Tulemuste hindamine

Tulemuste hindamine
Robert S. Kaplan
Kirjastus: Äripäev

Kasvava konkurentsi ja kiirete muutuste ajastul peavad organisatsioonid pidevalt otsima võimalusi tulemuste parandamiseks. Nad peavad olema suutelised pakkuma suuremat kliendilojaalsust, tõhustama protsesse, tõstma produktiivsust ja viima strateegilised eesmärgid töötajateni. 

Ent seda, mida mõõta ei saa, ei saa ka juhtida. Kuidas saaksidki juhid otsustada, kas ettevõte loob tingimusi, millega pakkuda aktsionäridele rohkem väärtust, kui nad ei jälgi pikema aja jooksul muutusi kriitilistes tulemustes?

Juhtidel on oluline roll ettevõtte tulemuste hindamisel. Näiteks võid sa hinnata üksuse panust ettevõtte kasumlikkusse, produktiivsusesse, kliendilojaalsusesse, uuendustesse ja teistesse olulistesse näitajatesse, mille juhtkond paika paneb. Sa tahad teada, kuidas valida ja jälgida üksuse tulemuste hindamise vahendeid.

Selles raamatus selgitatakse, kuidas tulemuste hindamine käib, kuidas seda süstemaatiliselt teha ning kuidas vältida levinumaid vigu.

Autorist

Robert S. Kaplan on Harvardi ülikooli majandusteaduskonna professor. Tema uurimistööd, õpetamine ja konsulteerimine keskenduvad kulu- ja tulemuste juhtimise süsteemide sidumisele strateegiate elluviimise ja suurepäraste töötulemustega. Kaplan on tegevuspõhise kuluarvestuse ja tasakaalus tulemuskaardi üks väljatöötajaist. Samuti on ta 14 raamatu, 18 Harvard Business Review artikli ja üle 120 kirjutise autor või kaasautor.

"Tulemuste hindamine" kuulub Harvardi taskumentori sarja.

Sisukord

Mentori sõnum:
Miks hinnata
organisatsioonilisi tulemusi

Tulemuste hindamine: Põhitõed

Ülevaade tulemuste hindamisest
Üldine ülevaade sellest, mis on tulemuste hindamine ja miks see on oluline

Miks hinnata ettevõtte tulemusi

Mis on tulemuste hindamine

Kes kasutavad tulemuste hindamise andmeid

Võtmemõõdik
Tulemuste hindamise ühe olulise aspekti vaatlus

Mis on KPI ehk võtmemõõdik

KPI kolm tüüpi

KPI ja sina

Kes kasutavad KPI-d

Tulemuste mõõtmise süsteem
Kuidas tulemuste mõõtmise süsteemid toimivad ja kuidas neid kasutada?

Mis on ametlik tulemuste mõõtmise süsteem

Miks on tulemuste mõõtmise süsteemid kasulikud

Tulemuste mõõtmise süsteemide liigid

Esimene etapp: Mida hinnata
Milliseid tulemusi hindamiseks valida?

Eesmärkide määratlemine

Kriitiliste edufaktorite määratlemine

Tulemuste hindamise vahendite valimine

Andmete allikate hindamine

Teine etapp: Tulemuste andmete kogumine
Kust saada infot, mida on vaja tulemuste hindamiseks?

Eesmärkide seadmine

Võrdlevanalüüs ja võrdlusalused

Eesmärkide määramine

Andmete kogumine ja edastamine

Kolmas etapp: Tulemuste andmete tõlgendamine
Kuidas otsustada, mida andmed tähendavad?

Soovitud ja tegelike tulemuste võrdlemine

Kuidas reageerida

Levinumate vigade vältimine
Seitse komistuskivi, mida silmas pidada

Liiga vähe või liiga palju hindamisvahendeid

Kokkusobimatud hindamisvahendid

Liiga agressiivsed eesmärgid

Tulemuste andmetega manipuleerimine

Raskused andmete kontrollimisega

Ebasobivad reaktsioonid puudulikele tulemustele

Iganenud eesmärgid ja meetmed

Maura lugu

Eesmärkide seadmine, CFS-id ja hindamisvahendid

Tulemuste andmete kogumine

Tulemuste andmete tõlgendamine

Oluliste avastuste tegemine

Nõuanded ja abivahendid

Tulemuste hindamise abivahendid
Need töölehed aitavad sul mõista KPI-d, teha selgeks, milline on sinu ettevõtte tulemuste hindamise süsteem, otsustada, mida hinnata, seada eesmärke ja jälgida tulemusi.

Testi ennast
Ülevaade selles raamatus kirjutatust. Tee testi enne ja pärast raamatu lugemist, et näha, kui palju sa oled õppinud.

Testi vastused

Lisainfo
Kui soovid teemasse süveneda, siis siinkohal on ära toodud mõnede artiklite ja raamatute pealkirjad

Kasutatud kirjandus

Olulised mõisted

Märkmed
Oma mõtete kirjapanekuks

Raamatuklubi

Äripäeva raamatuklubion Eesti peamine äriraamatute kirjastaja. Avaldame maailma parimaid
psühholoogia-, juhtimis- ja turundusteoseid.

Oleme tegutsenud juba 15 aastat. Pikaajalisele kogemusele tuginedes teeme maailma uusimast juhtimiskirjandusest hoolika valiku. Klubi liikmena võite kindel olla, et maailma tunnustatud autorite populaarsed teosed jõuavad teieni ja te ei pea vaeva nägema võõrkeelse kirjanduse laviinis tee leidmisega.

 • Klubi liige saab iga kuu värskelt ilmunud klubiraamatud 21% soodsamalt.
 • Raamatud saadame Omniva pakiautomaati tasuta.
 • Klubi liige saab raamatud tellida ka e-raamatuna.
 • Klubiraamatute eest saate mugavalt tasuda ka e-arve püsimaksega.
 • Kui ostate aasta jooksul 6 raamatut, võite valida kingiks ühe varem ilmunud raamatu.

Klubi liikmele saadame iga kuu (v.a juulis) 1-2 uut raamatut. Raamatute ostmisest saab loobuda klubi kodulehe kaudu, telefonitsi või e-posti teel.

Tellimine
Tulemuste hindamineOtsas
Tulemuste hindamine

Tulemuste hindamine

Robert S. Kaplan
Tellimine
Tulemuste hindamineOtsas

Kirjeldus

Kasvava konkurentsi ja kiirete muutuste ajastul peavad organisatsioonid pidevalt otsima võimalusi tulemuste parandamiseks. Nad peavad olema suutelised pakkuma suuremat kliendilojaalsust, tõhustama protsesse, tõstma produktiivsust ja viima strateegilised eesmärgid töötajateni. 

Ent seda, mida mõõta ei saa, ei saa ka juhtida. Kuidas saaksidki juhid otsustada, kas ettevõte loob tingimusi, millega pakkuda aktsionäridele rohkem väärtust, kui nad ei jälgi pikema aja jooksul muutusi kriitilistes tulemustes?

Juhtidel on oluline roll ettevõtte tulemuste hindamisel. Näiteks võid sa hinnata üksuse panust ettevõtte kasumlikkusse, produktiivsusesse, kliendilojaalsusesse, uuendustesse ja teistesse olulistesse näitajatesse, mille juhtkond paika paneb. Sa tahad teada, kuidas valida ja jälgida üksuse tulemuste hindamise vahendeid.

Selles raamatus selgitatakse, kuidas tulemuste hindamine käib, kuidas seda süstemaatiliselt teha ning kuidas vältida levinumaid vigu.

Autorist

Robert S. Kaplan on Harvardi ülikooli majandusteaduskonna professor. Tema uurimistööd, õpetamine ja konsulteerimine keskenduvad kulu- ja tulemuste juhtimise süsteemide sidumisele strateegiate elluviimise ja suurepäraste töötulemustega. Kaplan on tegevuspõhise kuluarvestuse ja tasakaalus tulemuskaardi üks väljatöötajaist. Samuti on ta 14 raamatu, 18 Harvard Business Review artikli ja üle 120 kirjutise autor või kaasautor.

"Tulemuste hindamine" kuulub Harvardi taskumentori sarja.

Lisainfo

Robert S. Kaplan
Kirjastus: Äripäev

Sisukord

Mentori sõnum:
Miks hinnata
organisatsioonilisi tulemusi

Tulemuste hindamine: Põhitõed

Ülevaade tulemuste hindamisest
Üldine ülevaade sellest, mis on tulemuste hindamine ja miks see on oluline

Miks hinnata ettevõtte tulemusi

Mis on tulemuste hindamine

Kes kasutavad tulemuste hindamise andmeid

Võtmemõõdik
Tulemuste hindamise ühe olulise aspekti vaatlus

Mis on KPI ehk võtmemõõdik

KPI kolm tüüpi

KPI ja sina

Kes kasutavad KPI-d

Tulemuste mõõtmise süsteem
Kuidas tulemuste mõõtmise süsteemid toimivad ja kuidas neid kasutada?

Mis on ametlik tulemuste mõõtmise süsteem

Miks on tulemuste mõõtmise süsteemid kasulikud

Tulemuste mõõtmise süsteemide liigid

Esimene etapp: Mida hinnata
Milliseid tulemusi hindamiseks valida?

Eesmärkide määratlemine

Kriitiliste edufaktorite määratlemine

Tulemuste hindamise vahendite valimine

Andmete allikate hindamine

Teine etapp: Tulemuste andmete kogumine
Kust saada infot, mida on vaja tulemuste hindamiseks?

Eesmärkide seadmine

Võrdlevanalüüs ja võrdlusalused

Eesmärkide määramine

Andmete kogumine ja edastamine

Kolmas etapp: Tulemuste andmete tõlgendamine
Kuidas otsustada, mida andmed tähendavad?

Soovitud ja tegelike tulemuste võrdlemine

Kuidas reageerida

Levinumate vigade vältimine
Seitse komistuskivi, mida silmas pidada

Liiga vähe või liiga palju hindamisvahendeid

Kokkusobimatud hindamisvahendid

Liiga agressiivsed eesmärgid

Tulemuste andmetega manipuleerimine

Raskused andmete kontrollimisega

Ebasobivad reaktsioonid puudulikele tulemustele

Iganenud eesmärgid ja meetmed

Maura lugu

Eesmärkide seadmine, CFS-id ja hindamisvahendid

Tulemuste andmete kogumine

Tulemuste andmete tõlgendamine

Oluliste avastuste tegemine

Nõuanded ja abivahendid

Tulemuste hindamise abivahendid
Need töölehed aitavad sul mõista KPI-d, teha selgeks, milline on sinu ettevõtte tulemuste hindamise süsteem, otsustada, mida hinnata, seada eesmärke ja jälgida tulemusi.

Testi ennast
Ülevaade selles raamatus kirjutatust. Tee testi enne ja pärast raamatu lugemist, et näha, kui palju sa oled õppinud.

Testi vastused

Lisainfo
Kui soovid teemasse süveneda, siis siinkohal on ära toodud mõnede artiklite ja raamatute pealkirjad

Kasutatud kirjandus

Olulised mõisted

Märkmed
Oma mõtete kirjapanekuks

Raamatuklubi

Äripäeva raamatuklubion Eesti peamine äriraamatute kirjastaja. Avaldame maailma parimaid
psühholoogia-, juhtimis- ja turundusteoseid.

Oleme tegutsenud juba 15 aastat. Pikaajalisele kogemusele tuginedes teeme maailma uusimast juhtimiskirjandusest hoolika valiku. Klubi liikmena võite kindel olla, et maailma tunnustatud autorite populaarsed teosed jõuavad teieni ja te ei pea vaeva nägema võõrkeelse kirjanduse laviinis tee leidmisega.

 • Klubi liige saab iga kuu värskelt ilmunud klubiraamatud 21% soodsamalt.
 • Raamatud saadame Omniva pakiautomaati tasuta.
 • Klubi liige saab raamatud tellida ka e-raamatuna.
 • Klubiraamatute eest saate mugavalt tasuda ka e-arve püsimaksega.
 • Kui ostate aasta jooksul 6 raamatut, võite valida kingiks ühe varem ilmunud raamatu.

Klubi liikmele saadame iga kuu (v.a juulis) 1-2 uut raamatut. Raamatute ostmisest saab loobuda klubi kodulehe kaudu, telefonitsi või e-posti teel.

© AS Äripäev 2000-2022
 • Aadress: Vana Lõuna 39/1, 19094 Tallinn
 • Klienditugi: 667 0099 (8:15-17:00)
 • E-post: [email protected]