Taristuehituse konverents 2022

Taristuehituse konverents 2022

Toimumiskoht:

Tallink Spa & Conference Hotel

Räägime aktuaalsetest teemadest, millega taristuehitamisega seotud ettevõtted igapäevaselt kokku puutuvad, puudutame Rail Baltica teemat, kuulame valitsuse esindajaid ja arutame, mida toob tulevik taristuehituses. Mida tehakse ja plaanitakse teha nii meil kui välismaal. Mida on juba tehtud ja millised on tulemused.

Oma toodete ja teenuste esitlemisest huvitatud ettevõtetel palume kirjutada e-mailile [email protected]

Programm

09:00 – 09:50

Kogunemine ja hommikukohv

09:50 – 10:00

Moderaatori avasõnad

Kaarel Kose Harjumaa Omavalitsuste Liidu väliskoostöö nõunik

10:00 – 10:30

Milline on taristuehitajate hetkeseis ja mida toob tulevik?

Indrek Gailan Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi transpordi arengu ja investeeringute osakonna juhataja

10:30 – 11:00

Tõehetk taristuehituses

Sven Pertens TREV-2 Grupp juhatuse esimees

2022.aasta sündmused on pannud Eesti taristuehitaja proovile. Ukraina sõja ja sanktsioonide mõjul tekkinud sisendhindade kiire tõus ja väljakujunenud tarneahelate katkemine kombinatsioonis riigisisese hüperinflatsiooniga ja riiklike tellimuste järsu vähenemisega on olukord, millist taristuehitaja taasiseseisvunud Eestis varem läbi elanud ei ole.

Kas Eesti taristuehitajate viimane õlekõrs on Rail Baltica? Mida arvavad asjast poliitikud ja ametnikud? Kas 4-rajalised maanteed jäävad sel sajandil ehitamata? Millal näeme töötajate koondamisi ja ettevõtete pankrotistumisi? Kas teede ehitaja on Eestis väljasurev liik? Neile ja teistelegi küsimustele otsime ettekandes vastuseid.

11:00 – 11:30

Transpordiameti taristuehitus täna ja homme

Tarmo Mõttus Transpordiameti teehoiukava juht

Ettekanne võtab kokku Transpordiameti taristuehituse tänased tegevused. Avab lähiaja plaanid ja heidab pilgu ka veidi kaugemasse tulevikku nii sõnaliselt kui ka arvude keeles.

11:30 – 11:45

Äripäeva taristuehituse TOP: võitjate autasustamine

Indrek Alliksaar KPMG partner ja auditivaldkonna juht

11:45 – 12:45

Lõuna

12:45 – 13:15

Mida peaks täna kindlasti teadma psühholoogilisest taristust, et ennetada läbipõlemist keerulistel aegadel?

Andero Teras Mõttemaru meeskonna- ja juhtimiskoolitaja, psühholoog

Keerulistel aegadel toimetulek ei ole juhuslik õnnestumiste ja ebaõnnestumiste rada. Läbipõlemise ennetamine, enesejuhtimine tööalaste pingete keskel, toimetulek määramatusega on vaid osa märksõnu, mida on üpris tehniliselt võimalik oma (töö)elus lahti mõtestada. Nimetagem seda mänguliselt psühholoogiliseks taristuks, mille ehitus- ja tööpõhimõtete rakendamine peaks täna kuuluma iga taristuehituse valdkonnas töötava inseneri, ettevõtja või spetsialisti teadmistesse. Just selle alastele ideedele ning soovitustele ettekanne keskendubki.

13:15 – 13:45

Rail Baltica mõju Eesti taristuehitusele

Anvar Salomets Rail Baltic Estonia juhatuse esimees

Rail Baltica arendamine muutub iga aastaga meie füüsilises ruumis silmale nähtavamaks. See tähendab, et raudteeprojekt toob ka Eesti ehitusturule üha suuremaid ehitusmahte ja investeeringud meie regiooni läbi aegade mastaapseimasse taristuprojekti kasvavad aasta aastalt. Arutleme, milline on hetkeseis Rail Baltica ehituses ning millised saavad olema projekti väljavaated ja väljakutsed järgmisel paaril aastal.

13:45 – 14:15

Teedeehituslik betoon kasutusajaga 100 aastat ja rohkem

Martti Kiisa Tallinna Tehnikakõrgkooli ehitusinstituudi professor

Betoonehitiste kasutusiga on suhteliselt lihtsate meetmetega võimalik märkimisväärselt pikendada. Tallinna Tehnikakõrgkool on Transpordiameti tellimusel valmis saanud rakendusuuringu, mille eesmärgiks oli välja töötada nõuded tagamaks betoonkonstruktsioonidele kasutuseaks vähemalt 100 aastat. Nõuete väljatöötamisel on lähtutud eelkõige asjaoludest, et neid oleks võimalik praktiliselt koheselt mõistlike rahaliste kulutustega rakendada ning piisava täpsusega ka kontrollida.

14:15 – 14:45

Kohvipaus

14:45 – 15:15

Elektritaristu ehitus on teelahkmel

Kaarel Jänes Eesti Elektritööde Ettevõtjate Liidu tegevjuht

Võrguettevõtjad on jätnud teenust tagavad elektritööde tegijad ettenägematu hinnakasvu ja rahvusvaheliste tarneraskustega omapead. Kliimapoliitikast tulenevad trendid suunavad elektritööde ettevõtjaid hoopis taastuvenergia lahenduste ja teiste elektrifitseerimisprojektide realiseerimisele. Ühiskonna ootuspäraseks toimimiseks on meil vaja nii töökindlat elektrivõrku kui ka uusi taastuvenergia jms lahendusi, kuid paralleelseks teostamiseks napib elektrialal kompetentset ressurssi ja järelkasvu vaates tundub valdkond välja suremas. Eesti elektriehituse turu osapoolte koostöös oleks võimalik leida jätkusuutlik strateegia kõigile. Kas aga sellist tahet on paista?

15:15 – 15:45

Kuidas ja kust maagaas nüüd tulema hakkab?

Priit Heinla Eleringi gaasiühenduse loomise talituse juhataja

Elering on sõltumatu ja iseseisev Eesti elektri ja gaasi ühendsüsteemihaldur, mille peamiseks ülesandeks on kindlustada Eesti tarbijatele igal ajahetkel kvaliteetne energiavarustus. Kuidas kindlustada gaasivarustus nüüd, kus gaasi enam Venemaalt ei tule? Ettekandes teen ülevaate gaasivarustuse tagamise keerulise protsessi algusest, ületatud takistustest ning hetkeseisust.

15:45 – 16:15

Mis on praeguse sõja mõju energiaturu ja –tarbimisele?

Aavo Kärmas Enefit Green juhatuse esimees

Taristuehituse konverents 2022

Toimumiskoht:

Tallink Spa & Conference Hotel

Räägime aktuaalsetest teemadest, millega taristuehitamisega seotud ettevõtted igapäevaselt kokku puutuvad, puudutame Rail Baltica teemat, kuulame valitsuse esindajaid ja arutame, mida toob tulevik taristuehituses. Mida tehakse ja plaanitakse teha nii meil kui välismaal. Mida on juba tehtud ja millised on tulemused.

Oma toodete ja teenuste esitlemisest huvitatud ettevõtetel palume kirjutada e-mailile [email protected]

Programm

09:00 – 09:50

Kogunemine ja hommikukohv

09:50 – 10:00

Moderaatori avasõnad

Kaarel Kose Harjumaa Omavalitsuste Liidu väliskoostöö nõunik

10:00 – 10:30

Milline on taristuehitajate hetkeseis ja mida toob tulevik?

Indrek Gailan Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi transpordi arengu ja investeeringute osakonna juhataja

10:30 – 11:00

Tõehetk taristuehituses

Sven Pertens TREV-2 Grupp juhatuse esimees

2022.aasta sündmused on pannud Eesti taristuehitaja proovile. Ukraina sõja ja sanktsioonide mõjul tekkinud sisendhindade kiire tõus ja väljakujunenud tarneahelate katkemine kombinatsioonis riigisisese hüperinflatsiooniga ja riiklike tellimuste järsu vähenemisega on olukord, millist taristuehitaja taasiseseisvunud Eestis varem läbi elanud ei ole.

Kas Eesti taristuehitajate viimane õlekõrs on Rail Baltica? Mida arvavad asjast poliitikud ja ametnikud? Kas 4-rajalised maanteed jäävad sel sajandil ehitamata? Millal näeme töötajate koondamisi ja ettevõtete pankrotistumisi? Kas teede ehitaja on Eestis väljasurev liik? Neile ja teistelegi küsimustele otsime ettekandes vastuseid.

11:00 – 11:30

Transpordiameti taristuehitus täna ja homme

Tarmo Mõttus Transpordiameti teehoiukava juht

Ettekanne võtab kokku Transpordiameti taristuehituse tänased tegevused. Avab lähiaja plaanid ja heidab pilgu ka veidi kaugemasse tulevikku nii sõnaliselt kui ka arvude keeles.

11:30 – 11:45

Äripäeva taristuehituse TOP: võitjate autasustamine

Indrek Alliksaar KPMG partner ja auditivaldkonna juht

11:45 – 12:45

Lõuna

12:45 – 13:15

Mida peaks täna kindlasti teadma psühholoogilisest taristust, et ennetada läbipõlemist keerulistel aegadel?

Andero Teras Mõttemaru meeskonna- ja juhtimiskoolitaja, psühholoog

Keerulistel aegadel toimetulek ei ole juhuslik õnnestumiste ja ebaõnnestumiste rada. Läbipõlemise ennetamine, enesejuhtimine tööalaste pingete keskel, toimetulek määramatusega on vaid osa märksõnu, mida on üpris tehniliselt võimalik oma (töö)elus lahti mõtestada. Nimetagem seda mänguliselt psühholoogiliseks taristuks, mille ehitus- ja tööpõhimõtete rakendamine peaks täna kuuluma iga taristuehituse valdkonnas töötava inseneri, ettevõtja või spetsialisti teadmistesse. Just selle alastele ideedele ning soovitustele ettekanne keskendubki.

13:15 – 13:45

Rail Baltica mõju Eesti taristuehitusele

Anvar Salomets Rail Baltic Estonia juhatuse esimees

Rail Baltica arendamine muutub iga aastaga meie füüsilises ruumis silmale nähtavamaks. See tähendab, et raudteeprojekt toob ka Eesti ehitusturule üha suuremaid ehitusmahte ja investeeringud meie regiooni läbi aegade mastaapseimasse taristuprojekti kasvavad aasta aastalt. Arutleme, milline on hetkeseis Rail Baltica ehituses ning millised saavad olema projekti väljavaated ja väljakutsed järgmisel paaril aastal.

13:45 – 14:15

Teedeehituslik betoon kasutusajaga 100 aastat ja rohkem

Martti Kiisa Tallinna Tehnikakõrgkooli ehitusinstituudi professor

Betoonehitiste kasutusiga on suhteliselt lihtsate meetmetega võimalik märkimisväärselt pikendada. Tallinna Tehnikakõrgkool on Transpordiameti tellimusel valmis saanud rakendusuuringu, mille eesmärgiks oli välja töötada nõuded tagamaks betoonkonstruktsioonidele kasutuseaks vähemalt 100 aastat. Nõuete väljatöötamisel on lähtutud eelkõige asjaoludest, et neid oleks võimalik praktiliselt koheselt mõistlike rahaliste kulutustega rakendada ning piisava täpsusega ka kontrollida.

14:15 – 14:45

Kohvipaus

14:45 – 15:15

Elektritaristu ehitus on teelahkmel

Kaarel Jänes Eesti Elektritööde Ettevõtjate Liidu tegevjuht

Võrguettevõtjad on jätnud teenust tagavad elektritööde tegijad ettenägematu hinnakasvu ja rahvusvaheliste tarneraskustega omapead. Kliimapoliitikast tulenevad trendid suunavad elektritööde ettevõtjaid hoopis taastuvenergia lahenduste ja teiste elektrifitseerimisprojektide realiseerimisele. Ühiskonna ootuspäraseks toimimiseks on meil vaja nii töökindlat elektrivõrku kui ka uusi taastuvenergia jms lahendusi, kuid paralleelseks teostamiseks napib elektrialal kompetentset ressurssi ja järelkasvu vaates tundub valdkond välja suremas. Eesti elektriehituse turu osapoolte koostöös oleks võimalik leida jätkusuutlik strateegia kõigile. Kas aga sellist tahet on paista?

15:15 – 15:45

Kuidas ja kust maagaas nüüd tulema hakkab?

Priit Heinla Eleringi gaasiühenduse loomise talituse juhataja

Elering on sõltumatu ja iseseisev Eesti elektri ja gaasi ühendsüsteemihaldur, mille peamiseks ülesandeks on kindlustada Eesti tarbijatele igal ajahetkel kvaliteetne energiavarustus. Kuidas kindlustada gaasivarustus nüüd, kus gaasi enam Venemaalt ei tule? Ettekandes teen ülevaate gaasivarustuse tagamise keerulise protsessi algusest, ületatud takistustest ning hetkeseisust.

15:45 – 16:15

Mis on praeguse sõja mõju energiaturu ja –tarbimisele?

Aavo Kärmas Enefit Green juhatuse esimees

Toetajad

Toetajad

Lisainfo

Konverentsi materjalide ja sisu kopeerimine, salvestamine, reprodutseerimine või levitamine on ilma AS Äripäeva kirjaliku nõusolekuta keelatud.

Korraldaja võib üritusel teha pilte, videoid ja helisalvestisi ning jagada neid nii osalejatega kui ka avalikes meediakanalites, samuti kasutada sarnaste ürituste turundamiseks.
Täpsemat teavet andmete kasutamise kohta leiab Äripäeva Privaatsustingimustest.

Reklaam
Kui soovite tutvustada oma ettevõtet konverentsil, siis võtke ühendust [email protected]  või 667 0105.

 

Tühistamisinfo

Palume teatada mitteosalemisest kirjalikult vähemalt 10 tööpäeva enne ürituse toimumist aadressil [email protected] .
Sellisel juhul tagastame laekunud osalustasu või tühistame veel tasumata arve.

Kui teatate mitteosalemisest 5-9 tööpäeva enne konverentsi kuulub tasumisele 50% arvest.
Kui teatate mitteosalemisest hiljem või unustate teatada, osalustasu ei tagastata ja tasumisele kuulub 100% arvest.

Asukoht ja kontaktid

Aadress

Sadama 11a, 10111 Tallinn

Triin Uibopuu Ehitus ja kinnisvara konverentside programmijuht +372 51 990 655 [email protected]

© AS Äripäev 2000-2024
  • Aadress: Vana Lõuna 39/1, 19094 Tallinn
  • Klienditugi: 667 0099 (8:15-17:00)
  • E-post: [email protected]