Töötajatele tehtavate väljamaksete deklareerimine

05.10.2021

Veebiseminar

Tavapäraselt on tööandja poolt töötajale tehtav väljamakse töötasu, mida deklareeritakse igakuiselt TSD deklaratsioonil. Praktikas tehakse aga lisaks töötasule mitmeid väljamakseid alates toetustest kuni erinevate kompensatsioonide- ja hüvitisteni.


Kõik tööandja poolt tehtavad väljamaksed tuleb maksuametile deklareerida ning veebiseminaril vaatame üle kuhu, millal ja kuidas. Lisaks tutvume olukordadega, kus tööandjal on hoolimata seadusemuudatusest kohustus esitada nulliga TSD deklaratsioone ning tutvume töötajate registri ja sinna sisestavate andmetega.

Veebiseminaril käsitleme alljärgnevaid teemasid:

  • TSD deklaratsioonide ja INF 14 täitmine ja esitamine
  • Maksustatavad ja mittemaksustatavad tulud
  • Erinevate väljamaksete deklareerimine
  • Töötamise register ja vajalikud kanded
  • Maksuhalduri maksukuulekuse hinnang töötasude osas

Veebiseminari viib läbi Kindsigo Konsultatsioonid OÜ juhataja ja maksukonsultant Aule Kindsigo

Veebiseminar toimub 5. oktoobril kell 10.00-11.30 internetis Äripäeva veebiseminaride keskkonnas.

Veebiseminar on järelvaadatav kõigile registreerunutele 1 nädala jooksul peale toimumist.

Enne veebiseminari saadetakse registreerunud kasutajatele infomeil lingiga, mille kaudu pääsete enne seminari algust veebiseminari keskkonda.

Täpsemat infot veebiseminari kohta saab küsida kirjutades [email protected].

ESINEJA

Aule Kindsigo

Kindsigo Konsultatsioonid OÜ juhataja ja maksukonsultant
Aule Kindsigo on lõpetanud Tartu Ülikooli rahanduse ja krediidi erialal. Täiendanud ennast erinevatel kursustel nii Eestis kui välismaal.Töötanud aastatel 1990 - 2012 Maksu- ja Tolliametis erinevatel ametikohtadel, viimased nendest Põhja Maksukeskuses juhataja ja Maksu- ja Tolliameti maksude osakonna juhataja. Alates 2012. aastast on ta Kindsigo Konsultatsioonid OÜ juhatuse liige ja maksukonsultant.Aule on olnud esineja paljudel maksukoolitustel ja kursustel erinevate firmade ja kõrgkoolide (TTÜ, SKA) kutsel, samuti töötas aastatel 2009 - 2015 maksunduse lektorina EBS-is.
LISAINFO
Osalemise tingimused

Palume teatada mitteosalemisest kirjalikult vähemalt 10 tööpäeva enne ürituse toimumist aadressil [email protected] .
Sellisel juhul tagastame laekunud osalustasu või tühistame veel tasumata arve.

Kui teatate mitteosalemisest 5-9 tööpäeva enne konverentsi toimumist tagastame 50% tasutud maksumusest.
Kui teatate mitteosalemisest hiljem või unustate teatada, osalustasu ei tagastata.

Korraldaja võib üritusel teha pilte, videoid ja helisalvestisi ning jagada neid nii osalejatega kui ka avalikes meediakanalites, samuti kasutada sarnaste ürituste turundamiseks.
Täpsemat teavet andmete kasutamise kohta leiab Äripäeva Privaatsustingimustest.

Veebiseminari materjalide ja sisu kopeerimine, salvestamine, reprodutseerimine või levitamine on ilma AS Äripäeva kirjaliku nõusolekuta keelatud.

MATERJALID