Veebiseminar: Katastriüksuste piirid ja piiriprobleemid

Veebiseminar: Katastriüksuste piirid ja piiriprobleemid
Katastriüksuse piirid võivad tekitada maaomanike vahel mitmeid konflikte. Veebiseminaril soovime anda osalejatele ülevaate katastriüksuse moodustamise protsessist alustades katastriüksuse mõõdistamisest ja lõpetades üksuse registreerimisega. Lisaks soovime selgitada piiriprobleemide tekkepõhjuseid ning anda suuniseid nende vältimiseks ja/või tekkinud probleemide lahendamiseks.

 

Veebiseminaril räägime järgmistel teemadel:

 • anname ülevaate katastriüksuse moodustamisest;
 • miks katastriandmed muutuvad;
 • katastri aluskaardid, nende tähtsus;
 • mõõdistamisviisid;
 • kõlvikud;
 • katastripidaja märked;
 • miks tekivad piiriprobleemid;
 • mida teha, kui avastad piiriprobleemi;
 • kes vastutab ja kuidas lahendada piiriprobleemi?;
 • lihtsad maakorraldustoimingud;
 • soovitused piiriprobleemide vältimiseks.

Veebiseminari viib läbi Maa-ameti katastri nõunik Alo Kotka

Teil on võimalus saata lektoritele oma küsimus ette, et kindlustada vastus. Küsimusi saab esitada siin

Veebiseminar on TASUTA

Metsanduse teemal korraldatud tegevuses osalemise toetamine on riigiabi komisjoni määruse (EL) nr 702/2014 Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamise kohta, millega teatavat liiki abi põllumajandus- ja metsandussektoris ja maapiirkondades tunnistatakse siseturuga kokkusobivaks (ELT L 193, 01.07.2014, lk 1–75), artikli 38 tähenduses.

Abil loetakse olevat ergutav mõju, kui abisaaja on asjaomasele liikmesriigile esitanud kirjaliku abitaotluse enne projekti või tegevusega seotud töö alustamist.

Taotluse veebiseminaril osalemissooviga saab täita (registreerimisvorm) SIIN. Kui millegipärast registreerimine ei õnnestu, siis palun saatke kiri [email protected].

 

 

Veebiseminar toimub 30. märtsil kell 10.00-13.15 internetis Äripäeva veebiseminaride keskkonnas.  Enne veebiseminari saadetakse registreerunud kasutajatele infomeil lingiga, mille kaudu pääseb enne seminari algust veebiseminari keskkonda.

Seminari on võimalik jälgida oma arvutist töökohal, kodus või mujal Teile sobivas kohas ning selle jälgimiseks on tarvis arvutit, internetiühendust ning mugavamaks kuulamiseks kõrvaklappe. Veebiseminari kestel on Teil võimalik esitada ka lektorile küsimusi, mille saate kirjutada vestluse kasti.

Lisainfot veebiseminari kohta saab küsida kirjutades [email protected].

 

Veebiseminar toimub MAK 2014-2020 "Teadmussiirde ja teavituse toetuse (meede 1) üleriigilise ulatusega tegevuste" meetme raames, tegevust toetab Euroopa Liit. Toetus - infopäeval osaleja kohta 62,00 eurot.

Veebiseminar: Katastriüksuste piirid ja piiriprobleemid
Katastriüksuse piirid võivad tekitada maaomanike vahel mitmeid konflikte. Veebiseminaril soovime anda osalejatele ülevaate katastriüksuse moodustamise protsessist alustades katastriüksuse mõõdistamisest ja lõpetades üksuse registreerimisega. Lisaks soovime selgitada piiriprobleemide tekkepõhjuseid ning anda suuniseid nende vältimiseks ja/või tekkinud probleemide lahendamiseks.

 

Veebiseminaril räägime järgmistel teemadel:

 • anname ülevaate katastriüksuse moodustamisest;
 • miks katastriandmed muutuvad;
 • katastri aluskaardid, nende tähtsus;
 • mõõdistamisviisid;
 • kõlvikud;
 • katastripidaja märked;
 • miks tekivad piiriprobleemid;
 • mida teha, kui avastad piiriprobleemi;
 • kes vastutab ja kuidas lahendada piiriprobleemi?;
 • lihtsad maakorraldustoimingud;
 • soovitused piiriprobleemide vältimiseks.

Veebiseminari viib läbi Maa-ameti katastri nõunik Alo Kotka

Teil on võimalus saata lektoritele oma küsimus ette, et kindlustada vastus. Küsimusi saab esitada siin

Veebiseminar on TASUTA

Metsanduse teemal korraldatud tegevuses osalemise toetamine on riigiabi komisjoni määruse (EL) nr 702/2014 Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamise kohta, millega teatavat liiki abi põllumajandus- ja metsandussektoris ja maapiirkondades tunnistatakse siseturuga kokkusobivaks (ELT L 193, 01.07.2014, lk 1–75), artikli 38 tähenduses.

Abil loetakse olevat ergutav mõju, kui abisaaja on asjaomasele liikmesriigile esitanud kirjaliku abitaotluse enne projekti või tegevusega seotud töö alustamist.

Taotluse veebiseminaril osalemissooviga saab täita (registreerimisvorm) SIIN. Kui millegipärast registreerimine ei õnnestu, siis palun saatke kiri [email protected].

 

 

Veebiseminar toimub 30. märtsil kell 10.00-13.15 internetis Äripäeva veebiseminaride keskkonnas.  Enne veebiseminari saadetakse registreerunud kasutajatele infomeil lingiga, mille kaudu pääseb enne seminari algust veebiseminari keskkonda.

Seminari on võimalik jälgida oma arvutist töökohal, kodus või mujal Teile sobivas kohas ning selle jälgimiseks on tarvis arvutit, internetiühendust ning mugavamaks kuulamiseks kõrvaklappe. Veebiseminari kestel on Teil võimalik esitada ka lektorile küsimusi, mille saate kirjutada vestluse kasti.

Lisainfot veebiseminari kohta saab küsida kirjutades [email protected].

 

Veebiseminar toimub MAK 2014-2020 "Teadmussiirde ja teavituse toetuse (meede 1) üleriigilise ulatusega tegevuste" meetme raames, tegevust toetab Euroopa Liit. Toetus - infopäeval osaleja kohta 62,00 eurot.

Lisainfo

Konverentsi materjalide ja sisu kopeerimine, salvestamine, reprodutseerimine või levitamine on ilma AS Äripäeva kirjaliku nõusolekuta keelatud.

Korraldaja võib üritusel teha pilte, videoid ja helisalvestisi ning jagada neid nii osalejatega kui ka avalikes meediakanalites, samuti kasutada sarnaste ürituste turundamiseks.
Täpsemat teavet andmete kasutamise kohta leiab Äripäeva Privaatsustingimustest.

Reklaam
Kui soovite tutvustada oma ettevõtet konverentsil, siis võtke ühendust [email protected]  või 667 0105.

 

Tühistamisinfo

Palume teatada mitteosalemisest kirjalikult vähemalt 10 tööpäeva enne ürituse toimumist aadressil [email protected] .
Sellisel juhul tagastame laekunud osalustasu või tühistame veel tasumata arve.

Kui teatate mitteosalemisest 5-9 tööpäeva enne konverentsi kuulub tasumisele 50% arvest.
Kui teatate mitteosalemisest hiljem või unustate teatada, osalustasu ei tagastata ja tasumisele kuulub 100% arvest.

Asukoht ja kontaktid

Aadress

Veebiseminar
© AS Äripäev 2000-2024
 • Aadress: Vana Lõuna 39/1, 19094 Tallinn
 • Klienditugi: 667 0099 (8:15-17:00)
 • E-post: [email protected]