Vastuhakk manipuleerimisele

Vastuhakk manipuleerimisele
Saoud Al Mualla
Lehekülgi: 112
Kirjastus: Äripäev

Igaüks on vist mingil hetkel avastanud, et teda on ümber sõrme keeratud ning kurb tõdemus, et inimesed polegi alati ilusad ja head, tabab alati ootamatult. Igas seltskonnas leidub pahatahtlikke manipuleerijaid, kes naudivad elu, osavalt kaaslaste seljas liugu lastes.

„Me elame ebaõiglases maailmas. Halbade inimestega juhtub häid asju ja heade inimestega juhtub halbu asju,“ tõdeb otsekohese stiiliga autor, Araabia Ühendemiraatide psühhiaater ja konsultant Saoud Al Mualla. Ta pühendabki oma teose kõikidele elus kohatud manipuleerivatele, pahatahtlikele ja nartsissistlikele inimestele, kes tegid temast targema, sõbralikuma ja vähem naiivse inimese.

„Vastuhakk manipuleerimisele“ käsitleb kahte põhiteemat. Esimene on ära tunda halvad, salalikud, pahatahtlikud, valelikud inimesed ning mõista nende mõtteviisi, käitumist, emotsioone, taktikaid, tugevaid ja nõrku külgi. Teiseks keskendub käsiraamat strateegiatele ja taktikatele, mis aitavad sääraseid inimesi alistada ja alla suruda. Usalda iseennast, kasuta mõistust, ära ole emotsionaalne, püsi rahulik ja märkamatu ning ära kunagi unusta oma eesmärki – nii võtad manipuleerijalt tema võimalused.

Manipuleerijat huvitab vaid edu ja võim, ta peab end ainulaadseks ja arvab, et talle tuleks paljusid asju võimaldada. Ta kasutab teisi enda huvides, on ülbe ja põlglik ning tahab oma eesmärke iga hinna eest saavutada. “Tõelised“ manipuleerijad ei ole võimelised kaasa tundma, nad ei soovi teiste tunnetega arvestada ning on tegelikult nende peale kadedad. Sellise vastasega kohtudes tuleb valida, kas jääda allaheitlikuks ja lasta neil saada, mida nad tahavad, või hakata vastu.

Raamat õpetab võitma manipuleerimissõda, kus tuleb tegutseda üksinda, märkamatuks jäädes ja pidades lahingut tõenäoliselt rohkem kui ühe vastasega. Nähtamatu sõda nõuab strateegilist planeerimist, taktikalisi võtteid ja keskendumist. Siiski pole manipuleerimisvõtete näol tegemist juhistega igapäevaseks eluks, vaid pigem sellisteks olukordadeks, kui enam midagi muud üle ei jää.

Saoud Al Mualla on filosoofiadoktor, psühhiaater-konsultant, psühhoterapeut ja psühhiaatria dotsent. Ka on ta mitmete valitsus- ja äriorganisatsioonide nõustaja tervise, suhtlemise, organisatsiooniline struktuuri ja strateegilise planeerimise valdkondades.

Autori eessõna eestikeelsele väljaandele

„Vastuhakk manipuleerimisele” on loodud relvaks praegusel manipuleerimise ajastul. Tunnen uhkust, et raamatu eestikeelsest väljaandest saab ametlikult ingliskeelse originaali esimene tõlge. Käesoleva ja tulevaste aastate jooksul tõlgitakse see raamat paljudesse keeltesse, kuid eestikeelne raamat minu esimese sammuna väljapoole inglise keelt on minu jaoks eriliselt tähtis.

Mulle tundub, et raamat “töötab” igas, eriti tänapäeva kultuuris, kus manipuleerimine on kõlblust kõrvale lükates muutunud paljude isikute, organisatsioonide ja isegi valitsuste jaoks eelistatud meetodiks ihaldatud eesmärkideni jõudmisel. Kui olete raamatu läbi lugenud, saab argumentide, näidete ja strateegiate universaalsus loodetavasti ilmsiks. Olen üpris kindel, et eestikeelne tõlge suudab originaali sisu tõepäraselt edasi anda.

Informatsioon, mis võib meie relvastuses olla abiks võitluses enda eest ja manipuleerivate inimeste vastu, on teadmistepagasile teretulnud täiendus. Kuigi tänapäeva raamatuturul leidub rohkelt teoseid, mis väidavad, et suudavad sõdida pettuse ja manipuleerimise vastu, on paljud neist vaid kloonid. Seetõttu andsin seda raamatut kirjutades endale väga hästi aru, et esitan lugejale uusi lähenemisviise ja pakun mitmekülgseid teadmisi. Olen veendunud, et olles kord raamatu läbi lugenud, muutub eelmine väide mõistetavamaks. See on ka peamine põhjus selle raamatu tõlkimiseks: lugeja saab juurde kainet meelt ja praktilisi teadmisi, mis on ainulaadsed, rikastavad, laiendavad maailmapilti ning annavad jõudu manipuleerimisega toime tulla. Head lugemist!

Saoud Al Mualla

Sisukord

I OSA Manipuleerimine – põhimõisted
• Sissejuhatus
• Selle käsiraamatu eesmärgid
• Muutuva aja uued filosoofiad
• Sõda või mäng?
• Keeruline versus lihtne
• Head, pahad ja inetud
• Manipuleerija mõttemaailm
• Eetilisus ja moraalsus

II OSA Manipuleerimisplaan (17 strateegilist komponenti)
1. Eelmäng
2. Ole lahingus energiline ja pööra ebaõnn enda kasuks
3. Ära ründa kogu jõuga. Ole rahulik, sest aeg on sinu liitlane.
4. Õpi vältima muretsemist, püüa vabaneda hirmudest ja asenda kasutud veendumused uutega
5. Kuula rohkem, räägi vähem ja ära sega kunagi vahele
6. Kuulujutud ja keelepeks
7. Kõhklused
8. Vali sihtmärke hoolega ja alati üks korraga
9. Alahindamine
10. Vastase ärritamine on põhieesmärk
11. Hirm
12. Ootusärevus ja etteaimatavus
13. Tegutse märkamatult ja ole nähtamatu
14. Ära usalda kedagi
15. Ole valmis pettuseks
16. Tea, millal peatuda, ebaõnnestumised ümber hinnata ja sellest õppida, et edasi minna
17. Pühendunud, aga sellest mitte teadlike liitlaste abi kasutamine
18. Lõõgastumine ja stress

Arvustused

Agu UudeleppPhD, propagandaekspert

Saoud Al Mualla „Vastuhakk manipuleerimisele“ on raamat, mis lisab nüansi eesti keeles varem ilmunud samateemalisele kirjandusele. Kui näiteks Sun Zi „Sõja seadused“ ja Niccolo Machiavelli „Vürst“ on peamiselt käsitlused sellest, kuidas väejuht või valitseja peaks teistele oma tahtmise peale suruma, siis „Vastuhakk manipuleerimisele“ meenutab pigem Robert Cialdini põhiteost „Mõjustamispsühholoogia“.

Sarnaselt Cialdinile on autor lihtinimese tasandil. Samas kui Cialdini õpetab, kuidas manipuleerija plaane läbi näha, siis Al Mualla juhendab, kuidas ise teistele oma tahtmine peale suruda. Originaalseks teeb Saoud Al Mualla lähenemise asjaolu, et ta ei piirdu üksnes  manipuleerimistehnikate kirjeldamisega, vaid üritab analüüsida ka ühiskonda ja manipuleerivat isiksust. Kurval kombel on suur osa analüüsist nõrgalt põhjendatud. Autor püstitab hulga eelduseid, mille alusel teeb julgeid üldistusi ning käsitleb tulemusi aksiomaatilise tõena isegi siis, kui tal oma väidete kinnituseks vettpidavat tõestust pakkuda ei ole. Üldiselt on piirdutud lihtsalt mõne näite või ilukirjandusest võetud tsitaadi toomisega, kuigi võimalikud on ka vastupidised näited ja tsitaadid. Selline valiv lähenemine on olemuslikult manipuleeriv ja võib juhtida eksiteele.

Manipuleeriv on ka autoripoolne topeltstandardite rakendamine ja selle pidamine täiesti loomulikuks ning põhjendatuks. Autor väidab nimelt, et headel inimestel - kelle hulga ta loeb ka iseennast - on õigus manipuleerija vastu manipulatsioonitehnikaid rakendada, et oma nägemus heakskiidetavast olukorrast peale suruda. Siinkirjutajale on selline suhtumine vastuvõetamatu, käitumise eetilisust ei tohi seada sõltuvusse käituja isikust.

Hoolimata sellistest kohati lugemist häirivatest ebapiisavalt põhjendatud väidetest ja loogikavigadest on tegemist kaasamõtlemisele kutsuva teosega. Manipuleerimistehnikate rakendamise selgitus on lihtsasti jälgitav ja annab valdkonnast ülevaate ka inimesele, kes varem selle kohta midagi ei teadnud.

Jüri Ennetpsühhiaater

Tänapäeva inimene vajab enese-juhtimise kaasaegset metoodikat. Kord sattus minu lugemislauale Manfred Kets de Vriesi „Juhtimise müstika” – autor pajatab seal tarkusi läbi isiksusetüüpide prisma, läbi psühhiaatrilise mõtlemise ja kõike seda sünteesivalt, uut tarkusevaipa kududes. Raamat meeldis ja tekkisid siis minulgi suured mõtted oma teadmised süsteemselt läbi psühhiaatrilise noodivõtme läbi mõelda, kirja panna ja neid praktiseerida.

Nüüd on lugemislaual filosoofi, psühhiaatri ja psühhoterapeudi Saoud Al Mualla raamat „Vastuhakk manipuleerimisele”. Seda araabia mõttemaailma autorit on motiveerinud Niccolo Machiavelli ligi 500 aastat tagasi kirjutatud „Valitseja” ja teda paelub ka sõjakunst. Mualla kasutab manipuleerimise mudeliks sõjapidamise reegleid, strateegiat ja taktikat. Kuna elame muutuvas maailmas, siis ka tänapäeva „sõjareeglid” muutuvad tohutu kiirusega, kiiresti peavad seega ajakohastuma-muutuma ka inimese (juhi) enda strateegiad ja taktikad. Mualla arvates võib sõja mõiste samastada mängu mõistega, mis on psühholoogiliselt veidi vastuvõetavam.

Raamatus räägitakse manipuleerija mõttemaailmast, seda eelkõige nartsissismi võtmes. Põhiosa raamatust moodustavad 17 strateegilist komponenti. Manipuleerimisvastane tegevus algab planeerimisest, info kogumisest ja analüüsist, tegevuste sõnastamisest, takistuste ettenägemisest. Olulised on motivatsioon ja usk edusse, sealjuures ei tohi emotsionaalsed tegurid segada ratsionaalselt koostatud plaani elluviimist. Autor analüüsib mõtlemise-emotsioonide-tegevuse seoseid ja selgitab vaenlase kuulamise (info saamise) tähtsust ning mitteverbaalse suhtlemise olulisust. Ei tohi unustada, et võitluses ja spordis on olulisel kohal „pettekas”.

Mulle meeldis selles raamatus eriti üks araabia vanasõna: „Lammaste sõjavägi lõvi juhtimisel võidab lõvide sõjaväe, mida juhib lammas.” Saoud Al Mualla „Vastuhakk manipuleerimisele” on mõttekilduderohke, eklektiline – sellest annab ja tuleb kujundada, kirja panna ning rakendada igaühel oma lugulaul, oma kaasaegne võitlussüsteem.

Suutis Saoud Al Mualla, suudad ka sina!

Tellimine
Vastuhakk manipuleerimiseleOtsas
Vastuhakk manipuleerimisele

Vastuhakk manipuleerimisele

Saoud Al Mualla
Tellimine
Vastuhakk manipuleerimiseleOtsas

Kirjeldus

Igaüks on vist mingil hetkel avastanud, et teda on ümber sõrme keeratud ning kurb tõdemus, et inimesed polegi alati ilusad ja head, tabab alati ootamatult. Igas seltskonnas leidub pahatahtlikke manipuleerijaid, kes naudivad elu, osavalt kaaslaste seljas liugu lastes.

„Me elame ebaõiglases maailmas. Halbade inimestega juhtub häid asju ja heade inimestega juhtub halbu asju,“ tõdeb otsekohese stiiliga autor, Araabia Ühendemiraatide psühhiaater ja konsultant Saoud Al Mualla. Ta pühendabki oma teose kõikidele elus kohatud manipuleerivatele, pahatahtlikele ja nartsissistlikele inimestele, kes tegid temast targema, sõbralikuma ja vähem naiivse inimese.

„Vastuhakk manipuleerimisele“ käsitleb kahte põhiteemat. Esimene on ära tunda halvad, salalikud, pahatahtlikud, valelikud inimesed ning mõista nende mõtteviisi, käitumist, emotsioone, taktikaid, tugevaid ja nõrku külgi. Teiseks keskendub käsiraamat strateegiatele ja taktikatele, mis aitavad sääraseid inimesi alistada ja alla suruda. Usalda iseennast, kasuta mõistust, ära ole emotsionaalne, püsi rahulik ja märkamatu ning ära kunagi unusta oma eesmärki – nii võtad manipuleerijalt tema võimalused.

Manipuleerijat huvitab vaid edu ja võim, ta peab end ainulaadseks ja arvab, et talle tuleks paljusid asju võimaldada. Ta kasutab teisi enda huvides, on ülbe ja põlglik ning tahab oma eesmärke iga hinna eest saavutada. “Tõelised“ manipuleerijad ei ole võimelised kaasa tundma, nad ei soovi teiste tunnetega arvestada ning on tegelikult nende peale kadedad. Sellise vastasega kohtudes tuleb valida, kas jääda allaheitlikuks ja lasta neil saada, mida nad tahavad, või hakata vastu.

Raamat õpetab võitma manipuleerimissõda, kus tuleb tegutseda üksinda, märkamatuks jäädes ja pidades lahingut tõenäoliselt rohkem kui ühe vastasega. Nähtamatu sõda nõuab strateegilist planeerimist, taktikalisi võtteid ja keskendumist. Siiski pole manipuleerimisvõtete näol tegemist juhistega igapäevaseks eluks, vaid pigem sellisteks olukordadeks, kui enam midagi muud üle ei jää.

Saoud Al Mualla on filosoofiadoktor, psühhiaater-konsultant, psühhoterapeut ja psühhiaatria dotsent. Ka on ta mitmete valitsus- ja äriorganisatsioonide nõustaja tervise, suhtlemise, organisatsiooniline struktuuri ja strateegilise planeerimise valdkondades.

Autori eessõna eestikeelsele väljaandele

„Vastuhakk manipuleerimisele” on loodud relvaks praegusel manipuleerimise ajastul. Tunnen uhkust, et raamatu eestikeelsest väljaandest saab ametlikult ingliskeelse originaali esimene tõlge. Käesoleva ja tulevaste aastate jooksul tõlgitakse see raamat paljudesse keeltesse, kuid eestikeelne raamat minu esimese sammuna väljapoole inglise keelt on minu jaoks eriliselt tähtis.

Mulle tundub, et raamat “töötab” igas, eriti tänapäeva kultuuris, kus manipuleerimine on kõlblust kõrvale lükates muutunud paljude isikute, organisatsioonide ja isegi valitsuste jaoks eelistatud meetodiks ihaldatud eesmärkideni jõudmisel. Kui olete raamatu läbi lugenud, saab argumentide, näidete ja strateegiate universaalsus loodetavasti ilmsiks. Olen üpris kindel, et eestikeelne tõlge suudab originaali sisu tõepäraselt edasi anda.

Informatsioon, mis võib meie relvastuses olla abiks võitluses enda eest ja manipuleerivate inimeste vastu, on teadmistepagasile teretulnud täiendus. Kuigi tänapäeva raamatuturul leidub rohkelt teoseid, mis väidavad, et suudavad sõdida pettuse ja manipuleerimise vastu, on paljud neist vaid kloonid. Seetõttu andsin seda raamatut kirjutades endale väga hästi aru, et esitan lugejale uusi lähenemisviise ja pakun mitmekülgseid teadmisi. Olen veendunud, et olles kord raamatu läbi lugenud, muutub eelmine väide mõistetavamaks. See on ka peamine põhjus selle raamatu tõlkimiseks: lugeja saab juurde kainet meelt ja praktilisi teadmisi, mis on ainulaadsed, rikastavad, laiendavad maailmapilti ning annavad jõudu manipuleerimisega toime tulla. Head lugemist!

Saoud Al Mualla

Lisainfo

Saoud Al Mualla
Lehekülgi: 112
Kirjastus: Äripäev

Sisukord

I OSA Manipuleerimine – põhimõisted
• Sissejuhatus
• Selle käsiraamatu eesmärgid
• Muutuva aja uued filosoofiad
• Sõda või mäng?
• Keeruline versus lihtne
• Head, pahad ja inetud
• Manipuleerija mõttemaailm
• Eetilisus ja moraalsus

II OSA Manipuleerimisplaan (17 strateegilist komponenti)
1. Eelmäng
2. Ole lahingus energiline ja pööra ebaõnn enda kasuks
3. Ära ründa kogu jõuga. Ole rahulik, sest aeg on sinu liitlane.
4. Õpi vältima muretsemist, püüa vabaneda hirmudest ja asenda kasutud veendumused uutega
5. Kuula rohkem, räägi vähem ja ära sega kunagi vahele
6. Kuulujutud ja keelepeks
7. Kõhklused
8. Vali sihtmärke hoolega ja alati üks korraga
9. Alahindamine
10. Vastase ärritamine on põhieesmärk
11. Hirm
12. Ootusärevus ja etteaimatavus
13. Tegutse märkamatult ja ole nähtamatu
14. Ära usalda kedagi
15. Ole valmis pettuseks
16. Tea, millal peatuda, ebaõnnestumised ümber hinnata ja sellest õppida, et edasi minna
17. Pühendunud, aga sellest mitte teadlike liitlaste abi kasutamine
18. Lõõgastumine ja stress

Arvustused (2)

Agu UudeleppPhD, propagandaekspert

Saoud Al Mualla „Vastuhakk manipuleerimisele“ on raamat, mis lisab nüansi eesti keeles varem ilmunud samateemalisele kirjandusele. Kui näiteks Sun Zi „Sõja seadused“ ja Niccolo Machiavelli „Vürst“ on peamiselt käsitlused sellest, kuidas väejuht või valitseja peaks teistele oma tahtmise peale suruma, siis „Vastuhakk manipuleerimisele“ meenutab pigem Robert Cialdini põhiteost „Mõjustamispsühholoogia“.

Sarnaselt Cialdinile on autor lihtinimese tasandil. Samas kui Cialdini õpetab, kuidas manipuleerija plaane läbi näha, siis Al Mualla juhendab, kuidas ise teistele oma tahtmine peale suruda. Originaalseks teeb Saoud Al Mualla lähenemise asjaolu, et ta ei piirdu üksnes  manipuleerimistehnikate kirjeldamisega, vaid üritab analüüsida ka ühiskonda ja manipuleerivat isiksust. Kurval kombel on suur osa analüüsist nõrgalt põhjendatud. Autor püstitab hulga eelduseid, mille alusel teeb julgeid üldistusi ning käsitleb tulemusi aksiomaatilise tõena isegi siis, kui tal oma väidete kinnituseks vettpidavat tõestust pakkuda ei ole. Üldiselt on piirdutud lihtsalt mõne näite või ilukirjandusest võetud tsitaadi toomisega, kuigi võimalikud on ka vastupidised näited ja tsitaadid. Selline valiv lähenemine on olemuslikult manipuleeriv ja võib juhtida eksiteele.

Manipuleeriv on ka autoripoolne topeltstandardite rakendamine ja selle pidamine täiesti loomulikuks ning põhjendatuks. Autor väidab nimelt, et headel inimestel - kelle hulga ta loeb ka iseennast - on õigus manipuleerija vastu manipulatsioonitehnikaid rakendada, et oma nägemus heakskiidetavast olukorrast peale suruda. Siinkirjutajale on selline suhtumine vastuvõetamatu, käitumise eetilisust ei tohi seada sõltuvusse käituja isikust.

Hoolimata sellistest kohati lugemist häirivatest ebapiisavalt põhjendatud väidetest ja loogikavigadest on tegemist kaasamõtlemisele kutsuva teosega. Manipuleerimistehnikate rakendamise selgitus on lihtsasti jälgitav ja annab valdkonnast ülevaate ka inimesele, kes varem selle kohta midagi ei teadnud.

Jüri Ennetpsühhiaater

Tänapäeva inimene vajab enese-juhtimise kaasaegset metoodikat. Kord sattus minu lugemislauale Manfred Kets de Vriesi „Juhtimise müstika” – autor pajatab seal tarkusi läbi isiksusetüüpide prisma, läbi psühhiaatrilise mõtlemise ja kõike seda sünteesivalt, uut tarkusevaipa kududes. Raamat meeldis ja tekkisid siis minulgi suured mõtted oma teadmised süsteemselt läbi psühhiaatrilise noodivõtme läbi mõelda, kirja panna ja neid praktiseerida.

Nüüd on lugemislaual filosoofi, psühhiaatri ja psühhoterapeudi Saoud Al Mualla raamat „Vastuhakk manipuleerimisele”. Seda araabia mõttemaailma autorit on motiveerinud Niccolo Machiavelli ligi 500 aastat tagasi kirjutatud „Valitseja” ja teda paelub ka sõjakunst. Mualla kasutab manipuleerimise mudeliks sõjapidamise reegleid, strateegiat ja taktikat. Kuna elame muutuvas maailmas, siis ka tänapäeva „sõjareeglid” muutuvad tohutu kiirusega, kiiresti peavad seega ajakohastuma-muutuma ka inimese (juhi) enda strateegiad ja taktikad. Mualla arvates võib sõja mõiste samastada mängu mõistega, mis on psühholoogiliselt veidi vastuvõetavam.

Raamatus räägitakse manipuleerija mõttemaailmast, seda eelkõige nartsissismi võtmes. Põhiosa raamatust moodustavad 17 strateegilist komponenti. Manipuleerimisvastane tegevus algab planeerimisest, info kogumisest ja analüüsist, tegevuste sõnastamisest, takistuste ettenägemisest. Olulised on motivatsioon ja usk edusse, sealjuures ei tohi emotsionaalsed tegurid segada ratsionaalselt koostatud plaani elluviimist. Autor analüüsib mõtlemise-emotsioonide-tegevuse seoseid ja selgitab vaenlase kuulamise (info saamise) tähtsust ning mitteverbaalse suhtlemise olulisust. Ei tohi unustada, et võitluses ja spordis on olulisel kohal „pettekas”.

Mulle meeldis selles raamatus eriti üks araabia vanasõna: „Lammaste sõjavägi lõvi juhtimisel võidab lõvide sõjaväe, mida juhib lammas.” Saoud Al Mualla „Vastuhakk manipuleerimisele” on mõttekilduderohke, eklektiline – sellest annab ja tuleb kujundada, kirja panna ning rakendada igaühel oma lugulaul, oma kaasaegne võitlussüsteem.

Suutis Saoud Al Mualla, suudad ka sina!

© AS Äripäev 2000-2022
  • Aadress: Vana Lõuna 39/1, 19094 Tallinn
  • Klienditugi: 667 0099 (8:15-17:00)
  • E-post: [email protected]