Töökindel töövõtuleping

Töökindel töövõtuleping
Olavi Kärsna
Lehekülgi: 160
Kirjastus: Äripäev

Ebakindlal ajal eelistavad paljud tellijad sõlmida töö või teenuse saamiseks ühekordse töövõtulepingu. Ettevõtluskonsultant ja mitmete õigusraamatute autor Olavi Kärsna analüüsib raamatus „Töökindel töövõtuleping“, milliseid vigu tuleks vältida töövõtulepingu vormi puhul ning toob ohtralt näiteid teemaga seotud kohtulahenditest.

Kõige enam leiab töövõtulepingu vorm kasutamist ehitustööde ja asjade valmistamisele või muutmisele suunatud tööde puhul, samuti tõlke-, konsultatsiooni- või muude tulemuse saavutamisele suunatud teenuste osutamisel.

Raamatus keskendutakse lepingute sõlmimisel ja täitmisel tehtud vigadele. Autor annab ülevaate enimlevinud probleemidest, tuginedes praktika põhjal tehtud üldistustele ja lepingute üle peetud kohtuvaidlustele. Seejuures annab autor palju praktilisi juhiseid, mida lepinguid sõlmivad ja täitvad isikud peaksid arvestama. Jesse hinnangul on tähelepanuvääriv Kärsna poolt läbitöötatud kohtupraktika maht, et näidata, kuidas on kohtud asjaolusid hinnanud ning kuidas tuleks pooltel oma huvide kahjustamist vältida.

Arvustused

Jüri VõigemastEesti Linnade Liidu tegevdirektor

Kohalikud omavalitsused sõlmivad palju töövõtulepinguid, millest enamik on seotud riigihangete kaudu tehtavate ehitus- ja remonditöödega.

Olavi Kärsna raamatus „Töökindel töövõtuleping“ juhitakse tähelepanu peamistele vigadele eri valdkondade töövõtulepingute sõlmimisel. Lisaks on toodud näiteid nende lepingute põhjal peetud vaidlustest sündinud kohtulahenditest.

Kuna peaaegu iga päev toob juurde uusi seadusemuudatusi, ei jäänud ma üksikute näidete üle pikalt juurdlema. Elu muutub meie ümber üha keerulisemaks ja seetõttu on oluline hoomata tervikpilti.

Mida on selliste lepingute juures kõige olulisem meeles pidada? Seda, et tellija peab kõigepealt endale üksikasjalikult selgeks tegema, mida ta tahab, ja siis selle lähteülesandes ja lepingus võimalikult täpselt formuleerima. Ainult siis saab ta teiselt poolelt nõuda soovitud tulemusi.

Aastaid tagasi polnud väga harv juhus, kui tellijad ja töövõtjad sõlmisid omavahel pabereid, mille kohta oleks palju öelda leping. Need olid pigem mõnelauselised kokkulepped: üks pool tellib teiselt selle asja selleks ajaks ja selle hinnaga.

Selliste lepingute tagajärjed olid enamasti ettearvamatud, sest vaid üldjoontes kokku lepitu põhjal tehtud tööd ei pruukinud kaugeltki ootustele vastata. Näiteks värviti lagi lubjavärviga, seinte värv määris või oli vale tooni. Aga kellele sa kaebad, kui lepingus jäi tööde kvaliteet määratlemata.

Lihtne on öelda ehitajale, et remondi see maja ära − kuid sellest ei piisa. Kirja tuleb panna täpne tööde loetelu, materjalide kvaliteet, tööde tähtaeg, tasu määr, tasumise viis jms. Samuti sanktsioonid juhuks, kui leping jääb täitmata.

Töövõtulepingud on viimastel aastatel muutunud aina täpsemaks. Tänu sellele jääb väiksemaks mängumaa, mille üle vaielda, kui üks või teine pool on rahulolematu. Mõistagi jääb siis vähemaks ka kohtusse pöördumisi.

Olavi Kärsna tegi tänuväärset tööd, pannes raamatuks kirja praktikast võrsunud kogemused, et meil oleks neist võimalik õppida ja sõlmida töökindlaid töövõtulepinguid.

Tellimine
Töökindel töövõtulepingOtsas
Töökindel töövõtuleping

Töökindel töövõtuleping

Olavi Kärsna
Tellimine
Töökindel töövõtulepingOtsas

Kirjeldus

Ebakindlal ajal eelistavad paljud tellijad sõlmida töö või teenuse saamiseks ühekordse töövõtulepingu. Ettevõtluskonsultant ja mitmete õigusraamatute autor Olavi Kärsna analüüsib raamatus „Töökindel töövõtuleping“, milliseid vigu tuleks vältida töövõtulepingu vormi puhul ning toob ohtralt näiteid teemaga seotud kohtulahenditest.

Kõige enam leiab töövõtulepingu vorm kasutamist ehitustööde ja asjade valmistamisele või muutmisele suunatud tööde puhul, samuti tõlke-, konsultatsiooni- või muude tulemuse saavutamisele suunatud teenuste osutamisel.

Raamatus keskendutakse lepingute sõlmimisel ja täitmisel tehtud vigadele. Autor annab ülevaate enimlevinud probleemidest, tuginedes praktika põhjal tehtud üldistustele ja lepingute üle peetud kohtuvaidlustele. Seejuures annab autor palju praktilisi juhiseid, mida lepinguid sõlmivad ja täitvad isikud peaksid arvestama. Jesse hinnangul on tähelepanuvääriv Kärsna poolt läbitöötatud kohtupraktika maht, et näidata, kuidas on kohtud asjaolusid hinnanud ning kuidas tuleks pooltel oma huvide kahjustamist vältida.

Lisainfo

Olavi Kärsna
Lehekülgi: 160
Kirjastus: Äripäev

Arvustused (1)

Jüri VõigemastEesti Linnade Liidu tegevdirektor

Kohalikud omavalitsused sõlmivad palju töövõtulepinguid, millest enamik on seotud riigihangete kaudu tehtavate ehitus- ja remonditöödega.

Olavi Kärsna raamatus „Töökindel töövõtuleping“ juhitakse tähelepanu peamistele vigadele eri valdkondade töövõtulepingute sõlmimisel. Lisaks on toodud näiteid nende lepingute põhjal peetud vaidlustest sündinud kohtulahenditest.

Kuna peaaegu iga päev toob juurde uusi seadusemuudatusi, ei jäänud ma üksikute näidete üle pikalt juurdlema. Elu muutub meie ümber üha keerulisemaks ja seetõttu on oluline hoomata tervikpilti.

Mida on selliste lepingute juures kõige olulisem meeles pidada? Seda, et tellija peab kõigepealt endale üksikasjalikult selgeks tegema, mida ta tahab, ja siis selle lähteülesandes ja lepingus võimalikult täpselt formuleerima. Ainult siis saab ta teiselt poolelt nõuda soovitud tulemusi.

Aastaid tagasi polnud väga harv juhus, kui tellijad ja töövõtjad sõlmisid omavahel pabereid, mille kohta oleks palju öelda leping. Need olid pigem mõnelauselised kokkulepped: üks pool tellib teiselt selle asja selleks ajaks ja selle hinnaga.

Selliste lepingute tagajärjed olid enamasti ettearvamatud, sest vaid üldjoontes kokku lepitu põhjal tehtud tööd ei pruukinud kaugeltki ootustele vastata. Näiteks värviti lagi lubjavärviga, seinte värv määris või oli vale tooni. Aga kellele sa kaebad, kui lepingus jäi tööde kvaliteet määratlemata.

Lihtne on öelda ehitajale, et remondi see maja ära − kuid sellest ei piisa. Kirja tuleb panna täpne tööde loetelu, materjalide kvaliteet, tööde tähtaeg, tasu määr, tasumise viis jms. Samuti sanktsioonid juhuks, kui leping jääb täitmata.

Töövõtulepingud on viimastel aastatel muutunud aina täpsemaks. Tänu sellele jääb väiksemaks mängumaa, mille üle vaielda, kui üks või teine pool on rahulolematu. Mõistagi jääb siis vähemaks ka kohtusse pöördumisi.

Olavi Kärsna tegi tänuväärset tööd, pannes raamatuks kirja praktikast võrsunud kogemused, et meil oleks neist võimalik õppida ja sõlmida töökindlaid töövõtulepinguid.

© AS Äripäev 2000-2022
  • Aadress: Vana Lõuna 39/1, 19094 Tallinn
  • Klienditugi: 667 0099 (8:15-17:00)
  • E-post: [email protected]