Värbamine välisriigist

Kuidas viia läbi rahvusvahelist värbamist?

Värbamine välisriigist

Kestus:

8 akadeemilist tundi

Toimumiskoht:

Äripäeva Akadeemia

Üha enam tuleb ette olukord, kus kohalikul turul värbamiskonkurss ebaõnnestub ning otsitud oskustega spetsialisti ei leidu. Sageli ongi rahvusvaheline värbamine ainus võimalus ettevõttel kasvada ja vajaliku kompetentsiga töötaja ettevõttesse saada. Uuringud näitavad, et välistalentide värbamine soodustab tootlikkuse kasvu ja tõstab ekspordivõimet. Samuti seostatakse mitmekesiseid meeskondi innovatsiooni, erinevate nägemuste ning ettevõtte eduga.

Millest aga alustada ja mida silmas pidada, et värbamisprotsess oleks edukas?

Välisriigist värbamisel on oluline teada, kuidas ja milliseid kanaleid on otstarbekas kasutada. Vajalik on tunda välisriigi tavasid ja kultuuri ning seda, kuidas otsitud sihtgrupi kandidaatides huvi äratada.

Koolituselt saab osaleja praktilised oskused välisriigist värbamise planeerimiseks ja läbiviimiseks ning tervikülevaate parimatest praktikatest, mida oma töös koheselt kasutada.

Koolituse eesmärk on anda tervikülevaade välisriigist värbamise planeerimise ja läbiviimise protsessist.

Koolitusele on oodatud kõik, kes tegelevad ettevõttes värbamisega: personalijuhid ja -spetsialistid, värbajad ja juhid, kes osalevad värbamise protsessis.

Koolitus sobib sulle juhul, kui vastad jaatavalt vähemalt ühele järgnevale küsimusele:

 • Kas Sa vastutad oma ettevõttes värbamise eest?
 • Kas Sa soovid teada, kuidas töötajat välisriigist värvata?
 • Kas Sinu ettevõttes on vajadus leida väga spetsiifilise erialase ettevalmistusega töötajaid, keda kohalikul tööturul ei ole?
 • Kas Sinu ettevõttes juba tegeletakse välisriigist värbamisega aga protsess vajab parendamist ning terviklikud teadmised puuduvad?
 • Kas mitmekesise organisatsiooni ehitamine on Sinu ettevõttes eesmärgiks?

Koolituse tulemusena osaleja:

 • omab ülevaadet rahvusvahelisest värbamisturust;
 • teab, millised on välisriigist värbamise erinevad etapid ja vajalik ettevalmistus;
 • mõistab, milline roll on välisvärbamises turundusel ja tööandjabrändingul;
 • teab, mis on relokatsioon ja tunneb vormistamiseks vajalikke dokumente;
 • teab välisvärbamise parimaid praktikaid ning on saanud neid ise läbi harjutada.

Käsitletavad teemad:

 • globaalne värbamisturg;
 • talentide leidmine välisriikidest;
 • tööandja bränding rahvusvahelises värbamises;
 • kandidaadikogemus ja mitmekesisus;
 • töövormid, palgatasemed ja relokatsioon.

*Koolitajal on õigus lähtuvalt koolitusgrupi vajadustest programmi kohandada.

Koolituse iga alateema juures on ülesanne, mille lahendamine ja tulemused on osa “tööriistakastist”, mida on lihtne kohe peale koolitust oma töös kasutama hakata.
Koolituse tulemusi hinnatakse koolituspäeval harjutuste, grupitööde ja arutelude käigus.

Koolituse läbinutele väljastatakse tunnistus. Tunnistuse väljastamise eelduseks on terves mahus koolitusel osalemine. Osalejale, kes õpiväljundeid saavutanud ei ole väljastatakse soovi korral koolitusel osalemise kohta tõend.

Koolitus toimub auditooriumis, kus on kasutusel kõik ohutust tagavad meetmed. Võimalik on osaleda klassis või reaalajas Zoomi teel. Veebis osalejatele saadetakse enne koolitust link ja ligipääsuinfo.
Kontakttunnid auditooriumis toimuvad tervisekaitsenõuetele vastavas, hästi valgustatud, hubases, piisava suurusega ruumis, laudade ja toolide asetust on võimalik muuta vastavalt vajadusele.
Ratastooliga on ligipääs tagatud. Koolitus toimub eesti keeles.

Äripäeva Akadeemia on Eesti Töötukassa koolituskaardi partner. 

Maht: 8 akadeemilist tundi.         
Koolitusgrupi suurus on maksimaalselt 15 osalejat.

Koolitajad

 • Renita Käsper

  Testlio globaalne värbamisjuht

  Renita on värbamise- ja tööandja brändingu valdkonnas tegelenud 20 aastat ning üles ehitanud nii värbamisagentuuri kui juhtinud Berliini startup Babbel talenditiimi.

  Renita on värbamisteemalise ürituste sarja “Recruitment Thursday” üks algatajatest. Ta kuulub juba üheksandat aastat Marketingi Instituudi poolt korraldatava Unistuste Tööandja žüriisse ja olnud žürii liige tööandja brändi konkurssidel Bulgaarias, Valgevenes ja Uzbekistanis. 

  Ta on esinenud erinevatel värbamise -ja tööandjabrandingu teemalistel konverentsidel Berliinis, Münchenis, Barcelonas, Kopenhaagenis, Vilniuses, Minskis ja Tashkendis ja Eestis.

  Virtuaalsetel suurüritustel on ta esinejana osalenud:

  • ATAP Global TA Day
  • HR API
  • Employer Brand Summit
  • SOSULEAD
  • Sourcing Summit
  • Greenhouse Open Forum
  • Future of HR
  • HR Marketing Conference

  Renital on Tallinna Ülikooli magistrikraad pedagoogikas ning lisaerialadena on ta õppinud  andragoogikat ja organisatsioonikäitumist. Lisaks on ta EBS-s läbinud personalijuhtimise arenguprogrammi.

             

  Renita Käsper

  Testlio globaalne värbamisjuht

  Renita on värbamise- ja tööandja brändingu valdkonnas tegelenud 20 aastat ning üles ehitanud nii värbamisagentuuri kui juhtinud Berliini startup Babbel talenditiimi.

  Renita on värbamisteemalise ürituste sarja “Recruitment Thursday” üks algatajatest. Ta kuulub juba üheksandat aastat Marketingi Instituudi poolt korraldatava Unistuste Tööandja žüriisse ja olnud žürii liige tööandja brändi konkurssidel Bulgaarias, Valgevenes ja Uzbekistanis. 

  Ta on esinenud erinevatel värbamise -ja tööandjabrandingu teemalistel konverentsidel Berliinis, Münchenis, Barcelonas, Kopenhaagenis, Vilniuses, Minskis ja Tashkendis ja Eestis.

  Virtuaalsetel suurüritustel on ta esinejana osalenud:

  • ATAP Global TA Day
  • HR API
  • Employer Brand Summit
  • SOSULEAD
  • Sourcing Summit
  • Greenhouse Open Forum
  • Future of HR
  • HR Marketing Conference

  Renital on Tallinna Ülikooli magistrikraad pedagoogikas ning lisaerialadena on ta õppinud  andragoogikat ja organisatsioonikäitumist. Lisaks on ta EBS-s läbinud personalijuhtimise arenguprogrammi.

             

Ajakava

09:30 – 09:45

Kogunemine ja tervituskohv

09:45 – 11:30

1. Sissejuhatus rahvusvahelisse värbamisse

 • Miks otsida töötajat välisriigist?
 • Kumba eelistada, kas välistalendi värbamist relokatsiooniga või sihtriigis?
 • Hetkeolukorra kaardistus
 • Vajalik ettevalmistustöö

11:30 – 11:45

Kohvipaus

11:45 – 13:15

2. Globaalne värbamisturg

 • Rahvusvahelise värbamisturu ülevaade
 • Välisvärbamise plussid ja miinused, millega tuleks arvestada
 • Mida välistalenid soovivad? EVP
 • Kust välistalenti leida?
 • Parimad keskonnad- ja platvormid välistalendi värbamiseks
 • Töökuulutused
 • Värbamisturundus

13:15 – 14:00

Lõuna

14:00 – 15:30

3. Tööandja bränding, kandidaadi kogemus ja mitmekesisus

 • Miks tööandja bränding mängib olulist rolli rahvusvahelises värbamises?
 • Ettevõtte tööandja brändi kaardistamine uuele turule minekuks.
 • Struktureeritud värbamisprotsessi olulisus
 • Kuidas valmistada värbavaid juhte ette värbamiseks välisriikidest?
 • Kultuurilised erinevused värbamises. Mida on oluline silmas pidada?

15:30 – 15:45

Kohvipaus

15:45 – 17:00

4. Töövormid, palgatasemed & relokatsioon

 • Millist töövormi kasutada?
 • Kuidas ma tean millist tasu pakkuda? Milline peaks olema hüvede pakett
 • Dokumentatsioon
 • Relokatsiooni plaan
Värbamine välisriigist

Kestus:

8 akadeemilist tundi

Toimumiskoht:

Äripäeva Akadeemia

Üha enam tuleb ette olukord, kus kohalikul turul värbamiskonkurss ebaõnnestub ning otsitud oskustega spetsialisti ei leidu. Sageli ongi rahvusvaheline värbamine ainus võimalus ettevõttel kasvada ja vajaliku kompetentsiga töötaja ettevõttesse saada. Uuringud näitavad, et välistalentide värbamine soodustab tootlikkuse kasvu ja tõstab ekspordivõimet. Samuti seostatakse mitmekesiseid meeskondi innovatsiooni, erinevate nägemuste ning ettevõtte eduga.

Millest aga alustada ja mida silmas pidada, et värbamisprotsess oleks edukas?

Välisriigist värbamisel on oluline teada, kuidas ja milliseid kanaleid on otstarbekas kasutada. Vajalik on tunda välisriigi tavasid ja kultuuri ning seda, kuidas otsitud sihtgrupi kandidaatides huvi äratada.

Koolituselt saab osaleja praktilised oskused välisriigist värbamise planeerimiseks ja läbiviimiseks ning tervikülevaate parimatest praktikatest, mida oma töös koheselt kasutada.

Koolituse eesmärk on anda tervikülevaade välisriigist värbamise planeerimise ja läbiviimise protsessist.

Koolitusele on oodatud kõik, kes tegelevad ettevõttes värbamisega: personalijuhid ja -spetsialistid, värbajad ja juhid, kes osalevad värbamise protsessis.

Koolitus sobib sulle juhul, kui vastad jaatavalt vähemalt ühele järgnevale küsimusele:

 • Kas Sa vastutad oma ettevõttes värbamise eest?
 • Kas Sa soovid teada, kuidas töötajat välisriigist värvata?
 • Kas Sinu ettevõttes on vajadus leida väga spetsiifilise erialase ettevalmistusega töötajaid, keda kohalikul tööturul ei ole?
 • Kas Sinu ettevõttes juba tegeletakse välisriigist värbamisega aga protsess vajab parendamist ning terviklikud teadmised puuduvad?
 • Kas mitmekesise organisatsiooni ehitamine on Sinu ettevõttes eesmärgiks?

Koolituse tulemusena osaleja:

 • omab ülevaadet rahvusvahelisest värbamisturust;
 • teab, millised on välisriigist värbamise erinevad etapid ja vajalik ettevalmistus;
 • mõistab, milline roll on välisvärbamises turundusel ja tööandjabrändingul;
 • teab, mis on relokatsioon ja tunneb vormistamiseks vajalikke dokumente;
 • teab välisvärbamise parimaid praktikaid ning on saanud neid ise läbi harjutada.

Käsitletavad teemad:

 • globaalne värbamisturg;
 • talentide leidmine välisriikidest;
 • tööandja bränding rahvusvahelises värbamises;
 • kandidaadikogemus ja mitmekesisus;
 • töövormid, palgatasemed ja relokatsioon.

*Koolitajal on õigus lähtuvalt koolitusgrupi vajadustest programmi kohandada.

Koolituse iga alateema juures on ülesanne, mille lahendamine ja tulemused on osa “tööriistakastist”, mida on lihtne kohe peale koolitust oma töös kasutama hakata.
Koolituse tulemusi hinnatakse koolituspäeval harjutuste, grupitööde ja arutelude käigus.

Koolituse läbinutele väljastatakse tunnistus. Tunnistuse väljastamise eelduseks on terves mahus koolitusel osalemine. Osalejale, kes õpiväljundeid saavutanud ei ole väljastatakse soovi korral koolitusel osalemise kohta tõend.

Koolitus toimub auditooriumis, kus on kasutusel kõik ohutust tagavad meetmed. Võimalik on osaleda klassis või reaalajas Zoomi teel. Veebis osalejatele saadetakse enne koolitust link ja ligipääsuinfo.
Kontakttunnid auditooriumis toimuvad tervisekaitsenõuetele vastavas, hästi valgustatud, hubases, piisava suurusega ruumis, laudade ja toolide asetust on võimalik muuta vastavalt vajadusele.
Ratastooliga on ligipääs tagatud. Koolitus toimub eesti keeles.

Äripäeva Akadeemia on Eesti Töötukassa koolituskaardi partner. 

Maht: 8 akadeemilist tundi.         
Koolitusgrupi suurus on maksimaalselt 15 osalejat.

Koolitajad

 • Renita Käsper

  Testlio globaalne värbamisjuht

  Renita on värbamise- ja tööandja brändingu valdkonnas tegelenud 20 aastat ning üles ehitanud nii värbamisagentuuri kui juhtinud Berliini startup Babbel talenditiimi.

  Renita on värbamisteemalise ürituste sarja “Recruitment Thursday” üks algatajatest. Ta kuulub juba üheksandat aastat Marketingi Instituudi poolt korraldatava Unistuste Tööandja žüriisse ja olnud žürii liige tööandja brändi konkurssidel Bulgaarias, Valgevenes ja Uzbekistanis. 

  Ta on esinenud erinevatel värbamise -ja tööandjabrandingu teemalistel konverentsidel Berliinis, Münchenis, Barcelonas, Kopenhaagenis, Vilniuses, Minskis ja Tashkendis ja Eestis.

  Virtuaalsetel suurüritustel on ta esinejana osalenud:

  • ATAP Global TA Day
  • HR API
  • Employer Brand Summit
  • SOSULEAD
  • Sourcing Summit
  • Greenhouse Open Forum
  • Future of HR
  • HR Marketing Conference

  Renital on Tallinna Ülikooli magistrikraad pedagoogikas ning lisaerialadena on ta õppinud  andragoogikat ja organisatsioonikäitumist. Lisaks on ta EBS-s läbinud personalijuhtimise arenguprogrammi.

             

  Renita Käsper

  Testlio globaalne värbamisjuht

  Renita on värbamise- ja tööandja brändingu valdkonnas tegelenud 20 aastat ning üles ehitanud nii värbamisagentuuri kui juhtinud Berliini startup Babbel talenditiimi.

  Renita on värbamisteemalise ürituste sarja “Recruitment Thursday” üks algatajatest. Ta kuulub juba üheksandat aastat Marketingi Instituudi poolt korraldatava Unistuste Tööandja žüriisse ja olnud žürii liige tööandja brändi konkurssidel Bulgaarias, Valgevenes ja Uzbekistanis. 

  Ta on esinenud erinevatel värbamise -ja tööandjabrandingu teemalistel konverentsidel Berliinis, Münchenis, Barcelonas, Kopenhaagenis, Vilniuses, Minskis ja Tashkendis ja Eestis.

  Virtuaalsetel suurüritustel on ta esinejana osalenud:

  • ATAP Global TA Day
  • HR API
  • Employer Brand Summit
  • SOSULEAD
  • Sourcing Summit
  • Greenhouse Open Forum
  • Future of HR
  • HR Marketing Conference

  Renital on Tallinna Ülikooli magistrikraad pedagoogikas ning lisaerialadena on ta õppinud  andragoogikat ja organisatsioonikäitumist. Lisaks on ta EBS-s läbinud personalijuhtimise arenguprogrammi.

             

Ajakava

09:30 – 09:45

Kogunemine ja tervituskohv

09:45 – 11:30

1. Sissejuhatus rahvusvahelisse värbamisse

 • Miks otsida töötajat välisriigist?
 • Kumba eelistada, kas välistalendi värbamist relokatsiooniga või sihtriigis?
 • Hetkeolukorra kaardistus
 • Vajalik ettevalmistustöö

11:30 – 11:45

Kohvipaus

11:45 – 13:15

2. Globaalne värbamisturg

 • Rahvusvahelise värbamisturu ülevaade
 • Välisvärbamise plussid ja miinused, millega tuleks arvestada
 • Mida välistalenid soovivad? EVP
 • Kust välistalenti leida?
 • Parimad keskonnad- ja platvormid välistalendi värbamiseks
 • Töökuulutused
 • Värbamisturundus

13:15 – 14:00

Lõuna

14:00 – 15:30

3. Tööandja bränding, kandidaadi kogemus ja mitmekesisus

 • Miks tööandja bränding mängib olulist rolli rahvusvahelises värbamises?
 • Ettevõtte tööandja brändi kaardistamine uuele turule minekuks.
 • Struktureeritud värbamisprotsessi olulisus
 • Kuidas valmistada värbavaid juhte ette värbamiseks välisriikidest?
 • Kultuurilised erinevused värbamises. Mida on oluline silmas pidada?

15:30 – 15:45

Kohvipaus

15:45 – 17:00

4. Töövormid, palgatasemed & relokatsioon

 • Millist töövormi kasutada?
 • Kuidas ma tean millist tasu pakkuda? Milline peaks olema hüvede pakett
 • Dokumentatsioon
 • Relokatsiooni plaan

Lisainfo

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta.
Üks nädal enne igat koolituspäeva saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga.

Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolitusprogrammi alguseni. 

Tühistamisinfo

Kui te ei saa mingil põhjusel koolitusel osaleda, palun andke sellest teada e-posti aadressil [email protected]. Kui teatate mitteosalemisest vähemalt 7 kalendripäeva ette, lepime Teiega kokku uue aja või tagastame 100% koolituse maksumusest. Tagastame koolituse osalustasu täismahus juhul, kui pole tehtud koolituse korraldamisega seotud kulutusi (ostetud õppematerjale jms). Koolitusele mitteilmumisel, sellest mitteteatamisel või koolituse poolelijätmisel õppetasu ei tagastata.

Asukoht ja kontaktid

Aadress

Vana-Lõuna 39/1, Tallinn

Äripäeva Akadeemia Vana-Lõuna 39/1, Tallinn 667 0439 [email protected]

© AS Äripäev 2000-2024
 • Aadress: Vana Lõuna 39/1, 19094 Tallinn
 • Klienditugi: 667 0099 (8:15-17:00)
 • E-post: [email protected]