Usaldus ja reetmine töökohal

Efektiivsete suhete loomine organisatsioonis

Usaldus ja reetmine töökohal
Dennis S. Reina
Lehekülgi: 264
Kirjastus: Tänapäev, Äripäev

Raamat räägib usalduse jõust ning nendest vältimatutest probleemidest, mis tekivad töökollektiivis siis, kui usaldust pole või seda petetakse. Kuigi reetmine on valus kogemus, on usaldust siiski võimalik taastada. Selleks annab kõnealune teos hulgaliselt häid nõuandeid ja praktilisi näiteid.

Raamatu autorid Dennis S. ja Michelle L. Reina on usalduse uurimisele pühendanud 30 aastat oma elust. Nad on välja töötanud Reina usalduse ja reetmise mudeli, mis on ühtlasi ka selle raamatu aluseks. Lugeja saab teada, miks on usaldus töökeskkonnas nii vajalik; mis on üldse usaldus ja kuidas seda luua ja hoida; lisaks saab raamatu abiga analüüsida enda usaldamisvõimet; räägitakse usalduse kaotusest läbi reetmise ning selle taastamisest ja loomisest praktikas. Raamat sisaldab hulgaliselt praktilisi näiteid ning ülesandeid ja harjutusi, mida koos kolleegidega lahendada.

Esimene osa räägib usalduse vajadusest töökeskkonnas. Vaadeldakse usalduse tähtsust kahest aspektist: äri- ja inimlikest vajadustest lähtuvalt. Teises osas tutvustatakse Reina usalduse ja usalduse reetmise mudelit, praktilist ja juba tõestanud raamistikku mõistmaks usalduse ja altvedamise dünaamikat töösuhetes. Kolm peatükki on pühendatud kolme eri tüüpi usalduse lahtikirjutamiseks - isiku usaldamine ehk kokkuleppe usaldus, avalikustamise usaldus ehk suhtlemisusaldus ja võimete usaldamine ehk kompetentsuse usaldus. Vaadeldakse igale usaldustüübile iseloomulikku käitumist, mida illustreerivad näited. Kolmas osa viib meid usalduse alguse juurde. Autorid uurivad valmisolekut ja soovi endasse ja teistesse uskumiseks, usaldamise võimet.

Usaldamisega käib kaasas usalduse reetmine. Raamatu neljas osa uurib, mida tähendab sõna "reetmine" ja miks on oluline seda mõista. Vaadeldakse, mis põhjustab usalduse kadumist ja mida saab teha, kui see on juhtunud, analüüsitakse suuremaid ja väiksemaid põhjusi, mis põhjustavad reedetu tunde ja selle tagajärgi inimestele, inimsuhetele ja organisatsioonile. Samas peatükis leidub ka abinõu usalduse taastamiseks ja pettumusest või reetmise valust paranemiseks. Raamatu viimane osa kirjeldab usalduse loomist praktikas: usalduse taastamist meeskonnas ja organisatsioonis.

Iga peatüki lõpus on praktiline ülesanne ja harjutused kolleegidega lahendamiseks.

Arvustused

Anneli Salkpsühholoog, koolitaja

Raamat „Usaldus ja reetmine töökohal” annab põhjaliku vastuse küsimusele, kuidas luua ettevõttes püsivat usalduslikku õhkkonda. Autorid D. S. Reina ja M. L. Reina on ühel meelel, et firma hea mikrokliima, kus töötajad võivad end turvaliselt tunda, aitab suuresti kaasa ettevõtte edukusele. Usaldus on organisatsiooni kultuuri alustala.

Raamatu autorid annavad praktilise väärtusega teavet selle kohta, kuidas olla reaalselt töötajate ja klientide jaoks usaldusväärne. Seda eriti perioodidel, kui firmas leiavad aset suuremad muutused, koondamised või muud ümberkorraldused. Usaldusväärsuse mõistet kirjeldavad autorid kolmest aspektist: *Töötaja kompetentsuse usaldamine – võimete ja oskuste usaldamine*Kokkuleppe usaldus – isiku usaldamine*Suhtlemisusaldus – avalikkuse usaldamineKui töökollektiivis on usaldamatusest tingitud probleeme, siis selles raamatus kirjutatud teooriate ja praktiliste näidete varal on võimalik mõista, millisest usalduse aspektist on puudus, miks asjad takerduvad. Erilist rõhku pööratakse usalduse purunemisele ja reetmisele töökollektiivis ning inimestevaheliste suhete taastamisele, kui üks või mitu osapoolt tunnevad ennast reedetuna. Tutvustatakse seitset sammu, mille abil peale reetmist on võimalik suhteid taastada ja usaldust ümber kujundada. Raamat on suurepäraseks lugemiseks nii juhtidele kui ka erineva astme töötajatele, kuna usaldusväärsete suhete kujundamisel firmas on iga töötaja panus oluline.Soovitan raamatut kõigile, kes on kogenud usalduse purunemist ja reetmist töökollektiivis ning ei oska sellest negatiivsest emotsionaalsest tundest välja tulla, kuigi mõistusega võib aru saada, et elus tuleb kõike ette. Usun, et raamat annab häid ideid ja mõtteid inimestele, kes soovivad luua ja hoida enda ümber pikaajalisi usaldusväärseid suhteid.

Pille Murrik

“Usaldus ja Reetmine töökohal” on raamat, mis aitab aru saada, kuidas väljendamata ootused, avaldamata rahulolematus ning saamata või andmata jäänud tagasiside usaldust lõhuvad. Koolitajana näen sageli, kui väga inimesed vajavad toetust ja positiivset tagasisidet ning kui vähe seda tegelikkuses saadakse. Seda, mis on hästi, on harjutud pidama enesestmõistetavaks samal ajal kui nõudmised ja ootused töötajaile kasvavad olenemata elualast. Uued muutused tulevad enne, kui eelmistega kohaneda jõutakse ning seetõttu on pinge all nii juhid kui alluvad.

Dennis ja Michelle Reina avavad oma raamatus nii usalduse kui ka reetmise sisu, tähendust, kujunemist ja mõju. Sõnumiks on äratundmine, et pettumustest ja haiget saamisest pole pääsu, kuid sellest on võimalik paraneda. Kas pole julgustav, et isegi läbi reetmise saame areneda küpsemaks ja avatumaks ning… usaldavamaks. Teadlikkus ja vastutus on kogu raamatu kesksed märksõnad. Riigis, kus ausus jääb sageli vaid valimisplakatite üleskutseks ning päevapoliitikas sisendatakse ülevaltpoolt, et JOKK on OK, mõjub kirjutatu nagu sõõm värsket õhku ja vett ühekorraga, sisendades usku ja lootust, et ausalt ja hoolivalt on tõesti võimalik. Ning mis peaasi – minust ja minu valikutest oleneb samapalju kui juhtidest, sest reetes iseennast reedame ka teisi. Teose autorid rõhutavad, et mitte muutused, vaid nende juhtimise viis tekitab töötajates tunnet, et neid on reedetud. Haiget teeb juhtide oskamatus näha muutuste mõju inimestele, suutmatus rääkida silmast silma, vastu võtta ja peegeldada alluvate tundeid. Mida raskema olukorraga on tegemist, seda enam vajavad inimesed liidritelt toetust, siirast huvi ja valmisolekut pühenduda, ärakuulamist ja mõistmist. “Kui meie sõnad ja teod on kantud tõekspidamistest, julgusest, empaatiast ja ühtekuuluvustundest, aitame teistel paraneda ja paraneme ka ise. Tulemus on võimas!” kinnitab Reina ja ma usun teda, sest ma olen seda kogenud. Kodus, koolitustel ja tööl. Reina´d toetavad lugejaid ka konkreetsete harjutuste ja näidetega oma pikaaegsest praktikast. Teose lisaväärtuseks on kohad, kus kasutatava keele ilu meenutab Martti Lindqvisti väljendusrikkust. Lugege ise!

Tellimine
Usaldus ja reetmine töökohalOtsas
Usaldus ja reetmine töökohal

Usaldus ja reetmine töökohal

Dennis S. Reina
Efektiivsete suhete loomine organisatsioonis
Tellimine
Usaldus ja reetmine töökohalOtsas

Kirjeldus

Raamat räägib usalduse jõust ning nendest vältimatutest probleemidest, mis tekivad töökollektiivis siis, kui usaldust pole või seda petetakse. Kuigi reetmine on valus kogemus, on usaldust siiski võimalik taastada. Selleks annab kõnealune teos hulgaliselt häid nõuandeid ja praktilisi näiteid.

Raamatu autorid Dennis S. ja Michelle L. Reina on usalduse uurimisele pühendanud 30 aastat oma elust. Nad on välja töötanud Reina usalduse ja reetmise mudeli, mis on ühtlasi ka selle raamatu aluseks. Lugeja saab teada, miks on usaldus töökeskkonnas nii vajalik; mis on üldse usaldus ja kuidas seda luua ja hoida; lisaks saab raamatu abiga analüüsida enda usaldamisvõimet; räägitakse usalduse kaotusest läbi reetmise ning selle taastamisest ja loomisest praktikas. Raamat sisaldab hulgaliselt praktilisi näiteid ning ülesandeid ja harjutusi, mida koos kolleegidega lahendada.

Esimene osa räägib usalduse vajadusest töökeskkonnas. Vaadeldakse usalduse tähtsust kahest aspektist: äri- ja inimlikest vajadustest lähtuvalt. Teises osas tutvustatakse Reina usalduse ja usalduse reetmise mudelit, praktilist ja juba tõestanud raamistikku mõistmaks usalduse ja altvedamise dünaamikat töösuhetes. Kolm peatükki on pühendatud kolme eri tüüpi usalduse lahtikirjutamiseks - isiku usaldamine ehk kokkuleppe usaldus, avalikustamise usaldus ehk suhtlemisusaldus ja võimete usaldamine ehk kompetentsuse usaldus. Vaadeldakse igale usaldustüübile iseloomulikku käitumist, mida illustreerivad näited. Kolmas osa viib meid usalduse alguse juurde. Autorid uurivad valmisolekut ja soovi endasse ja teistesse uskumiseks, usaldamise võimet.

Usaldamisega käib kaasas usalduse reetmine. Raamatu neljas osa uurib, mida tähendab sõna "reetmine" ja miks on oluline seda mõista. Vaadeldakse, mis põhjustab usalduse kadumist ja mida saab teha, kui see on juhtunud, analüüsitakse suuremaid ja väiksemaid põhjusi, mis põhjustavad reedetu tunde ja selle tagajärgi inimestele, inimsuhetele ja organisatsioonile. Samas peatükis leidub ka abinõu usalduse taastamiseks ja pettumusest või reetmise valust paranemiseks. Raamatu viimane osa kirjeldab usalduse loomist praktikas: usalduse taastamist meeskonnas ja organisatsioonis.

Iga peatüki lõpus on praktiline ülesanne ja harjutused kolleegidega lahendamiseks.

Lisainfo

Dennis S. Reina
Lehekülgi: 264
Kirjastus: Tänapäev, Äripäev

Arvustused (2)

Anneli Salkpsühholoog, koolitaja

Raamat „Usaldus ja reetmine töökohal” annab põhjaliku vastuse küsimusele, kuidas luua ettevõttes püsivat usalduslikku õhkkonda. Autorid D. S. Reina ja M. L. Reina on ühel meelel, et firma hea mikrokliima, kus töötajad võivad end turvaliselt tunda, aitab suuresti kaasa ettevõtte edukusele. Usaldus on organisatsiooni kultuuri alustala.

Raamatu autorid annavad praktilise väärtusega teavet selle kohta, kuidas olla reaalselt töötajate ja klientide jaoks usaldusväärne. Seda eriti perioodidel, kui firmas leiavad aset suuremad muutused, koondamised või muud ümberkorraldused. Usaldusväärsuse mõistet kirjeldavad autorid kolmest aspektist: *Töötaja kompetentsuse usaldamine – võimete ja oskuste usaldamine*Kokkuleppe usaldus – isiku usaldamine*Suhtlemisusaldus – avalikkuse usaldamineKui töökollektiivis on usaldamatusest tingitud probleeme, siis selles raamatus kirjutatud teooriate ja praktiliste näidete varal on võimalik mõista, millisest usalduse aspektist on puudus, miks asjad takerduvad. Erilist rõhku pööratakse usalduse purunemisele ja reetmisele töökollektiivis ning inimestevaheliste suhete taastamisele, kui üks või mitu osapoolt tunnevad ennast reedetuna. Tutvustatakse seitset sammu, mille abil peale reetmist on võimalik suhteid taastada ja usaldust ümber kujundada. Raamat on suurepäraseks lugemiseks nii juhtidele kui ka erineva astme töötajatele, kuna usaldusväärsete suhete kujundamisel firmas on iga töötaja panus oluline.Soovitan raamatut kõigile, kes on kogenud usalduse purunemist ja reetmist töökollektiivis ning ei oska sellest negatiivsest emotsionaalsest tundest välja tulla, kuigi mõistusega võib aru saada, et elus tuleb kõike ette. Usun, et raamat annab häid ideid ja mõtteid inimestele, kes soovivad luua ja hoida enda ümber pikaajalisi usaldusväärseid suhteid.

Pille Murrik

“Usaldus ja Reetmine töökohal” on raamat, mis aitab aru saada, kuidas väljendamata ootused, avaldamata rahulolematus ning saamata või andmata jäänud tagasiside usaldust lõhuvad. Koolitajana näen sageli, kui väga inimesed vajavad toetust ja positiivset tagasisidet ning kui vähe seda tegelikkuses saadakse. Seda, mis on hästi, on harjutud pidama enesestmõistetavaks samal ajal kui nõudmised ja ootused töötajaile kasvavad olenemata elualast. Uued muutused tulevad enne, kui eelmistega kohaneda jõutakse ning seetõttu on pinge all nii juhid kui alluvad.

Dennis ja Michelle Reina avavad oma raamatus nii usalduse kui ka reetmise sisu, tähendust, kujunemist ja mõju. Sõnumiks on äratundmine, et pettumustest ja haiget saamisest pole pääsu, kuid sellest on võimalik paraneda. Kas pole julgustav, et isegi läbi reetmise saame areneda küpsemaks ja avatumaks ning… usaldavamaks. Teadlikkus ja vastutus on kogu raamatu kesksed märksõnad. Riigis, kus ausus jääb sageli vaid valimisplakatite üleskutseks ning päevapoliitikas sisendatakse ülevaltpoolt, et JOKK on OK, mõjub kirjutatu nagu sõõm värsket õhku ja vett ühekorraga, sisendades usku ja lootust, et ausalt ja hoolivalt on tõesti võimalik. Ning mis peaasi – minust ja minu valikutest oleneb samapalju kui juhtidest, sest reetes iseennast reedame ka teisi. Teose autorid rõhutavad, et mitte muutused, vaid nende juhtimise viis tekitab töötajates tunnet, et neid on reedetud. Haiget teeb juhtide oskamatus näha muutuste mõju inimestele, suutmatus rääkida silmast silma, vastu võtta ja peegeldada alluvate tundeid. Mida raskema olukorraga on tegemist, seda enam vajavad inimesed liidritelt toetust, siirast huvi ja valmisolekut pühenduda, ärakuulamist ja mõistmist. “Kui meie sõnad ja teod on kantud tõekspidamistest, julgusest, empaatiast ja ühtekuuluvustundest, aitame teistel paraneda ja paraneme ka ise. Tulemus on võimas!” kinnitab Reina ja ma usun teda, sest ma olen seda kogenud. Kodus, koolitustel ja tööl. Reina´d toetavad lugejaid ka konkreetsete harjutuste ja näidetega oma pikaaegsest praktikast. Teose lisaväärtuseks on kohad, kus kasutatava keele ilu meenutab Martti Lindqvisti väljendusrikkust. Lugege ise!

© AS Äripäev 2000-2022
  • Aadress: Vana Lõuna 39/1, 19094 Tallinn
  • Klienditugi: 667 0099 (8:15-17:00)
  • E-post: [email protected]