.

Вебинар состоится 9 февраля в 16.15-18.10 онлайн в среде вебинаров Äripäev. Перед вебинаром зарегистрированным пользователям придет электронное письмо со ссылкой доступа к среде вебинара.


Все зарегистрированные смогут пересмотреть вебинар в течение 1 месяца после мероприятия.

 

Programm

16:15 – 16:20

Moderaatori avasõnad

Alyona Stadnik Delovõje Vedomosti ärijuht

16:20 – 17:00

Kroonilise koronaarhaiguse ravi

Dr Tiina Uuetoa Confido Meditsiinikeskus, kardioloog

17:00 – 17:40

KOK-ist perearstile - praktilised soovitused

Dr Viktoria Ivanova Tartu Ülikooli Kliinikum, pulmonoloog

17:40 – 17:55

Stenokardiavastase ravimi tutvustus

Jelena Ignateva Berlin-Chemie Menarini Eesti

17:55 – 18:10

KOKi ravimite tutvustus

Jelena Ignateva Berlin-Chemie Menarini Eesti

18:10

Lõppsõnad moderaatorilt

Alyona Stadnik Delovõje Vedomosti ärijuht

Lisainfo

Konverentsi materjalide ja sisu kopeerimine, salvestamine, reprodutseerimine või levitamine on ilma AS Äripäeva kirjaliku nõusolekuta keelatud.

Korraldaja võib üritusel teha pilte, videoid ja helisalvestisi ning jagada neid nii osalejatega kui ka avalikes meediakanalites, samuti kasutada sarnaste ürituste turundamiseks.
Täpsemat teavet andmete kasutamise kohta leiab Äripäeva Privaatsustingimustest.

Reklaam
Kui soovite tutvustada oma ettevõtet konverentsil, siis võtke ühendust [email protected]  või 667 0105.

 

Tühistamisinfo

Palume teatada mitteosalemisest kirjalikult vähemalt 10 tööpäeva enne ürituse toimumist aadressil [email protected] .
Sellisel juhul tagastame laekunud osalustasu või tühistame veel tasumata arve.

Kui teatate mitteosalemisest 5-9 tööpäeva enne konverentsi kuulub tasumisele 50% arvest.
Kui teatate mitteosalemisest hiljem või unustate teatada, osalustasu ei tagastata ja tasumisele kuulub 100% arvest.

Asukoht ja kontaktid

Aadress

Veebiseminar
© AS Äripäev 2000-2024
  • Aadress: Vana Lõuna 39/1, 19094 Tallinn
  • Klienditugi: 667 0099 (8:15-17:00)
  • E-post: [email protected]