Toyota Kata

Inimeste juhtimine arengu, kohanemise ja parimate tulemuste saavutamiseks

Toyota Kata
Mike Rother
Kirjastus: Äripäev

Toyota üliedukat juhtimisalast mõtteviisi ja meetodeid on viimase 20 aasta jooksul uurinud loendamatu hulk inimesi. Paradoksaalsel moel pole aga ükski organisatsioon väljaspool Toyota kontserni selle säravatele tulemustele ligilähedalegi jõudnud. Laialt on levinud tunne, et Toyota tegevuses on veel midagi, mida teised firmad ei mõista ega rakenda.

Raamatus „Toyota Kata“ tungib autor Mike Rother Toyota juhtimismeetoditesse sügavamale kui keegi eales varem. Seejuures esitab ta hulga uusi ideid ja meetodeid, mis võimaldavad igal organisatsioonil ja ettevõttel teha seda, mida Toyotaga samaväärsete tulemuste saavutamiseks teha tuleb.

„Toyota Kata“ keskne teema on Toyota töötajaskonna juhtimise protsessi kirjeldamine ja lahtirääkimine. Rother esitab väga selgelt ja üksikasjalikult Toyota ainulaadsed täiustamis- ja juhtimisprotseduurid ehk kata, mille abil Toyota on saavutanud kestva konkurentsieelise. Raamatu sõnum on see, et nii Toyota „täiustamise kata“ kui „juhendamise kata“ tõusevad kõrgemale enamikus Lääne firmades seni kasutatavatele juhtimismeetoditele omasest tulemuspõhisest mõtteviisist.

Sisukord

Eessõna eestikeelsele väljaandele 7
Eessõna 9
Tänuavaldused 13
Sissejuhatus: kuidas muuta meie arusaama juhtimisest? 15
I osa. Olukord 23
1. peatükk Mis tagab ettevõtte pikaajalise edu? 25
II osa. Tunne iseennast 39
II osa sissejuhatus 41
2. peatükk. Kuidas läheneda protsesside täiustamisele? 43
3. peatük. Filosoofia ja suund 51
4. peatükk. Meie senise juhtimismeetodi päritolu ja mõjud 65
III osa. Täiustamise kata: kuidas toimub Toyota pidev täiustamine? 79
III osa sissejuhatus 81
5. peatükk. Planeerimine: soovitud seisundi määratlemine 83
6. peatükk. Probleemide lahendamine ja kohandumine: liikumine
soovitud seisundi suunas 125
III osa kokkuvõte 151
IV osa. Juhendamise kata: Kuidas Toyota täiustamise kata meetodit õpetab? 161
IV osa sissejuhatus 163
7. peatükk. Kes tegeleb Toyotas täiustamisprotsessiga? 165
8. peatükk. Juhendamise kata: juhid kui õpetajad 173
IV osa kokkuvõte 203
V osa. Matkimine: kuidas on teiste firmadega? 207
9. peatükk Täiustamise kata arendamine teie organisatsioonis 209
Kokkuvõte 233
Lisa 1. Millest täiustamise kata puhul alustada? 237
Lisa 2. Protsessi analüüs 241
Kasutatud kirjandus 261
Autorist 264

Arvustused

Aleksandr MiinaLean Enterprise Estonia

Raamat „Toyota kata” on teine eestikeelne raamat, mis räägib Toyota tootmissüsteemist ning selle põhimõtete rakendamisest. Esimene raamat oli „Masin, mis muutis maailma” („Machine that changed the world”).

Toyota tootmissüsteemi põhimõtteid rakendatakse Eestis väga paljudes ettevõtetes. Meie tunneme neid kulusäästliku mõtlemise (Lean Thinking) nimetuse all. Aastate praktika – konsultantide töö, artiklid Eesti ajakirjades ning ajalehtedes – on tuvastanud kaks parandamist vajavat kohta kulusäästliku mõtlemise põhimõtete rakendamisel Eestis. Esiteks, arusaam Toyota tootmissüsteemist ja kulusäästlikust mõtlemisest. Mis need on? Kuidas neid rakendada? Mis tulemusi oodata? Teiseks, terminoloogia: ühte ja sama asja nimetatakse eri ettevõtetes erinevalt. Selle raamatu eesti keelde tõlkimine peaks tooma rohkem selgust mõlemas punktis.

„Toyota kata” toob väga selgelt välja Toyota tootmissüsteemi ühe olulise põhimõtte – fookuse seadmine organisatsiooni arengule inimeste arengu kaudu. Protsesside parandamine on vajalik, samal ajal põhifookus peab olema mujal – inimestel. Organisatsioon peab looma süsteemi, mis võimaldab inimestel areneda ning selle arengu tulemusena täiustatakse protsesse. Inimeste areng toimub siis, kui nad õpivad midagi uut või teevad vana asja teistmoodi – täpselt see ongi protsesside parandamine: uue lähenemise leidmine.

Eesti keeles on protsesside juhtimise terminoloogia väga mitmekesine ning ühel ja samal kulusäästliku mõtlemise (Lean Thinking) originaalterminil (kas siis jaapani või inglise keeles) võib eesti keeles mitu vastet olla. Näiteks, lean eesti keeles on „kulusäästlik”, „timmitud” või „säästlik”. Edasi, termin improvement – kas on see „parandamine” või „täiustamine” või midagi muud? Neid küsimusi on rohkem. Raamat „Toyota kata” on järgmine väike samm selle valdkonna terminite mõistmiseks eesti keeles ning see samm kindlasti aitab täiustada terminoloogiat.

Raamatuklubi

Äripäeva raamatuklubion Eesti peamine äriraamatute kirjastaja. Avaldame maailma parimaid
psühholoogia-, juhtimis- ja turundusteoseid.

Oleme tegutsenud juba 15 aastat. Pikaajalisele kogemusele tuginedes teeme maailma uusimast juhtimiskirjandusest hoolika valiku. Klubi liikmena võite kindel olla, et maailma tunnustatud autorite populaarsed teosed jõuavad teieni ja te ei pea vaeva nägema võõrkeelse kirjanduse laviinis tee leidmisega.

 • Klubi liige saab iga kuu värskelt ilmunud klubiraamatud 21% soodsamalt.
 • Raamatud saadame Omniva pakiautomaati tasuta.
 • Klubi liige saab raamatud tellida ka e-raamatuna.
 • Klubiraamatute eest saate mugavalt tasuda ka e-arve püsimaksega.
 • Kui ostate aasta jooksul 6 raamatut, võite valida kingiks ühe varem ilmunud raamatu.

Klubi liikmele saadame iga kuu (v.a juulis) 1-2 uut raamatut. Raamatute ostmisest saab loobuda klubi kodulehe kaudu, telefonitsi või e-posti teel.

Tellimine
Toyota KataOtsas
Toyota Kata

Toyota Kata

Mike Rother
Inimeste juhtimine arengu, kohanemise ja parimate tulemuste saavutamiseks
Tellimine
Toyota KataOtsas

Kirjeldus

Toyota üliedukat juhtimisalast mõtteviisi ja meetodeid on viimase 20 aasta jooksul uurinud loendamatu hulk inimesi. Paradoksaalsel moel pole aga ükski organisatsioon väljaspool Toyota kontserni selle säravatele tulemustele ligilähedalegi jõudnud. Laialt on levinud tunne, et Toyota tegevuses on veel midagi, mida teised firmad ei mõista ega rakenda.

Raamatus „Toyota Kata“ tungib autor Mike Rother Toyota juhtimismeetoditesse sügavamale kui keegi eales varem. Seejuures esitab ta hulga uusi ideid ja meetodeid, mis võimaldavad igal organisatsioonil ja ettevõttel teha seda, mida Toyotaga samaväärsete tulemuste saavutamiseks teha tuleb.

„Toyota Kata“ keskne teema on Toyota töötajaskonna juhtimise protsessi kirjeldamine ja lahtirääkimine. Rother esitab väga selgelt ja üksikasjalikult Toyota ainulaadsed täiustamis- ja juhtimisprotseduurid ehk kata, mille abil Toyota on saavutanud kestva konkurentsieelise. Raamatu sõnum on see, et nii Toyota „täiustamise kata“ kui „juhendamise kata“ tõusevad kõrgemale enamikus Lääne firmades seni kasutatavatele juhtimismeetoditele omasest tulemuspõhisest mõtteviisist.

Lisainfo

Mike Rother
Kirjastus: Äripäev

Sisukord

Eessõna eestikeelsele väljaandele 7
Eessõna 9
Tänuavaldused 13
Sissejuhatus: kuidas muuta meie arusaama juhtimisest? 15
I osa. Olukord 23
1. peatükk Mis tagab ettevõtte pikaajalise edu? 25
II osa. Tunne iseennast 39
II osa sissejuhatus 41
2. peatükk. Kuidas läheneda protsesside täiustamisele? 43
3. peatük. Filosoofia ja suund 51
4. peatükk. Meie senise juhtimismeetodi päritolu ja mõjud 65
III osa. Täiustamise kata: kuidas toimub Toyota pidev täiustamine? 79
III osa sissejuhatus 81
5. peatükk. Planeerimine: soovitud seisundi määratlemine 83
6. peatükk. Probleemide lahendamine ja kohandumine: liikumine
soovitud seisundi suunas 125
III osa kokkuvõte 151
IV osa. Juhendamise kata: Kuidas Toyota täiustamise kata meetodit õpetab? 161
IV osa sissejuhatus 163
7. peatükk. Kes tegeleb Toyotas täiustamisprotsessiga? 165
8. peatükk. Juhendamise kata: juhid kui õpetajad 173
IV osa kokkuvõte 203
V osa. Matkimine: kuidas on teiste firmadega? 207
9. peatükk Täiustamise kata arendamine teie organisatsioonis 209
Kokkuvõte 233
Lisa 1. Millest täiustamise kata puhul alustada? 237
Lisa 2. Protsessi analüüs 241
Kasutatud kirjandus 261
Autorist 264

Arvustused (1)

Aleksandr MiinaLean Enterprise Estonia

Raamat „Toyota kata” on teine eestikeelne raamat, mis räägib Toyota tootmissüsteemist ning selle põhimõtete rakendamisest. Esimene raamat oli „Masin, mis muutis maailma” („Machine that changed the world”).

Toyota tootmissüsteemi põhimõtteid rakendatakse Eestis väga paljudes ettevõtetes. Meie tunneme neid kulusäästliku mõtlemise (Lean Thinking) nimetuse all. Aastate praktika – konsultantide töö, artiklid Eesti ajakirjades ning ajalehtedes – on tuvastanud kaks parandamist vajavat kohta kulusäästliku mõtlemise põhimõtete rakendamisel Eestis. Esiteks, arusaam Toyota tootmissüsteemist ja kulusäästlikust mõtlemisest. Mis need on? Kuidas neid rakendada? Mis tulemusi oodata? Teiseks, terminoloogia: ühte ja sama asja nimetatakse eri ettevõtetes erinevalt. Selle raamatu eesti keelde tõlkimine peaks tooma rohkem selgust mõlemas punktis.

„Toyota kata” toob väga selgelt välja Toyota tootmissüsteemi ühe olulise põhimõtte – fookuse seadmine organisatsiooni arengule inimeste arengu kaudu. Protsesside parandamine on vajalik, samal ajal põhifookus peab olema mujal – inimestel. Organisatsioon peab looma süsteemi, mis võimaldab inimestel areneda ning selle arengu tulemusena täiustatakse protsesse. Inimeste areng toimub siis, kui nad õpivad midagi uut või teevad vana asja teistmoodi – täpselt see ongi protsesside parandamine: uue lähenemise leidmine.

Eesti keeles on protsesside juhtimise terminoloogia väga mitmekesine ning ühel ja samal kulusäästliku mõtlemise (Lean Thinking) originaalterminil (kas siis jaapani või inglise keeles) võib eesti keeles mitu vastet olla. Näiteks, lean eesti keeles on „kulusäästlik”, „timmitud” või „säästlik”. Edasi, termin improvement – kas on see „parandamine” või „täiustamine” või midagi muud? Neid küsimusi on rohkem. Raamat „Toyota kata” on järgmine väike samm selle valdkonna terminite mõistmiseks eesti keeles ning see samm kindlasti aitab täiustada terminoloogiat.

Raamatuklubi

Äripäeva raamatuklubion Eesti peamine äriraamatute kirjastaja. Avaldame maailma parimaid
psühholoogia-, juhtimis- ja turundusteoseid.

Oleme tegutsenud juba 15 aastat. Pikaajalisele kogemusele tuginedes teeme maailma uusimast juhtimiskirjandusest hoolika valiku. Klubi liikmena võite kindel olla, et maailma tunnustatud autorite populaarsed teosed jõuavad teieni ja te ei pea vaeva nägema võõrkeelse kirjanduse laviinis tee leidmisega.

 • Klubi liige saab iga kuu värskelt ilmunud klubiraamatud 21% soodsamalt.
 • Raamatud saadame Omniva pakiautomaati tasuta.
 • Klubi liige saab raamatud tellida ka e-raamatuna.
 • Klubiraamatute eest saate mugavalt tasuda ka e-arve püsimaksega.
 • Kui ostate aasta jooksul 6 raamatut, võite valida kingiks ühe varem ilmunud raamatu.

Klubi liikmele saadame iga kuu (v.a juulis) 1-2 uut raamatut. Raamatute ostmisest saab loobuda klubi kodulehe kaudu, telefonitsi või e-posti teel.

© AS Äripäev 2000-2022
 • Aadress: Vana Lõuna 39/1, 19094 Tallinn
 • Klienditugi: 667 0099 (8:15-17:00)
 • E-post: [email protected]