Veebiseminar: Katastriüksuste piirid ja piiriprobleemid

30.03.2022

Veebiseminar

Katastriüksuse piirid võivad tekitada maaomanike vahel mitmeid konflikte. Veebiseminaril soovime anda osalejatele ülevaate katastriüksuse moodustamise protsessist alustades katastriüksuse mõõdistamisest ja lõpetades üksuse registreerimisega. Lisaks soovime selgitada piiriprobleemide tekkepõhjuseid ning anda suuniseid nende vältimiseks ja/või tekkinud probleemide lahendamiseks.

 

Veebiseminaril räägime järgmistel teemadel:

 • anname ülevaate katastriüksuse moodustamisest;
 • miks katastriandmed muutuvad;
 • katastri aluskaardid, nende tähtsus;
 • mõõdistamisviisid;
 • kõlvikud;
 • katastripidaja märked;
 • miks tekivad piiriprobleemid;
 • mida teha, kui avastad piiriprobleemi;
 • kes vastutab ja kuidas lahendada piiriprobleemi?;
 • lihtsad maakorraldustoimingud;
 • soovitused piiriprobleemide vältimiseks.

Veebiseminari viib läbi Maa-ameti katastri nõunik Alo Kotka

Teil on võimalus saata lektoritele oma küsimus ette, et kindlustada vastus. Küsimusi saab esitada siin

Veebiseminar on TASUTA

Metsanduse teemal korraldatud tegevuses osalemise toetamine on riigiabi komisjoni määruse (EL) nr 702/2014 Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamise kohta, millega teatavat liiki abi põllumajandus- ja metsandussektoris ja maapiirkondades tunnistatakse siseturuga kokkusobivaks (ELT L 193, 01.07.2014, lk 1–75), artikli 38 tähenduses.

Abil loetakse olevat ergutav mõju, kui abisaaja on asjaomasele liikmesriigile esitanud kirjaliku abitaotluse enne projekti või tegevusega seotud töö alustamist.

Taotluse veebiseminaril osalemissooviga saab täita (registreerimisvorm) SIIN. Kui millegipärast registreerimine ei õnnestu, siis palun saatke kiri [email protected]

 

 

Veebiseminar toimub 30. märtsil kell 10.00-13.15 internetis Äripäeva veebiseminaride keskkonnas.  Enne veebiseminari saadetakse registreerunud kasutajatele infomeil lingiga, mille kaudu pääseb enne seminari algust veebiseminari keskkonda.

Seminari on võimalik jälgida oma arvutist töökohal, kodus või mujal Teile sobivas kohas ning selle jälgimiseks on tarvis arvutit, internetiühendust ning mugavamaks kuulamiseks kõrvaklappe. Veebiseminari kestel on Teil võimalik esitada ka lektorile küsimusi, mille saate kirjutada vestluse kasti.

Lisainfot veebiseminari kohta saab küsida kirjutades [email protected].

 

Veebiseminar toimub MAK 2014-2020 "Teadmussiirde ja teavituse toetuse (meede 1) üleriigilise ulatusega tegevuste" meetme raames, tegevust toetab Euroopa Liit. Toetus - infopäeval osaleja kohta 62,00 eurot.

ESINEJA

Alo Kotka

katastri nõunik
Esineja on maakorralduse teemadega Maa-ametis olnud seotud üle 23 aasta. Alustanud katastri spetsialistina ja viimased neli aastat olnud katastri nõuniku ametis. On osalenud viimase katastriüksuse moodustamise korra väljatöötamisel, esinenud mitmetel katastriteemalisel seminaridel ning maamõõtjate täienduskoolitustel.