Veebiseminar: Planeerimisseaduse muudatused ja uus planeeringute andmekogu

19.10.2021

Veebiseminar


Veebiseminaril "Planeerimisseaduse muudatused ja uus planeeringute andmekogu" räägitakse kahel teemal. Esimene teema on „Planeerimisseaduse muudatused“.

Planeerimisseadus on kehtinud alates aastast 2015 ehk kokku kuus aastat. Selle aja jooksul on eelkõige praktikast tulenevalt ilmnenud probleeme, mis vajavad seaduse mõningast muutmist. PlanS eelnõu üldiseks eesmärgiks on täpsustada sätete sõnastusi, kaasajastada planeerimismenetlust ja hoida kokku ressursse.

Veebiseminaril anname lühiülevaate, millised on kavandatavad muudatused ja kuidas need mõjutavad planeeringu menetlust.

 

Veebiseminari teine teema selgitab, mis on uus planeeringute andmekogu ja mida see kasutajale annab?

Rahandusministeerium on arendamas keskset planeeringute andmekogu kõigi kehtestatud planeeringute säilitamiseks ning nende digitaalsel kujul ühiskonnale kättesaadavaks tegemiseks. Andmekogu loomisega paraneb planeeringuandmete, seeläbi ka avalike teenuste ja teabe kättesaadavus elanike ja ettevõtjate jaoks.

Veebiseminaril anname ülevaate:

-          Mis asi on täpsemalt planeeringute andmekogu ja kuidas see töötab?

-          Mis kasu me sellega saavutame?

-          Kuidas plaanime andmekogu juurutada ja väärtust juurde luua?

Veebiseminari viivad läbi Rahandusministeerium planeeringute osakonna nõunik Külli Siim ja planeeringute andmebaasi tooteomanik Kermo Mägi.

 

Veebiseminar toimub 19. oktoobril kell 10.00-11.00 internetis Äripäeva veebiseminaride keskkonnas. Enne veebiseminari saadetakse registreerunud kasutajatele infomeil lingiga, mille kaudu pääseb enne seminari algust veebiseminari keskkonda.

Seminari on võimalik jälgida oma arvutist töökohal, kodus või mujal Teile sobivas kohas ning selle jälgimiseks on tarvis arvutit, internetiühendust ning mugavamaks kuulamiseks kõrvaklappe. Veebiseminari kestel on Teil võimalik esitada ka lektorile küsimusi, mille saate kirjutada vestluse kasti.

Veebiseminar on järelvaadatav kõigile registreerunutele 2 nädala jooksul pärast toimumist.

Lisainfo veebiseminari kohta saab küsida kirjutades [email protected].

 

ESINEJAD

Kermo Mägi

planeeringute andmebaasi tooteomanik
Olen tegutsenud kahes omavahel tihedalt põiminud valdkondades, milleks on projekteerimine ja IT. Projekteerimise projektijuhina olen aidanud realiseerida paljude tellijate soove ning optimeerinud projekteerimise protsesse. Olen aidanud turule tuua erinevaid IT lahendusi nii Euroopas, Aasias kui Araabia maades ning kevadel kaitsnud magistritöö projekteerimise lähteülesande digitaliseerimise teemal. Täna olen koos Rahandusministeeriumi planeeringute osakonnaga läbi viimas planeeringute valdkonna digipööret.

Külli Siim

Olen alates aastast 2001 töötanud õigusloome valdkonnas ja osalenud ka mitmete ruumilist planeerimist puudutavate õigusaktide väljatöötamises. Samuti osalesin ehitus- ja planeerimisvaldkonna kodifitseerimises aastatel 2008 kuni 2014, mille käigus töötati välja ka täna kehtivad planeerimisseadus ja ehitusseadustik. Vahepealsel ajaperioodil töötasin kohalikus omavalitsuses tegeledes seal juriidiliste küsimuste lahendamisega, mistõttu oman ülevaadet ka kohaliku omavalitsuse tasandil tekkivatest küsimustest ja probleemidest. Olen osalenud mitmetes ruumilise planeerimist, samuti muid valdkondi puudutavates kohtuvaidlustes nii riigi kui kohaliku omavalitsuse esindajana.
REGISTREERIMINE
Veebiseminar: Planeerimisseaduse muudatused ja uus planeeringute andmekogu
Hind:
59 €
70,80 € km-ga
Osalejate arv:
LISAINFO
Osalemise tingimused

Palume teatada mitteosalemisest kirjalikult vähemalt 10 tööpäeva enne ürituse toimumist aadressil [email protected] .
Sellisel juhul tagastame laekunud osalustasu või tühistame veel tasumata arve.

Kui teatate mitteosalemisest 5-9 tööpäeva enne konverentsi kuulub tasumisele 50% arvest.
Kui teatate mitteosalemisest hiljem või unustate teatada, osalustasu ei tagastata ja tasumisele kuulub 100% arvest.

Korraldaja võib üritusel teha pilte, videoid ja helisalvestisi ning jagada neid nii osalejatega kui ka avalikes meediakanalites, samuti kasutada sarnaste ürituste turundamiseks.
Täpsemat teavet andmete kasutamise kohta leiab Äripäeva Privaatsustingimustest.

Veebiseminari materjalide ja sisu kopeerimine, salvestamine, reprodutseerimine või levitamine on ilma AS Äripäeva kirjaliku nõusolekuta keelatud.

Reklaam
Kui soovite tutvustada oma ettevõtet konverentsil, siis võtke ühendust [email protected] või 667 0105.