Veebiseminar: Kohtupraktika ja olulisimad seadusemuudatused kinnisvarasektoris

22.02.2022

Veebiseminar

Veebiseminaril teeme tagasivaate aastale 2021 ja tuletame meelde, millised muudatused jõustusid kinnisvarasektorit puudutavates õigusaktides. Samuti tuletame meelde mida uut tõi meile kohtupraktika ning mida oleks kasulik meelde jätta viimaste aastate peamistest kinnisvarasektorit mõjutavatest kohtulahenditest. Samuti räägime 2022. aastal jõustuvatest seadusemuudatusest ja muudest väljatöötamisel olevatest seaduseelnõudest.

 

Teemadena leiavad käsitlemist:

·       üürilepingu regulatsiooni muudatused;

·       müügilepinguid puudutav kohtupraktika;

·       kavandatavad muudatused seoses väärtusliku põllumaa kaitsmisega;

·       maa hindamise ja maamaksuseaduse kavandatavad muudatused;

·       hüvitise nõudmise võimalused looduskaitseliste piirangute kehtestamisel;

·       võimalused kinnisvara müügilepingust taganemiseks kulude kallinemise tõttu;

·       ja muud.

 Veebiseminari viib läbi advokaadibüroo COBALT advokaat Helen Sool.

 

Veebiseminar toimub 22. veebruaril kell 10.00-11.30 internetis Äripäeva veebiseminaride keskkonnas. Enne veebiseminari saadetakse registreerunud kasutajatele infomeil lingiga, mille kaudu pääseb enne seminari algust veebiseminari keskkonda.

Seminari on võimalik jälgida oma arvutist töökohal, kodus või mujal Teile sobivas kohas ning selle jälgimiseks on tarvis arvutit, internetiühendust ning mugavamaks kuulamiseks kõrvaklappe. Veebiseminari kestel on Teil võimalik esitada ka lektorile küsimusi, mille saate kirjutada vestluse kasti.

Veebiseminar on järelvaadatav kõigile registreerunutele 2 nädala jooksul pärast toimumist.

Lisainfo veebiseminari kohta saab küsida kirjutades [email protected].

ESINEJA

Helen Sool

advokaat
Helen Sool on advokaadibüroo COBALT advokaat. Ta on spetsialiseerunud kinnisvaratehingutele ja -investeeringutele, üürisuhetele, maakasutusele, ehitus- ja asjaõigusega seonduvatele küsimustele, samuti energiavaldkonna õigustoimingutele. Helen on osalenud arvukatel ärikinnisvara- ja üüritehingute nõustamistel, sh sale and leaseback tehingutes, samuti on ta osalenud mitmete kinnisvara objektide õiguslike auditite läbiviimisel. Lisaks on Helenil kogemus energiasektoris, sh taastuvenergiaprojektide nõustamisel ning omandamistehingutes.
REGISTREERIMINE
Veebiseminar: Kohtupraktika ja olulisimad seadusemuudatused kinnisvarasektoris
Hind:
49 €
58,80 € km-ga
Osalejate arv:
LISAINFO
Osalemise tingimused

Palume teatada mitteosalemisest kirjalikult vähemalt 10 tööpäeva enne ürituse toimumist aadressil [email protected] .
Sellisel juhul tagastame laekunud osalustasu või tühistame veel tasumata arve.

Kui teatate mitteosalemisest 5-9 tööpäeva enne konverentsi kuulub tasumisele 50% arvest.
Kui teatate mitteosalemisest hiljem või unustate teatada, osalustasu ei tagastata ja tasumisele kuulub 100% arvest.

Korraldaja võib üritusel teha pilte, videoid ja helisalvestisi ning jagada neid nii osalejatega kui ka avalikes meediakanalites, samuti kasutada sarnaste ürituste turundamiseks.
Täpsemat teavet andmete kasutamise kohta leiab Äripäeva Privaatsustingimustest.

Reklaam
Kui soovite tutvustada oma ettevõtet konverentsil, siis võtke ühendust [email protected] või 667 0105.