Veebiseminar: Maksud metsanduses

14.12.2021

Veebiseminar

Metsanduse maksustamisel on väga palju erisusi ja metsaomanikul, kellel on võib-olla korra oma elu jooksul võimalus metsast tulu saada, on raske iseseisvalt selle teemaga ennast kurssi viia. Veebiseminari eesmärk on maksuteemasid osalejatele selgitada ning teha kõik erisused võimalikult lihtsasti arusaadavaks.

 

Veebiseminaril räägime järgmistel teemadel:  

- Mis on soetamismaksumus?

- Millised on võõrandamisega seotud kulud?

- Mis on maksustatav kasu?;

- Metsamaa võõrandamisest;

- Raieõiguse ja metsamaterjali võõrandamise erikorrast (metsateatis RMMOMT; mida loetakse erikorra kohaselt metsamaterjaliks?;

metsa majandamise kulud; tulude ja kulude deklareerimine);

- Toetustest;

- Metsamaale kasutusvalduse seadmisest.

Lisaks räägime ka:

- Mis on FIE ettevõtlus?;

- Ettevõtluse tulud ja kuludest;

- FIE erikonto ja FIE kulude edasikandmisest

Veebiseminari viivad läbi Eesti Metsameistri tegevjuht Joel Lobjakas ja metsanduse vanemnõunik Rauno Ruusand. 

Veebiseminar on TASUTA

Metsanduse teemal korraldatud tegevuses osalemise toetamine on riigiabi komisjoni määruse (EL) nr 702/2014 Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamise kohta, millega teatavat liiki abi põllumajandus- ja metsandussektoris ja maapiirkondades tunnistatakse siseturuga kokkusobivaks (ELT L 193, 01.07.2014, lk 1–75), artikli 38 tähenduses.

Abil loetakse olevat ergutav mõju, kui abisaaja on asjaomasele liikmesriigile esitanud kirjaliku abitaotluse enne projekti või tegevusega seotud töö alustamist.

Taotluse veebiseminaril osalemissooviga saab täita (registreerimisvormSIIN. Kui millegipärast registreerimine ei õnnestu, siis palun saatke kiri [email protected]

 

 

Veebiseminar toimub 14. detsembril kell 10.00-13.15 internetis Äripäeva veebiseminaride keskkonnas.  Enne veebiseminari saadetakse registreerunud kasutajatele infomeil lingiga, mille kaudu pääseb enne seminari algust veebiseminari keskkonda.

Seminari on võimalik jälgida oma arvutist töökohal, kodus või mujal Teile sobivas kohas ning selle jälgimiseks on tarvis arvutit, internetiühendust ning mugavamaks kuulamiseks kõrvaklappe. Veebiseminari kestel on Teil võimalik esitada ka lektorile küsimusi, mille saate kirjutada vestluse kasti.

Lisainfot veebiseminari kohta saab küsida kirjutades [email protected].

 

Veebiseminar toimub MAK 2014-2020 "Teadmussiirde ja teavituse toetuse (meede 1) üleriigilise ulatusega tegevuste" meetme raames, tegevust toetab Euroopa Liit. Toetus - infopäeval osaleja kohta 62,00 eurot.

ESINEJAD

Joel Lobjakas

Eesti Metsameistri tegevjuht
Esindan ettevõtet Eesti Metsameister OÜ ja metsandusvaldkonnas olen olnud viimased 8 aastat. Metsandusega esimesed kokkupuuted sain juba lapsepõlves, kui onu metsades sai lihtsamaid metsatöid tehtud. Metsameistris on läbi aastate omandatud nii teoreetilised kui praktilised teadmised ja täna on põhitöö kogu ettevõtte juhtimine.

Pean oluliseks, et metsamajandamine just erametsaomanike seas ei oleks keskendunud ainult sellele, et kui palju midagi maksab. Metsaomaniku esmane huvi võiks olla seotud sellega, et aru saada, mis võimalused tal üldse on - kas teostada raietööd või müüa kogu kinnistu. Järgmise etapina mõista, et mis asi see metsamajanduskava on ja mida need kõik numbrid ning sõnad tähendavad ning igati loogiline oleks ka spetsialistiga ka metsas käia, kes annab ka kogu ülevaate ja soovitused edaspidiseks.

Rauno Ruusand

Eesti Metsameistri metsanduse vanemnõunik
Huvi metsanduse vastu jõudis minuni pere kaudu, kus antud alaga tegeleb palju inimesi. Onu on mul metsandusspetsialist ja isaga olen juba noorest peast metsatöid teinud. Noorena väga ei mõelnudki, et seon ennast metsaga, aga Kaitseväes aja teenimine ja metsas elamine tõi otsuse metsandust õppima asuda. Tänasel päeval täiendan teadmisi Eesti Maaülikoolis ning aitan metsaomanikke juba neljandat aastat Eesti Metsameistri ridades. Võiks öelda, et tõsisemalt olen metsandusega seotud juba 6 aastat.

Mina pean metsamajandamise juures oluliseks kogemusi, oskusi ja teadmisi. Teadmised ei pea alati olema isiklikult omandatud, vaid leian, et õppida võib ka teiste tehtust. Eesmärgipärase majandamisega loome tulevastele põlvedele teadmised ja anname edasi oma kogemused. Mets on kui meie võsuke, mille peame üles kasvatama ja tagama selle tuleviku.