Veebiseminar: Kliimamuutused meie metsades

26.10.2021

Veebiseminar

Kliimamuutus on tegur, millega peab metsanduses arvestama. Muutuv kliima vähendab meie metsade vastupanuvõimet tormidele, kahjuritele ja põudadele. Ühtlasi on nende tegurite esinemise tõenäosus kasvutrendis.

Veebiseminari eesmärk on tutvustada metsaomanikele potentsiaalseid riskitegureid metsadele seoses kliimamuutustega ja võimalusi kahjude leevendamiseks.

Veebiseminaril räägitakse järgmistel teemadel:

  • kliimamuutuste põhjused;
  • kliimamuutuste mõjud metsadele;
  • kliimamuutused ja Eesti metsad;
  • millised metsad on vastupidavamad kliima-muutustele?;
  • soovitused metsamajandajatele – milliseid puistuid kasvatada?; 
  • soovitused metsamajandajatele – kuidas muuta metsad vastupidavamaks tormidele?.

Veebiseminari viivad läbi väga hinnatud esinejad Annela Anger-Kraavi ja Tiit Maaten.

Veebiseminar on TASUTA

Metsanduse teemal korraldatud tegevuses osalemise toetamine on riigiabi komisjoni määruse (EL) nr 702/2014 Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamise kohta, millega teatavat liiki abi põllumajandus- ja metsandussektoris ja maapiirkondades tunnistatakse siseturuga kokkusobivaks (ELT L 193, 01.07.2014, lk 1–75), artikli 38 tähenduses.

Abil loetakse olevat ergutav mõju, kui abisaaja on asjaomasele liikmesriigile esitanud kirjaliku abitaotluse enne projekti või tegevusega seotud töö alustamist.

Taotluse veebiseminaril osalemissooviga saab täita (registreerimisvormSIIN. Kui millegipärast registreerimine ei õnnestu, siis palun saatke kiri [email protected]

 

 

Veebiseminar toimub 26. oktoobril kell 10.00-13.15 internetis Äripäeva veebiseminaride keskkonnas.  Enne veebiseminari saadetakse registreerunud kasutajatele infomeil lingiga, mille kaudu pääseb enne seminari algust veebiseminari keskkonda.

Seminari on võimalik jälgida oma arvutist töökohal, kodus või mujal Teile sobivas kohas ning selle jälgimiseks on tarvis arvutit, internetiühendust ning mugavamaks kuulamiseks kõrvaklappe. Veebiseminari kestel on Teil võimalik esitada ka lektorile küsimusi, mille saate kirjutada vestluse kasti.

Lisainfot veebiseminari kohta saab küsida kirjutades [email protected].

 

Veebiseminar toimub MAK 2014-2020 "Teadmussiirde ja teavituse toetuse (meede 1) üleriigilise ulatusega tegevuste" meetme raames, tegevust toetab Euroopa Liit. Toetus - infopäeval osaleja kohta 62,00 eurot.

ESINEJAD

Dr Annela Anger-Kraavi

Dr Annela Anger-Kraavi on pikaajalise kogemusega ekpert kliimamuutuste majanduses ja poliitikas ning rahvusvahelistes kliima-alastes läbirääkimistes. Annela omab doktorikraadi kliimamuutuste majanduses ja keskkonnapoliitika magistrikraadi Cambridge’i Ülikoolist Inglismaal, kus ta nüüd juhib Kliimapoliitika Uurimisgruppi ning õpetab tudengeid. Ta on ka ÜRO Kliimamuutuste Raamkonventsiooni (UNFCCC) Kliimamuutuste Poliitika Rakendamise Mõjude Komisjoni (KCI) kaasjuht ning hiljutine Teaduse ja Tehnoloogia Komisjoni (SBSTA) asejuht. Annela on ka Euroopa Liidu kliimamuutuste poliitika läbirääkija sama konventsiooni juures. Lisaks on Annela The Cambridge Trust for New Thinking in Economics’i – hariduslik heategevusorganisatsioon, mis edendab uut mõtlemist majandusteaduses - tegevjuht. Ta on nõustanud ja nõustab mitmed ÜRO organisatsioone ning riikide (sh Eesti) valitsusi. Enne Cambridge õppima asumist lõpetas Annela Tartu Ülikooli bioloogia ja seejärel Tallinna Tehnikaülikoolis rahvamajanduse eriala.

Tiit Maaten

Tiit Maaten on Eesti Maaülikooli metsandus- ja maaehitusinstituudi teadur, kelle uurimisteemadeks on metsaselektsioon ja kliimamuutuste mõju metsadele. Samal teemal on ta esinenud korduvalt ajakirjanduses ja metsandust käsitlevatel seminaridel.