Tuttav tundmatu personalijuhtimine

Tuttav tundmatu personalijuhtimine
Kristi Mikiver
Lehekülgi: 124
Kirjastus: Äripäev

Raamat ilmub ajal, kui paljud ettevõtted on sunnitud loobuma oma personalitöötajast. „Kirjutades olen mõelnud eelkõige neile, kes teevad personalitööd lisaülesandena, ning juhile, kelle organisatsioonis ei ole personalitöötajat“, kirjutab raamatu autor Kristi Mikiver, kogenud personalijuht, konsultant ning lektor. Samuti leiab raamatust praktilisi juhiseid personalitöö korraldamiseks ettevõtja, kes on oma tööandjatee alguses.

Raamat koosneb neljast osast, hõlmates kogu töösuhte elutsükli.

Esimese osa põhiteemad on personaliplaneerimine ja värbamine: kuidas vormida ülesannetest ametikoht, analüüsida keskkonda ja tagada, et töötajaid ei oleks liiga palju ega liiga vähe. Teisisõnu, kuidas teha organisatsioonist koht, kuhu tahetaks tulla ja ka jääda. Kristi Mikiver vaidleb siin vastu sageli ette tulevale seisukohale, et kiiresti muutuval ajal on praktiliselt võimatu personali planeerida. „Tegelikkuses on olukord täpselt vastupidine: mida dünaamilisem on keskkond, seda enam peab ettevõte tegelema inimeste juhtimisega organisatsiooni, organisatsiooni sees ja organisatsioonist välja“, leiab autor. Läbimõeldud ja järjepidev personaliplaneerimine on küll ajamahukas, kuid ettevõtte jaoks üks tõhusamaid viise konkurentsieelise saavutamiseks ja hoidmiseks.

Teises osas on rohkelt juhtnööre töökorralduslike dokumentide koostamiseks.

Lugeja saab muu hulgas abi töölepingu ning käsundus- ja töövõtulepingu vormistamisel. Selles peatükis tuleb juttu ka toimingutest, mida peab personalijuht tegema töötaja tööle vormistamisel, samuti töökorralduse reeglite sõnastamisest ning muutmisest. Lisaks antakse näpunäiteid, kuidas kõige tõhusamalt töö- ja tööaja kasutamist analüüsida.

Kindlasti on nii mõneski ettevõttes murtud pead, kuidas korraldada töötajate sotsiaalmeedia (Facebook, blogid jne) kasutamist. Kuigi mõnel juhul on ettevõte uue meedia kasutamise sootuks keelanud, on see tegelikult juba ette luhtunud üritus. Mida siis teha saab? Raamatus pakutaksegi välja nippe, kuidas töötajatega selles vallas kokkuleppele jõuda ning nende sotsiaalmeedia kasutust isegi ettevõtte kasuks pöörata.

Raamatu kolmandas osas on fookus inimestel kui varal ning selle vara väärtuse kasvatamisel. Keskendutakse eelkõige arengu- ehk aastavestlusele, selle ettevalmistamisele, läbiviimisele ning tulemuste analüüsile ja kasutamisele. Asjakohast nõu annab autor ka töötajate seisukohalt ühe olulisema aspekti – töökohtade hindamise ja sellest lähtuvalt õiglase töötasu määramise kohta.

Viimases, neljandas osas selgitatakse, mida teha töötajaga, kelle töösooritus ei ole piisavalt hea. Teisisõnu, tulipunktis on vallandamine. Mõistagi ei ole loobu tööandja ühestki töötajast kergekäeliselt, isegi kui tegu on n-ö alasooritajaga. Sellele eelneb pingeline tegelemine töötajaga – töötaja järeleaitamine. Autor käibki samm-sammult koos lugejaga läbi kõik töötaja vallandamisele eelnevad etapid, vahe-eesmärkide seadmise ning koosolekute korraldamise eesmärkide saavutamise hindamiseks. Selles peatükis tuleb lisaks veel juttu töökohtade vähendamise põhimõtetest ning soovituskirja koostamisest.

Raamatu lõpuosas tutvustab autor kahte alternatiivset meetodit personalitöö korraldamiseks organisatsioonis: teenuse sisseostu ning teenuskeskuseid.

„Tuttav tundmatu personalijuhtimine“ on ladusalt kirjutatud, päriselu-näidetega rikastatud abimees igaühele, kes inimeste juhtimisega iga päev rohkem või vähem kokku puutub. Kristi Mikiveril on lisaks pikaajalisele personalijuhtimise kogemusele era- ja avalikust sektorist ka juhi ja tööandja kogemus. Tänu sellele on raamatu lugemisel boonusena tunda ka juhivaadet, mille puudumist personalitöötajaile sagedasti ette heidetakse.

Sisukord

Eessõna 7
I VÄRBA 11
Uued väljakutsed 11
Personali planeerimine 14
Samm 1: tööjõu pakkumise analüüs 17
Samm 2: personalivajaduse prognoosimine (nõudluse analüüs) 21
Samm 3: nõudluse ja pakkumise võrdlemine 23
Samm 4: lahenduse valik ja tegevuskavade koostamine 27
Samm 5: tegevuskava(de) elluviimine ja hindamine 28
Operatiivne planeerimine 29
Tööjõu paindlik kasutamine 30
Värba, et oleks, kelle vahel valida 33
Kanali valik 34
Kuidas jõuda tuleviku tööjõuni? 35
Töökuulutuse koostamine 36
Tööandja maine 38
Kohtumised kandidaatidega 39
Taustakontroll ja taustauuring 43
Protsessi hindamine 44
II RAKENDA 47
Ametijuhend 47
Lepingud töö tegemiseks 53
Tööleping 53
Käsundus- ja töövõtuleping 57
Toimingud töötaja tööle vormistamisel 60
Töökorralduse reeglid 65
Mis peaks töökorralduse reeglites kirjas olema? 66
Reeglite sõnastamine 68
Reeglite tutvustamine ja muutmine 70
Sotsiaalmeedia hea tava töösuhetes 72
Töökohustuste rikkumine 74
Töökohustuste rikkumise vestlus 76
Isikuandmed personalitöös 77
III HOIA 81
Uue töötaja sisseelamise toetamine 81
Katseaeg 86
Inimvara 91
Aastavestlused 93
Vestluseks valmistumine 93
Vestluse käik 94
Arenguplaani koostamine 97
Vahevestlused 98
Vestluse talletamine 98
Tasustamine 100
IV VALLANDA 107
Töötaja järeleaitamine kehva töösoorituse korral 107
Töökohtade vähendamise põhimõtted 109
Koondamine 112
Edasise töökäigu nõustamine (ingl outplacement) 114
Soovituskiri 116
Lahkumisvestlus 117
Töösuhte lõpetamine 119
Toimingud viimasel tööpäeval 120
Alternatiivid personalitöö korraldamiseks ettevõttes 121
Allikad 123
Autorist 125

Arvustused

Erika TruuverkÄripäeva tellimuste müügi ja teeninduse osakonna juht

Lugesin raamatut suure huviga olles just see, kellele raamat kirjutatud – keskastmejuht ettevõttes, kus personalijuhti ei ole. Äripäeva keskastmejuhtide igapäevasesse vastutusalasse kuulub nii töötajate planeerimine ja värbamine, arendamine ja hindamine kui ka töösuhte korrektne lõpetamine. Raamat hõlmab terviklikult kogu töösuhte elutsüklit.

Minu jaoks on raamatu suurimaks väärtuseks autori pikaajalise kogemusele tuginevad asjatundlikud ja usaldusväärsed nõuanded personalitööd ladusaks korraldamiseks ja võimalike ettetulevate probleemide ennetamiseks ja lahendamiseks. Hindan ka põhjalikke juhised töösuhtega seotud dokumentide koostamiseks, plaanin neid oma töös kindlasti kasutada.

Uudse ja intrigeeriva teemana käsitleb autor sotsiaalmeedia kasutamist. Ei ole vist palju ettevõtteid, kes on mõelnud sellele, kas töötajate sotsiaalmeedias jagatav info võib ohustada ettevõtte kuvandit või pigem saab sotsiaalmeedias jagatava info ettevõtte kasuks tööle panna? Autori soovitus on kokku leppida sotsiaalmeedia kasutamise mängureeglites, kuid samas hoiatab ta töötajate sõnavabaduse piiramise ja privaatsfääri tungimise eest.

Soovitan raamatut kõigile, kes vastutavad igapäevaselt personalitöö korraldamise eest. Head nõu ja abi leiab nii keskastmejuht, tippjuht kui ka kogemustega personalitöötaja.

Elina LeppojaK-Valve OÜ (SKARABEUS) juhatuse liige

"Tuttav tundmatu personalijuhtimine” on tänapäevast ärikeskkonda toetav ja kehtivat tööseadustikku arvesse võttev praktiline käsiraamat, mis tugineb eelkõige autori isiklikule personalijuhtimise kogemusele. Raamat annab ülevaate kõikidest töösuhete valdkondadest, pöörates tähelepanu ühtaegu nii juba toimivatele tavadele kui ka tulevikusuundumustele.

Põhjalikumat käsitlemist leiab neli personalijuhtimise tahku: personali planeerimine ja värbamine, töökorralduslike dokumentide koostamine, inimvara väärtuse kasvatamine ning töösuhte lõpetamine.

Mitmekesise ülevaate kõrval on raamatu suurimaks väärtuseks praktilised näited nii töökorralduslike dokumentide koostamise, konkreetse töö tõhusaks tegemiseks vajalike tegevuste kui ka alternatiivsete võimaluste kohta personalitöö korraldamisel. Autor toob välja personaliga töötamise olulisi nüansse ja suurendab selle abil lugeja teadlikkust. Raamat ei keskendu kuivalt teooriale ega seaduste lahtimõtestamisele.

Raamatuklubi

Äripäeva raamatuklubion Eesti peamine äriraamatute kirjastaja. Avaldame maailma parimaid
psühholoogia-, juhtimis- ja turundusteoseid.

Oleme tegutsenud juba 15 aastat. Pikaajalisele kogemusele tuginedes teeme maailma uusimast juhtimiskirjandusest hoolika valiku. Klubi liikmena võite kindel olla, et maailma tunnustatud autorite populaarsed teosed jõuavad teieni ja te ei pea vaeva nägema võõrkeelse kirjanduse laviinis tee leidmisega.

 • Klubi liige saab iga kuu värskelt ilmunud klubiraamatud 21% soodsamalt.
 • Raamatud saadame Omniva pakiautomaati tasuta.
 • Klubi liige saab raamatud tellida ka e-raamatuna.
 • Klubiraamatute eest saate mugavalt tasuda ka e-arve püsimaksega.
 • Kui ostate aasta jooksul 6 raamatut, võite valida kingiks ühe varem ilmunud raamatu.

Klubi liikmele saadame iga kuu (v.a juulis) 1-2 uut raamatut. Raamatute ostmisest saab loobuda klubi kodulehe kaudu, telefonitsi või e-posti teel.

Tellimine
Tuttav tundmatu personalijuhtimineOtsas
Tuttav tundmatu personalijuhtimine

Tuttav tundmatu personalijuhtimine

Kristi Mikiver
Tellimine
Tuttav tundmatu personalijuhtimineOtsas

Kirjeldus

Raamat ilmub ajal, kui paljud ettevõtted on sunnitud loobuma oma personalitöötajast. „Kirjutades olen mõelnud eelkõige neile, kes teevad personalitööd lisaülesandena, ning juhile, kelle organisatsioonis ei ole personalitöötajat“, kirjutab raamatu autor Kristi Mikiver, kogenud personalijuht, konsultant ning lektor. Samuti leiab raamatust praktilisi juhiseid personalitöö korraldamiseks ettevõtja, kes on oma tööandjatee alguses.

Raamat koosneb neljast osast, hõlmates kogu töösuhte elutsükli.

Esimese osa põhiteemad on personaliplaneerimine ja värbamine: kuidas vormida ülesannetest ametikoht, analüüsida keskkonda ja tagada, et töötajaid ei oleks liiga palju ega liiga vähe. Teisisõnu, kuidas teha organisatsioonist koht, kuhu tahetaks tulla ja ka jääda. Kristi Mikiver vaidleb siin vastu sageli ette tulevale seisukohale, et kiiresti muutuval ajal on praktiliselt võimatu personali planeerida. „Tegelikkuses on olukord täpselt vastupidine: mida dünaamilisem on keskkond, seda enam peab ettevõte tegelema inimeste juhtimisega organisatsiooni, organisatsiooni sees ja organisatsioonist välja“, leiab autor. Läbimõeldud ja järjepidev personaliplaneerimine on küll ajamahukas, kuid ettevõtte jaoks üks tõhusamaid viise konkurentsieelise saavutamiseks ja hoidmiseks.

Teises osas on rohkelt juhtnööre töökorralduslike dokumentide koostamiseks.

Lugeja saab muu hulgas abi töölepingu ning käsundus- ja töövõtulepingu vormistamisel. Selles peatükis tuleb juttu ka toimingutest, mida peab personalijuht tegema töötaja tööle vormistamisel, samuti töökorralduse reeglite sõnastamisest ning muutmisest. Lisaks antakse näpunäiteid, kuidas kõige tõhusamalt töö- ja tööaja kasutamist analüüsida.

Kindlasti on nii mõneski ettevõttes murtud pead, kuidas korraldada töötajate sotsiaalmeedia (Facebook, blogid jne) kasutamist. Kuigi mõnel juhul on ettevõte uue meedia kasutamise sootuks keelanud, on see tegelikult juba ette luhtunud üritus. Mida siis teha saab? Raamatus pakutaksegi välja nippe, kuidas töötajatega selles vallas kokkuleppele jõuda ning nende sotsiaalmeedia kasutust isegi ettevõtte kasuks pöörata.

Raamatu kolmandas osas on fookus inimestel kui varal ning selle vara väärtuse kasvatamisel. Keskendutakse eelkõige arengu- ehk aastavestlusele, selle ettevalmistamisele, läbiviimisele ning tulemuste analüüsile ja kasutamisele. Asjakohast nõu annab autor ka töötajate seisukohalt ühe olulisema aspekti – töökohtade hindamise ja sellest lähtuvalt õiglase töötasu määramise kohta.

Viimases, neljandas osas selgitatakse, mida teha töötajaga, kelle töösooritus ei ole piisavalt hea. Teisisõnu, tulipunktis on vallandamine. Mõistagi ei ole loobu tööandja ühestki töötajast kergekäeliselt, isegi kui tegu on n-ö alasooritajaga. Sellele eelneb pingeline tegelemine töötajaga – töötaja järeleaitamine. Autor käibki samm-sammult koos lugejaga läbi kõik töötaja vallandamisele eelnevad etapid, vahe-eesmärkide seadmise ning koosolekute korraldamise eesmärkide saavutamise hindamiseks. Selles peatükis tuleb lisaks veel juttu töökohtade vähendamise põhimõtetest ning soovituskirja koostamisest.

Raamatu lõpuosas tutvustab autor kahte alternatiivset meetodit personalitöö korraldamiseks organisatsioonis: teenuse sisseostu ning teenuskeskuseid.

„Tuttav tundmatu personalijuhtimine“ on ladusalt kirjutatud, päriselu-näidetega rikastatud abimees igaühele, kes inimeste juhtimisega iga päev rohkem või vähem kokku puutub. Kristi Mikiveril on lisaks pikaajalisele personalijuhtimise kogemusele era- ja avalikust sektorist ka juhi ja tööandja kogemus. Tänu sellele on raamatu lugemisel boonusena tunda ka juhivaadet, mille puudumist personalitöötajaile sagedasti ette heidetakse.

Lisainfo

Kristi Mikiver
Lehekülgi: 124
Kirjastus: Äripäev

Sisukord

Eessõna 7
I VÄRBA 11
Uued väljakutsed 11
Personali planeerimine 14
Samm 1: tööjõu pakkumise analüüs 17
Samm 2: personalivajaduse prognoosimine (nõudluse analüüs) 21
Samm 3: nõudluse ja pakkumise võrdlemine 23
Samm 4: lahenduse valik ja tegevuskavade koostamine 27
Samm 5: tegevuskava(de) elluviimine ja hindamine 28
Operatiivne planeerimine 29
Tööjõu paindlik kasutamine 30
Värba, et oleks, kelle vahel valida 33
Kanali valik 34
Kuidas jõuda tuleviku tööjõuni? 35
Töökuulutuse koostamine 36
Tööandja maine 38
Kohtumised kandidaatidega 39
Taustakontroll ja taustauuring 43
Protsessi hindamine 44
II RAKENDA 47
Ametijuhend 47
Lepingud töö tegemiseks 53
Tööleping 53
Käsundus- ja töövõtuleping 57
Toimingud töötaja tööle vormistamisel 60
Töökorralduse reeglid 65
Mis peaks töökorralduse reeglites kirjas olema? 66
Reeglite sõnastamine 68
Reeglite tutvustamine ja muutmine 70
Sotsiaalmeedia hea tava töösuhetes 72
Töökohustuste rikkumine 74
Töökohustuste rikkumise vestlus 76
Isikuandmed personalitöös 77
III HOIA 81
Uue töötaja sisseelamise toetamine 81
Katseaeg 86
Inimvara 91
Aastavestlused 93
Vestluseks valmistumine 93
Vestluse käik 94
Arenguplaani koostamine 97
Vahevestlused 98
Vestluse talletamine 98
Tasustamine 100
IV VALLANDA 107
Töötaja järeleaitamine kehva töösoorituse korral 107
Töökohtade vähendamise põhimõtted 109
Koondamine 112
Edasise töökäigu nõustamine (ingl outplacement) 114
Soovituskiri 116
Lahkumisvestlus 117
Töösuhte lõpetamine 119
Toimingud viimasel tööpäeval 120
Alternatiivid personalitöö korraldamiseks ettevõttes 121
Allikad 123
Autorist 125

Arvustused (2)

Erika TruuverkÄripäeva tellimuste müügi ja teeninduse osakonna juht

Lugesin raamatut suure huviga olles just see, kellele raamat kirjutatud – keskastmejuht ettevõttes, kus personalijuhti ei ole. Äripäeva keskastmejuhtide igapäevasesse vastutusalasse kuulub nii töötajate planeerimine ja värbamine, arendamine ja hindamine kui ka töösuhte korrektne lõpetamine. Raamat hõlmab terviklikult kogu töösuhte elutsüklit.

Minu jaoks on raamatu suurimaks väärtuseks autori pikaajalise kogemusele tuginevad asjatundlikud ja usaldusväärsed nõuanded personalitööd ladusaks korraldamiseks ja võimalike ettetulevate probleemide ennetamiseks ja lahendamiseks. Hindan ka põhjalikke juhised töösuhtega seotud dokumentide koostamiseks, plaanin neid oma töös kindlasti kasutada.

Uudse ja intrigeeriva teemana käsitleb autor sotsiaalmeedia kasutamist. Ei ole vist palju ettevõtteid, kes on mõelnud sellele, kas töötajate sotsiaalmeedias jagatav info võib ohustada ettevõtte kuvandit või pigem saab sotsiaalmeedias jagatava info ettevõtte kasuks tööle panna? Autori soovitus on kokku leppida sotsiaalmeedia kasutamise mängureeglites, kuid samas hoiatab ta töötajate sõnavabaduse piiramise ja privaatsfääri tungimise eest.

Soovitan raamatut kõigile, kes vastutavad igapäevaselt personalitöö korraldamise eest. Head nõu ja abi leiab nii keskastmejuht, tippjuht kui ka kogemustega personalitöötaja.

Elina LeppojaK-Valve OÜ (SKARABEUS) juhatuse liige

"Tuttav tundmatu personalijuhtimine” on tänapäevast ärikeskkonda toetav ja kehtivat tööseadustikku arvesse võttev praktiline käsiraamat, mis tugineb eelkõige autori isiklikule personalijuhtimise kogemusele. Raamat annab ülevaate kõikidest töösuhete valdkondadest, pöörates tähelepanu ühtaegu nii juba toimivatele tavadele kui ka tulevikusuundumustele.

Põhjalikumat käsitlemist leiab neli personalijuhtimise tahku: personali planeerimine ja värbamine, töökorralduslike dokumentide koostamine, inimvara väärtuse kasvatamine ning töösuhte lõpetamine.

Mitmekesise ülevaate kõrval on raamatu suurimaks väärtuseks praktilised näited nii töökorralduslike dokumentide koostamise, konkreetse töö tõhusaks tegemiseks vajalike tegevuste kui ka alternatiivsete võimaluste kohta personalitöö korraldamisel. Autor toob välja personaliga töötamise olulisi nüansse ja suurendab selle abil lugeja teadlikkust. Raamat ei keskendu kuivalt teooriale ega seaduste lahtimõtestamisele.

Raamatuklubi

Äripäeva raamatuklubion Eesti peamine äriraamatute kirjastaja. Avaldame maailma parimaid
psühholoogia-, juhtimis- ja turundusteoseid.

Oleme tegutsenud juba 15 aastat. Pikaajalisele kogemusele tuginedes teeme maailma uusimast juhtimiskirjandusest hoolika valiku. Klubi liikmena võite kindel olla, et maailma tunnustatud autorite populaarsed teosed jõuavad teieni ja te ei pea vaeva nägema võõrkeelse kirjanduse laviinis tee leidmisega.

 • Klubi liige saab iga kuu värskelt ilmunud klubiraamatud 21% soodsamalt.
 • Raamatud saadame Omniva pakiautomaati tasuta.
 • Klubi liige saab raamatud tellida ka e-raamatuna.
 • Klubiraamatute eest saate mugavalt tasuda ka e-arve püsimaksega.
 • Kui ostate aasta jooksul 6 raamatut, võite valida kingiks ühe varem ilmunud raamatu.

Klubi liikmele saadame iga kuu (v.a juulis) 1-2 uut raamatut. Raamatute ostmisest saab loobuda klubi kodulehe kaudu, telefonitsi või e-posti teel.

© AS Äripäev 2000-2022
 • Aadress: Vana Lõuna 39/1, 19094 Tallinn
 • Klienditugi: 667 0099 (8:15-17:00)
 • E-post: [email protected]