Veebiseminar: Kuidas metsaomanikuna deklareerida oma tulusid ja kulusid?

31.01.2022

Veebiseminar

Veebiseminari eesmärk on juhendada metsaomanike oma tulusid ja kulusid õigesti deklareerima.

 

 

Veebiseminaril räägitakse järgmistel teemadel:

  • kuidas deklaratsiooni esitada?;
  • metsamaa müügitulu, soetamismaksumuse, müügiga seotud kulu kajastamine (metsaomanik, kes ei ole FIE ja FIE);
  • raieõiguse ja metsamaterjali müügitulu, soetamismaksumuse, müügiga seotud kulu ja metsa majandamise kulude kajastamine (metsaomanik, kes ei ole FIE ja FIE);
  • deklareeritud andmete alusel maksuvaba tulu suuruse arvutus, mis suurendab kasvava metsa ja metsamaterjali müügi ning maksustamise erikorra kasutamise järel arvestusliku tulu suurust.

Veebiseminari viib läbi Maksu ja Tolliameti peaspetsialist Xenia Rudakova.

Veebiseminar on TASUTA

Metsanduse teemal korraldatud tegevuses osalemise toetamine on riigiabi komisjoni määruse (EL) nr 702/2014 Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamise kohta, millega teatavat liiki abi põllumajandus- ja metsandussektoris ja maapiirkondades tunnistatakse siseturuga kokkusobivaks (ELT L 193, 01.07.2014, lk 1–75), artikli 38 tähenduses.

Abil loetakse olevat ergutav mõju, kui abisaaja on asjaomasele liikmesriigile esitanud kirjaliku abitaotluse enne projekti või tegevusega seotud töö alustamist.

Taotluse veebiseminaril osalemissooviga saab täita (registreerimisvormSIIN. Kui millegipärast registreerimine ei õnnestu, siis palun saatke kiri [email protected]

 

 

Veebiseminar toimub 31. jaanuaril kell 10.00-13.15 internetis Äripäeva veebiseminaride keskkonnas.  Enne veebiseminari saadetakse registreerunud kasutajatele infomeil lingiga, mille kaudu pääseb enne seminari algust veebiseminari keskkonda.

Seminari on võimalik jälgida oma arvutist töökohal, kodus või mujal Teile sobivas kohas ning selle jälgimiseks on tarvis arvutit, internetiühendust ning mugavamaks kuulamiseks kõrvaklappe. Veebiseminari kestel on Teil võimalik esitada ka lektorile küsimusi, mille saate kirjutada vestluse kasti.

Lisainfot veebiseminari kohta saab küsida kirjutades [email protected].

 

Veebiseminar toimub MAK 2014-2020 "Teadmussiirde ja teavituse toetuse (meede 1) üleriigilise ulatusega tegevuste" meetme raames, tegevust toetab Euroopa Liit. Toetus - infopäeval osaleja kohta 62,00 eurot.

ESINEJA

Xenia Rudakova

peaspetsialist
Xenia Rudakova lõpetas 2020. aastal Sisekaitseakadeemia tolli- ja maksunduse eriala cum laude. Maksu- ja Tolliametis töötab ta alates 2019. aastast. Oma karjääri Maksu ja Tolliametis alustas ta auditiosakonnast, kus viis läbi füüsiliste isikutega seotud maksumenetlusi. Alates 2021. aastast on ta liikunud maksudeosakonda, kus tema igapäevane töö on seotud füüsilise isiku maksustamise küsimustega, sh kinnisvara, krüptovara, metsatulu, investeerimiskonto ning ka muu füüsilise isiku maksudega seonduv.