Ühinemised ja omandamised

Ettevalmistusest jõustumiseni

Ühinemised ja omandamised
Tark Grunte Sutkiene
Lehekülgi: 336
Kirjastus: Äripäev

See raamat on advokaadibüroo Tark Grunte Sutkiene ühinemiste ja omandamiste meeskonnale juba kolmas samateemaline väljaanne. Siiski on see raamat erakordne mitmel põhjusel. 

Esiteks on autorite hulka kaasatud Redgate Capitali tiim, kes täiendab ühinemiste ja omandamiste käsitlust finantsteemadega. Teiseks lisanduvad mitmed peatükid ühinemiste ja omandamiste eripäradest majandussurutise tingimustes. Kolmandaks on võrreldes 2007. aastaga, kui ilmus eelmine ühinemiste-omandamiste raamat, üht-teist uut ka asjaomastes seadustes. Raamatust leiab lugeja lisaks ülevaate Baltikumis 2010. ja 2011. aasta esimesel poolel toimunud ühinemiste ja omandamiste tehingutest. Seega on see esimene sedavõrd põhjalik eestikeelne kirjutis ühinemistest ja omandamistest.

Ühinemiste ja omandamiste majanduslik eesmärk on luua ettevõtluses lisaväärtust nii aktsionäridele kui ka teistele investoritele. Sel eesmärgil otsitakse majandusüksustevahelisi sobivusi, kooskõla, puudujääkide katmise ning kulude kokkuhoiu võimalusi. Lihtsustatult võiks öelda, et ühinemised ja omandamised on majandusüksuste sobitamine eesmärgiga muuta tootmine või teenuste osutamine efektiivsemaks, uudsemaks, odavamaks, kasumlikumaks jne. Võib väita, et suur osa ettevõtjatest osaleb kogu aeg mõnes ühinemis- või omandamisprotsessis, olgu tegu siis ülevõtmise, omandamise, ühinemise, potentsiaalsete ülevõtmisobjektide või võõrandatavate üksustega. Kuigi on selge, et ühinemise ja omandamise protsessi on vaja kaasata mitmeid valdkonnaspetsialiste ja nõustajaid, on see lihtsas ja ladusas keeles kirjutatud raamat ettevõtjale sellises olukorras igal juhul tõhusaks töövahendiks. „Ehk on raamatu varal ühel tublil ettevõtjal võimalik lihtsam ühinemine või omandamine ise läbi viia,“ arvab Rainer Osanik, BLRT Grupp AS-i õigusdirektor.

Raamat on suunatud eelkõige majandus- ja õigusvaldkonna inimestele. Raamatust võiks kasu olla nii ettevõtjale enda tegevuse üle mõtisklemiseks kui ka praktiliste sammude plaanimiseks, samuti valdkonnast huvituvatele üliõpilastele. Ehk leiavad ka professionaalid mõnes peatükis uusi või hästi unustatud vanu teadmisi. Sel moel aitab raamat luua Eestis professionaalsemat ja tõhusamat ühinemiste ja omandamiste turgu. Toimiv ning elav ühinemiste ja omandamiste turg omakorda peaks kaasa aitama majanduse kui terviku kasvule.

Sissejuhatavate peatükkide järel analüüsitakse tehingute struktureerimist ning eri tehinguliike. Kaks järgnevat peatükki käsitlevad ettevõtete hindamist ühinemiste ja omandamiste kontekstis ning tehingute finantseerimist. Seejärel vaatlevad autorid tehingu etappe ning dokumentatsiooni ning lõpuks jõutakse eraldiseisvate teemadena integratsiooni, avalikult kaubeldavate ettevõtete ülevõtmispakkumiste ning koondumise kontrolli küsimusteni. Puudutamata ei jää ka maksustamise aspektid.

Raamatul on kolm praktilist lisa: juriidilise ning finantsauditi küsimustiku näidis ning ettevõtte väärtuse hindamise näidis.

Sisukord

Eessõna

1. Lisaväärtuse loomine ühinemise ja omandamise kaudu

2. Ühinemise ja omandamise protsess. Edutegurid

3. Ühinemise ja omandamise protsessi osalised

4. Tehingu struktureerimine. Tehinguliigid

5. Ettevõtte hindamine

6. Tehingute finantseerimise skeemid

7. M&A tehingu etapid ning dokumendid

8. Pärast ühinemist või omandamist.

9. Ülevõtmispakkumised

10. Koondumiste kontroll

Lisa 1. Juriidilise auditi küsimustiku näidis

Lisa 2. Ettevõtte väärtuse hindamise näide

Lisa 3. Finantsauditi küsimustiku näidis

Lisa 4. Ühinemiste ja omandamiste tehingud Baltikumis 2008-2011 

Tellimine
Ühinemised ja omandamisedOtsas
Ühinemised ja omandamised

Ühinemised ja omandamised

Tark Grunte Sutkiene
Ettevalmistusest jõustumiseni
Tellimine
Ühinemised ja omandamisedOtsas

Kirjeldus

See raamat on advokaadibüroo Tark Grunte Sutkiene ühinemiste ja omandamiste meeskonnale juba kolmas samateemaline väljaanne. Siiski on see raamat erakordne mitmel põhjusel. 

Esiteks on autorite hulka kaasatud Redgate Capitali tiim, kes täiendab ühinemiste ja omandamiste käsitlust finantsteemadega. Teiseks lisanduvad mitmed peatükid ühinemiste ja omandamiste eripäradest majandussurutise tingimustes. Kolmandaks on võrreldes 2007. aastaga, kui ilmus eelmine ühinemiste-omandamiste raamat, üht-teist uut ka asjaomastes seadustes. Raamatust leiab lugeja lisaks ülevaate Baltikumis 2010. ja 2011. aasta esimesel poolel toimunud ühinemiste ja omandamiste tehingutest. Seega on see esimene sedavõrd põhjalik eestikeelne kirjutis ühinemistest ja omandamistest.

Ühinemiste ja omandamiste majanduslik eesmärk on luua ettevõtluses lisaväärtust nii aktsionäridele kui ka teistele investoritele. Sel eesmärgil otsitakse majandusüksustevahelisi sobivusi, kooskõla, puudujääkide katmise ning kulude kokkuhoiu võimalusi. Lihtsustatult võiks öelda, et ühinemised ja omandamised on majandusüksuste sobitamine eesmärgiga muuta tootmine või teenuste osutamine efektiivsemaks, uudsemaks, odavamaks, kasumlikumaks jne. Võib väita, et suur osa ettevõtjatest osaleb kogu aeg mõnes ühinemis- või omandamisprotsessis, olgu tegu siis ülevõtmise, omandamise, ühinemise, potentsiaalsete ülevõtmisobjektide või võõrandatavate üksustega. Kuigi on selge, et ühinemise ja omandamise protsessi on vaja kaasata mitmeid valdkonnaspetsialiste ja nõustajaid, on see lihtsas ja ladusas keeles kirjutatud raamat ettevõtjale sellises olukorras igal juhul tõhusaks töövahendiks. „Ehk on raamatu varal ühel tublil ettevõtjal võimalik lihtsam ühinemine või omandamine ise läbi viia,“ arvab Rainer Osanik, BLRT Grupp AS-i õigusdirektor.

Raamat on suunatud eelkõige majandus- ja õigusvaldkonna inimestele. Raamatust võiks kasu olla nii ettevõtjale enda tegevuse üle mõtisklemiseks kui ka praktiliste sammude plaanimiseks, samuti valdkonnast huvituvatele üliõpilastele. Ehk leiavad ka professionaalid mõnes peatükis uusi või hästi unustatud vanu teadmisi. Sel moel aitab raamat luua Eestis professionaalsemat ja tõhusamat ühinemiste ja omandamiste turgu. Toimiv ning elav ühinemiste ja omandamiste turg omakorda peaks kaasa aitama majanduse kui terviku kasvule.

Sissejuhatavate peatükkide järel analüüsitakse tehingute struktureerimist ning eri tehinguliike. Kaks järgnevat peatükki käsitlevad ettevõtete hindamist ühinemiste ja omandamiste kontekstis ning tehingute finantseerimist. Seejärel vaatlevad autorid tehingu etappe ning dokumentatsiooni ning lõpuks jõutakse eraldiseisvate teemadena integratsiooni, avalikult kaubeldavate ettevõtete ülevõtmispakkumiste ning koondumise kontrolli küsimusteni. Puudutamata ei jää ka maksustamise aspektid.

Raamatul on kolm praktilist lisa: juriidilise ning finantsauditi küsimustiku näidis ning ettevõtte väärtuse hindamise näidis.

Lisainfo

Tark Grunte Sutkiene
Lehekülgi: 336
Kirjastus: Äripäev

Sisukord

Eessõna

1. Lisaväärtuse loomine ühinemise ja omandamise kaudu

2. Ühinemise ja omandamise protsess. Edutegurid

3. Ühinemise ja omandamise protsessi osalised

4. Tehingu struktureerimine. Tehinguliigid

5. Ettevõtte hindamine

6. Tehingute finantseerimise skeemid

7. M&A tehingu etapid ning dokumendid

8. Pärast ühinemist või omandamist.

9. Ülevõtmispakkumised

10. Koondumiste kontroll

Lisa 1. Juriidilise auditi küsimustiku näidis

Lisa 2. Ettevõtte väärtuse hindamise näide

Lisa 3. Finantsauditi küsimustiku näidis

Lisa 4. Ühinemiste ja omandamiste tehingud Baltikumis 2008-2011 

© AS Äripäev 2000-2022
  • Aadress: Vana Lõuna 39/1, 19094 Tallinn
  • Klienditugi: 667 0099 (8:15-17:00)
  • E-post: [email protected]